Problem: Hvis Adobe Acrobat Document Services er deaktivert i Adobes tilpasningsveiviser, vises ikke ledeteksten for pålogging/avlogging på distribuerte datamaskiner.

Hvis du har deaktivert Adobe Acrobat Document Services i Adobes tilpasningsveiviser og deretter starter programmet, vil ikke brukerne se ledeteksten for pålogging/avlogging på distribuerte datamaskiner. Ledeteksten for pålogging/avlogging mangler i programmet. 

Prøv løsningen under for å løse problemet.

Løsning: Endre registreringsoppføringen for cServices-nøkkelen

Forsiktig!

Denne fremgangsmåten krever at du redigerer Windows-registeret. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og programinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

  1. Luk Acrobat-programmet hvis det er aktuelt.

  2. Trykk på Windows + R-tastene for å åpne vinduet med Kjør-kommandoen.

  3. Skriv regedit i det åpne feltet og klikk på OK.

  4. I Registerredigering går du til følgende plassering:

    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Product Name)\(Version)\FeatureLockdown\cServices"

    Endre verdien for cServices fra 1 til 0.

  5. Lukk Registerredigering og start Acrobat på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet