Sammenligne to versjoner av en PDF-fil (Acrobat Pro)

Finne endringer hurtig ved å sammenligne to versjoner av en PDF-fil. Acrobat analyserer filene og presenterer en detaljert rapport som angir forskjellene mellom dokumentene.

Merk:

Hvis du har Acrobat-abonnement eller Acrobat 2017, kan du se Sammenligne filer nedenfor. Hvis du bare har en eldre Acrobat Classic-skrivebordsapplikasjon, kan du se Sammenligne filer i Acrobat Classic nedenfor.

Sammenlign filer

Tilgjengelig i: Acrobat Continuous (abonnement), Acrobat 2017

Med det helt nye Sammenlign filer-verktøyet kan du nå raskt og nøyaktig registrere forskjeller mellom to versjoner av en PDF-fil.

 1. Velg Verktøy > Sammenlign filer.

  Velg filer som skal sammenlignes

 2. Klikk Velg fil til venstre for å velge den gamle filversjonen du vil sammenligne. Klikk Velg fil til høyre for å velge den nye filversjonen du vil sammenligne.

 3. Klikk Endre fil og velg deretter en fil som allerede er åpen, eller finn og velg en fil du vil bruke. Klikk Bytt-pilikonet mellom miniatyrbildene, for å bytte posisjonen til den nye og gamle filen.

  Velg filer som skal sammenlignes

 4. Hvis du vil ignorere forskjellene mellom de grafiske elementene, merker du av for Sammenlign bare tekst.

 5. Du kan endre innstillingene ved å klikke tannhjulikonet for innstillinger, som åpner følgende dialogboks.

  Innstillinger for Sammenlign filer

  1. Du kan begrense sammenligningen til en del av dokumentet ved å angi sidenumrene i feltene Gammel fil og Ny fil.
  2. Under Dokumentbeskrivelse velger du dokumenttypene du sammenligner.
   • Velg Gjenkjenn automatisk for å la Acrobat bestemme.
   • Rapporter, regneark, magasinoppsett: Sammenlikner innholdet som én kontinuerlig tekst, fra ende til ende.
   • Presentasjonssider: Ser på hvert lysbilde eller side som et minidokument, og sammenholder dem som ligner. Deretter sammenlignes innholdet i hvert samsvarende dokument. Identifiserer dokumenter som har blitt flyttet, slik som lysbilder i en presentasjon.
   • Skannede dokumenter, tegninger eller illustrasjoner: Oppretter et bilde av hver skannede side og sammenligner piksler. Ser på hver skannede side, og sammenholder dem som ligner. Identifiserer også sider som er i en annen rekkefølge. Dette alternativet er nyttig for sammenligning av bilder eller arkitekttegninger.

    Tips
    : Hvis teksten for dokumentinnholdet flyter på tvers av flere sider, velger du oppsettene Rapporter, regneark, tidsskrifter, og ellers velger du Presentasjonsbunker. Hvis du vil sammenligne skannede filer, velger du Skannede dokumenter, tegninger eller illustrasjoner.
    • Når du har valgt enten alternativet for rapporter eller presentasjon, identifiserer alternativet Sammenlign bare tekst kun tekstforskjellene mellom to dokumenter.
    • Hvis du har valgt Skannede dokumenter, sammenlignes teksten separat fra grafikken, og resultatene kombineres deretter. I dokumenter som inneholder magasinannonser som har tekst over bakgrunnsbilder, sammenlignes et avsnitt med tilpasset flyt i ren tekstmodus. Grafikken sammenlignes separat i bakgrunnen. Forskjellene (både tekst, strektegninger og bilder) kombineres til ett enkelt dokument med resultater.
  3. Vis i rapport velger du dokumentelementene som du vil se forskjellene mellom i sammenligningsrapporten.

   Merk: Tekstalternativet kan brukes med hvilken som helst dokumenttype. Det er utformet for å sammenligne tekst i store dokumenter (250 sider eller mer). Det sammenligner også tekst mellom dokumenter som har bakgrunnsgrafikk på hver side, noe som gjør behandlingen langsommere.
  4. Klikk OK.
 6. Klikk Sammenlign.

  Acrobat viser resultatet i et nytt dokument. Den første siden inneholder et enkelt sammendrag over skanneresultatet med en oversikt over alle filforskjellene.

  Resultat for sammenligning
  a – Tidsstempel for sammenligning, b – Sammenlignet filinformasjon, c – Totalt antall endringer, d – Fordeling av endringer, e – Endringer av formatering, f – Hyperkobling for å gå til den første endringen

 7. Klikk Gå til første endring-knappen for å begynne å se gjennom hver enkelt forskjell i detalj.

 8. Velg hvordan du vil se gjennom forskjellene.

  • Side ved side-visning: Bruk Side ved side-visningen (Ctrl+\) for å se en parallell visning av resultatet der forskjellene er det i uthevede bånd. Den gamle filen vises til venstre og den nye filen vises til høyre med endringene merket i hvert bånd som er koblet på tvers av filene for enklere gjennomgang. Klikk et bånd for å vise en hurtigmeny med alle endringene på båndet. Du kan også klikke det uthevede innholdet for å åpne hurtigmenyen.
  Side ved side-visning

  Høyreklikk en endring eller hurtigmenyen, og angi en aktuell status for endringen.

