I desember 2018-utgivelsen av Acrobat er konvertering av EMF-filer til PDF-filer deaktivert. Hvis du prøver å konvertere en EMF-fil til en PDF-fil ved hjelp av Acrobat, ser du en melding som sier det ikke er en støttet filtype.

Berørte versjoner

Produkt Versjon
Acrobat DC 19.008.20071.303822
Acrobat 2017 17.011.30105.303785
Acrobat 2015 Classic 15.006.30456.303786

Hvis du likevel vil aktivere alternativet for å konvertere EMF-filer til PDF-filer, oppretter du en registernøkkel (Windows) som beskrevet nedenfor.

Løsning: Opprett en funksjonsspesifikk registernøkkel i Windows

 1. Avslutt Acrobat-programmet hvis det kjører.

 2. Åpne registeret –  gå til Kjør (Windows-menyen + R), skriv inn regedit.exe i det åpne feltet og klikk på OK.

 3. Åpne Registerredigering og gå til plasseringen for den installerte versjonen av produktet og utgivelsen som er oppført nedenfor. Deretter oppretter du nøkkelen FeatureState på denne plasseringen. Nøkkelen kan ikke finnes som standard.

  For Acrobat DC (kontinuerlig)

  • Plassering:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  For Acrobat DC (Klassisk - Acrobat 2017):

  • Plassering: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  For Acrobat DC (Klassisk - Acrobat 2015):

  • Plassering: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Under FeatureState oppretter du en nøkkel av typen DWORD og kaller den BlockEMFParsing. Endre verdien til 0 (null).

  Merk:

  Når verdien av BlockEMFParsing er:

  • 0: Konvertering av EMF til PDF er aktivert i Acrobat
  • 1: Konvertering av EMF til PDF er deaktivert i Acrobat

 5. Lukk Registerredigering.