PDFMaker utilgjengelig i Office 2003 og eldre på Windows

Problem

PDFMaker-ikonet (Konverter til Adobe PDF) og Acrobat-menyen mangler fra et Microsoft Office 2003, XP- eller 2000-program (f.eks. Access, Excel, Word).

Løsning

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Fjern Adobe PDF fra Deaktiverte elementer-listen i Microsoft Office-programmet.

 1. Åpne Microsoft Office-programmet (Word, Excel, Publisher eller Excel).
 2. Gå til Hjelp > Om [programnavn].
 3. Klikk Deaktiver elementer.
 4. Velg Adobe PDF fra listen og klikk Aktiver.
 5. Avslutt Microsoft Office-programmet og start det på nytt.

Merk: Microsoft Office-programmer deaktiverer tilleggsprogrammer som en sikkerhetsanordning dersom programmet avsluttes for tidlig (for eksempel dersom systemet ikke ble riktig avslått eller dersom programmet krasjet).

Løsning 2: Sørg for at PDFMaker-komponenter er installert.

 1. Velg Start > Kjør, skriv appwiz.cpl i tekstboksen, og klikk OK for å åpne dialogboksen for Legg til eller fjern programmer.
 2. Finn og velg Adobe Acrobat 7 eller Adobe Acrobat 8 og klikk på Endre/fjern.
 3. Når Veiviseren dukker opp klikker du Neste.
 4. Velg Modifiser og klikk på Neste igjen.
 5. Utvid Opprett Adobe PDF-trevisningen, og klikk deretter på pil ned på Acrobat PDFMaker-objektet.
 6. Velg "Denne funksjonen vil bli installert på den lokale harddisken," klikk neste og klikk deretter Oppdater.

Løsning 3: Aktiver COM-tillegg-filen i Office-programmet.

 1. Start Office-programmet.
 2. Velg Hjelp > Om [program].
 3. Klikk Deaktiver elementer.
 4. Kontroller listen for PDFMakerOfficeAddin:
  • Hvis det er på listen, velger du det og klikker Aktiver. Lukk alle dialogbokser og start Office-programmet på nytt.
  • Hvis det ikke står på listen, må du kontrollere at PDFMOfficeAddin.dll finnes under mappen Acrobat 7.0/PDFMaker/Office (Acrobat 7, Acrobat 3D) eller Acrobat 8.0/PDFMaker/Office (Acrobat 8). Hvis filen mangler må du installere Acrobat på nytt.

Løsning 4: Gi Normal.dot-filen nytt navn.

For å forhindre at formatering, autotekst og makroer som er lagret i den globale malen (Normal.dot) påvirker Word og andre programmer, må du gi den globale malen nytt navn (Normal.dot). Når du gjør dette, kan du raskt avgjøre om det er den globale malen som forårsaker problemet.

Viktig: Når du gir Normal.dot-malen nytt navn, nullstiller du mange innstillinger til standardverdier, inkludert egendefinerte stiler, verktøylinjer, makroer og Autotekst-oppføringer. Derfor anbefaler Microsoft på det sterkeste at du ikke sletter Normal.dot-filen.

Visse konfigurasjoner oppretter mer enn én Normal.dot-fil. Dette problemet kan for eksempel oppstå hvis en datamaskin kjører mer enn én versjon av Word eller hvis flere arbeidsstasjonsinstallasjoner finnes på samme datamaskin.

Slik gir du Normal.dot-filen nytt navn:

Merk: Følgende trinn er spesifikke for Microsoft Word, men kan også brukes med lette modifikasjoner for andre Microsoft Office-programmer. Ikke bruk knappen/en knapp for å starte Word eller et annet program på nytt etter at du har fullført disse trinnene.

På Windows 2000:

 1. Avslutt alle forekomster av Word, inkludert Outlook hvis Word er din e-post-redigerer.
 2. Velg Start > Søk > Søk etter filer og mapper.
 3. I Søk etter Filer eller Mapper-boksen skriver du Normal.dot.
 4. I Søk i-boksen velger du din lokale harddisk.
 5. Klikk Søk nå for å søke etter filen.
 6. For hver forekomst av Normal.dot-filen som dukker opp i dialogboksen for søkeresultat, gjør følgende:
  • Høyreklikk på filen og velg Gi nytt navn.
  • Gi filen nytt navn (for eksempel OldNormal.dot eller Normal-1.dot), og trykk deretter Enter.
 7. På filmenyen klikker du Lukk for å avslutte Søket, og starter deretter Word på nytt.

På Windows XP:

 1. Avslutt alle forekomster av Word, inkludert Otlook hvis Word er din e-post-redigerer.
 2. Velg Start > Søk.
 3. Under Hva ønsker du å søke etter, velger du Alle filer og mapper.
 4. I Hele eller Deler av filnavnboksen, skriver du Normal.dot.
 5. I Søk i-boksen velger du din lokale harddisk (eller en alternativ brukermalplassering hvis du kjører Word fra en nettverksserver).
 6. Klikk på Søk.
 7. For hver forekomst av Normal.dot-filen som dukker opp i Søkeresultatboksen, gjør du følgende:
  • Høyreklikk på filen og velg Gi nytt navn.
  • Gi filen et nytt navn (for eksempel, OldNormal.dot eller Normal-1.dot), og trykk på Enter.
 8. Klikk Lukk på Fil-menyen, og start deretter Word på nytt.

Hvis du løser problemet når du gir den globale malen nytt navn, er problemet en skadet Normal.dot-mal.

Løsning 5: Endre sikkerhetsnivået på makroer i Office-programmet.

Når du skal laste COM-tilleggsfilen inn i Windows, må fanen Klarerte utgivere inneholde Adobe Inc., eller du må endre sikkerhetsinnstillingene.

I Office 2000, XP eller 2003-programmer:

 1. Fra Verktøy-menyen velger du Makro > Sikkerhet.
 2. Klikk på Klarerte kilder-fanen:
  1. Hvis Adobe Inc. er oppført på listen, trenger du ikke å gjøre endringer.

  2. Hvis Adobe Inc. ikke er oppført på listen, går du videre til trinn 3.

 3. Velg én av følgende innstillinger:
  • I Sikkerhet-fanen setter du sikkerhetsnivået til Veldig høyt, i Klarerte kilder-fanen velger du Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte.
  • I Sikkerhet-fanen setter du sikkerhetsnivået til Høyt, i Klarerte kilder-fanen fravelger du Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte.
 4. Lukk alle dialogbokser og start programmet på nytt.

Løsning 6: Legg til COM-tilleggsfilen til Windows-registeret.

 1. I Windows Explorer finner du COM-tilleggsfilen (PDFMOfficeAddin.dll) og noterer eksakt filnavn, som kan inkludere mellomrom.
 2. Velg Start > Kjør.
 3. Skriv regsvr32 etterfulgt av et mellomrom, og skriv deretter filnavnet som du noterte i trinn 1, i anførselstegn. For eksempel:

  regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\PDFMaker\Office»
 4. Klikk OK og start Office-programmet.

Løsning 7: Kjør Finn og reparer mens ingen andre programmer kjører.

 1. Avslutt alle programmer og start Windows på nytt.
 2. Starte Acrobat.
 3. Velg Hjelp > Finn og reparer og følg instruksjonene på skjermen.
 4. etter at reparasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Løsning 8: Fjern og installer Acrobat på nytt i Forenklet modus.

Enhetsdrivere og programvare som automatisk lastes i Windows (f.eks. skjermsparere og virusprogrammer) kan forstyrre installasjonsprogrammet for Acrobat og forårsake problemer. For å forhindre forstyrrelser installerer du Acrobat på nytt mens Windows er i Forenklet modus. I Forenklet modus er ikke-standard enhetsdrivere og oppstartsprogramvare deaktivert.

For å fjerne Acrobat:

 1. Flytt alle personlige filer ut av Acrobat applikasjonsmappen og undermapper.
 2. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 3. Velg Adobe [Acrobat-produkt], og klikk på Fjern. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne programmet.
 4. Start datamaskinen på nytt.

Reinstallere Acrobat i forenklet modus:

 1. Avslutt alle åpne programmer.
 2. Flytt alle ikoner og snarveier fra følgende mapper til en annen mappe i Windows Explorer:
  • Dokumenter og Innstillinger/Alle brukere/Startmeny/Programmer/Oppstart
  • Dokumenter og Innstillinger/[brukerprofil]/Startmeny/Programmer/Oppstart
 3. Start Windows på nytt.
 4. Høyreklikk på oppgavelinjen og velg Oppgavebehandling.
 5. Klikk på Programmer-fanen.
 6. Velg alle programmer som kjører og klikk Avslutt oppgave.
 7. Dobbeltklikk på Setup.exe-filen på installasjonsmediet ditt og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
 8. For å aktivere oppstartselementene på nytt når du er ferdig med installasjonen, flytter du ikonene og snarveiene du flyttet i trinn 2 tilbake til sine respektive Oppstartsmapper.

Løsning 9: Fjern makroer fra Word.

 1. Velg Verktøy > Maler og tillegg.
 2. Velg alle elemeneten og klikk Fjern.
 3. Avslutt og start Word på nytt.  Merk:
  Hvis Konverter til PDF-ikonet fortsatt mangler, velg Verktøy > Maler og tillegg og kontroller at de fjernede elementene ikke vises. Hvis fjernede elementer vises, fjern makroen fra Word eller fjern programmet som installerte makroen i Word.

Løsning 10: Fjern andre COM-tilleggsfiler fra Word.

 1. Start Word.
 2. Velg Verktøy > Tilpass.
 3. Klikk på Kommandoer-fanen og velg Verktøy i Kategorier-listen.
 4. Velg COM-tillegg og dra dem til verktøylinjen i Word.
 5. Klikk på COM-tilleggsmenyen på Word-verktøylinjen.
 6. Velg og fjern alle tillegg bortsett fra Nettstedsveiviseren og Microsoft Skriftverktøy.
 7. Avslutt og start Word på nytt.

Løsning 11: Reparer Access (kun Access)

Hvis du har installert Access 2000 etter at du installerte Office XP eller Office 2003, må du utføre en Reparasjon av Office for at PDFMaker-menyen skal vises.

 1. Velg Start > Instillinger > Kontrollpanel > Legg til/Fjern programmer (Windows 2000) eller Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer (Windows XP).
 2. Velg Microsoft Office og klikk Endre.
 3. Velg Installer på nytt i dialogboksen for innstillinger (Office 2003) eller Reparer (Office XP) og klikk deretter Neste.
 4. Velg Finn og reparer feil i Office-installasjonen, og klikk deretter Installer.

Løsning 12: Tilpass Verktøylinjevalgene (Kun Access)

 1. Velg Vis > Verktøylinjer > Tilpass.
 2. I Verktøylinjer-fanen velger du Utility 1 og Menylinjevalg.
 3. Klikk Egenskaper.
 4. Velg Tillat vising/skjuling.

Løsning 13: Fjern tidligere versjoner av PDFMaker-filer fra systemet.

 1. Velg Start > Søk.
 2. Velg Alle Filer og Mapper.
 3. I tekstboksen som er merket "Hele eller deler av filnavnet:" skriver du PDFMaker.* .
 4. Klikk på Søk.

  Merk: Dette søket kan ta flere minutter avhengig av hastigheten på systemet ditt.
 5. Slett alle resultater som er systemfiler (for eksempel PDFMaker.DOT eller PDFMaker.XLA). Det er ikke nødvendig å slette dokumenter som du har opprettet og kalt PDFMaker (f.eks. PDFMaker.doc eller PDFMaker.pdf).

Løsning 14: Fjern Microsoft Works.

Adobe har bekreftet at Microsoft Works forstyrrer Microsoft Word og forhindrer Konverter til Adobe PDF-menyen fra å vises i Word. Microsoft Works er forhåndsinstallert på mange datamaskiner.

Slik fjerner du Microsift Works:

 1. Velg Start > Kjør, skriv appwiz.cpl i den Åpne tekstboksen, og klikk OK for å åpne dialogboksen for Legg til eller fjern programmer.
 2. Finn og velg Microsoft Works, og klikk Endre/Fjern.
 3. Når veiviseren dukker opp klikker du Neste.
 4. Velg Fjern, klikk Neste og følg de gjenværende instruksjonene på skjermen.

Tilleggsinformasjon

Acrobat 7.0-8.0 installerer en COM-tilleggsfil til mappene Acrobat 7.0/PDFMaker/Office eller Acrobat 8.0/PDFMaker/Office. Denne filen gir PDFMaker-ikoner og menykommandoer for Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher og Project. COM-tilleggsfilen må sjekkes inn i Word-registeret for den vises i programmer.

PDFMaker-ikonet vises ikke på verktøylinjen hvis et Office-program krasjer og deaktiverer COM-tilleggsfilen.

Andre COM-tilleggsfiler og makroer kan forstyrre COM-tilleggsfilen for PDFMaker og forhindre at Konverter til PDF-ikonene vises på verktøylinjen.

I tillegg, hvis Utility1-verktøylinjen ikke er aktivert for visning, vises ikke PDFMaker-ikonene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din