Dette dokumentet inneholder kjente problemer med Acrobat DC som ikke dekkes av veiledningen til Acrobat og Reader. Adobe fant følgende problemer da Acrobat DC ble lansert. Egne hjelpedokumenter eller versjonsmerknader dekker problemer som oppstod siden lanseringen. Dersom en oppdatering løser et problem, noteres versjonsnummeret. Feil knyttet til problemer i dette dokumentet, vises i klammer [ ].

Kjente problemer relatert til macOS Big Sur (versjon 11), omtales under Kompatibilitet mellom Acrobat og macOS Big Sur.
 

Aktivering

 • Problem: Acrobat DC starter ikke hvis avinstallasjon og ominstallasjon utføres uten å være koblet til nettet med det samme serienummeret [3943212]
  Løsning: Koble maskinen til nettet. På påloggingsskjermen velger du å logge inn nå. Acrobat vil starte opp.

 

Accessibility

 • Problem: JAWS 2020 leser visningsnavn sammen med elementnavnet i Verktøysenteret og Dokumentvisning. [4307498]
 • Problem: JAWS kunngjør ikke passordstyrken når du angir et passord for en PDF-fil ved bruk av passorddialogboksen Verktøy > Rediger > Begrens redigering. [4321684]
 • Problem: Skjermleserappen kunngjør ikke passordstyrken i passorddialogboksen Verktøy > Rediger > Begrens redigering i Windows 10, versjon 2004 og nyere. [4321866]

 

Merknader

 • Problem: Det finnes ikke et alternativ for å deaktivere utjevning for pennemerknader på berøringsenheter. [4285054]
 • Problem: Tekst i tekst-kommentar blir avkortet når skriftstørrelsen er stor. [4147785]

 

Samarbeid

 • Problem: Spinneren for Få en kobling roterer uendelig ved overgangen fra frakoblet til tilkoblet modus. [4285918]
 • Problem: Avataren mangler når vurderingsfilen åpnes i frakoblet modus. [4251345]
 • Problem: Statusen til vurderingsfanen oppdateres ikke før du bytter faner. [4258156]
 • Problem: I vurderingsfiler kan ikke hovedkommentaren slettes hvis den har svar. [4251092]
 • Problem: Windows (INTERMITTENT): Knappen «Publiser kommentar» i DMB er aktiv selv når det ikke finnes kommentarer som er tilgjengelige for publisering. [3775104]
 • Problem: Mac (Nettverksdelt gjennomgang): Kan ikke koble til gjennomgangsserver hvis allerede logget på serveren via Finder

 

Sammenligne

 • Problem: Rulling og lasting av Sammenlign merknader i Sammenlign RHP ser ut til å være treg når diff.antall >=1000. [4257018]

 

Rediger sideinnhold

 • Problem: Arabisk tekst er skadet når du begynner å redigere tekst på tradisjonell arabisk. [3230928]
 • Problem: Finn fungerer ikke når virtuelle grensebokser er synlige. [3912950]

 

Elementer

 • Problem: Hurtigmenyalternativer mangler hvis Acrobat avinstalleres og installeres på nytt (når ContextMenuShim.dll lastes inn av Explorer.exe) uten å omstarte maskinen. [3951563]

 

Fyll ut og signer

 • Problem: Kan ikke rulle på en berøringsenhet med en sveipe- eller rullehandling. [4241832]

 

Skjemaer

 • Problem: Felter fra rullegardinmenyen blir ikke plassert i skjemaet via tastaturet når størrelsen på programmet endres. [4313777]

 

Installasjonsprogrammer

 • Problem: Ved installering av Acrobat vises feilmeldingen «Kildefilen ble ikke funnet» når installasjonsfilen pakkes ut til en plassering som inneholder lokale tegn. [3944357]
 • Problem: (Citrix): Feil ved oppstart av en Delt gjennomgang på en PDF som er plassert på disken til en klientmaskin.[3945035]

 

Multimedia

 • Problem: Multimediafiler gjengis på en forvrengt måte. [4299726]
 • Problem: [Acrobat 2015] Acrobat blir ikke-responsiv mens du prøver å spille av en mediefil. [4304937]

 

Varsler

 • Problem: Ved ekstern pålogging blokkeres varslinger. [4257567]
 • Problem: Push-varslinger mottas ikke fra Windows Push Notification-tjeneste når en maskin er på et virtuelt privat nettverk. [4259268]

 

Ordne sider

 • Problem:Alternativet «Sett innFromWebPage» er aktivert for et signert dokument. [4302146]
 • Problem:Kunne klippe det siste miniatyrbildet fra en fil som svever over miniatyrbildet. [4302116]

 

PDFMaker

 • Problem: Create PDF klarer ikke å konvertere en spesifikk xlsx-fil. [4286880]

 

Porteføljer

 • Problem: [Mojave 10.14] Når du oppretter en PDF fra Portefølje, vises ikke Tildel tilgangsdialog. [4258939]
 • Problem: Alternativet «Rediger verdi» finnes ikke ved redigering av feltet «Navn» og «Beskrivelse» under Portfolio-filer i Layout-visning. [3936110]
 • Problem: Angre- og Gjør om-menyene deaktiveres når du oppretter en portefølje. [3935194]
  Løsning: Rull i søkedialogen for å se søketreff.
 • Problem: TILGJENGELIGHET: Tekst i forhåndsvisningen forsvinner i høykontrasttema for ikke-PDF-filer. [3943905]
  Løsning: Åpne filen i opprinnelig visningsprogram.
 • Problem: REGRESJON: Kan ikke gi nytt navn til mapper i en portfolio. [3944795]

 

Skrive ut

 • Problem: For noen filer vil Acrobat Reader DC skrive ut sakte med PCL6-drivere. [4231904]
   

Skjul innhold

 • Problem: periodisk: Det vises en feil ved lagring av en redigert fil når du overskriver en eksisterende PDF-fil under lagringsoperasjonen. [4299104]

 

Gjengivelse

 • Problem: Uvanlig rask rullehastighet observert på et dokument med sider av forskjellig størrelse når du ruller i dokumentet ved å bruke en styrepute. [4192009]

 

Sandbox

 • Problem: Feilmeldingen Ingen tilgang dukker opp når du forsøker å åpne PDF-fil fra symbolsk kobling via UNC-bane [3844582]

 

Skann

 • Problem: Regresjon: Enhance virker ikke på justering av nivåer ved hjelp av muserull. [3946845]
 • Problem: Mac: Skanning mislykkes når man utfører manuelle endringer i ICA-vinduet ved skanning av dokumentet. [3837850]

 

Sikkerhet

 • Problem: Krasj når du åpner en AIP-beskyttet fil i beskyttet modus i Acrobat 2020 (Classic). [4309432]

 

SDK

 • Problem: [Mac] Plugin-modulen for Acrobat Pro VerifyURLs.acroplugin som er tilgjengelig i Acrobat DC SDK, er ikke kompatibel med Acrobat DC. [4220775]

 

Søk / Finn

 • Problem: Cloud-styrt søk viser noen tulle-forslag under seksjonen Forslag i den automatiske kompletteringslisten til Finn-verktøyet. [4302136]
 • Problem: Acrobat krasjer mens du lukker et dokument hvis det er noen ventende anrop igjen fra den Cloud-styrte søketjenesten. [4302145]
 • Problem: Avansert søk er svært tregt i et dokument som er åpnet fra skyen. [3955306]
 • Problem: De nye smartsøkfunksjonene fungerer ikke i Safari-nettleseren (versjon 11.1.1). [4274231]
 • Problem: Autofullførte forslag vises ikke hvis dokumentet er endret og Finn-dialogen ble brukt etterpå. [4273499]
 • Problem: Finn-verktøyet er ikke tilgjengelig via VoiceOver. [4268019]
 • Problem: [Bare Win] Acrobat klarer ikke å laste den tilknyttede indeksen til en PDF-fil. [4323902]

 

Security

 • Problem: Utsteders brukermerknad mangler og Vis utsteders policy-knapp er deaktivert for Juridisk merknad-fanen i Certificate Viewer. [4076640]
 • Problem: [EPV] Krasj ved signering med smartkort på Windows-versjon 1809. [4286080]

 

Send e-post

 • Problem: Kan ikke bruke Outlooks andre vinduer mens Outlooks meldingsvindu for Kladd er aktivt (startet av Send fil som vedlegg). [3829341]

 

Tjenesteintegrering

 • Problem: Når kompatibilitetsmodus er På, huskes ikke pålogging i Reader. [4210671]

 

Share

 • Problem: [New Share in Reader] [Intermittent] Inviter arbeidsflyten mislykkes for utlogget bruker. [4309437]

 

Signaturer

 • Problem: Feil deltakerstatus vises på fanen For signatur hvis en av deltakerne er avsenderen i arbeidsflyten Adobe Signer. [4254101]
 • Problem: Lokalisering – aktivitetslisten vises på engelsk i stedet for på appens nasjonale innstilling. [4241577]

 

Berøring

 • Problem: Mykt tastatur vises ikke i berøringsmodus for Reader på grunn av beskyttet modus. [3658725]
 • Problem: Mykt tastatur avvises etter valg av tegnpalett i Finn eller Avansert søkefelt i Windows 7. [3658729]

 

Enhetlig deling

 • Problem: I Reader sandkassemodus vises en advarselsdialog den første gangen en bruker prøver å sende en fil som vedlegg via Gmail. [4259385]
 

Brukergrensesnitt

 • Problem: Følgende IPM-funksjons lock-down-registre deaktiverer ikke brukergrensesnittvalget i programmet [4005004]:
  1) Innstilling av bDontShowMsgWhenViewingDoc til enten 0 eller 1 deaktiverer ikke «Innstillinger> Generelt > Ikke vis meldinger mens et dokument vises»
  2) Innstilling av bShowMsgAtLaunch til enten 0 eller 1 deaktiverer ikke «Innstillinger> Generelt > Ikke vis meldinger når jeg starter Reader (eller Acrobat)»
 • Problem: Apper åpnes med Dokument som fokus. [3916088]
 • Problem: Nettleser: Verktøylinjer vises i fullskjermmodus i IE, og PDF-filer vises ikke i fullskjermmodus. [3841401]
 • Problem: Egendefinerte verktøy: Kommandoen «Skriv ut sider» klarer ikke å åpne utskriftsdialogen. [3950298]
  Løsning: Bruk verktøyet Organiser sider istedenfor et tilpasset verktøy.
 • Problem: [Mac]-bruker kan ikke rulle horisontalt med styreflaten. [4220679]

 

Visningsprogram

 • Problem: Med MergedTitleBar-MenuBar ser det ut til at Acrobat-vinduet har en annen grense for å endre skalering på en Surface Pro-enhet. [4285635]
 • Problem: Dialogboksen Min konto åpnes ikke når du klikker på Avatar-ikonet når PDF lanseres i Safari-nettleseren (versjon 11 eller eldre). [4301838]
 • Problem: [Unified Search] Sky-ikonet overlappes med et ikon for en stjernemerket fil av og til. [4283567]
 • Problem: Mørkt tema: Tittellinjefargen blir ikke oppdatert til mørkegrå når du starter Acrobat. Den oppdateres når du fokuserer ut eller endrer størrelse på vinduet. [4284882]
 • Problem: Hvis det gjelder ikke-pdf filer og/eller filer med mange pakker, og hvis du her en filindeks på mer enn 50 oppføringer på fanen For visning, fungerer eventuelt ikke Spor dokumenter som den skal. [4263930]
 • Problem: [Mac OS-10.13] Dialog gir kortvarig svart i 2-3 sekunder. [4220296]
 • Problem: Windows-forhåndsvisning låser PDF-en for lagring i Reader/Acrobat. [3942525]
 • Problem: Apper åpnes med Dokument som fokus [3858869]
 • Problem: Dialoger som for eksempel Skriv ut, Innstillinger, Topptekst og Bunntekst skaleres ikke dynamisk når du endrer skaleringsfaktor. Disse dialogene skaleres når de åpnes på nytt. [4221215]
 • Problem: Dialogen Egenskaper for skjemafelt skaleres ikke dynamisk når du endrer skaleringsfaktor. Denne dialogen skaleres når man åpner Acrobat/Reader på nytt. [4220148]
 • Problem: Rullelinjer blir svarte og glidebryterne mangler når man skalerer ned i Internet Explorer. [4221123]
 • Problem: Stjernemerking av / fjerning av stjernermerker på gjennomgangsfiler oppdateres ikke i brukergrensesnittet. [4323818]

 

Web Capture

 • Problem: «Konverteringsfeil» i Firefox-utvidelsen på Mac når Reader er installert eller oppdatert etter Acrobat. [4302185]
 • Problem: [Win10][IE]: Tilføy / Legg til i eksisterende PDF mislykkes vilkårlig i EPM. [4097146]
 • Problem: [macOS 10.14] FF Web Capture fungerer ikke hvis en bruker har valgt «Ikke tillat» i tillatelsesdialogen. [4254844]
 • Problem: Chrome-utvidelsen beholder ikke tilstanden for UI-preferanse-vekslingsalternativ (spesifikt for Chrome ver. 84 og over). [4308815]
 • Problem: [Acrobat 2015] Chrome-utvidelsen deaktiveres på nettsider for ikke-ENU-nasjonale innstillinger. [4307202]
 • Problem: [Acrobagt 2015] Alternativer for hurtigmenyen for Web Capture mangler i Chrome for nettsider. [4307201]