Skjule meldingen Fremdrift for innholdsklargjøring ved åpning av en PDF-fil

Problem

Når du åpner en PDF-fil med Acrobat eller Reader på Windows XP eller Vista, vises meldingen

«Fremdrift for innholdsklargjøring. Vennligst vent mens dokumentet klargjøres for lesing.» Status: Behandler side av _.

før PDF-filen åpnes.

Løsning

1. Gå til Rediger > Innstillinger > Lesing.

2. Under «Alternativer for skjermleser» velger du «Les kun synlige sider».

Bakgrunnsinformasjon

Denne meldingen vises kanskje ved konfigurasjon av dokumenter for tilbakeflyt. Acrobat kan behandle kun den gjeldende siden ved å endre preferansen under Lesing.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din