Feil ved tilgang til Hjelp-innhold i Acrobat X

Problem

Når du prøver å åpne Hjelp i Adobe Acrobat X ser du følgende feil:

«Hjelp-innhold på Internett kan ikke vises. Kontroller at du kan starte nettleseren og har tilgang til Internett.»

Løsninger

Løsning 1: Gjør Hjelp-innhold tilgjengelig i frakoblet modus.

  1. Installer Adobe Community Help Client (CHC) fra  http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/en_US/AdobeHelp.air.

  2. Windows: Velg Start > Programmer > Adobe Hjelp.
  3. Åpne Innstillinger-dialogen i CHC.
  4. Velg Adobe Reader X i ruten Last ned innstillinger.
  5. Velg Bruke Adobe Reader X under Last ned/oppdater i ruten Lokalt innhold.
  6. Følg instruksjonene i Deaktiver Internett-tilgang fra CS5 Community Help Client for systemadministratorer (cpsdi_84992) for å installere Hjelp-innhold i frakoblet modus.

CHC oppdaterer helpcfg-filene først etter den første installasjonen av CHC. Lukk og start CHC-klienten på nytt én eller to ganger for å få nedlastingsalternativet for Acrobat/Reader X-hjelp til å fungere.

Løsning 2: Få tilgang til Hjelp på Internett direkte i en nettleser.

Gå til http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/index.html. «en_US»-delen av koblingen tar deg til den engelske Hjelp-filen. Erstatt dette språket med et annet språk for å gå til det språkets versjon av Hjelp. Eksempel: For å gå til den franske versjonen av Hjelp bytter du ut en_US med fr-FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/index.html).

Du finner en liste over tilgjengelige språk på C:\Programfiler (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. Mappenavnene i HelpCfg er navnet på språkene.

Løsning 3: Last ned PDF-versjonen av Hjelp.

Last ned PDF-versjonen av Hjelp fra http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Du finner informasjon om hvordan du skaffer andre språkversjoner av denne PDF-filen ovenfor.Eksempel: For å gå til den franske versjonen av Hjelp bytter du ut en_US med fr-FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Løsning 4: Kun Windows – Registerkorrigering (for 10.1.4).

Oppdater til Acrobat/Reader 10.1.4 og opprett registeroppføringene nedenfor. Aktivering av registeret tvinger Acrobat/Reader til å åpne en standard Hjelp-side i systemets nettleser når programmet ikke får tilgang til Adobes Hjelp-server. Eksempel: Hvis Acrobat/Readers Internett-tilgang er blokkert av en proxyserver åpner det en standard Hjelp-side i systemets nettleser (som kan ha proxyinnstillingen og har tilgang til Internett). Den viser ikke feilmeldingen om nettverk. En bakdel er at Acrobat/Reader ikke lenger kan vise feilmeldingen om nettverk. Det har en begrensning når det gjelder å registrere om Internett-tilgangen er blokkert av en proxyserver eller om det er et ekte nettverksproblem. Hvis det er et ekte nettverksproblem (for eksempel at en kabel er frakoblet), vil nettleseren vise en HTTP 404-feil.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Tilleggsinformasjon

Acrobat X bruker en ny Hjelp-klient til å vise Hjelp-innhold. Hvis denne klienten ikke kan sjekke på Internett, vil den returnere en feil.

En autentiseringsproxy kan blokkere Hjelp-klienten. For øyeblikket er ikke Hjelp-klienten kompatibel med autentiseringsproxyer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din