Windows kryptografileverandørfeil | Nøkkel finnes ikke, feilkode 2148073485

Kryptografileverandørfeil

Når du signerer PDF-dokumenter i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC, ser du følgende feilmelding:

«Windows kryptografileverandør rapporterte en feil: Nøkkel finnes ikke. Feilkode: 2148073485"

Bakgrunn:hash-algoritmen SHA 256 har vært standardverdi i Acrobat siden versjon 9.1. I tidligere versjoner, om underskrifteheten, (for eksempel smartkortet eller USB-token) eller dens driver ikke støtter SHA 256 eller høyere hash-koding, som forhindrer feil, så brukte Acrobat eller Reader som en alternativ metode å bruke SHA1 hash-koding mens signaturen ble opprettet.

Hva har endret seg i Acrobat DC og Reader DC (15.016.20039): Med Acrobat DC og Acrobat Reader DC versjon 15.016.20039 tvinger Adobe frem anvendelse av den forespurte hash-algoritmen. Grunnet høy kundeetterspørsel etter regelverk og bransjesamsvar, har Adobe fjernet det stille reservealternativet SHA hash-koding. Det er derfor du ser feilmeldingen og deretter mislykket signering hvis den forespurte hash-algoritmen ikke støttes.

Løsning: Finn ut om det finnes en oppdatert driver

Hør med din produsent av underskriftsenheter eller drivere om de har en oppdatert driver som kan løse problemet.

Hvis den forespurte hash-algoritmen ikke støttes av underskriftseneheten, er løsningen å stille inn registernøkkelen aSignHash to SHA1 som beskrevet på denne siden. Dette er derimot ikke en anbefalt tilnærming, ettersom dette vil sette SHA1 som standard algoritme for alle underskrifter, noe som ikke likes i bransjen. Adobe anbefaler derfor sterkt å høre med produsenten av underskriftsenheten eller driveren din om de har en nyere enhet eller driver som støtter SHA256 eller høyere hash-tabeller.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din