PDF-skjemafelt | Legge til verktøytips, dato og klokkeslett, obligatorisk/valgfritt, flere linjer, beregnede verdier

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Dette dokumentet forklarer hvordan du behandler egenskaper for PDF-skjemafelt, som å legge til verktøytips, dato og klokkeslett, obligatorisk eller ikke obligatoriske felt, tekst med flere linjer og beregnede verdier, i Acrobat.

Legge til et verktøytips for et skjemafelt

Nyttige verktøytips kan hjelpe brukerne med å fylle ut skjemaet. Gjør følgende for å legge til et verktøytips for et skjemafelt:

 1. Dobbeltklikk på et valgt skjemafelt for å åpne Egenskaper-vinduet.

 2. Generelt-fanen skriver du en beskrivelse i verktøytipsboksen.

  Legge til et verktøytips

 3. Klikk på Lukk.

Angi at et skjemafelt er obligatorisk eller ikke obligatorisk

Gjør følgende for å angi at feltet er skrivebeskyttet, obligatorisk eller ikke obligatorisk:

 1. Dobbeltklikk på et valgt skjemafelt for å åpne Egenskaper-vinduet.

 2. Generelt-fanen

  • Velg Skrivebeskyttet for å skrivebeskytte feltet.
  • Velg Påkrevd for å angi at det er obligatorisk å fylle ut feltet.
  • Opphev valget av Påkrevd for å angi at det ikke er obligatorisk å fylle ut feltet.
  Angi felt som obligatorisk, ikke obligatorisk eller skrivebeskyttet

 3. Klikk på Lukk.

Legge til felt for dato og klokkeslett

Når du klargjør et skjema i Acrobat, klikker du på Datofelt-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet der du vil plassere feltet.

Legge til datofelt

Hvis du vil angi klokkeslettet sammen med datoen, dobbeltklikker du på Dato-feltet for å åpne Egenskaper-vinduet. På Format-fanen velger du formatet for datoen og klokkeslettet og klikker på Lukk.

Angi formatet for dato og klokkeslett

Legge til et bildefelt

Når du klargjør et skjema i Acrobat, klikker du på Bildefelt-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet der du vil plassere feltet.

Legg til bilde

Legg til bilde

Legge til et tekstfelt med flere linjer

Gjør følgende for å legge til et tekstfelt med flere linjer:

 1. Når du klargjør skjemaet i Acrobat, klikker du på Legg til tekst-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet der du vil plassere feltet.

 2. Endre størrelse på feltet ved å dra et av hjørnene.

 3. Dobbeltklikk på feltet for å åpne Egenskaper-vinduet.

 4. På fanen Alternativer:

  • Velg Flere linjer for å opprette en felt for flere tekstlinjer. Som standard er antall linjer i feltet lik størrelsen på tekstfeltet.
  • Hvis du vil tillate et ubegrenset antall linjer, velger du Rull gjennom lang tekst. Hvis teksten som skrives inn, overskrider feltstørrelsen, viser Acrobat et rullefelt slik at du kan rulle gjennom teksten.
  Tekstfelt med flere linjer

  Legge til rullefelt i tekst med flere linjer
  Rullefelt for tekst med flere linjer

 5. Klikk på Lukk.

Legge til grunnleggende beregninger i PDF-skjemafelt

Acrobat har tre alternativer for å lage feltberegninger.

1: Forhåndsdefinerte beregninger

Beregninger som sum, produkt, gjennomsnitt, minimum og maksimum kan legges til ved å bruke forhåndsdefinert beregning. Eksempelet nedenfor viser hvordan du kan bruke forhåndsdefinerte beregninger for to felt.

 1. På verktøylinjen for klargjøring av skjema velger og legger du til tre tekstfelt – Tekst1, Tekst2 og Tekst3. Tekst3 vil bli det beregnede feltet.

 2. Dobbeltklikk på Tekst1-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Format-fanen setter du Formatkategori til Tall. Gjenta dette trinnet for de to gjenværende tekstfeltene.

  Merk:

  Som standard navngis tekstfeltene som Tekst1, Tekst2 og så videre. Hvis du vil endre navnet på feltet, går du til Generelt-fanen og skriver inn Navn som Tall1 eller hvilket som helst annet navn du foretrekker. Klikk deretter på Lukk.

 3. Dobbeltklikk på Tekst3-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Beregn-fanen velger du Verdien er, og i nedtrekkslisten velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge sammen Tekst1 og Tekst2, velger du Sum(+).
  • Hvis du vil multiplisere Tekst1 og Tekst2, velger du Produkt(x).
  • Hvis du vil beregne gjennomsnittet av Tekst1 og Tekst2, velger du Gjennomsnitt.
  • Hvis du vil ha det minste av tallene som er angitt, velger du Minimum.
  • Hvis du vil ha det største av tallene som er angitt, velger du Maksimum.
  Forhåndsdefinerte beregninger

 4. Klikk på Velg. I dialogboksen Feltvalg velger du Tekst1 og Tekst2 og klikker på OK.

 5. Klikk på Lukk. Når du skriver inn tall i Tekst1- og Tekst2-feltene, viser Tekst3 den beregnede verdien i henhold til beregningstypen du valgte i trinn 3.

  Merk:

  De forhåndsdefinerte beregningene er svært begrenset. Det er for eksempel ingen divisjon eller subtraksjon.

2: Forenklet feltnotasjon

Den forenklede feltnotasjonen tillater at du lager mer komplekse beregninger. Den bruker en notasjon som ligner på den som normalt ville bli skrevet, dvs. den bruker de vanlige matematiske symbolene + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon). Feltnavnene brukes som operander. Gjør følgende for å bruke den forenklede feltnotasjonen:

 1. På verktøylinjen for klargjøring av skjema velger og legger du til tre tekstfelt – Tekst1, Tekst2 og Tekst3. Tekst3 vil bli det beregnede feltet.

 2. Dobbeltklikk på Tekst1-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Format-fanen setter du Formatkategori til Tall. Gjenta dette trinnet for de to gjenværende tekstfeltene.

  Merk:

  Som standard navngis tekstfeltene som Tekst1, Tekst2 og så videre. Hvis du vil endre navnet på feltet, går du til Generelt-fanen og skriver inn Navn som Tall1 eller hvilket som helst annet navn du foretrekker. Klikk deretter på Lukk.

 3. Dobbeltklikk på Tekst3-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Beregn-fanen velger du Forenklet feltmerknad og klikker på Rediger.

  Forenklet feltnotasjon

 4. Skriv inn koden som skal beegnes, i JavaScript-redigeringen. Hvis du for eksempel vil beregne produktet av summen av to tall og subtraksjon av to tall, skriver du (Tekst1+Tekst2)*(Tekst1-Tekst2) og klikker på OK.

 5. Klikk på Lukk.

3: Egendefinerte JavaScript™-beregninger

Bruk egendefinert JavaScript™ til å lage mer komplekse matematiske beregninger. Dette alternativet krever innskriving av JavaScript™ og gir full tilgang til alle feltene i PDF-filen og de rike matematiske funksjonene i JavaScript™-språket. Det krever også bruk av den fulle Acrobat JavaScript™-syntaksen som gjør beregningene lengre. For eksempel vil følgende kode løse den samme ligningen som er brukt i eksempelet på forenklet notasjon ovenfor.

 1. På verktøylinjen for klargjøring av skjema velger og legger du til tre tekstfelt – Tekst1, Tekst2 og Tekst3. Tekst3 vil bli det beregnede feltet.

 2. Dobbeltklikk på Tekst1-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Format-fanen setter du Formatkategori til Tall. Gjenta dette trinnet for de to gjenværende tekstfeltene.

  Merk:

  Som standard navngis tekstfeltene som Tekst1, Tekst2 og så videre. Hvis du vil endre navnet på feltet, går du til Generelt-fanen og skriver inn Navn som Tall1 eller hvilket som helst annet navn du foretrekker. Klikk deretter på Lukk.

 3. Dobbeltklikk på Tekst3-feltet for å åpne feltets Egenskaper. På Beregn-fanen velger du Egendefinert beregningsskript og klikker på Rediger.

  Egendefinert beregningsskript

 4. I JavaScript™-redigeringen skriver du koden for beregningen. Hvis du for eksempel vil beregne produktet av summen av to tall og differansen mellom to tall, skriver du 
  event.value=((this.getField("Tekst1").value+this.getField("Tekst2").value))*((this.getField("Tekst1").value-this.getField("Tekst2").value));

 5. Klikk på OK og deretter på Lukk.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet