Sammenligne to versjoner av en PDF-fil (Acrobat Pro)

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Finne endringer hurtig ved å sammenligne to versjoner av en PDF-fil. Acrobat analyserer filene og presenterer en detaljert rapport som angir forskjellene mellom dokumentene.

Sammenlign filer

Med det helt nye Sammenlign filer-verktøyet kan du nå raskt og nøyaktig registrere forskjeller mellom to versjoner av en PDF-fil.

 1. Åpne de to versjonene av en fil du vil sammenligne. Fra Alle verktøy-menyen velger du deretter Sammenlign filer.

  Sammenligne PDF-versjoner med Adobe Acrobat

 2. Hvis du vil velge en annen versjon for den gamle eller nye filen, velger du Endre fil og velger deretter ønsket versjon.

  For å bytte posisjonen til den nye og gamle filen, velger du bytt piler-ikonet mellom miniatyrbildene.

 3. For å ignorere forskjellene mellom de grafiske elementene, velger du avkrysningsboksen med Sammenlign bare tekst.

 4. Hvis du vil endre sammenligningsinnstillingene, velger du  før du velger ønskede alternativer:

  • Du kan begrense sammenligningen til en del av dokumentet ved å angi sidenumrene i feltene Gammel fil og Ny fil .
  • Oppdag automatisk: Acrobat avgjør hvilken type dokumenter du sammenligner.
  • Rapporter, regneark, magasinoppsett: Sammenlikner innholdet som én kontinuerlig tekst, fra ende til ende.
  • Presentasjonssider: Ser på hvert lysbilde eller side som et minidokument, og samsvarer de som ligner. Deretter sammenlignes innholdet i hvert samsvarende dokument. Identifiserer dokumenter som har blitt flyttet, slik som lysbilder i en presentasjon.
  • Skannede dokumenter, tegninger eller illustrasjoner: Oppretter et bilde av hver skannede side og sammenligner piksler. Ser på hver skannede side, og sammenholder dem som ligner. Identifiserer også sider som er i en annen rekkefølge. Dette alternativet er nyttig for sammenligning av bilder eller arkitekttegninger.
  • Alternativet Vis i rapport lar deg velge dokumentelementene som du vil se forskjellene mellom i sammenligningsrapporten.

  Tips: Hvis teksten for dokumentinnholdet kan flyte igjen på tvers av flere sider, velger du oppsettene rapporter, regneark eller tidsskrifter. Ellers velger du presentasjonsbunker. Hvis du vil sammenligne skannede filer, velger du skannede dokumenter, tegninger eller illustrasjoner.

  Når du har valgt enten alternativet for rapporter eller presentasjon, identifiserer alternativet Sammenlign bare tekst kun tekstforskjellene mellom de to dokumentene.

  Med Skannede dokumenter valgt, sammenlignes teksten separat fra grafikken før resultatene kombineres. I dokumenter som inneholder magasinannonser som har tekst over bakgrunnsbilder, sammenlignes et avsnitt med tilpasset flyt i ren tekstmodus. Grafikken sammenlignes separat i bakgrunnen. Forskjellene relatert til tekst, strektegninger og bilder kombineres til ett enkelt resultatdokument.

  Merk: Tekstalternativet kan brukes med hvilken som helst dokumenttype. Det er utformet for å sammenligne tekst i store dokumenter (250 sider eller mer). Det sammenligner også tekst mellom dokumenter som har bakgrunnsgrafikk på hver side, noe som gjør behandlingen langsommere.

  Innstillinger for Sammenlign filer

 5. Velg Sammenligne.

  Acrobat viser resultatet i et nytt dokument. Den første siden inneholder et enkelt sammendrag over skanneresultatet med en oversikt over alle filforskjellene.

  Resultat for sammenligning
  a – Tidsstempel for sammenligning, b – Sammenlignet filinformasjon, c – Totalt antall endringer, d – Fordeling av endringer, e – Endringer av formatering, f – Hyperkobling for å gå til den første endringen

 6. Hvis du vil begynne å se gjennom hver enkelt forskjell i detalj, velger du Gå til første endring. 

 7. Velg én av følgende måter å gå gjennom endringene på:

  • Side ved side-visning: Bruk Side ved side-visningen (Ctrl+\) for å se en parallell visning av resultatet der forskjellene er det i uthevede bånd. Den gamle filen vises til venstre og den nye filen vises til høyre med endringene merket i hvert bånd som er koblet på tvers av filene for enklere gjennomgang. Klikk et bånd for å vise en hurtigmeny med alle endringene på båndet. Du kan også klikke det uthevede innholdet for å åpne hurtigmenyen.
  Side ved side-visning

  • Høyreklikk en endring eller hurtigmenyen, og angi en aktuell status for endringen.
  Angi status for endringen

  • Enkeltsidevisning: Bruk Gammel fil- eller Ny fil-knappene i rullegardinmenyen på verktøylinjen for å se enkeltfilen med alle endringene uthevet.
  Enkeltsidevisning

 8. For å gjennomgå alle endringene, bruker du alternativene Filter og Vis.

  Kommentar-, formaterings- og bakgrunnsforskjeller er deaktivert som standard. Hvis du vil se disse endringene i rapporten, velger du disse alternativene på Filtrer-menyen på verktøylinjen. Du kan også filtrere sammenligningsresultater ved å velge bestemte typer endringer på Filtrer-menyen. På Vis-menyen kan du velge et alternativ for å vise eller skjule forklaringer, raduthevinger eller resultater.

  Acrobat Reader: Sammenligne filer-filter

  Acrobat Reader: Sammenlign filer vises

  • For å gå gjennom endringene én etter én, velger du Forrige endring eller Neste endring
  • Forrige endring- og Neste endring-knappen er også tilgjengelig på hurtigmenyen som viser detaljer om endringene.
  Acrobat Reader: Sammenligne filer

  • Hvis du vil se alle endringene som vises i rapporten for sammenligningsresultater, velger du Kommentarer-knappen i navigasjonsruten til høyre. Ruten viser alle endringene som vises i rapporten for sammenligningsresultater. Bruk søkeknappen for å søke etter en bestemt endring.
  Liste over endringer uthevet i ruten til høyre

 9. For å lagre filen med Sammenligne resultater, velger du hamburgermenyen  (Windows) eller Fil-menyen (macOS) > Lagre.

  Når du er ferdig, kan du lukke Sammenlign filer-verktøyet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?