  Angi status for endringen

  • Enkeltsidevisning: Bruk Gammel fil- eller Ny fil-knappen på verktøylinjen for å se enkeltfilen med alle endringene uthevet.
  Enkeltsidevisning

 9. Slik ser du gjennom alle endringene:

  • Bruk alternativet Filtrer og Vis.

  Kommentar-, formaterings- og bakgrunnsforskjeller er deaktivert som standard. Hvis du vil se disse endringene i rapporten, velger du disse alternativene på Filtrer-menyen på verktøylinjen. Du kan også filtrere sammenligningsresultater ved å velge bestemte typer endringer på Filtrer-menyen. På Vis-menyen kan du velge et alternativ for å vise eller skjule forklaringer, raduthevinger eller resultater.

  Filteralternativer

  Vis alternativer

  • Bruk Forrige endring (Ctrl+.) eller Neste endring-knappen (Ctrl+,) til å navigere gjennom endringene en etter en.
  Navigasjonsknapper

  Forrige endring- og Neste endring-knappen er også tilgjengelig på hurtigmenyen som viser detaljer om endringene.

  Navigasjonsknapper på hurtigmenyen

  • Bruk ruten til høyre. Klikk trekanten midt på Acrobat-vinduet til høyre for å åpne ruten til høyre. Denne ruten viser alle endringene som vises i rapporten for sammenligningsresultater. Bruk boksen for søketekst for å søke etter en bestemt endring.
  Liste over endringer uthevet i ruten til høyre

 10. Lagre filen for sammenligningsresultater (Fil > Lagre). Klikk kryssknappen øverst til høyre på verktøylinjen for å lukke Sammenlign filer-verktøyet.

Du kan skrive ut sammenligningsrapporten sammen med et sammendrag over endringene.

 • Klikk Skriv ut-ikonet  på verktøylinjen, og klikk deretter Skriv ut i dialogboksen Skriv ut.

Sammenligne filer i Acrobat Classic

Tilgjengelig i: Acrobat Classic (bare skrivebordsapplikasjon)

Merk:

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du bare har Acrobat Classic-skrivebordsapplikasjonen. Hvis du har Acrobat-abonnement eller Acrobat 2017, kan du se Sammenligne filer i Acrobat Continuous og Acrobat 2017.

Du kan bruke verktøyet Sammenlign dokumenter for å finne forskjeller mellom to versjoner av PDF-filer. Etter sammenligning av to filer gir Acrobat en detaljert rapport over alle endringene, herunder tekst, skrifter, bilder og til og med rekkefølgen til sidene.

 1. Velg Verktøy > Sammenlign dokumenter.

 2. Velg dokumentene som skal sammenlignes. Du kan begrense sammenligningen til en del av dokumentene ved å angi sidetallene i feltene for første og siste side under hvert filnavn.

 3. Under Dokumentbeskrivelse velger du dokumenttypene du sammenligner.
  Hvis du vil ignorere forskjellene mellom de grafiske elementene, velger du Sammenlign bare tekst. Klikk OK.

  Acrobat viser resultatet i et nytt dokument. Den første siden inneholder et sammendrag for resultatet av sammenligningen av filene.

  Sammendrag av dokumentsammenligning
  a – Forskjeller mellom filene, b – Filene som er sammenlignet, c – Kom i gang-hyperkobling for å gå til den første forskjellen, d – Sider som er flyttet eller slettet, e – Forklaring for symbolene som brukes i rapporten

 4. Velg hvordan du vil se gjennom forskjellene.

  1. Bruk Sammenlign-panelet til venstre (standard).
   • Bla gjennom miniatyrbildene i Sammenlign-panelet. Et ikon nedenfor et miniatyrbilde angir en forskjell. En grønn pil angir sider som er flyttet eller slettet. En lilla pil angir en endring på siden.
   • Gå til den første siden, og klikk Kom i gang for å gå til den første forskjellen.
   • Endringer utheves på hovedskjermbildet. Hold markøren over uthevingen for å vise detaljene. Fargeforklaringen øverst til høyre gir en veiledning.
  2. Bruk side-ved-side-visningen.
   • I Sammenlign-panelet til venstre klikker du ikonet for alternativer og velger Vis dokumenter side
    ved side
    .
   • Endringer utheves på hovedskjermbildet. Hold markøren over uthevingen for å vise detaljene.
    Fargeforklaringen øverst til høyre gir en veiledning.
  Sammenligningsalternativer i Acrobat
  Alternativene for sammenligning gir deg verktøy for å tilpasse dokumentsammenligningen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din