Om handlinger

Når du bruker ett eller flere rutinesett med kommandoer på filene, kan du spare tid og tastetrykk ved å bruke en handling – en definert serie med kommandoer med bestemte innstillinger og i en bestemt rekkefølge som du bruker i ett enkelt trinn. Du kan bruke en handling på ett enkelt dokument, på flere dokumenter eller på en hel samling av dokumenter. Du kan til og med skanne dokumenter og kombinere flere dokumenter til én enkelt PDF-fil før du utfører en handling.

Acrobat inneholder noen forhåndsdefinerte handlinger. Du kan også opprette dine egne handlinger. Du får tilgang til og kan behandle handlingene ved å klikke Verktøy > Handlingsveiviser.

Adobe Acrobat lar deg også eksportere og importere handlinger og kommandoer slik at du kan dele dem med andre.

Merk:

Handlingsgrensesnittet og arkitekturen erstatter gruppeskriptmodusen som er tilgjengelig i de tidligere versjonene av Acrobat. De fleste av dine Acrobat XI-gruppeskript kan importeres som handlinger, mens enkelte skript krever små endringer.

Kjøre en handling

Acrobat inneholder flere enkle, forhåndsdefinerte handlinger som du kan bruke til å strømlinjeforme arbeidet. Disse handlingene representerer vanlige oppgaver som du utfører rutinemessig for å klargjøre filer for distribusjon. Du trenger ikke å åpne noen av PDF-filene før du begynner å kjøre disse handlingene.

Merk:

Du kan unngå spørsmål om passord når du kjører en sekvens på PDF-filer som krever passord. Automatiser angivelse av passord, eller angi en sikkerhetsmetode for disse filene i Handlingsveiviser-panelet i dialogboksen Innstillinger. Hvis du velger Ikke spør etter passord, behandles ikke PDF-filer som krever passord.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser. Det vises en liste over tilgjengelige handlinger under Handlingsliste i ruten til høyre.

 2. Velg handlingen fra listen. Ruten til høyre endres for å vise hver oppgave som er inkludert i handlingen, i tillegg til eventuelle instruksjoner som er angitt av handingsforfatteren.

 3. Under Filer som skal behandles klikker du Legg til filer for å velge filene du vil kjøre handlingen på. Du kan kjøre handlingen på den åpne filen, eller legge til flere filer, mapper eller e-postvedlegg.

 4. Klikk Start når alle filene du vil behandle, vises.

 5. Hvis Acrobat spør, oppgi ekstra informasjon, for eksempel utdataplassering og innstillinger.

En fremdriftsindikator viser statusen for prosessen eller oppgaven som kjører. Et hakemerke angir fullførte handlinger eller oppgaver. Når alle oppgavene er fullført, vises Fullført-statusen i panelet.

Merk:

Du kan klikke Stopp i panelet for å stoppe behandling av en handling. Acrobat lagrer filer som alt har blitt behandlet som angitt i handlingen. Du kan klikke Fortsett for å fortsette handlingen, eller klikke korsikonet foran handlingsnavnet i panelet til høyre, for å avslutte videre behandlingen av handlingen. 

Opprette en egendefinert handling

Hvis du vil gjøre handlingen enklere å følge, kan du gruppere trinn i paneler, legge til skillelinjer og inkludere instruksjoner. Du kan begrense handlingen til bestemte filer, bruke den på alle filer i en mappe, eller du kan la brukeren velge en fil fra ulike kilder, for eksempel en skanner, en nettside eller utklippstavlen.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

  Verktøysettet Handlingsveiviser vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Det vises en liste over tilgjengelige handlinger under Handlingsliste i ruten til høyre.

 2. Klikk Ny handling på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen Opprett ny handling vises.

 3. Hvis du vil bruke handlingen på en bestemt fil eller alle filene i en mappe, klikker du på Fil eller Mappe under Filer som skal behandles (til høyre). Gå til filen eller mappen, og klikk Åpne.

 4. I ruten Velg hvilke verktøy du ønsker å legge til viser du panelene og dobbeltklikker en oppgave for å legge den til. Du kan legge til flere oppgaver. Oppgavene utføres i rekkefølgen de vises i listen til høyre, Handlingstrinn som skal vises.

 5. Hvis du vil forhåndsdefinere alternativer for en oppgave, klikker du på Angi innstillinger .

 6. Hvis du vil at handlingen skal spørre brukeren om å velge alternativer, merker du av for Påminn bruker.

 7. Legg til andre oppgaver etter behov.

 8. Finjuster handlingen ved hjelp av knappene til høyre. Legg til en ny panelgruppering, instruksjoner eller skillelinje, eller flytt eller slett elementer i listen.

  Oppretter en ny panelgruppering nederst i gjeldende oppgavesett. Når du blir bedt om det, skriver du inn navnet på panelet og klikker Lagre.

  Legg til instruksjoner nedenfor den merkede oppgaven. Når du blir bedt om det, skriver du inn instruksjoner og klikker Lagre.

  Legg til en skillelinje nedenfor den merkede oppgaven.

  Flytter det merkede elementet opp i listen. Du kan flytte en oppgave, instruksjoner, skillelinje eller en hel panelgruppering.

  Flytter det merkede elementet ned i listen. Du kan flytte en oppgave, instruksjoner, skillelinje eller en hel panelgruppering.

  Sletter det merkede elementet. Vær forsiktig med det du merker. Du kan slette en hel panelgruppering.

 9. Klikk Lagre.

 10. I dialogboksen Lagre handling angir du et navn og en beskrivelse for handlingen og klikker på Lagre.

Behandle egendefinerte handlinger

Bruk dialogboksen Behandle handlinger til å redigere, gi nytt navn til, kopiere, slette, importere eller eksportere handlinger.

Redigere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

  Verktøysettet Handlingsveiviser vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Det vises en liste over tilgjengelige handlinger under Handlingsliste i ruten til høyre.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen Behandle handlinger vises.

 3. I dialogboksen Behandle handlinger velger du en handling og klikker på Rediger for å endre oppgavene eller innstillingene. Du kan også bruke dialogboksen Rediger handlinger for å gjennomgå en handling, og avslutte uten å lagre endringer.

  Merk:

  Du kan ikke redigere handlingene som er forhåndsdefinerte.

 4. Hvis du vil legge til oppgaver, viser du panelene under ruten Velg hvilke verktøy du ønsker å legge til, og klikker en oppgave.

 5. Klikk Lagre.

 6. I dialogboksen Lagre handling kan du redigere beskrivelsen ved behov, og klikke på Lagre.

Gi en handling nytt navn

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg en handling og klikk Gi nytt navn i dialogboksen Behandle handlinger.

  Merk:

  Du kan ikke gi nytt navn til handlingene som er forhåndsdefinerte.

 4. I dialogboksen Lagre handling kan du redigere beskrivelsen ved behov, og klikke på Lagre.

Kopiere en handling

Du kan duplisere en handling, og du kan endre på oppgavene i handlingen før du lagrer kopien.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg en handling og klikk Kopier i dialogboksen Behandle handlinger.

 4. I dialogboksen Lagre handling skriver du inn handlingsnavnet og en beskrivelse, og klikker Lagre.

  En ny kopi av den valgte handlingen blir opprettet og lagt til i listen Velg en handling.

Slette en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg en handling og klikk Fjern i dialogboksen Behandle handlinger.

  Merk:

  Du kan ikke slette handlingene som er forhåndsdefinerte.

 4. Klikk Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Eksportere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg en handling og klikk Eksporter i dialogboksen Behandle handlinger.

 4. Angi navn og plassering for filen for å lagre handlingen i dialogboksen Lagre som. Handlingsfiler har filtypen SEQU.

 5. Klikk Lagre.

Importere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk Behandle handlinger på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Importer i dialogboksen Behandle handlinger.

  Merk:

  Du kan også dobbeltklikke en SEQU-fil for å importere en handling.

 4. I dialogboksen Åpne velger du handlingsfilen som skal importeres, og klikker Åpne. Handlingsfiler har filtypen SEQU.

 5. Klikk OK i dialogboksen for bekreftelse.

  Merk:

  Hvis en handling inneholder JavaScript, vil det vises en melding som angir at den valgte handlingen inneholder JavaScript. Klikk Importer for å fortsette, eller Avbryt for å avbryte importen.

Automatisere passordangivelse for handlinger

Før du kjører handlinger på PDF-filer som er krypterte eller passordbeskyttet, kan du konfigurere din digitale ID til å skrive inn nødvendige passord automatisk.

Merk:

 Angi en sikkerhetsmetode for disse filene i Handlingsveiviser-panelet i dialogboksen Innstillinger. Hvis du velger Ikke spør etter passord, behandles ikke PDF-filer som krever passord.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg Signaturer i kategoriene til venstre.

 3. For Sertifikater for identiteter og klarering, klikk Mer.

 4. Åpne Digitale IDer til venstre, og velg Digitale ID-filer.

 5. Velg en ID fra listen til høyre, og velg følgende kommandoer fra topplinjen:

  Logg på

  Logger på med den angitte digitale IDen. Skriv inn passordet, og klikk OK.

  Logg av

  Logger ut ved hjelp av den angitte digitale ID-en når du er ferdig med å kjøre en handling.

Opprette og behandle egendefinerte kommandoer

Tilpassede kommandoer lar deg forhåndskonfigurere kommandoer, for eksempel Vannmerke og Topp- og bunntekst, for å redusere tiden det ville tatt å konfigurere hver kommando. Dette sparer tid for de respektive oppgavene.

Tilpassede kommandoer er ettrinnskommandoer og gjelder for gjeldende dokument, mens handlinger er flertrinnssekvenser og gjelder for flere filer.

Opprette tilpassede kommandoer

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Ny tilpasset kommando.

 2. Dialogboksen Ny tilpasset kommando vises som en liste over tilpassbare kommandoer i ruten til venstre. Velg en kommando som du vil tilpasse.

 3. Endre kommandoetiketten og verktøytipset ved behov. Du kan også velge om du vil vise kommandospesifikke alternativer når kommandoen kjøres.

 4. Klikk Kommandoalternativer. Velg eller angi verdiene eller alternativene du vil bruke i dialogboksen, og klikk deretter OK.

 5. Klikk OK for å lagre den nye tilpassede kommandoen.

  Kommandoen vises under inndelingen Tilpassede kommandoer i ruten til høyre.

Kjøre tilpassede kommandoer

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk kommandonavnet under inndelingen Tilpassede kommandoer i ruten til høyre.

Behandle tilpassede kommandoer

Bruk dialogboksen Behandle tilpassede kommandoer for å redigere, kopiere, gi nytt navn, fjerne, ordne, importere eller eksportere kommandoer.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. I dialogboksen Behandle tilpassede kommandoer velger du kommandoen i listen, og deretter klikker du tilhørende knapp. Følg instruksjonene på skjermen eller meldingene for å fullføre oppgaven.

 3. Klikk Lukk når du er ferdig.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet