Identifiser produktet og dets versjon av Acrobat og Reader DC

Har du Acrobat DC eller Reader DC?

Produktnavnet vises alltid øverst til venstre i applikasjonsvinduet eller menylinjen.

Hvis en fil er åpnet, ser du filnavnet etterfulgt av produktnavnet. Hvis ingen filer er åpnet ser du kun produktnavnet.

Acrobat Reader DC

Acrobat Pro DC

Produktnavnet vises øverst til venstre i Mac-menylinjen, uansett om en fil er åpnet eller ikke.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Identifiser spor eller versjon av Acrobat eller Reader.

  • Acrobat DC: Velg Hjelp > Om Adobe Acrobat Pro DC. Popup-vinduet viser produktnavnet, tilknyttet versjonsstreng og melding om opphavsrett.
Acrobat DC (kontinuerlig)

Acrobat DC (Klassisk)

  • Acrobat Reader DC: Velg Hjelp > Om Adobe Acrobat Reader DC. Popup-vinduet viser produktnavnet, tilknyttet versjonsstreng og melding om opphavsrett.
Acrobat Reader DC (kontinuerlig)

Acrobat Reader DC (Klassisk)

  • Acrobat Pro DC: Velg Acrobat Pro > Om Adobe Acrobat Pro DC. Popup-vinduet viser produktnavnet, assosiert versjonsstreng og meldingen om opphavsrett.
Acrobat Reader DC (kontinuerlig)

Acrobat Reader DC (Klassisk)

  • Acrobat Reader DC: Velg Acrobat Reader > Om Adobe Acrobat Reader DC. Popup-vinduet viser produktnavnet, tilknyttet versjonsstreng og meldingen om opphavsrett.
Acrobat Reader DC (kontinuerlig)

Acrobat Reader DC (Klassisk)

Slik leser du versjonsstrengen

Versjonsstrengen inneholder utgivelsesår, build ID og track ID.

Leser produktversjon

A

Utgivelsesår

B

Internt build-nummer

K

Track ID: De første to sifrene angir ID-en for spornavnet; «20 er det kontinuerlige sporet og «30 er det klassiske sporet.

D

Internt build-nummer

Produktspor for Adobe Document Cloud

Produktfamilien Acrobat DC introduserer spor for både Acrobat og Reader, som er forskjellige produkter:

  • Kontinuerlig: Dette sporet gir service-baserte verktøy samt nye funksjoner, sikkerhet og plattformforbedringer og feilrettinger som en del av hyppige (og vanligvis) stille oppdateringer. Over tid vil Kontinuerlig spors oppdateringshyppighet være høyere enn Klassisk spor. Kunder med klassisk lisensprogram har ikke tilgang til dette sporet for Acrobat.
  • Klassisk: Dette sporet er likt som modellen 10.x-11.x og gir ingen nye funksjoner i oppdateringer. Gratistjenester er tilgjengelige, men valgfrie. I likhet med tidligere utgivelser så vil en kvartalsvis oppdateringsfrekvens levere sikkerhets- og plattformforbedringer samt feilrettinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Document Cloud-produktspor.

Hvilket Acrobat DC-produkt er riktig for meg – Reader, Acrobat Standard eller Acrobat Pro?

Se produktsammenligning for Acrobat DC for å finne det beste produktet for deg.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din