Denne versjonen er en hurtigreparasjon for Acrobat DC og Acrobat Reader DC som løser en viktig regresjon som ble introdusert i oktober 2015-versjonen.

Tilgjengelige installasjonsprogrammer

Installasjonsprogrammer for Windows

 Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous Oppdatering AcrobatDCUpd1500920077.msp 103.7 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat DC Classic Oppdatering Acrobat2015Upd1500630096.msp 89,7 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1500920077.msp 50,1 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1500920077_MUI.msp 28,7 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat Reader DC MUI Classic Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630096_MUI.msp 27,7 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015

Installasjonsprogrammer for Macintosh

Produkt Type Installasjonsprogram Størrelse Språk Installer på nytt
Acrobat DC Continuous
Oppdatering AcrobatDCUpd1500920077.dmg 168,5 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat DC Classic   Oppdatering Acrobat2015Upd1500630096.dmg 158,5 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oppdatering AcroRdrDCUpd1500920077_MUI.dmg 80,8 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015
Acrobat Reader DC Classic Oppdatering AcroRdr2015Upd1500630096_MUI.dmg 80,9 MB Alle DC-oppdatering oktober 2015

Feilrettinger

Førstegangsopplevelse

 • 4075935, 4075937: [Mac] Dialogbokser for FTE / High Beam vises ikke slik de skal, og de kan ikke lukkes på et system med to skjermer.

Visningsprogram

 • 4074776, 4074782: Tomme sider gjengis med feilen "Det oppstod et problem under lesing av dokumenter (14)" når PDF-filen åpnes.
 • 4074961 [bare Kontinuerlig]: Funksjonen for kobling og innebygging av objekter (OLE) fungerer ikke.

PDF-bibliotek

 • 4077439, 4077440: Bokmerker og vedlegg vises ikke i PDF-filen.

Lagre

 • 4077469, 4077467: På ElCapitan Mac OS fungerer ikke alle alternativene under Lagre som annet ved lagring av filer til samme mappe for PDF-filer som er lastet ned fra Internett / nylig opprettede PDF-filer.

Kjente problemer

Hvis du vil vise en liste over gjeldende problemer, kan du se Kjente problemer | Acrobat DC, Reader DC.

Tekniske detaljer

Gå til hjemmesiden for produktmerknader for informasjon om følgende:

 • Oppdatering
 • Rekkefølge for oppdatering
 • Definisjon av versjonstyper
 • Systemkrav
 • Språkstøtte
 • Kompatibilitet
 • Tidsplan for slutt for livssyklus for produkt

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet