Denne versjonen er en hurtigreparasjon for Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC og Acrobat Reader 2017 som løser en viktig regresjon som ble introdusert i august 2017-versjonen.

Tilgjengelige installasjonsprogrammer

Installasjonsprogrammer for Windows

 Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse (MB) Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous Oppdatering AcrobatDCUpd1701220095.msp 230.00 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oppdatering Acrobat2015Upd1500630354.msp 140.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat 2017 Oppdatering Acrobat2017Upd1701130065.msp 86.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220095.msp 95.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.msp 62.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630354_MUI.msp
38.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oppdatering AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.msp 40.00 Alle Oppdatering august 2017

Installasjonsprogrammer for Macintosh

Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse (MB) Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous
Oppdatering AcrobatDCUpd1701220095.dmg 351.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oppdatering Acrobat2015Upd1500630354_incr.dmg
14.60 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat 2017 Oppdatering Acrobat2017Upd1701130065.dmg 264.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.dmg
115.50 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630354_MUI_incr.dmg
3.00 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oppdatering AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.dmg 113.50 Alle Oppdatering august 2017

Feilrettinger

Visningsprogram

  • Acrobat tar ikke vare på den siste vindustilstanden og åpnes alltid maksimert. [4221441]

Skjema-XFA

  • Acrobat krasjer ved oppstart en enkelte LC-filer. [4221442, 4221444, 4221445]

Tjenesteintegrering

  • Rediger PDF-hurtigmenyen åpnes gjentatte ganger etter august 2017-oppdateringen. [4221522]

Kjente problemer

Hvis du vil vise en liste over aktuelle problemer, kan du se Kjente problemer | Acrobat DC, Reader DC.

Tekniske detaljer

Gå til hjemmesiden for produktmerknader for å få informasjon om:

  • Hvordan oppdatere
  • Rekkefølge for oppdatering
  • Definisjon av versjonstyper
  • Systemkrav
  • Språkstøtte
  • Kompatibilitet
  • Tidsplan for produktets livssyklus

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet