Dette dokumentet inneholder kjente problemer med Acrobat DC som ikke dekkes av veiledningen til Acrobat og Reader. Adobe fant følgende problemer da Acrobat DC ble lansert. Egne hjelpedokumenter eller versjonsmerknader dekker problemer som oppstod siden lanseringen. Dersom en oppdatering løser et problem, noteres versjonsnummeret. Feil knyttet til problemer i dette dokumentet, vises i klammer [ ].

Kjente problemer relatert til macOS, omtales av Kompatibilitet for Acrobat og macOS 10.14 High Sierra.

 

Aktivering

 • Problem: Acrobat DC starter ikke hvis avinstallasjon og ominstallasjon utføres uten å være koblet til nettet med det samme serienummeret [3943212]
  Løsning: Koble maskinen til nettet. På påloggingsskjermen velger du å logge inn nå. Acrobat vil starte opp.

 

Tilgjengelighet

 • Problem: Funksjonen Gjør om fungerer ikke hvis kodendringene gjøres ved hjelp av TURO etter at du har utført en handling i innholdspanelet [4270605]

 

Merknader

 • Problem: Alternativet Kopier tekst på hurtigmenyen som vises når du høyreklikker på merknader, kopierer «søppeltegn» hvis det velges i japanske PDF-filer med tekst på engelske operativsystemer og i engelske versjoner av Acrobat. [4237157]
  (Løsning: Høyreklikk for å åpne hurtigmenyen og velg Aktiver tekstutvalg. Deretter merker du teksten og kopierer den.)
 • Problem: Rullefeltet i Kommentarlisten virker ikke med flere enn 82 svar [3830427]
 • Problem: Kommentarappen lukkes automatisk ved bruk av alternativet Importer kommentarer fra Kommentarlisten [3941238]
 • Problem: Tekst i tekst-kommentar blir avkortet når skriftstørrelsen er stor. [4147785]
 • Problem: Svar på kommentarer som allerede har svar, går tapt ved navigering i kommentarlisten. [4146731]
 • Problem: [Regresjon] Den første bokstaven i et ord blir siste bokstav når et svar på en kommentar i Acro Pro (Mac) skrives. [4145152]

 

Nettleser

 • Problem: Kun Mac OS: Reader DC: Nettleser / Mac-nettleser (Safari)> (...) vises i stedet for fanenavn for dokumentegenskaper-dialogboks og for «Hvordan ønsker du å sende dette dokumentet»-dialog. [3915408]
 • Problem: OSX 10.9: HUD (flytende verktøylinje) flytter seg ikke før museknappen er oppe / slippes. [3597679]
  Løsning: Slipp museknappen for å flytte HUD-en.
 • Problem: (Mac Safari 8): – Kan ikke velge tekst i PDF-skjemafeltet til museknappen er oppe / slippes[3949736]
  Løsning: Slipp museknappen for å velge tekst.
  Tekstutvalg med musen fungerer som forventet i feltene Søk og Finn felter.
 • Problem: (Mac Safari): Problem med rullehjul ved å bruke musens hjul. [3678253]
 • Problem: Kun IE: Det tar omtrent 2–5 minutter å laste inn PDF-en når standarden endres fra R11.0.07 til A DC/ R DC til A DC. [3795778]
  Løsning: Bytt standardapp til Reader.
 • Problem: Varslingsvisningspanelet beveger seg ikke med leseren når brukeren forflytter leservinduet [3849464]

 

Sameksistens

 • Problem: [CoEx-Remove DC] PDFMaker-komponent fjernet etter avinstallering av Acrobat DC [4014579]

 

Samarbeid

 • Problem: Feil oppstår hvis vi «Publiser kommentarer» eller «Sjekk etter nye kommentarer» i SharePoint-basert delt evaluering på Win 10. [4262085]
 • Problem: Støtte for sletting av hovedkommentaren med svar. [4251092]
 • Problem: Åpne en vurderingsfil og last inn noen av de tilgjengelige appene. Acrobat går ikke ut av den appen du har lastet ned selv om vi trykker ESC. [4262934]
 • Problem: Avatar mangler når vurdringsfilen åpnes i frakoblet modus. [4251345]
 • Problem: Statusen til vurderingsfanen oppdateres ikke før du bytter faner. [4258156]
 • Problem: Rekkefølgen til de redigerte svarene overholdes ikke alltid. [4260334, 4254815]
 • Problem: Skjult kommentarapp vises ikke når du velger en klistrelapp på dokumentsiden. [4260334]
 • Problem: Nevn filter-liste oppdateres ikke ved redigering av en kommentar med nye kommentarer. [4259305]
 • Problem: Forfattere av eksisterende kommentarer behandles som gjester i kommentarlisten, men ikke på Konteksttavlen/-panelet. [4257911]
 • Problem: I vurderingsfiler kan ikke hovedkommentaren slettes hvis den har svar. [4251092]
 • Problem: Windows (INTERMITTENT): Knappen «Publiser kommentar» i DMB er aktiv selv når det ikke finnes kommentarer som er tilgjengelige for publisering. [3775104]
 • Problem: Mac (Nettverksdelt gjennomgang): Kan ikke koble til gjennomgangsserver hvis allerede logget på serveren via Finder

 

Sammenligne

 • Problem: Rulling og lasting av Sammenlign merknader i Sammenlign RHP ser ut til å være treg når diff.antall >=1000. [4257018]

 

Rediger sideinnhold

 • Problem: [Periodisk] Acrobat krasjer når brukere klikker på alternativet Opprett en punktliste i høyre panel under verktøyet Rediger PDF. [4280560]
 • Problem: Arabisk tekst er skadet når du begynner å redigere tekst på tradisjonell arabisk. [3230928]
 • Problem: Finn fungerer ikke når virtuelle grensebokser er synlige. [3912950]

 

Elementer

 • Problem: Hurtigmenyalternativer mangler hvis Acrobat avinstalleres og installeres på nytt (når ContextMenuShim.dll lastes inn av Explorer.exe) uten å omstarte maskinen. [3951563]

 

Fyll ut og signer

 • Problem: Kan ikke rulle på en berøringsenhet med en sveipe- eller rullehandling. [4241832]
 • Problem: Berøringsenhet: Automatisk rulling fungerer ikke hvis det finnes mer enn to sider, signatur/initialer plasseres foran det. [4011470]
 • Problem: Reader/Acrobat DC ber deg ikke om å lagre når du lukker en PDF etter å ha lagt til FSSmerknader(inkludert signaturer),hvis du lukker filen raskt etter å lagt til FSS-felter. [3954060]
 • Problem: Signatur-/Initialer-opprettingsdialogen bruker ~5–6 sekunder på å vises for påloggede brukere. [4055402]

Installasjonsprogrammer

 • Problem: Konvertering av Visio-fil til PDF via hurtigmenyalternativet utløser feilen Manglende PDFMakers-filer. Ønsker du å kjøre installasjonsprogrammet i repareringsmodus?» [3848706]
 • Problem: Mac: Acrobat 11 blir ikke installert når du forsøker å bruke en CCP-pakker som inneholder både Acrobat 11 og DC. [3942363]
 • Problem: Ved installering av Acrobat vises feilmeldingen «Kildefilen ble ikke funnet» når installasjonsfilen pakkes ut til en plassering som inneholder lokale tegn. [3944357]
 • Problem: (Citrix): Feil ved oppstart av en Delt gjennomgang på en PDF som er plassert på disken til en klientmaskin.[3945035]
 • Problem: Acrobat-installering mislykkes med feilmeldingen Minimumskrav til systemet for Win7. [3954229]

 

Varslinger

 • Problem: Ved ekstern pålogging blokkeres varslinger. [4257567]
 • Problem: Push-varslinger mottas ikke fra Windows Push Notification-tjeneste når en maskin er på et virtuelt privat nettverk. [4259268]
 • Problem: Hvis du åpner OS-toast-varsling for Signer-varslinger når Acrobat ikke kjører, kan det føre til feil under åpning av avtalen. En bruker må åpne avtalen fra Ringevarslinger eller Gjøremålskort. [4261080]

 

Porteføljer

 • Problem: [Mojave 10.14] Når du oppretter en PDF fra Portefølje, vises ikke Tildel tilgangsdialog. [4258939]
 • Problem: Alternativet «Rediger verdi» finnes ikke ved redigering av feltet «Navn» og «Beskrivelse» under Portfolio-filer i Layout-visning. [3936110]
 • Problem: Angre- og Gjør om-menyene deaktiveres når du oppretter en portefølje. [3935194]
 • Problem: REGRESJON: Du kan ikke endre størrelse på søkedialogen i portfolio. [3942595]
  Løsning: Rull i søkedialogen for å se søketreff.
 • Problem: TILGJENGELIGHET: Tekst i forhåndsvisningen forsvinner i høykontrasttema for ikke-PDF-filer. [3943905]
  Løsning: Åpne filen i opprinnelig visningsprogram.
 • Problem: REGRESJON: Kan ikke gi nytt navn til mapper i en portfolio. [3944795]

 

Skrive ut

 • Problem: [macOS 10.14] Lagre som Adobe PDF genererer en feil for å aktivere en tredjepartshandling. [4255082]
 • Problem: Kun Windows 8 til en ikke-PostScript-skriver fra Acrobat Reader DC mangler noen bedriftsfonter. [3866059]
 • Problem: For noen filer vil Acrobat Reader DC skrive ut sakte med PCL6-drivere. [4231904]

 

Nylige

 • Problem: Kan ikke vise gamle Send og Spor-filer i den nylige listen selv etter at en bruker har åpnet dem fra fanen Visninger. [4259488]

 

Sandbox

 • Problem: Regresjon: Reader/Acrobat: Med «Beskyttet visning» PÅ kommer det melding om manglende minne ved åpning av en spesiell PDF-fil.[3929632]
 • Problem: Acrobat krasjer ved åpning av krypterte vedlegg i POC-er med PV aktivert for alle filer [3953223]
 • Problem: Feilmeldingen Ingen tilgang dukker opp når du forsøker å åpne PDF-fil fra symbolsk kobling via UNC-bane [3844582]

 

Skann

 • Problem: Regresjon: Enhance virker ikke på justering av nivåer ved hjelp av muserull.[3946845]
 • Problem: Mac: Skanning mislykkes når man utfører manuelle endringer i ICA-vinduet ved skanning av dokumentet. [3837850]
 • Problem: [Mac] Filene i kombinasjonsverktøyet går tapt og det vises en feildialog når du bruker Kombiner-appen flere ganger og legger til filer fra en skanner. [4141269]

 

SDK

 • Problem: [Mac] Plugin-modulen for Acrobat Pro VerifyURLs.acroplugin som er tilgjengelig i Acrobat DC SDK, er ikke kompatibel med Acrobat DC [4220775]

 

Søk / Finn

 • Problem: Avansert søk er svært tregt i et dokument som er åpnet fra skyen. [3955306]
 • Problem: De nye smartsøkfunksjonene fungerer ikke i Safari-nettleseren (versjon 11.1.1). [4274231]
 • Problem: Autofullførte forslag vises ikke hvis dokumentet er endret og Finn-dialogen ble brukt etterpå. [4273499]
 • Problem: Finn-verktøyet er ikke tilgjengelig via VoiceOver. [4268019]

 

Sikkerhet

 • Problem: Utsteders brukermerknad mangler og Vis utsteders policy-knapp er deaktivert for Juridisk merknad-fanen i Certificate Viewer [4076640]
 • Problem: Kryptering med elliptisk kurve-sertifikat oppretter feil CMS [4121253]

 

Send e-post

 • Problem: Kan ikke bruke Outlooks andre vinduer mens Outlooks meldingsvindu for Kladd er aktivt (startet av Send fil som vedlegg).[3829341]

 

Tjenesteintegrering

 • Problem: [Kun Enterprise-brukere: Kun Reader] Alternativene Rediger PDF / Organiser PDF vises på Konteksttavlen i Document Cloud og nettkontakter, men de fungerer ikke. Disse alternativene bør ikke vises. [4260908]
 • Problem: Når kompatibilitetsmodus er På, huskes ikke pålogging i Reader. [ADC-4210671]
 • Problem: Blank tommel kommer flyktig for tredjeparts nettilkoblingsfiler i Send til signering-arbeidsflyten. [ADC-4229881]
 • Problem: (Nettleser) Visningspanelet Varsling følger ikke Reader når brukeren flytter på leservinduet. [3849464]
 • Problem Det observeres uventet atferd når en bruker registrerer seg for OneDrive Personal via Acrobat/Reader. [4147365]

 

Signaturer

 • Problem: Feil deltakerstatus vises på fanen For signatur hvis en av deltakerne er avsenderen i arbeidsflyten Adobe Signer. [4254101]
 • Problem: Lokalisering – aktivitetslisten vises på engelsk i stedet for på appens nasjonale innstilling. [4241577]

 

Social Logge På

 • Problem: Facebook Innloggingsiden åpnes ikke når arbeidsflyt for sosialt pålogging startes i Citrix XenDesktop-miljø, hvis IE er standard nettleser og EPM-innstillingen er aktivert. [4107857]

 

Berøring

 • Problem: Mykt tastatur vises ikke i berøringsmodus for Reader på grunn av beskyttet modus. [3658725]
 • Problem: Mykt tastatur avvises etter valg av tegnpalett i Finn eller Avansert søkefelt i Windows 7. [3658729]

 

Enhetlig søk

 • Problem: Kan ikke navigere til overordnet beholder når Viser pakke åpnes i søkeresultatene. [4259830]
 • Problem: [Surface Pro-enhet] Kan ikke holde og dra rullefeltet med en finger i søkeresultatvisningen. [4258965]
 

Enhetlig deling

 • Problem: I Reader sandkassemodus vises en advarselsdialog den første gangen en bruker prøver å sende en fil som vedlegg via Gmail. [4259385]
 • Problem: Mappen Opplastet til Send og spor opprettes for nye brukere ved bruk av Del. [4259041]
 

Brukergrensesnitt

 • Problem: Følgende IPM-funksjons lock-down-registre deaktiverer ikke brukergrensesnittvalget i programmet [4005004]:
  1) Innstilling av bDontShowMsgWhenViewingDoc til enten 0 eller 1 deaktiverer ikke «Innstillinger> Generelt > Ikke vis meldinger mens et dokument vises»
  2) Innstilling av bShowMsgAtLaunch til enten 0 eller 1 deaktiverer ikke «Innstillinger> Generelt > Ikke vis meldinger når jeg starter Reader (eller Acrobat)»
 • Problem: Mac: Kan ikke dra og slippe en PDF-fil hvor som helst i Acrobat for å åpne PDF-en.[3949579]
  Løsning: Fil > Åpne eller dra PDF til Acrobat-/Reader-ikonet.
 • Problem: Apper åpnes med Dokument som fokus. [3916088]
 • Problem: Nettleser: Verktøylinjer vises i fullskjermmodus i IE, og PDF-filer vises ikke i fullskjermmodus. [3841401]
 • Problem: Egendefinerte verktøy: Kommandoen «Skriv ut sider» klarer ikke å åpne utskriftsdialogen. [3950298]
  Løsning: Bruk verktøyet Organiser sider istedenfor et tilpasset verktøy.
 • Problem: [Mac]-bruker kan ikke rulle horisontalt med styreflaten. [4220679]

 

Visningsprogram

 • Problem: Appen Organiser Sider gjennomsøkes ikke i Reader, med mindre en bruker klikker på den en gang. [4274818]
 • Problem: Hvis det gjelder ikke-pdf filer og/eller filer med mange pakker, og hvis du her en filindeks på mer enn 50 oppføringer på fanen For visning, fungerer eventuelt ikke Spor dokumenter som den skal. [4263930]
 • Problem: Adobe Signer er ikke oppført i søkeresultatene når du søker med søkestrengen «Adobe Signer». [4259652]
 • Problem: [Mac OS-10.13] Dialog gir kortvarig svart i 2-3 sekunder. [ADC-4220296]
 • Problem: Windows-forhåndsvisning låser PDF-en for lagring i Reader/Acrobat. [3942525]
 • Problem: Apper åpnes med Dokument som fokus [3858869]
 • Problem: Dialoger som for eksempel Skriv ut, Innstillinger, Topptekst og Bunntekst skaleres ikke dynamisk når du endrer skaleringsfaktor. Disse dialogene skaleres når de åpnes på nytt. [4221215]
 • Problem: Dialogen Egenskaper for skjemafelt skaleres ikke dynamisk når du endrer skaleringsfaktor. Denne dialogen skaleres når man åpner Acrobat/Reader på nytt. [4220148]
 • Problem: Rullelinjer blir svarte og glidebryterne mangler når man skalerer ned i Internet Explorer. [4221123]

 

3D

 • Problem: Acrobat/Reader krasjer ved aktivering av 3D-innhold for flere PDF-er som ble åpnet i samme Acrobat-økt. [4279137]

 

Webopptak

 • Problem: [Win10][IE]: Tilføy / Legg til i eksisterende PDF mislykkes vilkårlig i EPM. [4097146]
 • Problem: [macOS 10.14] FF Web Capture fungerer ikke hvis en bruker har valgt «Ikke tillat» i tillatelsesdialogen. [4254844]
 • Problem: Acrobat-utvidelse fungerer ikke for PDFer som åpnes i Firefox (Åpne i Acrobat). [4249354]

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet