Denne versjonen er en hurtigreparasjon for Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC og Acrobat Reader 2017 som løser en spesifikke funksjonalitetsproblemer på toppen av august 2017-versjonen.

Tilgjengelige installasjonsprogrammer

Installasjonsprogrammer for Windows

 Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse (MB) Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous Oppdatering AcrobatDCUpd1701220098.msp 299 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oppdatering Acrobat2015Upd1500630355.msp 140 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat 2017 Oppdatering Acrobat2017Upd1701130066.msp 86.2 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220098.msp 95.5 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.msp 62.1 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.msp 38.2 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oppdatering AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.msp 40 Alle Oppdatering august 2017

Installasjonsprogrammer for Macintosh

Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse (MB) Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous
Oppdatering AcrobatDCUpd1701220098.dmg 351.3 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oppdatering Acrobat2015Upd1500630355.dmg 247.8 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat 2017 Oppdatering Acrobat2017Upd1701130066.dmg 264.3 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.dmg 115.2 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.dmg 94.1 Alle Oppdatering august 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oppdatering AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.dmg 113.6 Alle Oppdatering august 2017

Feilrettinger

Merknader

 • Automatisk oppdaging av URL-adresser omdirigerer ikke til de respektive nettsidene i en PDF-fil. [4221718] 

Skrive ut

 • Utskrifter er speilbilder ved utskrift av PDF-filer på hebraisk. [4221638, 4222206, 4222214]

Skjema-XFA

 • Adobe Reader DC XFA utføringssårbarhet ved bruk etter gratis ekstern kode. [4211091, 4211092, 4211093] Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1484.

Gjør tilgjengelig

 • Tilgjengelighet: Kodestrukturendringer ved rettelse av utbedringer av rad/kolonne-omfang i en tabell. [4221301, 4222097]

Visningsprogram

 • Ikke mulig å omordne flere faner i Reader-vinduet. [4221621]
 • Kan ikke slette første side i enkelte PDF-filer. [4221968, 4221997]
 • Tredjeparts innpluggingsmoduler vises i verktøysenteret når du bruker Acrobat i enkeltfanemodus. [4221827]

Kjente problemer

Hvis du vil vise en liste over aktuelle problemer, kan du se Kjente problemer | Acrobat DC, Reader DC.

Tekniske detaljer

Gå til hjemmesiden for produktmerknader for å få informasjon om:

 • Hvordan oppdatere
 • Rekkefølge for oppdatering
 • Definisjon av versjonstyper
 • Systemkrav
 • Språkstøtte
 • Kompatibilitet
 • Tidsplan for produktets livssyklus

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet