Gyldighet av digital signatur i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader

En digital sertifikatkjede består av en liste over sertifikater som starter fra et rotsertifikat utstedt av en sertifiseringsinstans, og slutter med EE-sertifikatet (End Entity). For validering må EE-sertifikatet (End Entity), ICA (Intermediate Certificate Authority) eller Rot-CA være del av den klarerte listen. Acrobat eller Acrobat Reader forsøker å validere signaturen ved å sjekke sertifikatkjeden.

Den digitale signaturen vises som gyldig i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader versjon 21.007.20091 og nyere

Med september 2021-utgivelsen av Acrobat eller Acrobat Reader (versjon 2021.007.20091 og nyere) vises ikke den digitale signaturen som ugyldig eller ukjent når et unntak oppstår under behandlingen av sertifikatkjeden.

For å gå tilbake til tidligere virkemåte der Acrobat eller Acrobat Reader slutter å behandle de gjenværende kjedene og returnerer signaturstatusen som ugyldig eller ukjent, endrer du registernøkkelen bADC4326651 eller plist-filverdien og setter den til på følgende plassering:

 • Windows: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
 • macOS: /Volume/Users/[BRUKERNAVN]/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

Opprett en bADC4326651-registernøkkel (Windows) eller en plist-fil (macOS) i Acrobat eller Acrobat Reader versjon 21.007.20091 og 21.007.20048

Du kan opprette en bADC4326651-registernøkkel i Windows eller den tilsvarende nøkkelen i en plist-fil i macOS, og velge om Acrobat eller Acrobat Reader skal vise advarselsmeldingen når et unntak oppstår ved validering av sertifikatkjeden, eller klarere sertifikatet og ikke vise noen feilmelding.

I Windows

 1. Avslutt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 2. Åpne Registerredigering: Gå til Kjør (Windows-menyen + R), skriv inn regedit.exe i Åpne- feltet og klikk på OK.

 3. Åpne Registerredigering og gå til den versjonsspesifikke plasseringen av produktet oppført nedenfor. Deretter endrer eller oppretter du DWORD (32-biters)-nøkkelen bADC4326651 på denne plasseringen,

  • Plassering for Acrobat:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  • Plassering for Acrobat Reader:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  Merk:
  • Hvis bADC4326651-verdien = 0, klarerer Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen selv om det oppstår et unntak, og ingen feilmelding vises.
  • Hvis bADC4326651-verdien = 1, returnerer Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen som ugyldig eller ukjent.
  bADC4326651-registernøkkel

 4. Lukk Registerredigering.

I macOS

 1. Avslutt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 2. Gå til mappen /Volume/Users/[BRUKERNAVN]/Library/Preferences/.

 3. Åpne filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist i en selvvalgt pflist-editor.

 4. Legg til eller endre ADC4326651-oppføringen i filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist:

  • Hvis ADC4326651-verdien = 0, klarerer Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen selv om det oppstår et unntak, og ingen feilmelding vises.
  • Hvis ADC4326651-verdien = 1, returnerer Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen som ugyldig eller ukjent.
  plist-innstilling

 5. Lukk plist-filen.

Den digitale signaturen vises som ugyldig i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader versjon 21.005.20048 og eldre

Når det oppstår unntak under behandlingen av en sertifikatkjede, avslutter Acrobat eller Acrobat Reader behandlingen av resten av kjeden, og returnerer signaturstatusen som ugyldig eller ukjent.

Ugyldig sertifkat-feil

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?