Brukerveiledning Avbryt

Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering
Merk:

Verktøyet Full kontroll har endret navn til Tilgjengelighetskontroll i Acrobat DC (mai 2020-utgivelsen)

Acrobat-verktøy gjør det enkelt å opprette tilgjengelige PDF-filer og kontrollere tilgjengeligheten for eksisterende PDF-filer. Du kan opprette PDF-filer slik at de samsvarer med vanlige tilgjengelighetsstandarder, for eksempel Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 og PDF/UA (Universal Access eller ISO 14289). Den enkle veiledede arbeidsflyten lar deg gjøre følgende:

Gjøre PDF-filer tilgjengelige: En forhåndsdefinert handling automatiserer mange oppgaver, kontrollerer tilgjengelighet og gir instruksjoner for elementer som krever manuelle rettinger. Finn og rett problemområder hurtig.

Kontrollere tilgjengelighet: Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll-verktøyet kontrollerer om dokumentet samsvarer med tilgjengelighetsstandarder, for eksempel PDF/UA og WCAG 2.0.

Rapportere tilgjengelighetsstatus: Tilgjengelighetsrapport oppretter et sammendrag av resultatene av tilgjengelighetskontrollen. Den inneholder koblinger til verktøy og dokumentasjon som hjelper med å løse problemene.

Gjøre PDF-filer tilgjengelige (Acrobat Pro)

Handlingen Gjør tilgjengelig veileder deg gjennom fremgangsmåten som kreves for å gjøre en PDF-fil tilgjengelig. Den ber om å løse tilgjengelighetsproblemer, for eksempel en manglende dokumentbeskrivelse eller tittel. Den ser etter vanlige elementer som krever mer arbeid, for eksempel skannet tekst, skjemafelt, tabeller og bilder. Du kan kjøre denne handlingen på alle PDF-filer med unntak av dynamiske skjemaer (XFA-dokumenter) eller porteføljer.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser.

  Verktøysettet Handlingsveiviser vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Det vises en liste over tilgjengelige handlinger under Handlingsliste i ruten til høyre.

 2. Klikk på Gjør tilgjengelig fra handlingslisten.

  Ruten til høyre endres slik at den viser hver enkelt oppgave i Gjør tilgjengelig-handlingen og instruksjonene for å utføre handlingen.

 3. Velg filene du vil bruke handlingen Gjør tilgjengelig på. Handlingen kjøres som standard på dokumentet som er åpent. Velg Legg til filer for å velge flere filer eller en mappe å kjøre handlingen på.

  Gjør PDF-filer tilgjengelig
  Velg Legg til filer for å kjøre rapporten på flere filer eller mapper.

 4. Klikk på Start.

 5. Følg veiledningen for å fullføre handlingen Gjør tilgjengelig.

Kontrollere tilgjengelighet for PDF-filer (Acrobat Pro)

En god metode for å kontrollere tilgjengeligheten for et dokument er å bruke verktøy som leserne vil bruke. Selv om du ikke har tilgang til disse verktøyene, har Adobe Acrobat en automatisk metode for å kontroller tilgjengeligheten for en PDF-fil. Funksjonen Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll i Acrobat kontrollerer en PDF-fil for mange av egenskapene til tilgjengelige PDF-filer. Du kan velge hvilke tilgjengelighetsproblemer du vil søke etter, og hvordan resultatene skal rapporteres.

 1. Velg Verktøy > Tilgjengelighet.

  Verktøysettet Tilgjengelighet vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk på Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen Alternativer for tilgjengelighetskontroll vises.

 3. Under Alternativer for rapport velger du alternativer for visning av resultatene. Du kan lagre resultatene som en HTML-fil på systemet, eller legge ved resultatfilen i selve dokumentet.

 4. Velg et sideområde hvis du vil utføre en kontroll av enkeltsider i et dokument.

  Merk:

  Hvis dokumentet er stort, kan det være mer effektivt å kjøre en full kontroll/tilgjengelighetskontroll på én side om gangen.

 5. Velg ett eller flere alternativer for kontrollalternativer.

 6. Klikk på Start kontroll. Resultatene vises i Tilgjengelighetskontroll-panelet til venstre, som også inneholder nyttige koblinger for å løse problemer. Hvis du oppretter en rapport i trinn 2, er resultatene tilgjengelige i den valgte mappen.

  Fordi funksjonen Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll ikke kan skille mellom viktige og uviktige innholdstyper, kan den rapportere problemer som ikke har noen betydning for lesbarheten. Du bør se gjennom alle problemene for å finne ut hvilke som må rettes opp.

  Rapporten viser én av følgende statuser for hver regelkontroll:

  • Bestått: Elementet er tilgjengelig.
  • Hoppet over av bruker: Regelen ble ikke kontrollert fordi det ikke var valgt i dialogboksen Alternativer for tilgjengelighetskontroll.
  • Må kontrolleres manuelt: Funksjonen Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll kunne ikke kontrollere elementet automatisk. Kontroller elementet manuelt.
  • Ikke bestått: Elementet bestod ikke tilgjengelighetskontrollen.
  Tilgjengelighetskontroll i Acrobat
  Statuser for regler for tilgjengelighetskontroll.

Merk:

I tillegg til Full kontroll / Tilgjengelighetskontroll har Acrobat andre metoder for å kontrollere PDF-tilgjengelighet:

 • Bruk visning med tilpasset flyt for å kontrollere leserekkefølgen raskt.
 • Bruk Høytlesing for å oppleve dokumentet slik lesere vil oppleve det hvis de bruke konverteringsverktøyet for tekst til tale.
 • Lagre dokumentet som tilgjengelig tekst, og les deretter den lagrede tekstfilen i et tekstbehandlingsprogram. Denne øvelsen gjør deg i stand til å emulere sluttbrukeropplevelsen til lesere som bruker en skriver for blindeskrift for å lese dokumentet.
 • Bruk Leserekkefølge-verktøyet og panelene Rekkefølge, Koder og Innhold til å undersøke strukturen, leserekkefølgen og innholdet i en PDF-fil.

Løse tilgjengelighetsproblemer (Acrobat Pro)

Hvis du vil løse problemene etter en ikke bestått kontroll etter å ha kjørt Full kontroll/Tilgjengelighetskontroll, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du på elementet i panelet Tilgjengelighetskontroll. Velg ett av følgende alternativer på hurtigmenyen:

Korriger:

Acrobat reparerer elementet automatisk, eller viser en dialogboks som ber deg om å løse problemet manuelt.

Regel for utelatelse:

Fjerner merket for dette alternativet i dialogboksen Alternativer for tilgjengelighetskontroll for fremtidige kontroller av dette dokumentet, og endrer elementstatusen til Utelatt.

Forklar:

Åpner hjelpen på nettet når det er mer informasjon tilgjengelig for tilgjengelighetsproblemet.

Kontroller på nytt:

Kjører kontrollen på nytt på alle elementene. Velg dette alternativet etter å ha endret ett eller flere elementer.

Vis rapport:

Viser en rapport med koblinger til tips om hvordan du reparerer kontroller som ikke er bestått.

Alternativer:

Åpner dialogboksen Alternativer for tilgjengelighetskontroll slik at du kan velge hvilke kontroller som skal utføres.

Tilgjengelighetsproblemer

Dokument

Forhindre at sikkerhetsinnstillinger forstyrrer skjermlesere

En dokumentforfatter kan angi at ingen deler av en tilgjengelig PDF-fil skal kunne kopieres, skrives ut, trekkes ut, kommenteres eller redigeres. Denne innstillingen kan forstyrre en skjermlesers mulighet til å lese dokumentet fordi skjermlesere må kunne kopiere eller trekke ut teksten i dokumentet for å kunne konvertere den til tale.

Dette flagger rapporterer om det er nødvendig å aktivere sikkerhetsinnstillinger som tillater tilgjengelighet.

Du reparerer regelen automatisk ved å velge Flagg for tilgjengelighetstillatelse i panelet Tilgjengelighetskontroll. Velg deretter ReparerAlternativer-menyen .

Du kan også reparere tillatelsene manuelt:

 1. Velg Fil > Egenskaper > Sikkerhet.

 2. Velg Ingen sikkerhet på hurtigmenyen Sikkerhetsmetode.

 3. Klikk på OK, og lukk dialogboksen Dokumentegenskaper.

Hvis hjelpeprogramvaren du bruker, er registrert som Trusted Agent (klarert agent) hos Adobe, kan du lese PDF-filer som kanskje ikke er tilgjengelig i annen hjelpeprogramvare. Acrobat gjenkjenner skjermlesere eller andre produkter som er registrert som Trusted Agent, og overstyrer sikkerhetsinnstillinger som vanligvis ville begrenset tilgangen til innholdet. Overstyringen gjelder imidlertid bare for tilgjengelighetsformål. Sikkerhetsinnstillingene forblir aktive for alle andre formål, for eksempel for å forhindre utskrift, kopiering, uttrekking, kommentering eller redigering av tekst.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

PDF-fil med bare bilder

Rapporterer om dokumentet inneholder innhold som ikke er tekst som ikke er tilgjengelig. Hvis dokumentet inneholder tekst, men ikke inneholder skrifter/fonter, kan det være en PDF-fil med bare bilder.

Du reparerer regelkontrollen automatisk ved å velge PDF-fil med bare bilder i panelet Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge ReparerAlternativer-menyen .

Du kan også reparere regelkontrollen manuelt ved å bruke OCR til å gjenkjenne tekst i skannede bilder:

 1. Velg Verktøy > Skann og OCR.

  Skann-verktøysettet vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Gjenkjenn tekst > I denne filen på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg sidene du vil behandle og dokumentspråket, og klikk deretter på Gjenkjenn tekst.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst (A)

Kodet PDF

Hvis regelkontrollen mislykkes, er ikke dokumentet kodet for å angi riktig leserekkefølge.

Du reparerer elementet automatisk ved å velge Kodet PDF i panelet Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge Reparer Alternativer -menyen . Acrobat legger automatisk til koder i PDF-filen.

Hvis du vil angi koder manuelt, gjør du ett av følgende:

 • Aktiverer koding i programmet PDF-filen ble opprettet i, og oppretter PDF-filen på nytt.
 • Velg Verktøy > TilgjengelighetKode dokument automatisk i Acrobat. Rapporten Legg til koder vises i navigasjonspanelet hvis det finnes problemer. Rapporten viser mulige problemer per side, inneholder en peker til hvert problem i dokumentet og gir forslag til hvordan de kan rettes opp.
 • Velg Verktøy > Tilgjengelighet > Leserekkefølge i Acrobat, og opprett kodetreet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se oversikten over verktøyet Leserekkefølge.
 • Åpne Koder panelet og opprett kodetreet manuelt. Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Logisk leserekkefølge

Kontroller denne regelen manuelt. Kontroller at leserekkefølgen som vises i Koder-panel, samsvarer med den logiske leserekkefølgen til dokumentet.

Dokumentspråk

Når dokumentspråk er angitt i en PDF-fil, kan noen skjermlesere bytte til det aktuelle språket. Denne kontrollen avgjør om det er angitt et primært tekstspråk for PDF-filen. Angi språk hvis kontrollen ikke blir bestått.

Du angir språket automatisk ved å velge Primærspråk i panelet Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge ReparerAlternativer-menyen . Velg et språk i dialogboksen Angi lesespråk, og klikk deretter på OK.

Hvis du vil angi språket manuelt, gjør du ett av følgende:

 • Velg Fil > Egenskaper > Avansert, og velg deretter språk i rullegardinlisten i inndelingen Lesealternativer. (Hvis språket ikke vises i rullegardinlisten, kan du angi ISO 639-koden for språket i Språk-feltet.) Denne innstillingen bruker primærspråket for hele PDF-filen.
 • Angi språket for all teksten i et undertre i kodetreet. Åpne Koder-panelet . Vis Koder-roten, og velg et element. Velg EgenskaperAlternativer-menyen . Velg et språk i rullegardinlisten Språk. (Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.)
 • Angi språket for en tekstblokk ved å merke tekstelementet eller beholderelementet i Innhold-panelet . Deretter høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikker (Mac OS) du på teksten, velger Egenskaper på hurtigmenyen og velger språk fra rullegardinlisten Språk. (Du viser Innhold-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: Språk for siden (A)

Tittel

Rapporterer om det er en tittel i tittellinjen for Acrobat-programmet.

Du reparerer tittelen automatisk ved å velge Tittel i kategorien Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge Reparer på Alternativer-menyen . Skriv inn dokumenttittelen i dialogboksen Beskrivelse (fjern merket for Ingen endringer hvis nødvendig).

Du kan også reparere tittelen manuelt:

 1. Velg Fil > Egenskaper > Beskrivelse.

 2. Skriv inn en tittel i Tittel-tekstboksen.

 3. Klikk på Standardvisning, og velg deretter Dokumenttittel i rullegardinlisten Vis

 4. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Beskrivelse.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.4 Sidetittel (Nivå A)

Bokmerker

Denne kontrollen blir ikke bestått hvis dokumentet har flere enn 21 sider eller flere, og ikke har bokmerker som gjenspeiler dokumentstrukturen.

Du legge til bokmerker i dokumentet ved å velge Bokmerker i panelet Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge ReparerAlternativer-menyen . I dialogboksen Ordne elementer velger du elementene du vil bruke som bokmerker, og klikker OK. (Du får også tilgang til dialogboksen Strukturelementer ved å klikke Alternativer-menyen i kategorien Bokmerke, og velge kommandoen Nye bokmerker fra struktur.)

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.4.1 Omgå blokker (Nivå A), 2.4.5 Flere måter (Nivå AA)

Fargekontrast

Når denne kontrollen ikke blir bestått, kan det hende at dokumentet inneholder innhold som ikke er tilgjengelig for personer som er fargeblinde.

Du løser dette problemet ved å passe på at dokumentinnholdet samsvarer med retningslinjene som beskrives i WCAG-delen 1.4.3. Du kan også legge til en kommentar om at PDF-visningsprogrammet bruker farger med høy kontrast:

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Innstillinger (Mac OS).

 2. Klikk på Tilgjengelighet.

 3. Velg Erstatt dokumentfarger, og velg deretter Bruk farger med høy kontrast. Velg fargekombinasjonen du vil bruke, i rullegardinlisten, og klikk deretter på OK.

Sideinnhold

Kodet innhold

Denne kontrollen rapporterer om alt innholdet i dokumentet er kodet. Kontroller at alt innholdet er inkludert i kodetreet eller markert som en artefakt.

Gjør ett av følgende for å reparere denne regelkontrollen:

 • Åpne Innhold-panelet , og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på innholdet du vil markere som en artefakt. Velg deretter Opprett artefakt på hurtigmenyen. (Du viser kategorien Innhold ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)
 • Kode innholdet ved å velge Verktøy > Tilgjengelighet > Leserekkefølge. Velg innholdet, og bruk deretter koder som nødvendig.
 • Tilordne koder ved hjelp av Koder-panelet . Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på elementet i Koder-treet, og velg Opprett kode fra merket område. Elementer som kommentarer, koblinger og merknader, vises ikke alltid i kodetreet. Du finner disse elementene ved å velge Søk etterAlternativer-menyen. (Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.)
Merk:

Se de relaterte WCAG-delene: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst (A), 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A), 1.3.2 Meningsfylt sekvens (Nivå A), 2.4.4 Koblingsformål (i kontekst) (Nivå A), 3.1.2 Språk for deler (Nivå AA), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Kodede merknader

Denne regelen kontrollerer om merknader er kodet. Kontroller at merknader som kommentarer og redigeringsmerker (for eksempel sett inn og utheving), er inkludert i kodetreet eller markert som artefakter.

 • Åpne Innhold- panelet og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på innholdet du vil markere som en artefakt. Velg deretter Opprett artefakt på hurtigmenyen. (Du viser Innhold-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)
 • Kode innholdet ved å velge Verktøy > Tilgjengelighet > Leserekkefølge. Velg innholdet, og bruk deretter koder som nødvendig.
 • Tildel koder ved å bruke Koder- panelet . (Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.)

Hvis du vil at Acrobat skal tilordne koder automatisk til merknader når de opprettes, velger du Kode merknaderAlternativer-menyen i Koder-panelet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Tabulatorrekkefølge

Siden tabulatorer ofte brukes til å navigere i en PDF-fil, må tabulatorrekkefølgen gjenspeile dokumentstrukturen.

Du reparerer tabulatorrekkefølgen automatisk ved å velge Tabulatorrekkefølge i panelet Tilgjengelighetskontroll, og deretter velge ReparerAlternativer-menyen .

Slik reparerer du automatisk tabulatorrekkefølgen for koblinger, skjemafelt, kommentarer og andre merknader:

 1. Klikk på panelet for sideminiatyrer i navigasjonsruten.

 2. Klikk på en sideminiatyr, og velg deretter SideegenskaperAlternativer-menyen .

 3. Velg Tabulatorrekkefølge i dialogboksen Sideegenskaper. Velg deretter Bruk dokumentstruktur, og klikk på OK.

 4. Gjenta disse trinnene for alle miniatyrbilder i dokumentet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A)

Tegnkoding

Angivelse av koding bidrar til at PDF-visningsprogrammer presenterer lesbar tekst for brukere. Noen tegnkoding- problemer kan imidlertif ikke repareres i Acrobat.

Gjør følgende for å sikre riktig koding:

 • Kontroller at de nødvendige skriftene/fontene er installert på systemet.
 • Bruk en annen skrift/font (helst OpenType) i det opprinnelige dokumentet, og opprett deretter PDF-filen på nytt.
 • Opprett PDF-filen på nytt med en nyere versjon av Acrobat Distiller.
 • Bruk den nyeste Adobe Postscript-driveren for å opprette PostScript-file, og opprette deretter PDF-filen på nytt.
Merk:

WCAG omfatter ikke Unicode-tegntilordning.

Kodet multimedia

Denne regelen kontrollerer om alle multimedieobjekter er kodet. Kontroller at alt innholdet er inkludert i kodetreet eller markert som en artefakt.

Åpne Innhold-panelet , og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på innholdet du vil markere som en artefakt. Velg deretter Opprett artefakt på hurtigmenyen. (Du viser Innhold-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)

Kode innholdet ved å velge Verktøy > Tilgjengelighet > Leserekkefølge. Velg innholdet, og bruk deretter koder som nødvendig.

Tilordne koder ved hjelp av Koder-panelet . Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på elementet i Koder-treet, og velg Opprett kode fra merket område. (Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.)

Merk:

Se de relaterte WCAG-delene: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A), 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsregistrert). (A), 1.2.2 Bildetekst (forhåndsregistrert). (A), 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (forhåndsregistrert). (A), 1.2.5 Lydbeskrivelse (forhåndsregistrert). (AA)

Skjermflimring

Elementer som gjør at skjermen flimrer, for eksempel animasjoner og skript, kan føre til anfall hos personer som har lysfølsom epilepsi. Disse elementene kan også være vanskelige å se når skjermen er forstørret.

Hvis Skjermflimring-regelen ikke blir bestått, fjerner eller endrer du manuelt skriptet eller innholdet som forårsaker skjermflimringen.

Merk:

Se disse relaterte WCAG-delene: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A), 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsregistrert). (A), 1.2.2 Bildetekst (forhåndsregistrert). (A), 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (forhåndsregistrert). (A) 2.3.1 Tre blits eller under terskel. (Nivå A)

Skript

Innhold kan ikke være skriptavhengig med mindre innhold og funksjonalitet er tilgjengelig for hjelpeteknologi. Kontroller at bruk av skript ikke forstyrrer tastaturnavigasjon eller hindrer bruk av andre inndataenheter.

Kontroller skriptet manuelt. Fjern eller endre eventuelle skript eller innhold som hindrer tilgjengeligheten.

Merk:

Se disse relaterte WCAG-delene: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A), 2.2.2 Pause, stopp, skjul. (Nivå A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Tidsinnstilte svar

Denne regelkontrollen gjelder for dokumenter som inneholder skjemaer med JavaScript. Hvis regelkontrollen ikke blir bestått, kontrollerer du at siden ikke krever tidsinnstilte svar. Rediger eller fjern skript som påtvinger tidsinnstilte svar fra brukere, slik at brukerne har nok tid til å lese og bruke innholdet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.2.1 Justerbar tidsinnstilling. (Nivå A)

For at URL-adresser skal være tilgjengelige for skjermlesere, må de være aktive koblinger som er riktig kodet i PDF-filen. (Den beste metoden for å opprette tilgjengelige koblinger er med Opprett kobling-kommandoen. Dette legger til alle de tre koblingene som skjermlesere krever for å kunne gjenkjenne en kobling.) Kontroller at navigasjonskoblingene ikke gjentas, og at det finnes muligheter for brukere til å hoppe over koblinger som gjentas.

Hvis denne regelkontrollen ikke blir bestått, kontrollerer du navigasjonskoblingene manuelt og bekrefter at innholdet ikke har for mange like koblinger. Angi også flere muligheter for brukerne til å hoppe over elementer som vises flere ganger. Hvis for eksempel de samme koblingene vises flere ganger på hver side i dokumentet, kan du også legge til en kobling for å hoppe over navigasjonen.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.4.1 Omgå blokker. (Nivå A)

Skjemaer

Kodede skjemafelt

I en tilgjengelig PDF-fil er alle skjemafelt kodet og en del av dokumentstrukturen. I tillegg kan du bruke egenskapen for verktøytips for skjemafelt til å gi brukeren informasjon eller instruksjoner.

Du koder skjemafelt ved å velge Verktøy > Tilgjengelighet > Kode skjemafelt automatisk.

Merk:

Se de relaterte WCAG-delene: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Feltbeskrivelser

For å være tilgjengelige, må alle skjemafelt ha en tekstbeskrivelse (verktøytips).

Slik legger du til en tekstbeskrivelse for et skjemafelt:

 1. Velg ett av skjemaverktøyene, og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) deretter på skjemafeltet.
 2. Velg Egenskaper på hurtigmenyen.
 3. Klikk på kategorien for generelle egenskaper.
 4. Skriv inn en beskrivelse i skjemafeltet i Verktøytips-feltet.
Merk:

Se de relaterte WCAG-delene: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A), 3.3.2 Etiketter og instruksjoner (Nivå A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Alternativ tekst

Alternativ tekst for figurer

Kontroller at bilder i dokumentet har alternativ tekst eller er markert som artefakter.

Hvis denne regelkontrollen ikke blir bestått, gjør du ett av følgende:

 • Velg Alternativ tekst for figurer i panelet Tilgjengelighetskontroll, og velg deretter ReparerAlternativer-menyen . Legg til alternativ tekst når du blir bedt om det, i dialogboksen Angi alternativ tekst.
 • Bruk Koder-panelet til å legge til alternativ tekst for bilder i PDF-filen.
 • Åpne Innhold-panelet , og høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på innholdet du vil markere som en artefakt. Velg deretter Opprett artefakt på hurtigmenyen. (Du viser Innhold-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A)

Nestet alternativ tekst

Skjermlesere leser ikke den alternative teksten for nestede elementer. Bruk derfor ikke alternativ tekst på nestede elementer.

Du fjerner alternativ tekst fra neste elementer ved å gjøre følgende:

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et nestet element i Koder-panelet, og velg Egenskaper på hurtigmenyen.
 3. Fjern Alternativ tekst og teksten den gjelder for, fra dialogboksen Objektegenskaper, og klikk deretter på Lukk.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: #1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A)

Tilknyttet innhold

Pass på at alternativ tekst alltid er en alternativ representasjon for innholdet på siden. Hvis et element har alternativ tekst, men ikke inneholder sideinnhold, er det ikke mulig å finne ut hvilken side det er på. Hvis Alternativer for skjermleser i lesealternativer ikke er satt til å lese hele dokumentet, vil skjermleseren aldri lese den alternative teksten.

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl+klikk (Mac OS) på et element som skal kontrolleres.
 2. Åpne det i Koder-panelet . (Du viser Koder-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.)
 3. Fjern Alternativ tekst fra Koder-panel for eventuelle nestede elementer som ikke har sideinnhold.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A)

Skjuler merknad

Alternativ tekst kan ikke skjule en merknad. Hvis merknader er nestet under et overordnet element med alternativ tekst, vil ikke skjermlesere se den.

Slik fjerner du alternativ tekst fra neste elementer:

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et nestet element i Koder-panelet, og velg Egenskaper på hurtigmenyen.
 3. Fjern den alternative teksten fra dialogboksen Objektegenskaper, og klikk deretter på OK.
Merk:

Se de relaterte WCAG-delene: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A), 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Alternativ tekst for andre elementer

Denne rapporten ser etter annet innhold som krever alternativ tekst, utenom figurer (for eksempel multimedia, merknader eller 3D-modeller). Pass på at alternativ tekst alltid er en alternativ representasjon for innholdet på siden. Hvis et element har alternativ tekst, men ikke inneholder sideinnhold, er det ikke mulig å finne ut hvilken side det er på. Hvis Alternativer for skjermleser i lesealternativer ikke er satt til å lese hele dokumentet, vil skjermleseren ikke lese den alternative teksten.

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Koder.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på et nestet element i Koder -panelet, og velg Egenskaper på hurtigmenyen.
 3. Fjern den alternative teksten fra dialogboksen Objektegenskaper, og klikk deretter på OK.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A)

Tabeller

Siden tabellstrukturer kan være komplekse, er det vanlig å kontrollere dem manuelt for tilgjengelighet.

Rader

Denne regelen kontrollerer om alle TR-koder i en tabell er underordnet av Table, THead, TBody eller TFoot.

Se Rette tabellkoder med Koder-panelet.

Merk:

Relatert WCAG-del: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

TH og TD

I en riktig tabellstruktur er TH og TD underordnede av TR.

Se Rette tabellkoder med Koder-panelet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Overskrifter

For å være tilgjengelige, må alle tabeller i PDF-filen ha en topptekst.

Se Rette tabellkoder med Koder-panelet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Regelmessighet

For å være tilgjengelige, må tabeller inneholde samme antall kolonner i hver rad og samme antall rader i hver kolonne.

Se Rette tabellkoder med Koder-panelet.

Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Sammendrag

Tabellsammendrag er valgfrie, men kan forbedre tilgjengeligheten.

 1. Velg Verktøy > Tilgjengelighet > Leserekkefølge.
 2. Velg tabellen ved å tegne et rektangel rundt den. 
 3. I dialogboksen Leserekkefølge klikker du på Tabell.
 4. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på Tabell.
 5. Klikk på Rediger tabellsammendrag.
 6. Angi en verdi, og klikk på OK.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Lister

Listeelementer

Kontrollen rapporterer om alle LI-listeelementer er underordnede for listen (L). Når denne regelkontrollen mislykkes, er strukturen for denne listen feil. Lister må ha følgende struktur: Et listeelement må inneholde elementer for listeobjekt. Elementer for listeobjekt kan bare inneholde etikettelementer og elementer for brødtekst for listeobjekt.

Slik reparerer du listestrukturen:

 1. Søk i listen i Tilgjengelighetskontroll-panelet ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på det mislykkede elementet, og velg Vis i Koder-panelet.
 2. Opprett elementer, endre elementtyper eller ordne eksisterende elementer ved å dra dem.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Lbl og LBody

Lister må ha følgende struktur: Et listeelement må inneholde elementer for listeobjekt. Elementer for listeobjekt kan bare inneholde etikettelementer og elementer for brødtekst for listeobjekt. Når denne regelkontrollen mislykkes, er strukturen for denne listen feil.

Slik reparerer du listestrukturen:

 1. Søk i listen i Tilgjengelighetskontroll-panelet ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på det mislykkede elementet, og velg Vis i Koder-panelet.
 2. Opprett elementer, endre elementtyper eller ordne eksisterende elementer ved å dra dem.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)

Overskrifter

Passende nesting

Denne regelen kontrollerer nestede overskrifter. Når denne kontrollen ikke blir bestått, er ikke overskriftene riktig nestet.

Slik reparerer du listestrukturen:

 1. Søk i listen i Tilgjengelighetskontroll-panelet ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på det mislykkede elementet, og velg Vis i Koder-panelet.
 2. Opprett elementer, endre elementtyper eller ordne eksisterende elementer ved å dra dem.
Merk:

Se den relaterte WCAG-delen: 2.4.6 Overskrifter og etiketter. (Nivå AA). Rekkefølge på overskrifter er ikke obligatorisk under WCAG, og er bare en anbefalt teknikk.

WCAG-tilordning til PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (fil) Teknikker
1.1.1 Innhold som ikke er tekst. (A)
 • 7.3 omhandler innhold som krever tekstendring.
 • 7.18.1 avsnitt fire omhandler kontrollbeskrivelser.
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Brukstilfeller av test-, sensor- og CAPTCHA ivaretas ved hjelp av de tekniske hjelpemidlene som brukes.
 • 7.1 avsnitt 1, setning 2 omhandler dekorasjon.
1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsregistrert). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.2.2 Bildetekst (forhåndsregistrert). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ (forhåndsregistrert). (A)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.2.4 Bildetekst (direkte). (AA)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.2.5 Lydbeskrivelse (forhåndsregistrert). (AA)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.2.6 Signeringsspråk (forhåndsregistrert). (AAA)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
1.2.7 Utvidet lydbeskrivelse (forhåndsregistrert). (AAA)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar
 
1.2.8 Mediealternativ (forhåndsregistrert). (AAA)
 • 7.18.6.2 omhandler tidsbaserte mediealternativer. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
1.2.9 Bare lyd (direkte). (AAA)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
1.3.1 Informasjon og relasjoner. (Nivå A)
 • 7.1 - 7.10 og 7.20 omhandler struktur og relasjoner i innhold.
 • 7.17 - 7.18 omhandler struktur og relasjoner i merknader.
1.3.2 Meningsfylt sekvens. (Nivå A)
 • 7.2 avsnitt to omhandler den meningsfylte innholdssekvensen.
 • 7.17 omhandler navigasjonsfunksjoner.
 • 7.18.3 omhandler tabulatorrekkefølge i merknader.
1.3.3 Sensoregenskaper. (Nivå A)
 • 7.1 avsnitt 6 og 7
1.4.1 Bruk av farge. (Nivå A)
 • 7.1, avsnitt 6
1.4.2 Lydkontroll. (Nivå A)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
1.4.3 Kontrast (minimum). (Nivå AA)
 • 7.1, avsnitt 6 og merknad 4
1.4.4 Endre tekststørrelse. (Nivå AA)
 • Gjelder ikke
1.4.5 Bilder av tekst. (Nivå AA)
 • 7.3, avsnitt 6
1.4.6 Kontrast (forbedret). (Nivå AAA)
 • 7.1, avsnitt 6
 
1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnslyd. (Nivå AAA)
 • ISO 14289 omhandler ikke disse suksesskriteriene, og samsvar i PDF-filer krever filer og lesere som samsvarer med ISO 14289. Metoden utviklere bruker for å støtte disse suksesskriteriene i PDF-filer, er ikke definert i ISO 14289 eller ISO 32000.
 
1.4.8 Visuell presentasjon. (Nivå AAA)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
1.4.9 Bilder av tekst (ingen unntak). (Nivå AAA)
 • 7.3, avsnitt 1
 
2.1.1 Tastatur. (Nivå A)
 • Gjelder ikke
2.1.2 Ingen tastaturfelle. (Nivå A)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
2.1.3 Tastatur (ingen unntak). (Nivå AAA)
 • 7.19 avsnitt 3
 
2.2.1 Justerbar tidsinnstilling. (Nivå A)
 • 7.19 avsnitt tre gjelder, men denne regelen er vanligvis utformingsspesifikk. Det er nødvendig at utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
2.2.2 Pause, stopp, skjul. (Nivå A)
 • 7.19
2.2.3 Ingen tidsinnstilling. (Nivå AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Avbrudd. (Nivå AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Godkjenne på nytt. (Nivå AAA)
 • Gjelder ikke
 
2.3.1 Tre blits eller under terskel. (Nivå A)
 • 7.1, avsnitt 5
2.3.2 Tre blits.(Nivå AAA)
 • 7.1, avsnitt 5
 
2.4.1 Omgå blokker. (Nivå A)
 • Gjelder ikke, med mindre PDF-filen inneholder virkelig innhold som repeteres. Sideinnhold, for eksempel kjørende topp- og bunntekster, må samsvare med 7.8.
2.4.2 Sidetittel. (Nivå A)
 • 7.1 avsnitt 8 og 9
2.4.3 Fokusrekkefølge. (Nivå A)
 • 7.1 avsnitt 2, 7.18.1 avsnitt 2, 7.18.3
2.4.4 Koblingsformål (i kontekst). (Nivå A)
 • 7.18.5
2.4.5 Flere metoder. (Nivå AA)
 • PDF-filer kan samsvare med denne klargjøringen på flere måter, inkludert omriss (7.17), koblinger (7.18.5) og sideetiketter.
2.4.6 Overskrifter og etiketter. (Nivå AA)
 • 7.4
2.4.7 Synlig fokus. (Nivå AA)
 • Gjelder ikke
2.4.8 Plassering. (Nivå AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Koblingsformål (bare kobling). (Nivå AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Avsnittsoverskrifter. (Nivå AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Språk for side. (Nivå A)
 • 7.2, avsnitt 3.
3.1.2 Språk for deler. (Nivå AA)
 • 7.2, avsnitt 3.
3.1.3 Uvanlige ord. (Nivå AAA)
 • Omtales ikke i ISO 14289. Se ISO 32000-1, del 14.9.5.
 
3.1.4 Forkortelser. (Nivå AAA)
 • Omtales ikke i ISO 14289. Se ISO 32000-1, del 14.9.5.
 
3.1.5 Lesenivå. (Nivå AAA)
 • Ingen innvirkning på tilgjengelighet. Denne regelen er utformingsspesifikk. Det er nødvendig at program- og dokumentutviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
3.1.6 Uttale. (Nivå AAA)
 • PDF har flere mekanismer for distribusjon av medier eller andre alternativer for uttalehjelp. Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
 
3.2.1 Ved fokus. (Nivå A)
 • 7.18, avsnitt 2
3.2.2 Ved inndata. (Nivå A)
 • 7.18, avsnitt 2
3.2.3 Konsekvent navigasjon. (Nivå AA)
 • 7.1 avsnitt 1, 7.17
3.2.4 Konsekvent identifikasjon. (Nivå AA)
 • 7.1, avsnitt 1
3.2.5 Endre ved forespørsel. (Nivå AAA)
 • 7.19, avsnitt 2
 
3.3.1 Feilidentifisering. (Nivå A)
 • Utformingsspesifikk. Det er nødvendig at forfattere og utviklere vurderer denne klargjøringen og sikrer samsvar.
3.3.2 Etiketter eller instruksjoner (Nivå A)  
4.1.2 Navn, rolle, verdi  
Adobe-logoen

Logg på kontoen din