Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat

Problem

Du kan ikke skanne en fil ved hjelp av Adobe Acrobat og du får ett av følgende problemer. Se den tilhørende løsningen for å feilsøke problemet du får når du skanner en fil.

Problem Løsning

Filen skanner ikke

Følg Feilsøkingstrinnene

Korrigere sidestørrelse ved skanning

Noen skannere rapporterer ikke «støttede størrelser» til Acrobat når du velger Skjul skannerens standardgrensesnitt i Alternativer for skanner i Acrobat 8. Bytt alternativet med Brukergrensesnitt til Vis skannerens standardgrensesnitt, og velg deretter sidestørrelse fra skannerprogrammet.

Negativ ved skanning

Hvis bildet vises som et negativ (f.eks. hvis hvitt papir blir svart), velger du Inverter svart-hvitt-bilder i Alternativer for skanner. Forsøk å lage PDF-filen på nytt.

Får en feil ved skanning av en fil.

Velg feilen du får for å finne løsningstrinnene:

Grunnleggende feilsøkingstrinn under skanning

Trinn 1: Endre dataoverføringsmetode

(Gjelder kun for Windows)

Endre dataoverføringsmetode under Alternativer for skanner,fra Minne- til Innebygd-modus.

Minnemodus bruker samme dataoverføringsmetode som eldre versjoner av Acrobat, og skanner direkte til datamaskinens minne. Innebygd modus skanner direkte til filen og er mer kompatibel med ulike skannere.

Trinn 2: Endre brukergrensesnitt under skanneralternativer

(Gjelder kun for Windows)

Endre brukergrensesnitt under Alternativer for skanner, fra Skjul skannerens standardgrensesnitt til Vis skannerens standardgrensesnitt. Visning av skannerens standardgrensesnitt bruker samme skannemetode som eldre versjoner av Acrobat. Med dette alternativer er det skannerdriveren som styrer skanneren. Skjuling av skannerens standardgrensesnitt forsøker å bruke Twain-driveren direkte. Det kan forhindre feilmeldinger, spesielt dersom du skal skanne flere ark. Dersom ingen av disse løsningene ser ut til å fungere, kan det hende du må bruke en midlertidig løsning.

Kontakt skannerprodusenten for en oppdatert driver.

Trinn 3: Verifiser at skanneren fungerer ved å skanne i et annet program

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Verifiser at skanneren fungerer som den skal. Det gjør du ved å skanne i et annet program slik som Microsoft Word, med de samme innstillingene som ikke fungerte i Acrobat.

Merk: Photoshop og Photoshop Elements gir ikke alltid like gode resultater for testskanning. Skannerprodusenter utvikler egen programvare kun for disse produktene, for å redusere sjansen for problemer.

Dersom problemet oppstår også i andre programmer, bør du kontakte skannerprodusenten.

trinn 4: Skann med WIA (Windows Image Acquisition) i stedet for TWAIN

(Gjelder kun for Windows)

Acrobat støtter WIA-drivere (Windows Image Acquisition). Dersom skanneren din støtter begge disse driverne, velger du WIA-driveren fra enhetsmenyen i dialogboksen Opprett PDF-fil fra skanner. Skann dokumentet.

Trinn 5: Installer den nyeste skannerdriveren.

(Gjelder kun for Windows)

Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du skanner med TWAIN-grensesnittet. TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.

Kontakt skannerprodusenten for å få tak i den nyeste driveren. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner.

Trinn 6: Start datamaskinen på nytt med oppstartselementer deaktivert.

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:
Slik deaktiverer du oppstartselementer i macOS:
 1. Avslutt alle programmene.
 2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen og velg OK.
 3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon velger du fanen med Oppstart og velger deretter Deaktiver alle.
 4. Velg OK og start Windows på nytt.
 1. Velg Apple-logoen > Systeminnstillinger.
 2. Velg Generelt > Påloggingselementer. Delen Åpnes ved pålogging fører opp programmene som åpnes automatisk når du logger på.
 3. Velg av-knappen ved siden av programlisten i Tillat i bakgrunnen for å deaktivere oppstartselementene.

trinn 7: Skann på nytt med en annen fargemodus.

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Det kan oppstå problemer med noen skannere ved skanning i visse fargemodus i Acrobat. Hvis du vil vite hvordan du skanner til Acrobat med en annen fargemodus, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

Trinn 8: Angi bildestørrelsen i forhåndsvisningspanelet til skannerprogramvaren

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Dersom det skannede bildet er beskåret eller har feil dimensjoner, angir du bildestørrelsen i forhåndsvisningspanelet i skannerprogramvaren. Hvis du vil vite hvordan du angir bildestørrelse, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

trinn 9: Logg på med en ny konto

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Hvis du har fått til å skanne til Acrobat tidligere, kan det være brukerkontoen din er blitt skadet. Dette kan føre til problemer med skanning. Opprett en brukerkonto med administratortilgang og logg deretter på systemet med den nye kontoen.

trinn 10: Skann bildet til et annet program som en TIFF-fil, og konverter deretter TIFF-filen til en PDF-fil.

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Følg en av disse fremgangsmåtene for å konvertere en TIFF-fil til PDF:

 • Dra TIFF-filen inn på Acrobat-ikonet.
 • I Acrobat går du til  > Opprett > PDF fra fil. Velg deretter TIFF-filen og velg Åpne.
 • Skriv ut TIFF-filen til Adobe PDF-skriveren fra skannerprogramvaren.

Korrigere sidestørrelse ved skanning

(Gjelder kun for Windows)

Noen skannere rapporterer ikke «støttede størrelser» til Acrobat når du velger Skjul skannerens standardgrensesnitt i Alternativer for skanner i Acrobat. Endre alternativet Brukergrensesnitt til Vis skannerens standardgrensesnitt og velg deretter sidestørrelse fra skannerprogrammet.

Negativ ved skanning

(Gjelder kun for Windows og macOS)

Hvis bildet vises som et negativ (f.eks. hvis hvitt papir blir svart), velger du Inverter svart-hvitt-bilder i Alternativer for skanner. Forsøk å lage PDF-filen på nytt.

Feil: Skanner ikke gjenkjent

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn. 

 1. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Kontroller om enheten er fysisk tilkoblet:

  • Sjekk kablene (USB, LAN med mer) som ble brukt for å koble til skanneren. Koble kablene fra og til igjen for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  • Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på displayet (hvis noen). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 2. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. Tilsvarende kan Mac ha både TWAIN- og ICA-drivere installert. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et av dem ikke fungerer.

  På Windows: Velg TWAIN- og WIA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat.

  Skannerdrivere på Windows

  På macOS: Velg ICA-drivere på skannervalgskjermen i Acrobat.

  Skannerdrivere på Mac

 3. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Verifiser om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det finnes innebygde programmer og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Mac, hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   • For Windows er det en programvare som heter TWACKER, et gratis TWAIN-testverktøy for skannerdriver. Det er tilgjengelig gratis. Du kan laste ned og installer det for å se om skanneren fungerer.
   • For macOS kan et forhåndsinstallert Image Capture Application-verktøy brukes til å kontrollere om skanneren fungerer.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke det samme for å teste at skanneren fungerer som forventet med det programmet.

  Hvis skanneren ikke fungerer med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal. Du kan kontakte skannerprodusenten om problemet.

 4. Start Acrobat på nytt.

 5. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Starte system på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:
  Slik deaktiverer du oppstartselementer i macOS:
  1. Avslutt alle programmene.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og velg deretter OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon velger du fanen Oppstart og deretter Deaktiver alle.
  4. Velg OK og start Windows på nytt.
  1. Velg Apple-logoen > Systeminnstillinger.
  2. Velg Generelt > Påloggingselementer. Delen Åpner ved innlogging fører opp programmene som åpnes automatisk når du logger på.
  3. Velg slå av-knappen ved siden av programlisten i delen Tillat i bakgrunnen for å deaktivere oppstartselementene.
 6. (Gjelder kun for Windows)

  Installer de nyeste skannerdriverne og start deretter systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du skanner med TWAIN-grensesnittet. TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. 
  3. Start Windows på nytt og installer den nyeste skannerdriveren ved å bruke produsentens instruksjoner.

Feil: Skannerdriver ikke funnet eller er ugyldig

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn.

 1. (Gjelder kun for Windows)

  Installer de nyeste skannerdriverne og start systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du skanner med TWAIN-grensesnittet. TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Deretter starter du Windows på nytt og installerer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner eller trinn nevnt her.
 2. (Gjelder for Windows og macOS)

  Kontroller om enheten er fysisk tilkoblet:

  1. Sjekk kabler som USB, LAN og mer som brukes til å koble til skanneren. Koble kablene fra og til igjen for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  2. Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på displayet (hvis noen). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 3. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. På samme måte har macOS ICA-drivere. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et av dem ikke fungerer.

  På Windows: Velg en av TWAIN- og WIA-driverne på skannervalgskjermen i Acrobat.

  Skannerdrivere på Windows

  På macOS: Velg ICA-driverne på skannervalgskjermen i Acrobat.

