Åpning av en Word-fil resulterer i en feil – «Kompileringsfeil i skjult modul»

Hvis du oppgraderte din Office 2016 til 64-biters og du har Acrobat DC installert, ser du følgende feilmelding når du åpner en Word-fil:

Kompileringsfeil

Løsning: Slett filen add-in-specific

Tilleggsprogrammet for PDFMaker støttes kun for 32-bitersversjonen av Office 2016 på Mac OS. Siden du har oppgradert til 64-bitersversjonen av Office 2016 ser du feilmeldingen.

For å løse denne feilen sletter du filen add-in-specific (linkCreation.dotm) fra følgende plassering:

  • ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Startup.localized/Word

To dialoger for PDF-konvertering vises, eller så feiler konverteringen med en feilmelding

En av følgende problemer kan oppstå når et Word-dokument konverteres til PDF ved bruk av Acrobat-verktøylinjen (Acrobat > opprett PDF) og Mac Word 2016 (Word 32-biters, versjon 15.23.2 eller nyere):

  • To konverteringsbokser vises i stedet for bare én. Dialogen «Vil du åpne elektronisk filkonvertering og eksportere til visse filtyper?» dialogboks med med alternativet Tillat og Ikke tillat vist først, og deretter vises Acrobat PDFMaker-dialogen.
  • Hvis du velger «Ikke tillat» i dialogen «Vil du åpne elektronisk filkonvertering og eksportere til visse filtyper?» dialogboks, hvis du klikker på Ikke tillat, kan ikke PDF-konverteringen utføres, og feilmeldingen «Koblinger beholdes ikke» vises.

Løsning: Prøv andre alternativer eller innstillinger

Forsøk en av følgende trinn for å løse problemet:

  • Hvis du velger «Ikke tillat» i dialogen «Vil du åpne elektronisk filkonvertering og eksportere til visse filtyper?» dialogboks, klikk på Tillat.
    -ELLER-
  • I Word velger du Word > Preferanser > Sikkerhet og personvern, og velg deretter preferansen Bruk Microsoft Online-tjenesten til å åpne og lagre visse filer.
    -ELLER-
  • Velg alternativet Best for utskrift i Lagre-dialogen som vises når du klikker på Opprett PDF i Acrobat-verktøylinjen, og klikk deretter på Eksporter.
Lagre-dialogen med alternativer for PDF-konvertering