Funksjonen Sett inn medier i Acrobat PDFMaker i Microsoft Word og PowerPoint fungerer ikke

Problem

Med mars 2017-oppdateringen for Office 2016 Click-to-Run-utgave (Office 365) har Microsoft endret standardatferden som ikke tillater innbygging av COM-objekter i Office-dokumenter. På grunn av denne endringen har funksjonen Sett inn medier på Acrobat PDFMaker-båndet i Microsoft Word og PowerPoint sluttet å fungere.

Løsning

Du kan aktivere funksjonen ved å opprette registeroppføringer for et Shockwave Flash-objekt, som beskrevet i denne hjelpeartikkelen fra Microsoft Hjelp – https://support.microsoft.com/nb-no/help/4058123/security-settings-for-com-objects-in-office.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din