Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat

Vanlige feilmeldinger under skanning

 1. Endre dataoverføringsmetode under Alternativer for skanner, fra Minnemodus til Standardmodus. Minnemodus bruker samme dataoverføringsmetode som eldre versjoner av Acrobat, og skanner direkte til datamaskinens minne. Standardmodus skanner direkte til fil, og anses for å være mer kompatibel med et større utvalg skannere.

 2. Endre brukergrensesnitt under Alternativer for skanner, fra Skjul skannerens standardgrensesnitt til Vis skannerens standardgrensesnitt. Vis skannerens standardgrensesnitt bruker samme skannemetode som eldre versjoner av Acrobat. Med dette alternativer er det skannerdriveren som styrer skanneren. Skjul skannerens standardgrensesnitt forsøker å bruker TWAIN-driveren direkte. Det kan forhindre feilmeldinger, særlig hvis du skal skanne flere ark. Dersom ingen av disse løsningene ser ut til å fungere, kan det hende du må bruke en midlertidig løsning. Se løsning 8 under Generelle feilsøkingsoppgaver, eller kontakt skannerprodusenten for å skaffe deg en oppdatert driver.

Generelle feilsøkingsoppgaver

Utfør følgende oppgaver for å avgjøre om problemet er knyttet til skanneren, bestemte systeminnstillinger eller driverproblemer.

1. Kontroller at skanneren fungerer. Dette gjør du ved å skanne i et annet program.

Kontroller at skanneren fungerer som den skal, ved å skanne i et annet program (f.eks. Microsoft Word) med de samme innstillingene som ikke fungerte i Acrobat.

Merk: Photoshop og Photoshop Elements gir ikke alltid like gode resultater for testskanning. Skannerprodusenter utvikler egen programvare kun for disse produktene, for å redusere sjansen for problemer.

Dersom problemet oppstår også i andre programmer, bør du kontakte skannerprodusenten.

2. Skann med WIA (Windows Image Acquisition) i stedet for TWAIN (kun Windows XP).

Acrobat støtter WIA-drivere (Windows Image Acquisition). Dersom skanneren din støtter begge disse driverne, velger du WIA-driveren fra enhetsmenyen i dialogboksen Opprett PDF-fil fra skanner. Skann dokumentet.

3. Installer den nyeste skannerdriveren.

Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du forsøker å skanne med TWAIN-grensesnittet. TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.

Kontakt skannerprodusenten for å få tak i den nyeste driveren. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Start datamaskinen på nytt med oppstartselementer deaktivert.

Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows XP:

 1. Avslutt alle programmer.
 2. Velg Start > Kjør og skriv msconfig i boksen. Klikk deretter OK.

 3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Deaktiver alt.
 4. Klikk på OK og start Windows på nytt.

Gjør følgende for å aktivere oppstartselementene på nytt:

 1. Velg Start > Kjør og skriv msconfig i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.

 2. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Aktiver alt.
 3. Klikk på OK og start Windows på nytt.

5. Skann på nytt med en annen fargemodus.

Det kan oppstå problemer med noen skannere ved skanning i visse fargemodus i Acrobat. Hvis du vil vite hvordan du skanner til Acrobat med en annen fargemodus, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

6. Angi bildestørrelsen i forhåndsvisningspanelet til skannerprogramvaren.

Dersom det skannede bildet er beskåret eller har feil dimensjoner, angir du bildestørrelsen i forhåndsvisningspanelet i skannerprogramvaren. Hvis du vil vite hvordan du angir bildestørrelse, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

7. Logg på med en ny konto.

Hvis du har fått til å skanne til Acrobat tidligere, kan det hende at brukerkontoen din er blitt skadet. Dette kan føre til problemer med skanning. Opprett en brukerkonto med administratortilgang og logg deretter på Windows med den nye kontoen.

8. Send bildet til et annet program som en TIFF-fil, og konverter deretter TIFF-filen til en PDF-fil.

Følg en av disse fremgangsmåtene for å konvertere en TIFF-fil til PDF:

 • Dra TIFF-filen inn på Acrobat-ikonet.
 • I Acrobat velger du Fil > Opprett PDF > Fra fil, velger TIFF-filen og klikker deretter på Åpne.
 • Skriv ut TIFF-filen til Adobe PDF-skriveren fra skannerprogramvaren.

Korrigere sidestørrelse ved skanning

Noen skannere rapporterer ikke støttede størrelser til Acrobat når du velger Skjul skannerens standardgrensesnitt i Alternativer for skanner i Acrobat 8. Endre alternativet Brukergrensesnitt til Vis skannerens standardgrensesnitt, og velg deretter sidestørrelse fra skannerprogrammet.

Negativ ved skanning

Hvis bildet vises som et negativ (f.eks. hvis hvitt papir blir svart), velger du Inverter svart-hvitt-bilder i Alternativer for skanner. Forsøk å opprette PDF-filen på nytt.

Feil: Skanner ikke gjenkjent

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn. 

 1. Sjekk om enheten er koblet til fysisk.

  1. Sjekk kablene for f.eks., USB-kabel, LAN-kabel osv. brukt for å koble til skanneren. Koble fra og til igjen kablene for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  2. Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på displayet (hvis noen). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 2. Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. Macintosh kan ha både TWAIN- og ICA-drivere installert. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et ikke fungerer.

  Windows: Velg TWAIN- og WIA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Windows

  Mac: Velg TWAIN- og ICA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Mac

 3. Bekreft om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det er noen innebygde og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Macintosh hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   1. For Windows er det en programvare kaltTWACKER, et gratis TWAIN skannerdrivertestverktøy. Den er tilgjengelig gratis. Bare last ned og installer den for å se om skanneren din virker eller ikke.
   2. For OS X er det et forhåndsinstallert Bildeopptaks-programverktøy som kan brukes for å sjekke om skanneren virker.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke den samme for å teste at skanneren fungerer som forventet med det programmet.

  Hvis skanneren ikke virker med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal og du kan kontakte skannerprodusenten for problemet.

 4. Start Acrobat på nytt.

 5. Start system på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:

  1. Avslutt alle applikasjoner.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Deaktiver alt.
  4. Klikk på OK og start Windows på nytt.

  Gjør følgende for å aktivere oppstartselementene på nytt:

  1. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  2. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Aktiver alt.
  3. Klikk på OK og start Windows på nytt.
 6. Installer nyeste skannerdrivere og start systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du forsøker å skanne med TWAIN-grensesnittet.  TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner eller trinn nevnt her.

Feil: Skannerdriver ikke funnet eller er ugyldig

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn.

 1. Installer nyeste skannerdrivere og start systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du forsøker å skanne med TWAIN-grensesnittet.  TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner eller trinn nevnt her.
 2. Sjekk om enheten er koblet til fysisk:

  1. Sjekk kablene for f.eks., USB-kabel, LAN-kabel osv. brukt for å koble til skanneren. Koble fra og til igjen kablene for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  2. Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på displayet (hvis noen). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 3. Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. Macintosh kan ha både TWAIN- og ICA-drivere installert. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et ikke fungerer.

  Windows: Velg TWAIN- og WIA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Windows

  Mac: Velg TWAIN- og ICA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Mac

 4. Bekreft om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det er noen innebygde og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Macintosh hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   1. For Windows er det en programvare kaltTWACKER, et gratis TWAIN skannerdrivertestverktøy. Den er tilgjengelig gratis. Bare last ned og installer den for å se om skanneren din virker eller ikke.
   2. For OS X er det et forhåndsinstallert Bildeopptaks-programverktøy som kan brukes for å sjekke om skanneren virker.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke den samme for å teste at skanneren fungerer som forventet med det programmet.

  Hvis skanneren ikke virker med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal og du kan kontakte skannerprodusenten for problemet.

 5. Start Acrobat på nytt.

 6. Start system på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:

  1. Avslutt alle applikasjoner.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Deaktiver alt.
  4. Klikk på OK og start Windows på nytt.

  Gjør følgende for å aktivere oppstartselementene på nytt:

  1. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  2. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Aktiver alt.
  3. Klikk på OK og start Windows på nytt.

Feil: Kunne ikke koble til skanneren

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn.

 1. Sjekk om enheten er koblet til fysisk:

  1. Sjekk kablene for f.eks., USB-kabel, LAN-kabel osv. brukt for å koble til skanneren. Koble fra og til igjen kablene for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  2. Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på displayet (hvis noen). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 2. Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. Macintosh kan ha både TWAIN- og ICA-drivere installert. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et ikke fungerer.

  Windows: Velg TWAIN- og WIA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Windows

  Mac: Velg TWAIN- og ICA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat som vist i skjermbildet nedenfor.

  Skannerdrivere på Mac

 3. Bekreft om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det er noen innebygde og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Macintosh hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   1. For Windows er det en programvare kaltTWACKER, et gratis TWAIN skannerdrivertestverktøy. Den er tilgjengelig gratis. Bare last ned og installer den for å se om skanneren din virker eller ikke.
   2. For OS X er det et forhåndsinstallert Bildeopptaks-programverktøy som kan brukes for å sjekke om skanneren virker.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke den samme for å teste at skanneren fungerer som forventet med det programmet.

  Hvis skanneren ikke virker med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal og du kan kontakte skannerprodusenten for problemet.

 4. Start Acrobat på nytt.

 5. Start system på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:

  1. Avslutt alle applikasjoner.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Deaktiver alt.
  4. Klikk på OK og start Windows på nytt.

  Gjør følgende for å aktivere oppstartselementene på nytt:

  1. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og trykk deretter på OK.
  2. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på kategorien Oppstart og velger deretter Aktiver alt.
  3. Klikk på OK og start Windows på nytt.
 6. Installer nyeste skannerdrivere og start systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du forsøker å skanne med TWAIN-grensesnittet.  TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner eller trinn nevnt her.

 

 

Generell informasjon om skannere og drivere

Skannerdrivere er programvareprogrammer som forteller datamaskiner hvordan man skal kjøre og kommunisere med en skanner. Å installere skannerdrivere er et essensielt trinn i å sette opp en arbeidsskanner.

 1. TWAIN er standard grensesnitt mellom programvareprogrammer og bildeopptaksenheter som skannere og digitale kameraer. Nesten all skannerprogramvare inneholder en TWAIN-driver som typisk kommer med et avansert GUI hvor brukere kan konfigurere alle avanserte skannerinnstillinger.
 2. Innebygde drivere: En plattformspesifikk (Windows eller OS X) driver som utfører de grunnleggende skannefunksjonene. Innebygde drivere lastes enten automatisk ned på systemet eller brukeren må laste dem ned og installere dem manuelt fra skannerprodusentens nettside.
  1. WIA: Windows Image Acquisition er en pasientbeskyttet Microsoft-drivermodell og programprogrammeringsgrensesnitt (API) for Microsoft Windows Me og nyere Windows-operativsystemer som lar grafikkprogramvare kommunisere bildemaskinvare som skannere.
  2. ICA: Image Capture Application-driver (en standard Macintosh skanneverktøyprogramvare) som kan utføre grunnleggende skanneoperasjoner.

Merk: I noen tilfeller har skannerne kanskje ikke både TWAIN- og innebygde skannerdrivere. I disse scenariene har man tilgang til alle skanneroperasjonene gjennom den tilgjengelige driveren.

Hvordan finner og installerer du driverne?

ICA-driver: Den nyeste ICA-skannerdriveren for dette programmet er kun tilgjengelig via Apples programvareoppdatering. Slik henter du den:

 1. Gjør ett av følgende:
  1. Hvis du bruker en USB- eller Ethernet*-tilkobling, kobler du skriveren/skanneren til din Mac og sørger for at den er slått på. 
  2. Hvis du bruker en trådløs tilkobling og skriveren din allerede er koblet til ruteren, må du sørge for at den er slått på. 
  3. Hvis du bruker en trådløs tilkobling og skriveren din ikke er koblet til ruteren, må du koble skriveren til ruteren. Bruk produktets kontrollpanel for å opprette Wi-Fi-forbindelsen.  
   (*Ikke alle produkter har en Ethernet-port.)
 2. Velg Apple-menyen og velg deretter Programvareoppdatering.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere tilgjengelige oppdateringer.

WIA-driver: Brukere av Windows 2000 og Windows XP må først logge på som administrator for å installere programmer.

 1. Fest den medfølgende USB-kabelen til datamaskinens USB-port og kameraets digitale terminal. Forbered kameraet for kommunikasjon med datamaskinen.
 2. Etter et øyeblikk vil datamaskinen automatisk installere TWAIN-driveren eller WIA-driveren, eller brukeren kan installeres med en installasjonsveiviser.
 3. Hvis du blir spurt om å starte datamaskinen på nytt, starter du datamaskinen på nytt i henhold til meldingene på skjermen.
 1. Enhetsprodusenter leverer vanligvis enhetsdriverens programvare i en separat CD/DVD. Sett dem inn i CD/DVD-stasjonen i systemet og installer driverne. Start systemet på nytt. (Valgfritt).
 2. Hvis en CD ikke følger med, besøker du produsentens nettside som du finner i dokumentene delt med enheten på kjøpstidspunktet.
 1. Hvis ingen nettsideinformasjon er tilgjengelig, foretar du et søk på nett etter enhetsmodellens navn og driver for f.eks, <Scanner company> <Model Name> skannerdriver. Velg en av koblingene som fører til produsentens nettside.
 2. På nettsiden ser du etter nøkkelord som “Nedlastinger”, “Drivere”, “Støtte” osv. og følg dem.
 3. Hvis en plass er gjort klar på stedet for å velge en enhet hvor driverne trengs, så skriver du inn eller velger enhetsmodellen i plassen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din