HTML-sider kan inneholde koblinger som åpner PDF-filer i en nettleser med en plugin-modul for et Adobe Acrobat-produkt (Adobe Acrobat Professional eller Standard, Adobe Acrobat 3D eller Adobe Reader) som er installert i støttede versjoner av Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer eller Safari (Mac OS).

Når du åpner en PDF-fil i en nettleser, vil den første siden av PDF-filen vises som standard. Du kan legge til en streng i HTML-koblingen, slik at en PDF-fil åpnes og hopper til en spesifisert side eller angitt destinasjon. Gjør følgende for å bruke disse to metodene:

Åpne en PDF-fil på en bestemt side

For å rette en HTML-kobling til en bestemt side i en PDF-fil, legger du til #page=[page number] på slutten av koblingens URL.

Denne HTML-taggen åpner for eksempel side 4 av en PDF-fil med navn myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Merk: Hvis du bruker UNC-serverplasseringer (\\servername\folder) i en kobling, angir du koblingen til åpne et angitt mål ved hjelp av fremgangsmåten nevnt ovenfor. Hvis du bruker URL-er som inneholder lokale harddiskadresser (c:\folder\), kan du ikke vise til sidetall eller bestemte plasseringer. Med Adobe Acrobat 7.0-produkter, vil en kobling til et sidetall fungere kun hvis du bruker HTTP- eller HTTPS-plasseringer. UNC-serverplasseringer vil kun fungere dersom du bruker den angitte plasseringsmetoden som beskrives nedenfor.

Åpne en PDF-fil til et angitt mål

Et mål er sluttpunktet for en kobling og representeres med tekst i Mål-panelet. Med mål kan du angi navigasjonsbaner gjennom en samling med Adobe PDF-dokumenter. Kobling til et mål anbefales ved kobling mellom dokumenter fordi en målkobling, i motsetning til en vanlig kobling til en side, ikke påvirkes når sider legges til eller slettes i måldokumentet.

Slik angir du et mål i Acrobat 7.0 (Professional eller Standard):

1. Angi Zoom og sideplassering slik du vil ha det på skjermen.

2. Velg Visning > Navigasjonsfaner > Mål for å åpne Mål-fanen.

3. Velg Alternativer > Nytt mål fra Mål-fanen.

4. Gi målet et navn.

5. Opprett en HTML-kobling som peker til dette målet ved å legge til #[destination name] på slutten av koblingens URL.

Denne HTML-taggen åpner for eksempel et mål med navn «glossary» i en PDF-fil med navn myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet