Dette dokumentet inneholder kjente problemer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen til Acrobat og Reader. Adobe identifiserte følgende problemer da Acrobat X og Reader X ble utgitt. Problemer som har oppstått etter utgivelsen, tas opp i egne TechNote-artikler eller i produktmerknadene. Dersom en oppdatering løser et problem, noteres versjonsnummeret. Feil knyttet til problemer i dette dokumentet, vises i klammer [].

Se støttesiden for Reader eller støttesiden for Acrobat for siste nytt og kjente problemer.

Systemkrav

Sørg for at systemet ditt oppfyller systemkravene for produktet:

For Windows Server 2003 SP2 og Windows XP SP2 for 64-bits er Microsoft Hot Fix KB930627 nødvendig. Se support.microsoft.com/kb/930627.

Slik søker du etter problemer

Søke/navigere i dette dokumentet

Dette dokumentet er ekstra langt, siden det inneholder en fullstendig liste for to produkter. Bruk søkefunksjonen i nettleseren til å finne fram til problemer som tas opp i dette dokumentet.

 1. Trykk på:

  Windows: Ctrl + F

  Mac OS
  : Command + F

   


 2. Deretter oppgir du problemet i søkeboksen som vises i nettleseren. Plasseringen av søkeboksen varierer fra nettleser til nettleser. Den vises som regel enten nederst i vinduet eller nedenfor menylinjen eller båndet øverst i vinduet.   Microsoft Internet Explorer:   Finn-dialogboks i Internet Explorer 9

  Mozilla Firefox  Finn-dialog i Mozilla Firefox

  Apple Safari:
   


  Finn-dialog i Apple Safari

  Google Chrome:
   


  Finn-dialog i Google Chrome

Søke etter andre TechNote-artikler

Mange problemer tas opp i egne TechNote-artikler. Slik søker du etter andre problemer og feilsøkingstrinn:

 1. Oppgi problemet eller feilmeldingen i søkeboksen.

  Skriv inn problem eller feilmelding

 2. Klikk på søkeikonet. 
  Søkeikon

Kjente problemer i Windows 

Installering/Lisensiering

 • Installeringen av Acrobat og Reader mislykkes hvis målbanen inneholder dobbeltbyte- eller spesialtegn. Problemet inntreffer ved installering til en bane som er i en annen tegntabell enn operativsystemet. [2730985, 2714530]
 • 1406 feil i Reader webinstallerer: Dette problemet inntreffer når et antivirusprogram som McAfee er installert med maksimal beskyttelse. Det kan også inntreffe ved andre ukjente scenarier. (Problemet kommer bare med registrering av VC-kjøretidsbibliotek i GAC samlingsbuffer). En lignende artikkel er allerede publisert i Adobes kunnskapsbaser på http://kb2.adobe.com/cps/329/329137.html [2640298]
 • Acrobat X og Reader X kan bare koble seg til LiveCycle ES2 SP1 og senere tjenesteversjoner. [2514825]
 • Dialogen Filene er i bruk vises ikke når du velger Hjelp > Reparer Acrobat-installasjon. Dette problemet oppstår når en annen bruker viser en PDF-fil (med Acrobat) samtidig via Citrix. Dette problemet inntreffer også i WTS-miljøet hvor en bruker også kan avinstallere applikasjonen mens en annen bruker den. Midlertidig løsning: Administrator deaktiverer reparasjon for vanlige brukere ved å legge til nøkkelen DISABLE_REPAIR i registeret [2655803]
 • Hvis Acrobat X er installert med CS3, og CS3 reinstalleres eller repareres, blir Acrobat 8 reinstallert sammen med Acrobat X. Forsøk på å installere Acrobat 8 ved siden av Acrobat X standalone vil gi en melding om at et mer avansert produkt allerede er installert.  [2672869]
 • Etter at Acrobat 10.0.1 er installert ved hjelp av et AIP (Admin Install Point), installeres ikke 10.1-rettingen over 10.0.1-installasjonen. Følgende melding vises: "Oppgraderingen kan ikke installeres av Windows Installer-tjenesten fordi programmet som skal oppgraderes, mangler, eller oppgraderingen oppdaterer en annen versjon av programmet. Kontroller at programmet som skal oppgraderes finnes på maskinen din og at du har riktig oppgradering." TechNote cpsid_88814 [2818745]
 • (Vista 64-bits) Acrobat starter ikke og viser feilmeldingen: "Programmet kan ikke åpnes fordi side-ved-side-konfigurasjonen er feil. Se programmets hendelseslogg for flere detaljer." Løsningen er å starte datamaskinen på nytt. [2743784] 
 • I Acrobat X og nyere versjoner brytes deaktiveringen av Acrobat som tvinges av installeringen av AcrobatVolumeLicensingNoActivation.msi, når du velger Hjelp > Reparer Acrobat-installasjon. [2678369]

Oppdaterer

 • Updater-innføringen i Innstillinger forsvinner hvis icheck-registret (under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM) endres manuelt. Hvis icheck-registeret endres manuelt, forsvinner Updater-innføringen ved neste oppstart og vises igjen etter oppstarten som kommer deretter. [2399623]
 • {Løst i 10.1} Acrobat eller Reader kan fryse eller slutte å fungere hvis du starter programmet mens installasjon av oppdateringer pågår. [2386548, 2392307, 2586729]
 • Feil 1310 eller 1321 vises når du prøver å oppgradere Acrobat eller Reader (Help > Se etter oppdateringer eller dobbeltklikk på oppgraderingen direkte). Process Monitor-loggene indikerer at krasjplanen er å sikkerhetskopiere filer samtidig som Acrobat eller Reader prøver å oppgradere filene. Løsningen er ikke å oppdatere produktet mens krasjplanen sikkerhetskopierer filene. [2815059]

Avinstallere Reader

 • I Vista viser avinstallasjonen av Reader utgiveren som "Uidentifisert" når "Adobe Systems" er forventet. [2262779]

Tilgjengelighet 

 • Hvis du har en skjermleser som kjører når du prøver å installere Acrobat X, lander ikke fokuset på noen av knappene i feltet for å godta sluttbrukeravtalen. Brukerne må trykke Tab eller Skift+Tab et par ganger for å flytte markøren til Godta-knappen på sluttbrukeravtalen. Dette problemet gjelder ikke for Adobe Reader, brukerne lander på knappen for å ikke godta avtalen med en gang. [2704224] 
 • JAWS 10 leser ikke Windows+punktum, Windows+komma, Windows+opp og Windows+ned korrekt i en tabell. En løsning er å slå av alternativet Autofullfør. Aktiver autofullfør er standard innstilling. Når Autofullfør er på, trykker du ESC-tasten og trykker Windows + punktum-tasten for å lese innholdet i gjeldende kolonne. Når Autofullfør er av, trykker du Enter og skriver deretter inn verdien. [2384139] 
 • Når du kjører Tilgjengelighetskontroll-funksjonen i en XFA-basert PDF, vises følgende feilmelding: "Teksten i dette dokumentet mangler en språkspesifikasjon." For å bestå tilgangskontrollen må PDF-filen ha et språk (en /Lang tag). [2605924]
 • {Løst i 10.1.1} (Reader) En programfeil vises når Reader startes i beskyttet modus på en Windows 7-maskin med talegjenkjenning aktivert. Løsningen er å slå av beskyttet modus. (Rediger > Innstillinger > Generelt-panelet til venstre. Opphev valget Aktiver beskyttet modus ved oppstart.) [2809569]
 • (Reader) JAWS er ikke i stand til å lese en PDF-fil åpnet i en webleser når Reader startes i beskyttet modus på en Vista-maskin. Løsningen er å slå av beskyttet modus [2747010].
 • (Reader) JAWS er ikke i stand til å lese en PDF-fil i Mozilla Firefox 4 når Reader startes i beskyttet modus. Løsningen er å bruke en tidligere versjon av Firefox. [2866957]

Kommentarer og merknader

 • Oversatte navn på merknader vises ikke helt i søkeresultat-PDFen for japansk. Kun de tre siste tegnene vises, og det er mulig å vite hvilken kommentartype de er. Du kan eksempel se "ght test" der hvor det vil være "Highlight test" på engelsk. Workaround er å kontrollere mengde "pre" og "post" kontekstuelle ord i registeret til Windows. [2712837]  
 • I en PDF med mange kommentarer (500 eller flere) vil bruk av Skift+A for å velge alle kommentarer i Kommentarlisten få Acrobat eller Reader til å fryse. MERK: CTRL-snarveier fungerer ikke i Kommentarlisten, dette medfører at CTRL+A heller ikke kan velge alle kommentarer. [1700615]

Katalog

 • Katalog-funksjonen mislykkes i å indeksere mapper som inneholder enkelbyte Unicode-tegn, og med et mappenavn som er på mindre enn åtte tegn. Merk: Søk klarer heller ikke å legge til indeksen som ligger i disse mappene. [1886694]

Citrix

 • Program Neighborhood Client støttes ikke. [2867547]
 • App Streaming-konfigurasjonen for XenApp 5 og 6 er ikke støttet. [2810983]
 • FilesInUse-dialogboksen vises ikke når du velger Hjelp > Reparer Acrobat-installasjon når en annen bruker ser på en PDF-fil med Acrobat gjennom Citrix. Dette problemet inntreffer også i WTS-miljøet hvor en bruker også kan avinstallere applikasjonen mens en annen bruker den. Brukere med vanlig tilgang bør ikke være i stand til å avinstallere programmet når det er i bruk. Løsningen er at en administrator deaktiverer reparasjon for vanlige brukere ved å legge til nøkkelen DISABLE_REPAIR i registeret. [ 2655803, 2650392]

Nettlesere (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome)

 • Internet Explorer 7: I delte gjennomganger slutter Internet Explorer 7 å reagere, og dialogboksen Publisere/slette kommentarer vises ikke. Dette problemet skjer hvis du legger til kommentarer, men deretter går til en annen URL uten å publisere kommentarene. Løsningen er å publisere kommentarene og lukke den delte visningen før du åpner en annen URL.  [2741044]
 • Internet Explorer 9: Avhengig av hastigheten til systemet, kan det hende at Internet Exporer 9 viser en advarsel som ber deg om å deaktivere Adobe-PDF-utvidelser for å gjøre surfingen raskere. [2856456]
 • Internet Explorer: Funksjonen Lagre søkeresultater mislykkes når Internet Explorer kjører i beskyttet modus. En Lagre som-dialogboks vises, men Acrobat kan ikke åpne PDF-filen når den er lagret på skrivebordet. [2708961]
 • Internet Explorer: Brukerens utskriftsinnstillinger ignoreres når Internet Explorer kjører i beskyttet modus, og standardinnstillingene til produsenten eller distributøren brukes i stedet. Dette skjer for IE7/IE8 med Acrobat/Reader 9.x eller IE7 med Acrobat/Reader 10.x. Løsningen er å deaktivere beskyttet modus for Internet Explorer, eller oppgradere til IE8. [2874948]
 • Internet Explorer: Sider vises som svarte i nettleseren når du åpner en PDF-fil som inneholder bokmerker, klikker på noen bokmerker og deretter klikker på Last inn på nytt. Dette skjer konsekvent i Safari (32-bits eller 64-bits) i Mac OS, og noen ganger i Internet Explorer i Windows. [2840208]
 • Internet Explorer/Firefox: (Windows 7/Reader) Når du åpner en PDF-fil i Internet Explorer eller Firefox, er det noen funksjoner som ikke fungerer dersom skjerminnstillingen settes til Større – 150 %. (Du endrer denne innstillingen ved å gå til Kontrollpanel > Utseende og personalisering > Skjerm > Gjør tekst og andre elementer større eller mindre.) Det skjer for eksempel ingenting hvis du klikker på en verktøylinje, en navigasjonsknapp, eller en knapp i den halv-transparente flytende verktøylinjen nederst på siden. Løsningen er å skru av beskyttet modus, eller endre skjerminnstillingen til "Medium - 125 %" eller "Mindre - 100 % (standard)." [2811420]
 • Firefox: Firefox slutter å fungere i følgende arbeidsflyt, når Microsoft Office og Acrobat 10.1 er installert. 1) Åpne Firefox og dra en PDF-fil til Firefox-vinduet for å åpne den. 2) Klikk knappen Vis Acrobat-verktøylinje på den halv-transparente flytende verktøylinjen nederst på siden. 3) Klikk oppgavelinjen Kommentar øverst til høyre på siden i PDF-filen. 4) Klikk Alternativer-knappen i kommentarlistepanelet og velg Eksporter til Word. 5) Når dialogboksen Lagre endringer før eksportering vises, klikker du Lagre. Firefox låser seg. [2847787]
 • Firefox: I Firefox 4 vises en tom side når Acrobat er installert på en egendefinert dobbeltbytebane. [2832730, 2714530, 2837121] 
 • Google Chrome: Chrome ignorerer standard PDF-eier på vindus- eller fanenivå. Hvis en PDF-fil allerede er åpen i Chrome med en ikke-eier, og en annen PDF-fil åpnes i et nytt vindu eller en ny fane, åpnes den med ikke-eieren. Eksempel: En bruker har Acrobat 9 installert på systemet, og installerer Reader X og gir eierskap til Reader X under installering. Brukeren åpner en PDF-fil i Chrome, og åpner deretter Reader X og endrer eierskap til Acrobat 9. Hvis brukeren åpner et nytt Chrome-vindu eller en ny Chrome-fane, og deretter åpner en PDF, åpnes denne i Reader X. Den midlertidige løsningen blir å starte Chrome på nytt. [2694988]
 • HTTPS: {LØST i 10.1.3} (Oppstår etter Acrobat/Reader-oppdatering 10.1.2) PDF-filer gjengis ikke når de vises på et sikkert webområde. Den midlertidige løsningen består i å oppdatere siden (F5). 

Firefox

 • Acrobat krasjer under konvertering av en webside fra Firefox 3.5.5. {Problemet ble løst i Firefox 3.5.6}. [2493712] 
 • Du kan ikke vise PDF-filer i Firefox når både Reader 8 og Acrobat X Pro er installert. Dette problemet inntreffer når Firefox ble installert til slutt. Workaround er å reparere Acrobat X (Hjelp > Reparer installasjonen av Acrobat).  [1765498] 

Samarbeid – e-postbasert gjennomgang

Slå sammen-dialogen vises før dialogen for Flash multimedia. Initiativtakeren kan ikke slå sammen kommentarer i den originale PDF-en. Dette problemet kan inntreffe med e-postbaserte gjennomganger hvis den originale PDF-filen inneholder multimediainnhold. Her er et typisk scenario:

 1. Åpne en PDF med multimedia, legge til et notat og lagre PDF-filen.
 2. Velg Kommentarer > Legg ved for gjennomgang på e-post og send PDF-filen.
 3. Korrekturleser som skal gjennomgå PDF-filen velger Verktøy > Kommentarer og merknader > Linje og legger til en linje i dokumentet.
 4. Korrekturleser klikker Send kommentarer for å returnere kommentarene.
 5. Initiativtakeren dobbeltklikker PDF-filen som er vedlagt i korrekturleserens e-post,
 6. Klikk Ja når dialogen for å slå sammen kommentarer vises.

Multimedia-dialogen vises og feilmeldingen om kjørende oppgaver vises over den. Ved å klikke OK vises meldingen om at det gjennomgåtte dokumentet ikke kan finnes. [1918612]

Samarbeid – delt gjennomgang

 • Når den som gjennomgår en delt gjennomgang legger til en kommentar og sender den, ser ikke initiativtakeren av gjennomgangen kommentaren på riktig sted. I stedet vises kommentarer nederst til venstre, bak PDF-en. [2734285] 
 • En fil kan ikke sendes til delt gjennomgang mer enn én gang. [1779748] 
 • {Løst i 10.1} Delt gjennomgang kan ikke startes når PDF-filen åpnes fra en nettverksplassering. Den mislykkes også ved oppretting av fil for gjennomgang på den samme delte plasseringen hvor filen ble opprinnelig lagret ved bruk av en lagret profil. En feilmelding vises: "Plasseringen til kommentardatabasen kan ikke være lik dokumentets plassering. Velg en annen plassering for kommentardatabasen." En workaround er å starte en delt gjennomgang ved å velge alternativet Intern server og deretter skrive inn alle opplysningene om nettverksplassering. [2737699]
 • Internet Explorer 7 slutter å reagere og dialogboksen Publisere/slette kommentarer vises ikke. Dette problemet skjer hvis du legger til kommentarer, men deretter går til en annen URL uten å publisere kommentarene. Løsningen er å publisere kommentarene og lukke den delte visningen før du åpner en annen URL. [2741044] 

Samarbeid – nettleserbasert gjennomgang

 • Document Message Bar (DMN) vises ikke når brukeren bytter fra offline til online modus. Oppdatering av nettleseren hjelper ikke. Problemet inntreffer på Windows 2008 Server og Windows Server 2003. [2664477]

Collaborate Live (Reader)

 • Collaborate Live kobler til og fra kontinuerlig med Reader i beskyttet modus. Løsningen er å slå av beskyttet modus. (Rediger > Innstillinger > Generelt-panelet til venstre. Opphev valget Aktiver beskyttet modus ved oppstart.) Deretter aktiverer du beskyttet modus når du er ferdig. [2738036, 2635536]

Kombinere filer

 • Du kan ikke kombinere filer hvis du har både Acrobat og Reader installert, og også har en PDF åpen i Reader (eller Reader kjører i bakgrunnen). Hvis du høyreklikker en fil med støttet format og velger Kombiner støttede filer i Acrobat, åpnes ikke dialogboksen Kombinere filer. Du får det samme resultatet hvis du velger Kjør og skriver acrobat /n. Workaround er å bruke Kjør-kommendoen for å starte Acrobat. Klikk deretter Opprett-knappen i verktøylinjen og velg Kombiner filer i en enkelt PDF. [2605772]  
 • Dra og slipp av en Outlook e-postmappe til Kombiner filer-dialogen mislykkes når e-postkontoen i Outlook er satt opp til å bruke japansk. E-postkontoen i Outlook har alltid japanske tegn i mappebanen. For eksempel: Outlook:\\???????%20-%20guitar%20\aaaaa, hvor ??????? skal være japanske tegn som vises som ødelagte tegn. Dra og slipp av Outlook e-postmappe til Kombiner filer-dialogen mislykkes pga. de ødelagte tegnene. [2618079] 
 • Kombiner filer-funksjonen starter ikke fra Komme i gang-vinduet ved bruk av en Microsoft Office 2007-fil på Windows XP (Service Pack 3). Start Acrobat X og klikk Kombiner filer i PDF fra Komme i gang-vinduet. Legg til en *.docx-fil. Velg filen og klikk Velg sider-knappen. Denne feilen vises: "Word kan ikke starte konvertereren: mswrd632.wpc. Etter en stund vises Server opptatt-meldingen. Workaround på en Windows 32-bits maskin er å slette denne registerinnføringen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc. [2713003]    

Skjemaer – Distribuer

 • Et problem oppstår i distribueringsprosessen for skjemaer hvis beskyttet visning er satt til Alle filer (Rediger > Innstillinger > Sikkerhet (utvidet) > Aktiver utvidet sikkerhet). Hvis du velger en fil som ikke inneholder skjemafelt, spør veiviseren om du ønsker å finne skjemafelt automatisk. Hvis du klikker Ja, stopper prosessen, og ingen informasjon vises. [2849144]

Opprette PDF-filer

 • Adobe PDF Printer støtter ikke "Aktiver avanserte utskriftsfunksjoner." Slå av "Aktiver avanserte utskriftsfunksjoner" for at Adobe PDF Printer skal fungere korrekt.[2633953]
 • Enkelte tegn i en tekstboks forsvinner når tekstboksen konverteres til PDF. Problemet kan inntreffe på et system med japansk Vista 32-bits versjon. En mulig løsning er å gjøre tekstboksen bredere før konvertering. [1625896]
 • Adobe PDF Printer oppretter ikke en PDF/A-kompatibel fil fra Access-objekter. Feilmeldingen er: "Glyffer mangler i innebygde skrifter." [2431563, 1780417]
 • Kan ikke skrive Powerpoint- og websider til PDF på Windows XP 64-bits. Problemet inntreffer kun på Windows XP 64-bits SP2. Problemet kan reproduseres med Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 og PowerPoint 2003, og i Excel 2003, Word 2003 og Office 2007. Meldingen "Skrivekommandoen er ugyldig." vises når du skriver Word 2003 til PDF, men PDF-filen ble opprettet. En løsning er å installere siste Windows-oppdateringer på XP SP2 64-bits. Deretter virker skriving til Adobe PDF fra PowerPoint 2003, Word 2003 og IE 8.0 som forventet. [2619079]
 • Windows 2003 R2 64-biters server, Excel 2003/2007 PDFMaker og Adobe PDF Printer viser feilen:
  "Filen din kunne ikke skrives ut på grunn av en feil på Adobe PDF på Ne00." {Microsoft hotfix retter problemet}. [2609554]
 • Ved skriving av en Excel arbeidsbok til Adobe PDF Printer, og du velger Hele arbeidsboken eller flere aktive ark, inntreffer det et problem. Du blir bedt om navnet på mål-PDF flere ganger og flere PDF-filer blir opprettet i stedet for en enkelt fil. Workaround er å bruke Excel PDFMaker. [2513126]
 • Hvis du velger mer enn ett regneark i Excel, og deretter velger Fil > Skriv ut > Adobe-PDF, vises feilen Skriverkommandoen er ugyldig. Hvis bare en fane er valgt, skrives siden korrekt. Dette problemet inntreffer på 64-bits Windows 2003 ved bruk av Office 2007. Problemet inntreffer ikke på 32-bits systemet med den samme konfigurasjonen. {Microsoft hotfix retter problemet}. Problemet oppstår pga. en feil i GDI. [2609751] 
 • Excel 2003/2002: Adobe PDF Printer lager en tom side når du velger et diagram som skal skrives med utskriftskvalitet satt til 3600+ dpi.  [2401800]

PDF-porteføljer

 • Reader viser ødelagte tegn når du forhåndviser html når URLen peker videre mot en PDF som er lagt ut på webserveren. [2711118]
 • Når en PDF-portefølje opprettes i Acrobat 9 og deretter åpnes i Acrobat X, er miniatyrbildene for de sikre PDF-filene mindre enn forventet. [2723975]
 • Noen ganger er forhåndsvisninger uklare i Acrobat eller Reader. Løsningen er å skru av beskyttet modus (Reader) eller beskyttet visning (Acrobat). [2835361]

Lotus Notes PDFMaker

 • Dersom McAfee Antivirus installeres før Acrobat, og McAfee-tillegget finnes fra før i Lotus Notes, blir ikke Acrobat PDFMaker-verktøylinjen installert i Lotus Notes. Dette problemet inntreffer i kombinasjoner av McAfee- og Lotus Notes-versjoner hvor McAfee AntiVirus blir installert (støttet) i Lotus Notes. For eksempel: McAfee VirusScan 8.0i med Lotus Notes 6.0.x, McAfee VirusScan 8.5i med alle Lotus Notes-versjoner (selv med Lotus Notes 7.0.x). Kommandoer i Acrobat-menyen vises korrekt i Lotus Notes. Kun installering av Acrobat PDFMaker-verktøylinjen mislykkes. [1374378] 
 • En Lotus Notes-konvertering til PDF mislykkes hvis PDFLibPI.ppi is mangler fra mappen "...\Acrobat 9.0\PDFMaker\pdfplug_ins\". [1884332]
 • Ingen HTML FORM-elementer i e-post, som tekstfelt, avkrysningsbokser, radioknapper og rullegardinmenyer, kommer med i den opprettede PDF-filen. [1884359]
 • (Lotus Notes 7/8.5) Acrobat i beskyttet visning åpner ikke PDF-vedlegg når Lotus Notes er i bruk. [2837673] 

Office PDFMaker

 • Office Starter Edition inkluderer begrensede funksjonalitetsversjoner av Word og Excel. PDFMaker lastes ikke inn i disse versjonene av Word eller Excel, og muligheten for å konvertere til Adobe PDF er ikke tilgjengelig. [2767226] 
 • (Windows Vista med Office 2010 64-bitersversjon) Du oppretter en PDF-fil ved å høyreklikke på et Office-dokument og velge Konverter til Adobe PDF og send per e-post. Det nye meldingsprogrammet åpnes imidlertid ikke. [2870975]
 • (Windows Vista og Server 2008 med Office 2010 64-biters) Når du installerer Acrobat 10.1, er PDFMaker-funksjonene inaktive og kan ikke aktiveres. Reparer Acrobat-installasjonen for å rette opp feilen (Hjelp > Reparer Acrobat-installasjon). [2838036, 2837792]

Word PDFMaker

 • PDFMaker deaktiverer Golder-makroen i MS Word 2007 etter oppretting av PDF. Dersom du ikke ønsker dette, kan du forhindre PDFMaker fra å deaktivere makroen. Sett registeroppføringen nedenfor til 0:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat\PDFMaker\10.0\Word\Settings\DisableMacro
  Deaktivering av makroen forhindrer at PDFMaker deaktiverer alle makroen, som kan være en sikkerhetsrisiko. [2504216, 2324017, 1444894]
 • Innbinding på høyre side vises ikke i PDF-en (Acrobat > Opprett PDF > Innstillinger, klikk deretter Avanserte innstillinger. [2657332] 

Outlook PDFMaker

Hvis Outlook er online med Exchange (bufret Exchange-modus AV), kan PDFMaker bare konvertere 249 e-poster gjennom utvalg. Alle e-postene deretter hoppes over med status "Kan ikke åpne sikret melding."

 • Du åpne meldinger i Outlook i samme sesjonen som konvertering med PDFMaker har feilet gjennom utvalg.
 • Mappekonvertering fungerer. PDFMaker konverterer 10 000 e-poster i en online-mappe på Exchange server.
 • Testet for Outlook 2007, Outlook 2003 og Outlook XP. Det samme skjer uavhengig av Outlook-versjon.

  PDFMaker skal kunne konvertere inntil 1 000 e-post gjennom utvalg med bufret Exchange-modus AV. [1662502]

Åpne PDF-filer (Reader)

 • En PDF-fil kan ikke åpnes fra en virtuell stasjon på Humyo SMARTDrive (Trend Micro SafeSync).
 • En PDF-fil kan ikke åpnes ved hjelp av noen som helst måte.
 • Feilen "Ingen tilgang" vises.
 • En PDF-fil åpnes ikke riktig i Internet Explorer 7 og et grått webleservindu vises. (En PDF-fil åpnes riktig i Mozilla 9 og Firefox 3.6.)

For mer informasjon, se forums.adobe.com/thread/801226. Løsningen er å slå av beskyttet modus. (Rediger > Innstillinger > Generelt-panelet til venstre. Opphev valget Aktiver beskyttet modus ved oppstart.) Deretter aktiverer du beskyttet modus når du er ferdig. [2825258]

WMV-filer (Reader)

 • (Windows XP) WMV-filer spilles ikke av i en PDF-fil, selv om du har valgt tillatelsesalternativet. (Disse alternativene vises i den gule dokumentmeldingslinjen øverst i vinduet.) Løsningen er å slå av beskyttet modus. (Rediger > Innstillinger > Generelt-panelet til venstre. Opphev valget Aktiver beskyttet modus ved oppstart.) Deretter aktiverer du beskyttet modus når du er ferdig. [2632621] 

Smartkort (Reader)

Anti-virusprogramvare (Reader)

Innstillinger (Reader)

 • Når Reader startes i kompatibilitetsmodus i Windows Server 2003 (Service Pack 1), vises følgende feilmelding når du åpner Innstillinger (Rediger > Innstillinger): "Denne dialogen har preferanser og kan ikke vises mens et annet PDF-dokument vises som også har preferanser. Vennligst lukk dialogenboksen og prøv igjen." Løsningen er å slå av beskyttet modus. (Rediger > Innstillinger > Generelt-panelet til venstre. Opphev valget Aktiver beskyttet modus ved oppstart.) Deretter aktiverer du beskyttet modus når du er ferdig. [2770053]

Beskyttet modus - Reader

Tredjeparts plug-in

 • Når du installerer en tredjeparts plug-in, vises meldingen "Lukk program: AcroRd32.exe", selv om bare Acrobat er installert på systemet. Plug-in'en kan fikse dette problemet ved å se på kommandolinjen som brukes til å starte Reader-prosessen. [2873298] 

Flash Player og 64-bits Office

 • Hvis du vil legge inn rikt medieinnhold i 64-biters Office-dokumenter eller -presentasjoner, må du installere en 64-bitersversjon av Flash Player for Internet Explorer. Foreløpig er Adobe 64-bits Flash Player i betafasen. Du kan laste ned en forhåndsutgivelse av Flash Player med kodenavn "Square" fra Adobe Labs, på labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.htmlMerk: Betaprogrammet støtter ikke automatiske oppdateringer. Sjekk for tilgjengeligheten av 64-bits Adobe Flash Player og installer den. [2849696] 

Utvidet sikkerhet

 • En HTTP 404 serverfeil vises i LiveCycle / LiveCycle ES / ES2 Workspace. Denne feilen inntreffer når en PDF med et Web Service Definition Language (WSDL)-kall åpnes, og målserveren er ikke i Readers i listen over priviligerte lokasjoner i innstillinger for utvidet sikkerhet. Når du prøver å legge til serveren i listen over priviligerte lokasjoner ved å klikke den gule stolpen øverst i Reader-dokumentet, vises feilmeldingen. Workaround er å gå tilbake til skjemalisten i skjermbildet og åpne skjemaet på nytt. Skjemaet åpnes uten gul stolpe fordi serveren er lagt til i priviligert-listen. [2631101]   
 • Reader viser en annen advarsel med forbedret sikkerhet på enn med forbedret sikkerhet av, når du åpner en fil som trenger japanske tegn. Workaround er å installere siste versjon av japansk språkpakke. [2713868]

Adobe Digital Editions

PDF-eierskap

 • Valgt Standard PDF-leser for Reader X kan ikke identifisere Acrobat 8 og nevner det i Adobe-produkter installert som kan velges som standardleser. [2687788]
 • Valgt Standard PDF-leser kan ikke bytte eierskap på PDX-filer. Kun PDF-filer er støttet. [2693724]
 • Avinstallering av Reader X bryter PDF-eierskap for Adobe PDF Preview Handler når både Acrobat 9 og Reader X er installert på systemet. Reader X har eierskap før programmet avinstalleres. Når egenskapene for PDF vises ved å høyreklikke filen og velge Egenskaper > PDF, er feltene tomme. For å returnere eierskap til Acrobat 9, bruk Hjelp > Reparer. [2726364] 

Adobe PDF-skriver

 • Når du konverterer en fil til PDF ved hjelp av Adobe PDF-skriveren i dialogboksen Skriv ut, avsluttes konverteringen og følgende melding vises: "Lesefeil for Adobe PDF-innstillinger i: C\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions..." Løsningen er å sørge for at desimalsymbolet for Regionale innstillinger er et punktum. 1) I Kontrollpanel dobbeltklikker du Region og språk. 2) I fanen Regionale innstillinger, klikker du Tilpass. 3) I fanen Tall må du sørge for at punktum er valgt, og så klikke OK, Bruk. [2759743]
 • Å skrive ut en nettside til Adobe PDF-skriveren låser noen ganger datamaskinen. Løsningen er å bruke Konverter nettside til PDF-kommandoen i en støttet webleser. [2823388]  
 • I Word 2010 og Acrobat 10.x, konverteres A4 sider til PDF-filer i brev-størrelse. For løsninger, se support.microsoft.com/kb/284867[2838802]

Skrive ut

 • Acrobat skriver ikke ut en fil i hefteformat ved utskrift til HP 4700 og HP 2840 All-In-One-skrivere. [2390174] 
 • Utskrift av PDF-vedlegg fra Outlook 2003/2007 mislykkes og følgende melding vises: "Det skjedde en feil ved åpning av dette dokumentet. Kan ikke finne den valgte filen." Dette skjer når du høyreklikker på vedlegget uten å åpne e-posten og velge Skriv ut, eller velge Fil > Skriv ut. I dialogboksen Skriv ut, er alternativet Skriv ut vedlagte filer valgt. [2390159]
 • Xerox-skrivere krymper sideinnholdet til 1/10 eller 1/20 av den opprinnelige størrelsen, og skriver ut innholdet øverst i venstre hjørne av papiret. Dette skjer når begge disse alternativene er valgt i dialogboksen Skriv ut: Velg papirkilde etter PDF-sidestørrelse og bruk egendefinert papirstørrelse når det trengs. [2392553]
 • {FIXED in 10.1.3} (Oppstår etter oppdatering av Reader 10.1.2): Reader skriver ikke ut (programmet krasjer eller ingenting skjer).  
 • {FIXED in 10.1.3} (Oppstår etter oppdatering av Reader 10.1.2): Reader slår PÅ dobbeltsidig utskrift automatisk.

Preflight

 • {LØST i 10.1.3} (Oppstår etter Acrobat-oppdatering 10.1.2): Acrobat krasjer når du lukker/avslutter Acrobat etter å ha brukt Preflight-panelet. TechNote [3089118]

Lagre/Lagre som

 • Ved lagring av PDF til en Microsoft Word docx-fil, kjøres ORC på sider som allerede er kjørt gjennom OCR ved bruk av søkbart bilde. Resultatfilen viser skannefeil. Den originale, korrigerte teksten skulle beholdes ved lagring til DOCX. [2715278]
 • Når du oppretter en PDF-fil fra et valgt område i en PDF-fil du har åpnet i nettleseren, blir ikke den nye PDF-filen lagret i den spesifiserte mappen. Dette problemet inntreffer bare i Windows 7 X64, i en PDF åpnet i en nettleser. [2715278]
 • Etter sletting av en side og lagring av dokumentet, slettes en av de andre sidene tilfeldig. Løsningen er å utføre Lagre som etter å ha slettet siden. [2869530]
 • Lagre som > Microsoft Word > Word-dokument lager ikke nøyaktig Word-utdata fra hebraisk tekst i PDF-filer. [2838335]
 • Når du åpner en PDF-fil i en webleser, og deretter oppretter en PDF-fil fra et valgt område, blir ikke den nye PDF-filen lagret i den spesifiserte mappen. Dette problemet inntreffer bare i Windows 7 X64, i en PDF åpnet i en nettleser. [2679903] 

Skanning

 • Når du skanner avisartikler i svart-hvitt, vises det svarte områder i PDF-filen. Workaround er å bruke det medfølgende grensenittet på skanneren. Velg Fil > Opprett > PDF fra skanner > Tilpass skann Klikk deretter Alternativer og velg Vis skannerens grensesnitt fra Brukergrensesnitt-menyen. [1846078] 
 •  Etter skanning med Hewlett-Packard-skannere er siden beskåret, eller sidestørrelsen er enten mindre eller større enn spesifisert. [2886627] Se også, Skanning av dokumenter i størrelsen Letter resulterer i PDF-filer med størrelsen Legal | HP | Acrobat.

Dele opp dokumenter

 • Oppdeling av PDF-en med bokmerker og bruk av bokmerkenavn som filnavn gir en "Ugyldig parameter"-feil. [1866994]

LiveCycles-skjema

 • Data forsvinner fra hovedsiden etter at det er lagt til et underskjema på hovedsidene. Dette problemet kan for eksempel inntreffe når du åpnet et LiveCycle-skjema og velger Skriv ut forhåndsvisning og deretter klikker Legg til. [1862393] 

LiveCycle Rights Management

 • For å sikre dokumenter med Adobe LiveCycle Rights Management ES, installerer du sertifikatet kun ved hjelp av Internet Explorer. Adobe henter ikke sertifikater noen annen nettleser. [2582622]
 • {LØST i 10.1.1} Relevante feilmeldinger vises ikke når et sikret dokument ikke kan lastes i nettleseren. I stedet vises den vanlige HTML-feilsiden. [2830882]  

Hurtigtaster

Følgende hurtigtaster virker ikke i Acrobat beskyttet visning.

 • Fil > Lukk: Ctrl+W
 • Avslutt: Ctrl+Q
 • Forrige visning: Alt + venstre piltast
 • Menylinje: F9
 • Skjul/vis verktøylinjer: F8/Alt+F8
 • Side ved side > Horisontalt/vertikalt: Skift+Ctrl+K / Skift+Ctrl+L
 • Overlappet: Skift+Ctrl+J
 • Linjaler (i nettlesere): Ctrl+R

Løsningen er å slå av beskyttet visning. (Velg Endre > Innstillinger, velg Sikkerhet (utvidet) fra Kategorier til venstre, og velg Av for Beskyttet visning.) [2843198] 

 

Kjente problemer i Mac OS X

Installering

 • Hvis bootvolumet skiller mellom store og små bokstaver, vil ikke Acrobat bli installert riktig. Dette problemet gjelder ikke for Reader. [2594334]
 • Du kan ikke installere Acrobat på en egendefinert plassering på Mac OS 10.5 (Leopard-serien). Tilpasning støttes på Mac OS 10.6 og senere. [2704639]
 • {LØST i 9.4.2} Avinstallering av 9.3.3 fjerner skriptet Save as Adobe PDF.action og Save as Adobe PDF.app vers. 10.0 som Acrobat X installerer. Du løser dette ved å installere Acrobat X på nytt. [2689706]
 • {LØST i 9.4.2} Avinstallering av 9.3.3 fjerner AdobePDFViewer.plugin versjon 10.0 som ble installert av Reader X (eller Acrobat X). Workaround er å reparere Acrobat X-installasjonen. [2689626]  
 • {LØST i 9.4.2} Acrobat-retting bytter alltid ut Save As Adobe PDF.action, selv om det finnes en nyere versjon. Hvis både Acrobat X og Acrobat 9.4 finnes, og du installerer patchen for Acrobat 9.4.1, vil den nedgradere "Save As Adobe PDF.action." På samme måte vil egenretting og reparasjon av Acrobat nedgradere versjonen av Save As Adobe PDF.action." Workaround er å reinstallere Acrobat X. [2688562]
 • Hvis Acrobat X eller Reader X installeres på et system hvor Acrobat 9 eller Acrobat 8 allerede er installert, vil Acrobat X eller Reader X ta eierskap over Safari plug-in. Hvis du avinstallerer Acrobat 9 eller Acrobat 8, blir plug-inen for visning av PDF i Safari også avinstallert. Som et resultat åpnes PDF-filer med Apple Preview og ikke Acrobat eller Reader, selv om Acrobat X eller Reader X finnes på systemet. Du løser dette ved å installere Acrobat X-installasjonen på nytt (eller kjøre installer.pkg på nytt). Dette gjenoppretter Safari-plugin-modulen.[2684577] Se også Kompatibilitetsråd for Adobe Reader- og Acrobat-plugin-modulen og Safari 5.1 (cpsid_90885).
 • Hvis Acrobat X installeres eksternt ved bruk av SSH når ingen bruker er logget på, vises denne feilmeldingen: "(ConnectAndCheck) Untrusted apps are not allowed to connect to or launch Window Server before login." (Ikke-trygge applikasjoner får ikke lov til å koble til eller starte Windows Server før innlogging). Denne feilen gjentas to ganger for ulike filer. Men installasjonen avsluttes korrekt og Acrobat X starte, men installeringsloggen inneholder advarsler. [2715376]
 • Noen ganger viser Installasjonstype-ruten en Endre installasjonssted-knapp. Knappen åpner en rute for å velge installasjonssted. Denne ruten mangler alternativer for tilpasning. Ruten vises feil og dette er knyttet til visningen av Velg sted-ruten. Velg sted-ruten vises ikke på hver installasjon. Visningen av ruten kan avhenge av hvor raskt du klikker gjennom skjermbildet. [2668391]
 • Hvis strømmen til Mac-maskinen slås av under installering av Acrobat X, vil installeringen av Acrobat mislykkes hver gang deretter. Gjør følgende for å løse dette problemet:
  1. Slett PDApp-mappen.
  2. Last ned AAM fra Adobe.com, på http://www.adobe.com/go/applicationmanager.
  3. Installer nedlastet AAM-bygg. 
  4. Forsøk å installere Acrobat på nytt [2726223] 

Oppdaterer

 • Hvis du kjører både Reader 10.1- og Acrobat 10.1-oppgraderingene samtidig fra kommandolinjen, mislykkes Acrobat-oppgraderingen i å installere. Oppdateringen lykkes senere. Den svikter når begge kjører samtidig. Neste gang du ser etter oppdateringer, vil oppdateringen fungere som den skal. [2866121] 

Avinstallering

 • Hvis du installerer Safari plug-in under installeringen av Reader, kan du ikke fjerne plug-inen senere. Du kan for eksempel ikke spesifisere at standard Mac OS X Preview åpner PDF-filer i nettleseren.[2685190] Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke problemer med Safari-plugin-modulen | Acrobat X, Reader X (cpsid_90885).
 • Avinstallering av CS4 fra et system som har både CS4 og Acrobat X installert fjerner noen fargeprofiler fra mappen /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.

  Profilene som fjernes er:

  CIERGP.icc

  PAL_SECAM.icc

  SMPTE-C.icc

  WideGamutRGB.icc  Du løser dette ved å installere Acrobat X på nytt, eller kjøre Acrobat X-installasjonsprogrammet (.pkg) på nytt, for å installere profilene på nytt. [2674888]   

Acrobat X og Acrobat 9 er installert ved siden av hverandre

 • Når både Acrobat 9 og Acrobat X er installert på den samme maskinen, restarter Acrobat 9 Acrobat Xs "Lagre som PDF" i Library/Automator. Dette får Acrobat X til å krasje. Det anbefales å unngå å ha Acrobat 9 og Acrobat X installert på samme maskin. [2736944]

Webleser

 • (Mac OS X 10.6.4) Når Reader X er installert, opprettes en AdobePDFViewer-plug-in i \Library\InternetPlugins folder with version 10.0, permission root\wheel. Hvis Acrobat 9 eller Reader 9 er installert senere, er fremdeles Reader X (10.0) AdobePDFViewer plug-in installert. I dette tilfellet kan du ikke endre Acrobat\Reader 9.0-innstillingen Vis PDF i webleser for å deaktivere PDF-viser plug-in'en eller endre versjonen til 9 fra 10. Dette problemet oppstår bare når Reader X installeres først. Løsningen er å manuelt slette Reader X plug-in'en, og deretter velge 9.0 plug-in'en fra Vis PDF i leser-alternativet. (Acrobat/Adobe Reader > Innstillinger > Internett) [2751439] 
 • Den siste installerte AdobePDFViewer plug-in'en brukes ikke. For eksempel, hvis du installerer Reader 10.0.1 og senere installere Acrobat X, skal standardprogrammet for å vise en PDF i en webleser være Acrobat. I stedet er standardprogrammet Reader. Løsningen er å slette AdobePDFViewer.plugin fra /Library/Internet Plug-Ins. Hvis du så installerer Acrobat X, installeres plugin-modulen for PDF-visning, og den tilknyttes Acrobat X. [2801058, 2800287]  

Kommentarer og merknader

 • Oversatte navn på merknader vises ikke helt i søkeresultat-PDFen for japansk. Kun de tre siste tegnene vises, og det er mulig å vite hvilken kommentartype de er. Du kan eksempel se "ght test" der hvor det vil være "Highlight test" på engelsk. Dette er korrekt [2712837]
 • Åpning av en fil som inneholder mange merknader (for eksempel 3000) og deretter merking av alle i Kommentarer-ruten kan få Acrobat eller Reader til å henge. [1700615]

Samarbeid – e-postbasert gjennomgang 

Slå sammen-dialogen vises før dialogen for Flash multimedia slik at initiativtaker kan ikke slå sammen kommentarer i den originale PDF-filen. Dette problemet kan inntreffe med e-postbaserte gjennomganger hvis den originale PDF-en inneholder multimediainnhold. Her er et typisk scenario:

 1. Åpne en PDF med multimedia, legge til et notat og lagre PDF-filen.
 2. Velg Kommentarer > Legg ved for gjennomgang på e-post og send PDF-filen.
 3. Korrekturleser som skal gjennomgå PDF-filen velger Verktøy > Kommentarer og merknader > Linje og legger til en linje i dokumentet.
 4. Korrekturleser klikker Send kommentarer for å returnere kommentarene.
 5. Initiativtakeren dobbeltklikker PDF-filen som er vedlagt i korrekturleserens e-post,
 6. Klikk Ja når dialogen for å slå sammen kommentarer vises.

Multimedia-dialogen vises og feilmeldingen om kjørende oppgaver vises over den. Ved å klikke OK vises meldingen om at det gjennomgåtte dokumentet ikke kan finnes. [1918612]

Samarbeid – Gjennomgangssporer

 • Øvre ASCII og dobbeltbyte-tegn i filnavnet vises ikke korrekt i Tracker. Det samme problemet inntreffer i send skjema-dialogen. Dette problemet forekommer på Mac OS 10.5.6 (9G21), men ikke Mac 10.5.5. URL-feltet og overskriften i Safari viser de samme tegnene. Workaround er å oppdatere til Mac OS 10.5.8. [2256138]

Samarbeid – Delt gjennomgang

 • En fil kan ikke sendes til delt gjennomgang mer enn én gang. [1779748]
 • {Løst i 10.1} Delt gjennomgang kan ikke startes når filen åpnes fra en nettverksplassering. Dette problemet oppstår når du oppretter en fil for gjennomgang på den samme delte plasseringen hvor filen ble opprinnelig lagret ved bruk av en lagret profil. En feilmelding vises: "Plasseringen til kommentardatabasen kan ikke være lik dokumentets plassering. Velg en annen plassering for kommentardatabasen." En workaround er å starte en delt gjennomgang ved å velge "intern server" og deretter skrive inn alle opplysninger om nettverksplasseringen. [2737699]

Adobe Digital Editions

Utvidet sikkerhet

 • Reader viser en annen advarsel med forbedret sikkerhet på enn med forbedret sikkerhet av, når du åpner en fil som trenger japanske tegn. Workaround er å installere siste versjon av japansk språkpakke. [2713868]

Skrifttyper

 • (Japansk) Standard skrifttype i verktøyet Legg til eller rediger tekstboks (skrivemaskinverktøyet) er ment å være Kozuka Mincho Pr6N R (KozMin), som i Windows. Kun det første (etter installasjon) fontvalget berøres. Anbefalingen er å endre fonten til riktig innstilling, som deretter blir standardfontinnstillingen. [2870914] 

LiveCycle

 • Acrobat X og Reader X kobler seg bare til LiveCycle ES2 SP1 og høyere versjoner servere. [2514825]
 • [LØST i 10.0.1} Kun Reader i 64-biters Mac-nettleser: Rights Management er brutt ved Ubiquity Level 2 PDF-filer i Reader X 64-bitersmodus i Safari-nettleseren. Workaround er å bruke Reader X i 32-bits modus. [2688555] 

Opprette PDF-filer

 • Oversatte kompresjonalternativer i PDF-jobber går alltid tilbake til Ingen (Tsjekkisk, Polsk og Ungarsk). Workaround er å starte Distiller på engelsk ved å fjerne .lproj-filer i lokalt språk fra ressursmappen i Distiller-applikasjonen. [2585347]

PDF-porteføljer

 • Reader viser ødelagte tegn når du forhåndviser html når URLen peker videre mot en PDF som er lagt ut på webserveren. [2711118]
 • Når en portefølje som inneholder sikre PDF-filer opprettes i Acrobat 9 og deretter åpnes i Acrobat X, er miniatyrbildet for de sikre PDF-filene mindre enn forventet. [2723975]

Lagre som

 • Ved lagring av PDF til en Microsoft Word docx-fil, kjøres ORC på sider som allerede er kjørt gjennom OCR ved bruk av søkbart bilde. Resultatfilen viser skannefeil. Den originale, korrigerte teksten bør beholdes ved lagring til DOCX. [2715278]

Skanning

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet