Feil ved signering av et PDF-dokument i Internet Explorer med programtillegget Acrobat eller Acrobat Reader med Beskyttet modus aktivert

Problem: Feil ved signering av et PDF-dokument i Internet Explorer med programtillegget Acrobat eller Acrobat Reader med Beskyttet modus aktivert

I Windows 10 (versjon 20H1 eller nyere) gir digital signering av et PDF-dokument i Internet Explorer med programtillegget Acrobat eller Acrobat Reader med Beskyttet modus aktivert følgende feil: "Windows-kryptografitjenesten rapporterte en feil: Tilgang avvist. Feilkode: 2147942405".

Windows-kryptografitjenestefeil-2147942405

Løsning: Oppdater Acrobat eller Acrobat Reader til nyeste versjon og opprett en funksjonsspesifikk registernøkkel

 1. Gå til Hjelp > Om Adobe Acrobat DC eller Hjelp > Om Acrobat Reader DC i Acrobat eller Acrobat Reader og sjekk om programmet er oppdatert til den nyeste versjonen 21.005.20058.

  Hvis ikke, går du til Hjelp > Se etter oppdateringer og installere den nyeste tilgjengelige oppdateringen.

 2. Avslutt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 3. Åpne Registerredigering: Gå til Kjør (Windows-menyen + R), skriv inn regedit.exe i Åpne- feltet og klikk på OK.

 4. Åpne Registerredigering og gå til plasseringen for den installerte versjonen av produktet og utgivelsen som er oppført nedenfor. Deretter oppretter du nøkkelen FeatureState på denne plasseringen. Det kan hende at nøkkelen ikke finnes som standard.

  • Plassering for 32-biters Acrobat DC:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plassering for 32-biters Acrobat Reader DC:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Plassering for 64-biters Acrobat DC:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plassering for 64-biters Acrobat Reader DC:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
 5. Under FeatureState oppretter du en nøkkel av typen DWORD og kaller den ADC4325829. Endre verdien til 1 (én).

 6. Lukk Registerredigering.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din