  Skannerdrivere på Mac

 4. (Gjelder for Windows og macOS)

  Verifiser om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det finnes innebygde programmer og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Mac, hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   1. For Windows finnes en programvare kalt TWACKER, et gratis TWAIN-testverktøy for skannerdriver. Det er tilgjengelig gratis. Bare last ned og installer det for å se om skanneren din fungerer.
   2. For macOS kan et forhåndsinstallert Image Capture Application-verktøy brukes til å kontrollere om skanneren fungerer.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke det samme for å teste at skanneren fungerer som forventet.

  Hvis skanneren ikke virker med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal og du kan kontakte skannerprodusenten om problemet.

 5. Start Acrobat på nytt.

 6. (Gjelder kun for Windows og macOS)
  Start systemet på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:
  Slik deaktiverer du oppstartselementer i macOS:
  1. Avslutt alle programmene.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen, og velg deretter OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon velger du fanen Oppstart og deretter Deaktiver alle.
  4. Velg OK og start Windows på nytt.
  1. Velg Apple-logoen > Systeminnstillinger.
  2. Velg Generelt > Påloggingselementer. Delen Åpner ved pålogging fører opp programmene som åpnes automatisk når du logger på.
  3. Velg slå av-knappen ved siden av programlisten i delen Tillat i bakgrunnen for å deaktivere oppstartselementene.

Feil: Kunne ikke koble til skanneren

Prøv trinnene nedenfor i rekkefølgen for å fikse problemet. Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst; hvis ikke følger du neste trinn.

 1. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Kontroller om enheten er fysisk tilkoblet:

  1. Sjekk kablene, f.eks. USB-kabel, LAN-kabel osv., som brukes til å koble til skanneren. Koble kablene fra og til igjen for å sørge for at tilkoblingene er ordentlige.
  2. Sørg for at skanneren er slått på og ikke viser noen feilmelding på skjermen (hvis aktuelt). Ved en feil eller dersom skanner står fast i en operasjon, må du starte skanneren på nytt.
 2. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Windows kan ha både TWAIN- og WIA-drivere installert. På samme måte har Mac ICA-drivere. Prøv å skanne med et annet skannerdriveralternativ (ICA, WIA eller TWAIN) dersom et av dem ikke fungerer.

  På Windows: Velg en av TWAIN- og WIA-driverne på skjermbildet for skannervalg i Acrobat.

  Skannerdrivere på Windows

  På macOS: Velg ICA-driverne på skannervalgskjermen i Acrobat.

  Skannerdrivere på Mac

 3. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Verifiser om skanneren fungerer med andre programmer:

  1. Det finnes innebygde programmer og tredjepartsprogrammer tilgjengelig for Windows og Mac, hvor du kan prøve å bruke skanneren:
   1. For Windows finnes en programvare kalt TWACKER, som er et gratis TWAIN-testverktøy for skannerdriver. Det er tilgjengelig gratis. Bare last ned og installer det for å se om skanneren din fungerer.
   2. For macOS finnes det et forhåndsinstallert Bildeopptaks-programverktøy som kan brukes for å kontrollere om skanneren fungerer.
  2. Hvis du har et annet program installert som bruker skannefunksjonalitet, kan du alternativt bruke det samme for å teste at skanneren fungerer som forventet med det programmet.

  Hvis skanneren ikke virker med et program, bekrefter dette det faktum at skanneren ikke fungerer som den skal. Du kan kontakte skannerprodusenten for problemet.

 4. Start Acrobat på nytt.

 5. (Gjelder kun for Windows og macOS)

  Start systemet på nytt med oppstartselementer deaktivert:

  Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Acrobat. Før Acrobat starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk samtidig med Windows).

  Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:
  Slik deaktiverer du oppstartselementer i macOS:
  1. Avslutt alle programmene.
  2. Velg Start > Kjør. Skriv msconfig i Åpne-boksen og velg OK.
  3. I dialogboksen Systemkonfigurasjon velger du fanen Oppstart og deretter Deaktiver alle.
  4. Velg OK og start Windows på nytt.
  1. Velg Apple-logoen > Systeminnstillinger.
  2. Velg Generelt > Påloggingselementer. Delen Åpner ved innlogging fører opp programmene som åpnes automatisk når du logger på.
  3. Velg så av-knappen ved siden av programlisten i delen Tillat i bakgrunnen for å deaktivere oppstartselementene.
 6. (Gjelder kun for Windows)

  Installer de nyeste skannerdriverne og start systemet på nytt:

  1. Dersom TWAIN-filen mangler eller er skadet, viser Acrobat en feilmelding når du skanner med TWAIN-grensesnittet. TWAIN-filen erstattes når du installerer skannerdriveren på nytt.
  2. Du installerer driveren på nytt ved å slette alle filene og mappene som har navn som begynner med TWAIN, f.eks. Twain_32.dll, fra Windows- eller Winnt-mappen. Start deretter Windows på nytt og installer den nyeste skannerdriveren i henhold til produsentens instruksjoner eller trinn nevnt her.

 

 

Vanlige spørsmål

 • Hva er en skannerdriverprogramvare?

Skannerdrivere er programvareprogrammer som forteller datamaskiner hvordan man skal kjøre og kommunisere med en skanner. Å installere skannerdrivere er et essensielt trinn i å sette opp en arbeidsskanner.

 • Hvilke typer skannerdrivere er tilgjengelige på Windows og Mac?
  • TWAIN: er standard grensesnitt mellom programvareprogrammer og bildeopptaksenheter som skannere og digitale kameraer. Nesten all skannerprogramvare inneholder en TWAIN-driver som typisk kommer med et avansert grafisk brukergrensesnitt, hvor brukere kan konfigurere alle avanserte skannerinnstillinger.
  • Innebygde drivere: En plattformspesifikk (Windows eller OS X) driver som utfører de grunnleggende skannefunksjonene. Innebygde drivere lastes enten automatisk ned på systemet eller brukeren må laste dem ned og installere dem manuelt fra skannerprodusentens nettside.
   • WIA: Windows Image Acquisition er en patentbeskyttet Microsoft-drivermodell og programprogrammeringsgrensesnitt (API) for Microsoft Windows Me og nyere Windows-operativsystemer, som lar grafikkprogramvare kommunisere bildemaskinvare sik som skannere.
   • ICA: Image Capture Application-driver (en standard Mac-skanneverktøyprogramvare) som kan utføre grunnleggende skanneoperasjoner.

Merk: I noen tilfeller har skannerne kanskje ikke både TWAIN- og innebygde skannerdrivere. I disse scenariene har man tilgang til alle skanneroperasjonene gjennom den tilgjengelige driveren.

 • Hvordan finne og installere drivere?

ICA-driver: Den nyeste ICA-skannerdriveren for dette programmet er kun tilgjengelig via Apples programvareoppdatering. Slik henter du den:

 1. Gjør ett av følgende:
  1. Hvis du bruker en USB- eller Ethernet*-tilkobling, kobler du skriveren/skanneren til din Mac og sørger for at den er slått på. 
  2. Hvis du bruker en trådløs tilkobling og skriveren din allerede er koblet til ruteren, må du sørge for at den er slått på. 
  3. Hvis du bruker en trådløs tilkobling og skriveren din ikke er koblet til ruteren, må du koble skriveren til ruteren. Bruk produktets kontrollpanel for å opprette Wi-Fi-forbindelsen.  
   (*Ikke alle produkter har en Ethernet-port.)
 2. Velg Apple-menyen og velg deretter Programvareoppdatering.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere tilgjengelige oppdateringer.

WIA-driver: Brukere av Windows må først logge på som administrator for å installere programmer.

 1. Fest den medfølgende USB-kabelen til datamaskinens USB-port og kameraets digitale terminal. Forbered kameraet for kommunikasjon med datamaskinen.
 2. Etter et øyeblikk vil datamaskinen automatisk installere TWAIN-driveren eller WIA-driveren, eller brukeren kan installeres med en installasjonsveiviser.
 3. Hvis du blir spurt om å starte datamaskinen på nytt, starter du datamaskinen på nytt i henhold til meldingene på skjermen.
 1. Enhetsprodusenter leverer vanligvis enhetsdriverens programvare i en separat CD/DVD. Sett dem inn i CD/DVD-stasjonen i systemet og installer driverne. Start systemet på nytt. (Valgfritt).
 2. Hvis en CD ikke følger med, besøker du produsentens nettside som du finner i dokumentene delt med enheten på kjøpstidspunktet.
 1. Hvis ingen nettsideinformasjon er tilgjengelig, foretar du et søk på nett etter enhetsmodellens navn og driver for f.eks, <Scanner company> <Model Name> skannerdriver. Velg en av koblingene som fører til produsentens nettside.
 2. På nettsiden ser du etter nøkkelord som “Nedlastinger”, “Drivere”, “Støtte” osv. og følg dem.
 3. Hvis en plass er gjort klar på stedet for å velge en enhet hvor driverne trengs, så skriver du inn eller velger enhetsmodellen i plassen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet