Dette dokumentet inneholder kjente problemer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen til Acrobat og Reader. Adobe identifiserte følgende problemer da Acrobat XI og Reader XI ble utgitt. Egne TechNotes (produktmerknader) eller lanseringsmerknader beskriver problemer som har oppstått etter lanseringen. Dersom en oppdatering løser et problem, noteres versjonsnummeret. Feil knyttet til problemer i dette dokumentet, vises i klammer [ ].

Se støttesiden for Reader eller støttesiden for Acrobat for siste nytt og kjente problemer.

Adobe-ID

Applikasjonen Acrobat XI Pro inkluderer konseptet «Adobe ID». Adobe ID er valgfritt når et serienummer oppgis.

Aktivering

Acrobat XI tilbyr en utsettelsesperiode før aktivering er påkrevd. Det kan hende at aktiveringen mislyktes fordi du ikke var tilkoblet Internett. Etter prøveperioden blir du bedt om å aktivere nå (maskinen må være tilkoblet Internett). Etter prøveperioden må maskinen aktiveres før du kan fortsette å bruke produktet.

Nå er Flash nødvendig for å vise SWF-filer og porteføljeinnhold i PDF-filer.

Acrobat og Reader inkluderer ikke lenger Flash Player. Flash Player er nødvendig for at Acrobat og Reader skal kunne vise SWF-filer og porteføljeinnhold i PDF-filer. Hvis systemet ditt ikke har Flash Player og du ønsker å vise SWF-filer og porteføljeinnhold i PDF-filer, må du installere Flash Player. Hvis du åpner en PDF-fil som krever Flash vil en dialog be deg om å laste ned og installere nyeste Flash Player. For å forhåndsinstallere Flash går du hit:

Installasjonsmerknader for Acrobat

PDF-filtype og register

Den sist installerte applikasjonsversjonen «eier» registeroppføringer og .PDF-filtypen for Acrobat og Reader.

Før installasjon

Før du installerer Acrobat eller Reader se avsnittene under med navn Anvendelse/installasjon og Anvendelsestilpassing for å se om noen av disse situasjonene gjelder.

Adobe FormsCentral og installasjon

Før du installerer må du kanskje slette følgende mapper:

 • Windows: \AppData\Roaming\com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS: ~/Library/Preferences/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

Installering og avinstallering av Acrobat på Windows

 1. Lukk alle andre programmer.
 2. Viktig: Avinstaller alle tidligere build av Acrobat XI før du installerer den lanserte versjonen.
 3. For brukere som installerer Acrobat på en 64-biters maskin via MSI på kommandolinje, spesielt offentlige «IGNOREVC10RT=1» for å fortsette installasjonen hvis VC10-kjøring ikke blir funnet på maskinen. Hvis ikke, vil installasjonen stoppe. I brukergrensesnittmodus vises en dialogboks som spør deg om å fortsette eller stanse installasjonen hvis VCRT ikke blir funnet. Hvis installasjonen utføres via setup.exe vil den aldri stoppe, siden den går forbi denne egenskapen under oppstart av Acrobat MSI.
 4. Hvis du ikke installerer via MSI følger du instruksjonene nedenfor for en brukergrensesnittbasert installasjon.
 5. Dobbeltklikk på setup.exe for å starte installasjonen.
 6. Velg språk i dialogen for språkvalg, og klikk OK.
 7. Klikk neste på oppsettskjermen for Adobe Acrobat XI Pro.
 8. Installasjonsprogrammet beregner krav til harddiskplass og ser etter eldre versjoner. Hvis en tidligere versjon av Acrobat Pro blir funnet, for eksempel Acrobat X Pro, trykker du på Fortsett for å avinstallere den.
 9. Lisensskjermen vises. Skriv inn serienummeret eller installer i prøvemodus.
  Merk: Hvis du har kjøpt et abonnementsalternativ vil du videresendes til installasjonsarbeidsflyten for prøvemodus.
 10. Velg installasjonsnivå (standard er Typisk) og klikk på Neste.
 11. Endre installasjonskatalog (hvis ønsket), hvis ikke er standardkatalogen synlig. Klikk på Neste.
 12. Klikk på Installer; installasjonen vil fortsette.
 13. Hvis noen av prosessene som kjører er i konflikt med installasjonen, vil installasjonsprogrammet be deg om å stoppe disse prosessene før du kan fortsette med installasjonen. Lukk prosessene og klikk deretter i installasjonsprogrammet for å fortsette installasjonen.
 14. Den siste dialogen er Oppsett fullført; klikk på Ferdig.Nå kan Acrobat startes.

Instruksjoner for første oppstart og Adobe ID

 1. Godta sluttbrukeravtalen når programmet startes. Hvis du ser en blank skjerm i stedet for sluttbrukeravtalen (kun Mac OS), kan du se avsnittet Blank skjerm for sluttbrukeravtale ovenfor.
 2. Hvis du ikke skrev inn et serienummer under installasjonen, vil skjermen Pålogging kreves vises. Velg Logg på nå på skjermen Pålogging kreves. Angi brukerinformasjon for Adobe ID. Opprett en Adobe ID dersom du ikke har en. Klikk på Logg på.
 3. Hvis du skrev inn et serienummer under installasjonen, vil registreringsskjermen vises. Angi brukerinformasjon for Adobe ID på registreringsskjermen. Opprett en Adobe ID dersom du ikke har en. Klikk på Logg på.

Programspråk for brukergrensesnitt

Velg språket du vil installere under installasjonen. Sørg for å velge språket du kjøpte. Hvis språket er feil, avinstallerer du Acrobat og installerer på nytt for språket du kjøpte. Det engelske brukergrensesnittet er inkludert, og du kan bytte til engelsk ved å bruke Endre > Preferanser > Språk. Når du har endrer språk må du avslutte og starte Acrobat på nytt for at endringen skal tre i kraft. Hvis lisensieringen din tillater alle språk, kan du legge til eller fjerne språk ved å følge disse trinnene:

 1. Bruk Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel ( XP) eller Programmer og funksjoner i Kontrollpanel (Windows 7).
 2. Velg Acrobat XI Pro og velg Endre.
 3. Velg Modifiser og legg til eller fjern språk.

Dialog for serienummer vises ved forsøk av utskrift til Adobe PDF

NYTT i 11.0.1 – Problemet oppstår etter oppdatering til 11.0.1 hvis alle vilkårene nedenfor er oppfylte:

 1. Serienummerspråket til Acrobat er kun engelsk, og språket til operativsystemet er ikke-engelsk, for eksempel fransk operativsystem og engelsk serienummer.
 2. Acrobat ble aldri startet for gjeldende bruker.
 3. Installasjonen av Acrobat ble utført via kommandolinje og ikke via en grensesnittinstallasjon.
 4. Brukeren skriver ut en fil til Adobe PDF-skriveren eller høyreklikker på et dokument og velger «Konverter til PDF».

Resultat: Dialogen for serienummer vises, og PDF-filen blir ikke opprettet.

Omgåelse 1: Start Acrobat for brukeren minst én gang før du skriver til PDF for å løse problemet for den brukeren på maskinen.

Omgåelse 2: For å løse problemer for alle brukere på maskinen, opprettes registernøkkelen «HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\» med standardverdien «acrobat.dll'[3488414]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dialogboks for serienummer vises.

For å avinstallere Acrobat

 • Før builden avinstalleres må du deaktivere ved å velge Hjelp > Deaktiver.
 • Deretter avinstallerer du programmet ved hjelp av Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel ( XP) eller Programmer og funksjoner i Kontrollpanel (Windows 7).
 • Start maskinen på nytt når avinstallasjonen er fullført.

Installering og avinstallering av Acrobat for Mac OS

Bruk følgende instruksjoner for å installere programvare eller oppgradere fra en tidligere versjon. Hvis du kjøper Acrobat som en nedlasting, anbefaler Adobe at du tar sikkerhetskopi av nedlastingspakken, sikkerhetskopien bør helst være på en DVD.

Installere og starte Acrobat XI på Mac OS

 1. Koble maskinen til Internett.
 2. Start installasjonen:
  --Hvis du kjøpte Acrobat på en DVD, setter du inn DVD-en i DVD-stasjonen for å vise applikasjonsfilene.
  --Hvis du kjøpte Acrobat som en nedlasting, dobbeltklikker du DMG-filen for å sette bildefilen som et volum.
 3. Dobbeltklikk på installasjonspakken (.pkg) for Adobe Acrobat XI Pro for å starte installasjonen. Klikk på Fortsett.
 4. Klikk på Fortsett når du ser ReadMe-filen.
 5. Lisensskjermen vises og ber deg om å angi serienummeret ditt. Hvis du bruker produktet i prøvemodus eller har kjøpt et abonnement, trenger du ikke å angi et serienummer. Hvis du angir et serienummer må du kontrollere at datamaskinen er koblet til Internett.
  Merk: Ved å installere i prøvemodus kan du bruke programvaren i prøveperioden på 30 dager fra første oppstart.
 6. Skriv inn serienummeret som gjelder din kopi av programmet. Serienummeret for individuelt lisensierte produkter finnes på utsiden av DVD-esken. Det står på kvitteringssiden for ESD-kjøp (elektronisk programvarelevering) utført via Adobes nettbutikk. Du kan også finne serienummeret for individuelt lisensierte ESD-kjøp i din online kjøpshistorikk på http.//www.adobe.com. Serienummeret for kjøp gjort gjennom lisensieringssiden til Adobe er tilgjengelig på http://licensing.adobe.com.
 7. Den neste skjermen er skjermen for installasjonstype. Du kan merke av eller fjerne avmerkingen for produktkomponentene du vil installere, og du kan også endre installasjonsbanen. Klikk på Installer når du er ferdig.
 8. Skriv inn administratorinformasjonen din når du blir bedt om det for å fortsette med installasjonen.
 9. Klikk på Fullfør når installasjonen er ferdig.
 10. Som standard blir Acrobat installert i under «/Applications/Adobe Acrobat XI Pro». Gå til denne katalogen og start Acrobat. Aksepter sluttbrukeravtalen når Acrobat har startet.
 11. Hvis du skrev inn et serienummer under installasjonen, se trinn 12 nedenfor. Hvis du bruker Acrobat i prøvemodus eller for et abonnement (kun Pro), vises skjermen Pålogging kreves. Velg Logg på nå på skjermen Pålogging kreves. Skriv inn Adobe ID når påloggingsskjermen vises. Hvis du ikke har en Adobe-ID, klikker du på Opprett en Adobe ID. Oppgi informasjonen du blir spurt om. Klikk deretter på Opprett. Følg instruksjonene for å fullføre prosessen. Klikk på Logg på.
 12. Hvis du skrev inn et serienummer under installasjonen, vil registreringsskjermen vises. Angi brukerinformasjon for Adobe ID på registreringsskjermen. Hvis du ikke har en Adobe-ID, klikker du på Opprett en Adobe ID og oppgir informasjonen du blir bedt om. Klikk deretter på Opprett. Følg instruksjonene for å fullføre opprettelsen av Adobe ID og registreringsprosessen. Du kan også velge å trykke på Hopp over.
  VIKTIG: Koble til Internett for å aktivere din kopi av programvaren. Du må aktivere din kopi innen 30 dager. Programvaren slutter å fungere etter 30 dager.

Tom sluttbrukeravtale-skjerm

Løst i 11.0.01 – Problem: kun Mac. En tom sluttbrukeravtale-skjerm vises ved oppstart. Avtalen kan dermed ikke godtas, og Acrobat kan ikke kjøres. Dette problemet kan oppstå hvis du har produkter installert fra CCM eller Creative Suite og du forsøkte å installere Acrobat XI fra en annen kilde.

Omgåelse: Omgåelsen er å starte andre produkter som er en del av CCM eller Creative Suite og deaktivere dem ved å velge Hjelp > Deaktiver. Avslutt programmet. Start deretter Acrobat og godta sluttbrukeravtalen. Start CCM-abonnementsproduktet og velg Lisensier denne programvaren for å aktivere CCM-produktet igjen. Er det et CS-program kan du starte det og aktivere det på nytt. [3338419] Se også: En tom Sluttbrukeravtale-skjerm vises når Acrobat XI startes.

For å avinstallere Acrobat XI i Mac OS®

 1. Dobbeltklikk på avinstallasjonsprogrammet til Acrobat XI.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere Acrobat.
 3. Skriv inn administratorinformasjonen din når du blir bedt om det for å fortsette med avinstallasjonen.
  Merk: Avinstalleringsprogrammet fjerner kun Adobe Acrobat XI-filer fra systemet. Det fjerner ikke Adobe Reader-filer, Acrobat brukerdata eller filer som er delt med andre Adobe-applikasjoner
 4. (Valgfritt) Flytt alle Adobe PDF Settings-filer som du opprettet fra Library/Application Support/Adobe PDF-mappen og dra mappen til Papirkurven.

Kjente problemer

Tilgjengelighet

 • Problem: Når du starter Acrobat XI for første gang med skjermlesere som kjører, langer ikke fokus
  i sluttbrukeravtalen øyeblikkelig. Omgåelser: Trykk på Tab et par ganger til du kommer til knappene i sluttbrukeravtalen.[2704224]
 • Problem: Knappene i sluttbrukeravtale-, deaktiverings- og registreringsdialogene reagerer ikke når man trykker på Return. Omgåelse: Trykk på mellomromstasten eller bruk musen. [3144180, 3327992]
 • Problem: JAWS kan ikke lese PDF i beskyttet modus i Reader og Acrobat i Firefox 4.
  [2866957] Omgåelse: Slå av beskyttet modus.
 • Problem: Internet Explorer: JAWS kan ikke lese PDF i beskyttet modus med mindre
  dokumentet lastes på nytt i nettleservinduet. En annen løsning er å slå av beskyttet modus. [2747010]

Nettleser

 • LØST i 11.0.01 – Problem: En grå/blank skjerm vises etter man har valgt «Stol på denne verten kun én gang» eller «Stol alltid på denne verten» i nettleseren. Dette problemet skjer med IE, Firefox og Chrome. Løsning: Slå av beskyttet visning (Innstillinger > Sikkerhet (forbedret) > Alle filer). [3329058]
 • Problem: Når brukeren oppgraderer til Firefox 19 eller nyere vil PDF-filer i Firefox som standard åpnes med det innebygde visningsprogrammet for PDF-filer De åpnes ikke i pluginmodulen for Adobe PDF Viewer. Dette problemet oppstår også med tidligere utgaver av Acrobat og Reader.

Løsning: Du kan endre innstillingene manuelt i Firefox slik at du viser PDF-er med pluginmodulen for Acrobat/Reader Adobe PDF Viewer i Firefox. På Windows velger du Firefox, og fra Firefox-menyen. Velg Verktøy > Innstillinger > Programmer > Innholdstype «Portable Document Format(PDF)» og angi at den skal åpnes med «Bruk Adobe Acrobat (i Firefox)». På Macintosh velger du Firefox, og fra Firefox-menyen. Velg Innstillinger > Programmer > Innholdstype «Portable Document Format(PDF)» og angi at den skal åpnes med «Bruk pluginmodulen Adobe Acrobat NPAPI». [3504563]

Se også Konfigurere en nettleser til å bruke Adobes pluginmodul for PDF-filer.

Problem: Ved gjengivelse av PDF i Safari for Mac OS X 10.9.2 Zoom- og sidenummerfelt og Finn-feltet er ikke aktivt. Dette problemet gjelder ikke på Mac OS X 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • Problem: CITRIX: Acrobat og Reader 11 støtter ikke modus for programstrømming på Citrix. [2810983]

Skyintegrering

 • Problem: Påloggingsvinduet på Acrobat.com fungerer ikke som det skal med Internet Explorer 7. Løsningen er å oppgradere til Internet Explorer 8.
 • Problem: På Windows 7 kan du ikke logge på Office 365 fra Acrobat med mindre du velger «Forbli pålogget». [3801175]
 • Problem: kun Macintosh. Når du bruker acrobat.com på Mac må du bruke minst Safari 5.1. Løsning: ikke bruk eldre versjoner av Safari enn 5.1.
 • Problem: kun Macintosh. Hvis pluginmoduler fra tredjeparter er installert, slik som for eksempel PitStop 11, kan Acrobat krasje ved lagring av filer til Acrobat.com. [3332839]

Anvendelse/installasjon

 • Problem: Når du installerer eller starter Acrobat kan dialogen Ingen Internett-tilkobling vises. Velg Frakoblet aktivering og følg trinnene for å generere en forespørselskode for å fullføre frakoblet aktivering.
 • Problem: Hvis du har kjøpt en oppgradering av Acrobat XI Pro og vil oppgradere til Acrobat XI Pro fra Creative Suite 6 og Creative Suite 6 allerede finnes på systemet, vil ikke Acrobat XI Pro registrere det. Under oppstart ber Acrobat XI Pro om det kvalifiserende produktet og produktets serienummer. Velg Acrobat X Pro som det kvalifiserende produktet og angi serienummeret for Creative Suite 6. [3324657]
 • Problem: Installasjonsprogrammet for Mac installerer ikke dersom startvolumet er versalsensitivt.
  Løsning: installer et ikke-versalsensitivt volum [2594334]
 • Problem: Dette problemet gjelder kun for Windows. Feilen «Finner ikke ressursfiler for PDFMaker» vises for Microsoft Word når Acrobat XI er installert med Acrobat X Standard allerede på samme maskin. Hvis brukeren reparerer eller avinstallerer Acrobat XI vil samme feil oppstå for Acrobat X Standard. Brukeren må reparere Acrobat X Standard for at PDFMaker skal fungere sammen med det igjen. [3327895]
 • Problem: Kun Windows. Når Acrobat XI Pro installeres fjernes LiveCycle Designer som fulgte med noen tidligere utgaver av Acrobat XI Pro. [3298879]

Anvendelse/installasjon

 • NYHET: Kun Acrobat 11 – Problem: Etter en ny installasjon av Acrobat 11 vil ikke dobbeltklikking på en PDF-fil resultere i at PDF-filen åpnes [3647125]
  Årsak: Selv når registreringen undertrykkes og undertrykkes og sluttbrukeravtalen er akseptert, må Acrobat åpnes minst én gang for at en PDF skal åpnes direkte ved å dobbeltklikke.
 • Nylig funnet i 11.0 Problem: Dette problemet gjelder kun for Macintosh. Installasjon av Acrobat 11.0 for deretter å oppgradere til 11.0.4 på en datamaskin som pleide å ha Acrobat 9 eller 10 vil ikke alltid oppgradere korrekt. Du kan se en feilmelding, men du kan fremdeles starte Acrobat 11.0. Når du oppgraderer til 11.0.4 under oppgraderingsprosessen rapporterer Acrobat et problem med filen (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) i mappen Library/Preferences. Et annet symptom er at innstilling «åpen med lav oppløsning» er dempet.

Løsning:

1. Avinstaller Acrobat 11.

2. Slett filen com.adobe.PDFAdminSettings.plist fra mappen Library/Preferences.

3. Installer Acrobat 11.0 på nytt, og ved oppstart velger du Hjelp > Se etter oppdateringer for å oppgradere til 11.0.4. Oppgraderingen til 11.0.4 fullføres uten feil.

4. Hvis du fremdeles ser et problem kan du sjekke at innstillingen NSHighResolutionCapable er angitt til «true» i filen Info.plist på

/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents

Nøkkelen vises i Info.plist-filen som:

NSHighResolutionCapable

og verdien er angitt til <true/>

Hvis NSHighResolutionCapable ikke er angitt til true, endre den til <true/>

5. Deretter åpner du et terminalvindu og skriver inn det følgende:

touch /Applications/Adobe/Acrobat/XI/Pro/Adobe/Acrobat/ Pro.app/

6. Kontroller innstillingen «åpne med lav oppløsning» på nytt. Nå er den påslått. [3631065]

 • Problem: Når du installerer eller starter Acrobat kan dialogen Ingen Internett-tilkobling vises.

Løsning: Velg Frakoblet aktivering og følg trinnene for å generere en forespørselskode for å fullføre frakoblet aktivering.

 • Problem: Hvis du har kjøpt en oppgradering av Acrobat XI Pro og vil oppgradere til Acrobat XI Pro fra Creative Suite 6 og Creative Suite 6 allerede finnes på systemet, vil ikke Acrobat XI Pro registrere det.
  Løsning: Under oppstart ber Acrobat XI Pro om det kvalifiserende produktet og produktets serienummer. Velg Acrobat X Pro som det kvalifiserende produktet og angi serienummeret for Creative Suite 6. [3324657]
 • Problem: Installasjonsprogrammet for Mac installerer ikke dersom oppstartsvolumet er versalsensitivt.

Løsning: Installer på et ikke-versalsensitivt volum [2594334]

Anvendelse/tilpassing

Enterprise Admin Guide er en ressurs for å lære mer om anvendelse av Acrobat i bedriftsmiljøer, inkludert tilpassingsveiviseren.

 • Problem: En bedrift vil kanskje ikke at brukerne må aktivere sin kopi av Acrobat eller angi Adobe ID. En relatert situasjon er når maskinen ikke er tilkoblet Internett.

Løsning: For å slå av aktivering og Adobe ID før installasjon av Acrobat bruker du tilpassingsveiviseren. Du finner informasjon om tilpassingsveiviseren i Enterprise Admin Guide.

 • Problem hvis du har en autentiserende proxy på systemet, kan man ikke oppgi brukernavn og passord via APTEE-verktøyet. Den validerer ikke serienummeret. Løsning: Bruk et unntak i frakoblet modus. [3158635]

Digitale signaturer

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Hvis en PDF-fil inneholder to signaturer og signatur to inneholder tre koblinger i lenken (signatur nummer 1 er fra et selvsignert sertifikat) så vil Acrobat og Reader på Mac rapportere at sluttenhetssertifikatet (underskriveren) har en ugyldig signatur. Feilen med ugyldig signatur rapporteres ikke på Windows-plattformen.

Løsning: Bruk oppdateringen 11.0.01 [3328208]

Dynamiske stempler

I 10.1.10 og 11.0.07, er ikke dynamiske og tilpassede stempler synlige i delt gjennomgang av PDF etter lukking og åpning av PDF-filen. Når PDF-filen åpnes på nytt viser klikking på knappen Publiser kommentarer at «# kommentarer slettet» hvor «#» viser antall stempler til stede i dokumentet.

Utvidet sikkerhet og Internet Explorer

Problem: Sikkerhetsspørsmål på Windows Server (som viser at innhold som kommer fra et nettsted er blokkert av Internet Explorers konfigurasjon for utvidet sikkerhet) vises ikke når påloggingsdialogen vises ved pålogging. Resultatet er at sikkerhetsspørsmålet ikke vises. Hvis brukeren prøver å klikke på knappen Logg på etter han/hun har angitt gyldig brukerinformasjon, skjer det ingenting.

Løsning: Stol på https://adobeid-na1.services.adobe.com og https://www.adobe.com i Internet Explorers sikkerhetsinnstillinger; så vil påloggingen begynne å fungere på den maskinen. [3757146]

Utvidet sikkerhet og Internet Explorer 9

 • Problem: Kan ikke Legge til/fjerne nettsteder under kategorien Tiltrodde sider, Begrensede sider i dialogen for Alternativer for Internett fra Acrobats innstillinger. Du kan ikke fjerne eksisterende tiltrodde nettsteder eller legge til et nettsted til den eksisterende listen. Løsning: Endre alternativer for Internett fra dialogboksen for innstillinger i Internet Explorer 9. (Verktøy > Alternativer for Internett) [3171074]

Hjelp

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Reader XI åpner ikke frakoblet hjelpinnhold når Adobe Hjelp er installert

Løsning:

 1. Installer Reader XI.
 2. Installer Adobe Community Help (CHC) fra http://www.adobe.com/support/chc/. (Sørg for at du installerer Adobe AIR og Flash Player først.)
 3. Start Adobe Hjelp fra menyen Start > Programmer.
 4. Åpne Innstillinger-dialogen i CHC.
 5. Merk av i avmerkingsboksen for Adobe Reader X i ruten Last ned innstillinger.
 6. Gå til ruten Lokalt innhold (i Innstillinger-dialogen i CHC) og last ned/oppdater med Adobe Reader X.
 7. Lukk CHC.
 8. Koble fra Internett.
 9. Start Reader XI og velg Hjelp > Hjelp for Adobe Reader XI.

Nå vil Reader åpne frakoblet hjelpinnhold i standardnettleseren dersom du velger Hjelp > Hjelp for Adobe Reader XI når systemet ikke er tilkoblet Internett. [3300851]

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Nettleser fryser (arh.exe er blokkert når beskyttet modus i Internet Explorer er PÅ) når du åpner hjelp for Acrobat eller Reader fra meldingslinjen for dokumenter i Acrobat. Løsning: Velg Ikke tillat i stedet for Tillat. En annen løsning er å slå av beskyttet modus i Internet Explorer. [3317076]

Hi DPI- og Retina-skjermer

 • FORBEDRET (Macintosh) i 11.0.04 – Problem: Selv om atferden er forbedret for Macintosh, så ser noen ikoner i Acrobat og Reader pikselerte når de vises på Apple Retina-skjermer på Macintosh datamaskiner, samt når de vises på Hi DPI-skjermer på Windows-datamaskiner. Det er ingen løsning. [3511828]

LiveCycle Designer

 • LiveCycle er inkludert i Acrobat XI Pro for Windows. Denne atferden er tilsiktet.

LiveCycle Forms, Live Cycle Workspace og beskyttet visning

 • Problem: XFA Forms og LC workspace støttes ikke i beskyttet visning PÅ-modus i Acrobat / Reader 11.0.

Beskrivelse: Ved åpning av et XFA Form med beskyttet visning på for Acrobat / Reader 11.0, vises en gul linje. Et blankt PDF-dokument vises i stedet for et faktisk skjema.

Løsninger:

a) Hvis serveren er på intranettet kan du bruke alternativet for å aktivere beskyttet visning kun for utrygge plasseringer.

b) Gå ut av beskyttet visning ved å stole på skjemaet én gang eller for godt.

c) Slå av beskyttet visning.

  Merk også at når man åpner en arbeidsflyt i LiveCycle Workspace vil en blank side vises med en gul linje for beskyttet visning. LiveCycle trykker også på en Fullfør-knapp samtidig. Denne knappen er ikke deaktivert og brukeren kan ikke se skjemaet, men kan fremdeles sende inn arbeidsflyten. [3316200]

Åpne en PDF-fil

PDFMaker for AutoCAD

 • Problem: Når du prøver å konvertere ACAD 2013-filer til PDF returnerer Acrobat feilen: «En uventet feil oppstod. PDFMaker kunne ikke produsere Adobe PDF.» Løsning: Åpne DWG-filen i AutoCAD 2013 og endre filformatet til en eldre versjon (AutoCAD 2010/2011/2012). [3163139]

PDF-eierskap

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Kun Reader: «Velg Standard PDF Handler» skal være deaktivert når Readers beskyttet modus er AV på 64-biters Windows 8. Trinn:

1. Installer Reader på 64-biters Win8

2. Start Reader og slå av beskyttet modus (Innstillinger > Sikkerhet (utvidet)

3. Avslutt Reader

4. Start IE10 og åpne en PDF-fil

5. Ctrl + K > Generelt

Resultat: «Velg Standard PDF Handler» er ikke deaktivert som det er i Acrobat.

Løsning: Installer oppdateringen 11.0.01 for å løse problemet. [3313895]

 • Problem: Eierskap gjenopprettes ikke når eierskap overføres til Reader XI og Reader XI vil dermed avinstalleres. Løsning: Reparer Acrobat. [3325450]

PDF-utskrift

 • Problem: Utskrift av en PDF-fil med brosjyreutskrift kan produsere ikke-konsekvente og feil resultater avhengig av skriveren som brukes. Dette problemet kan oppleves med skriverne HP 4700 og HP 2840 All-In-One. [2782167, 2390174]
 • Problem: Kun Windows 7. For omdirigerte PS-skrivere viser Acrobat alltid fargeprofilen «Working RGB». For PostScript-fargeskrivere skal det vise den valgte CMYK-profilen. For monokrome PostScript-skrivere skal den vise den valgte gråskalaprofilen. Trinn:
 1. Installer en monokrom PostScript-skriver og en fargeskriver på Windows XP.
 2. Fra denne maskinen bruker du Mstsc.exe til eksternt skrivebord til en maskin med Windows 7.
 3. Åpne en PDF-fil på Windows 7-maskinen.
 4. Trykk på Ctrl+P og velg en «omdirigert skriver» > Avansert.
 5. Se hva som vises i Fargerom. Det viser gjeldende RGB.

Det er ingen løsning [2683045]

PDF-skriver

 • Problem: Adobe PDF-skriverens tilpassede grense for sidestørrelse er omtrent 600 dpi. Ved høyere oppløsninger, slik som 1200 dpi, kan utskrift resultere i en skriverfeil, og ingen dokumenter skrives ut.

Løsning: Bruk en tilpasset sidestørrelse under 600 dpi [2684339]

 • Problem: PDF-skriver (Distiller) ser ikke ut til å fungere med PPT-filer på 64-bitres Win XP.

Løsning: For Windows XP Service Pack 2 for 64-biters og Windows Server 2003 R2 (64-biters) kreves Microsoft Hot Fix KB-930627. [3329063] Se dette hjelpedokumentet fra Microsoft.

Porteføljer

 • Problem: Acrobat og Reader viser ødelagte tegn (kildekoder) når du forhåndviser webinnhold når URLen peker videre mot en PDF som er lagt ut på webserveren. Det er ingen løsning.  [2711118]

Beskyttet modus i Reader

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Den genererte systemrapporten viser Sandboxing som «AV» når beskyttet modus er PÅ og «PÅ» når beskyttet modus er AV. For å generere systemrapporten fra hovedmenyen velger du Hjelp > Webbasert støtte -> Generer systemrapport.
  Løsning: Bruk oppdateringen 11.0.01. [3324650]
 • LØST i 11.0.01 – Problem: Nettleser fryser ) når du åpner hjelp for Acrobat eller Reader fra meldingslinjen for dokumenter i Acrobat, fordi arh.exe er blokkert når beskyttet modus er på i Internet Explorer.

Løsning: Deaktiver beskyttet modus i nettleseren eller bruk Ikke tillatt når dialogen vises. Du kna også bruke 11.0.01-oppdateringen. [3317076]

Beskyttet visning

 • LØST i 11.0.1 – Problem: En dialog som sier «Denne handlingen er ikke tillatt siden dette er et ikke-tiltrodd dokument. Vil du stole på dette dokumentet?» returneres ved lagring av et PDF-skjema i Forms Central. Ingenting skjer, selv om brukeren velger «Ja» for å stole på dokumentet. Det skjer kun når innstillingen for beskyttet modus er PÅ (alle filer eller Filer fra plasseringer som kan være utrygge).
  Løsning: I ruten for sikkerhetsinnstillinger (utvidet) slår du av beskyttet visning. [3318631]

Safari

Problem: Plugin-modulen for Safari PDF gjør at Safaris funksjon Fil > Lagre som mislykkes med «Dokumentet «[filename]» kunne ikke eksporteres som «[filename]».

Trinn:

 1. Sørg for at Safari 5.1.5 eller nyere er installert.
 2. Sørg for at Adobe Acrobat Pro 10.1.3 eller nyere (det skjer også med Acrobat XI Pro) er installert.
 3. Åpne en PDF-fil i Safari.
 4. Velg Fil > Lagre som
 5. Klikk OK i dialogboksen Eksporter som.
 6. Safari viser feilen «Dokumentet «[filename]» kunne ikke eksporteres som «[filename]»»

Løsning: Bruk støttede Acrobat Lagre-knapper i Heads Up Display (HUD) eller i den gamle verktøylinjen. HUD er den flytende verktøylinjen som tones ut og inn når du lar musen dvele nederst i PDF-filen. [3203840]

Problem: Kan ikke skrive ut med Safari File> Skriv ut. Forhåndsvisningen er blank og utskriftene skrives ut blanke.

Løsning: Bruk støttede Acrobat Lagre-knapper i Heads Up Display (HUD) eller i den gamle verktøylinjen. HUD er den flytende verktøylinjen som tones ut og inn når du lar musen dvele nederst i PDF-filen. [3216193]

Lagre som Word

 • Problem: Lagre som Word-dokument lager ikke nøyaktig Word-utdata fra hebraisk tekst i PDF-filer. Nå finnes det en løsning [2838335]

Skanning

 • NYTT i 11.0.09 – Problem: Skannealternativer vises ikke i ICA-vinduet i Mac 10.10.1 (Yosemite) [3860498]
  Løsning: Klikk på en av kontrollene, enten tilpasset størrelse, bildekorrigering osv., og alle skannealternativene vises.
 • Problem: Ved bruk av Automatic Document Feeder med et kompakt ICA-vindu mislykkes skanningen. ICA-dialogen avsluttes og alle åpnede dokumenter lukkes. Problemet ble sett med skannere som HP OfficeJet 8500 og Canon MX 868. Oppstår på Mac OS X 10.7.4.

  Problem: Når ICA laster dette vinduet for første skanning startet med skanneren skal brukeren bytte til det detaljerte ICA-vinduet som unngår problemet. En annen løsning på dette problemet er: Klikk på Vis detaljer i ICA-dialogen for å åpne det detaljerte vinduet og spesifisere ønskede innstillinger. [3169060]

  • OPPDATERT i 11.0.06 – Problem: Fargeskanning fungerer ikke via Image Capture på Mac 10.7.5

  Trinn:

  1. Start Acrobat Pro på Mac 10.7.5 og gå til dialogen for innstillinger.

  2. Gå til Konverter til PDF og endre skannedriver fra «TWAIN» til «ImageCapture».

  3. Gå til Fil -> Opprett -> PDF fra skanner, og velg Farge fra popup-menyen.

  4. Legg papir i skannerens papirmater eller skuff

  5. Klikk på Skann.

  Resultat: Feilen «Det valgte fargeformatet støttes ikke» oppstår.

  Løsning: Problemet ble ikke sett på Mac 10.7.4. [3333966] Oppdatering: Problemet oppstår heller ikke med Mac 10.8.5.

  • NYTT i 11.0.04: Problem: Skannede bilder er avdelte eller fordreide på Mac OS 10.7.5. Løsning: Problemet ble ikke sett på Mac 10.7.4. [3356448]

Sendmail – Outlook 2003

 • LØST i 11.0.01 – Problem: Dette problemet gjelder kun for Reader. Når beskyttet modus er på starter ikke Outlook vinduet for e-postutkast. Løsning: Slå av beskyttet modus. [3323494]

Stavekontroll

 • Problem: Staveforslagene som vises er annerledes enn i tidligere utgaver. Mens Acrobat XI tilbyr en ny plugin-modul for staving, er staveforslagene færre eller inkluderer løsninger som ikke passer. [3195192]

Synchronizer

Problem: Når det finnes en eldre versjon av Acrobat eller Reader og den nyere versjonen er 11.0.07 eller nyere:

 • Både Acrobat og Reader får nye Synchronizer ved oppdatering til .07 eller nyere.
 • Hvis en nyere Synchronizer kjører støtter den eldre tjenester og ikke-serviceoperasjoner.
 • Hvis en eldre Synchronizer (før 11.0.07) kjører, vil ikke synkroniseringsavhengige operasjoner fungere [3746864]

Berøringsmodus på Windows

 • NETTOPP FUNNET i 11.0.06 Problem: Når Acrobat er berøringsmodus på Windows 7 vil det dynamiske tastaturet avvises etter å ha valgt tegnet fra tegnpaletten, selv om fokuset fremdeles er i feltet Finn eller Avansert søk; det dynamiske tastaturet skal fortsatt være synlig.
  Løsning: Problemet skjer ikke i Windows 8. [3658729]
 • NETTOPP FUNNET i 11.0.06 Problem: Når Reader er berøringsmodus på Windows 7 vises ikke det dynamiske tastaturet når fokuset er i feltet Finn eller Avansert søk dersom beskyttet modus er PÅ.
  Løsning: Problemet skjer ikke i Windows 8. [3658725]

Avinstallering

 • Problem: Hvis du kjører Microsoft Word og prøver å avinstallere Acrobat, ser du feilmeldingen Filer i bruk. Hvis du klikker på Prøv på nytt, vil feilmeldingen Filer i bruk vises på nytt. Løsning: Du kan enten lukke Microsoft Word før du avinstallerer Acrobat, eller så kan du bruke denne hot fix: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-US [2721515]

Web capture

 • NETTOPP FUNNET i 11.0 til 11.0.5; løst i 11.0.6 – Problem: Når utvidet beskyttet modus er påslått fungerer ikke Web Capture på Windows 8 32-bitersplattformer dersom hurtigbuffermappen med navn «Low» ikke blir funnet.

Løsning: Hvis brukeren oppretter hurtigbuffermappen «Low» manuelt under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache vil Web Capture begynne å fungere. [3597910]

Oppdatering: Dette problemet er løst i 11.0.6. Derfor er det ikke lenger et behov for å opprette hurtigbufferkatalogen med navn «Low» under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache manuelt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet