Lese PDF-dokumenter med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt

Angi innstillinger for tilgjengelighet

Acrobat har flere innstillinger som gjør lesing av PDF-filer mer tilgjengelig for synshemmede og bevegelseshemmede brukere. Disse innstillingene bestemmer hvordan PDF-dokumenter vises på skjermen og leses av en skjermleser.

De fleste innstillingene som er relatert til tilgjengelighet, er tilgjengelige i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet, der du får instruksjoner på skjermen for angivelse av disse innstillingene. Enkelte innstillinger som påvirker tilgjengeligheten, er ikke tilgjengelige i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet. Dette gjelder blant annet innstillinger i kategoriene Leser, Skjemaer og Multimedia. Du kan angi alle innstillinger i dialogboksen Innstillinger.

Navnene på enkelte innstillinger i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet er forskjellige fra navnene på de samme innstillingene i dialogboksen Innstillinger. I Hjelp for Acrobat brukes navnene i dialogboksen Innstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner, kan du se www.adobe.com/accessibility.

Angi tilgjengelighetsinnstillinger med oppsettsveiviseren for tilgjengelighet

 1. Start oppsettsveiviseren for tilgjengelighet ved å gjøre ett av følgende:
  • Velg Verktøy > Tilgjengelighet > Oppsettsveiviser.

  • (Bare Windows) Start Acrobat for første gang mens en skjermleser eller skjermforstørrer kjører.

 2. Velg det aktuelle alternativet for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker.

  Veiviseren viser bare innstillinger for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker, basert på alternativet du velger.

 3. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du klikker Avbryt, bruker Acrobat standardinnstillinger for innstillingene i veiviseren (anbefales ikke).

Angi tilgjengelighetsinnstillinger i dialogboksen Innstillinger

 1. Angi aktuelle innstillinger for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker, i de ulike panelene i dialogboksen Innstillinger.

Tilgjengelighetsinnstillinger

Tilgjengelighetsinnstillinger i Tilgjengelighet-panelet

Erstatt dokumentfarger

Når du har valgt denne innstillingen, kan du velge fra en liste over kombinasjoner av kontrastfarger for tekst og bakgrunn, eller du kan lage dine egne. Disse innstillingene svarer til alternativet Bruk farger med høy kontrast for dokumenttekst i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk alltid sideoppsettstil

Svarer til alternativet Overstyr sideoppsettstil i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk alltid zoominnstilling

Svarer til alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk dokumentstruktur for tabulatorrekkefølge når det ikke er angitt noen bestemt tabulatorrekkefølge

Forbedrer navigasjonen for skjemafelt og koblinger i dokumenter uten angitt tabulatorrekkefølge.

Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet

Velg dette alternativet hvis du bruker en skjermforstørrer. Denne innstillingen svarer til alternativet Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk alltid systemets farge på utvalg

Når dette alternativet er valgt, overstyres standardfargen for markering (blå) av en farge angitt av systemet.

Vis porteføljer i Filer-modus

Når dette alternativet er valgt, vises komponentfiler for PDF-porteføljen og fildetaljer i en liste. Filer-modusen gir en bedre leseopplevelse for personer med funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemmede, blinde og synshemmede.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Dokumenter-panelet

Lagre dokumentendringer i midlertidig fil automatisk hvert Hvert

Når du fjerner merket for dette alternativet, deaktiveres automatisk lagring. Hver gang et PDF-dokument lagres, må skjermleseren eller skjermforstørreren laste inn dokumentet på nytt. Denne innstillingen svarer til alternativet Deaktiver automatisk arkivering av dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Skjemaer-panelet

Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendige felt

Disse innstillingene brukes til å angi hvilke farger som skal brukes til å utheve skjemafelt som kan fylles ut. De svarer til alternativene Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendig felt i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Autofullfør

Lar Acrobat automatisk fylle ut enkelte oppføringer i skjemafelt, slik at skjemaet kan fylles ut med færre tastetrykk. Denne innstillingen svarer ikke til et alternativ i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Multimedia-panelet

 • Vis teksting når tilgjengelig

 • Spill av ettersynkronisert lyd når tilgjengelig

 • Vis bildetekster for tilleggstekst når tilgjengelige

 • Vis lydbeskrivelse (eller videobeskrivelse, eller beskrivende video) når tilgjengelig

Disse innstillingene svarer ikke til noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Sidevisning-panelet

Zoom

Angir skjermforstørrelse for dokumenter og gjør det enklere for synshemmede å lese PDF-dokumenter med tilpasset flyt. Denne innstillingen svarer til alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Jevn tekst

Kontroller tekstutjevning. Velg Ingen hvis du vil deaktivere utjevning av tekst og gjøre den skarpere og enklere å lese med en skjermforstørrer. Denne innstillingen svarer til alternativet Deaktiver tekstutjevning i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Leser-panelet

Leserekkefølge

Angir leserekkefølgen i dokumenter. Innstillingene for leserekkefølge vises også i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Utled leserekkefølge fra dokument (anbefalt)

Tolker leserekkefølgen i ukodede dokumenter ved hjelp av en avansert metode for analyse av strukturutledet oppsett.

Leserekkefølge venstre-mot-høyre, topp-til-bunn

Sender teksten basert på tekstens plassering på siden og leser fra venstre mot høyre og deretter fra topp til bunn. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.

Bruk leserekkefølge i rå utskriftsstrøm

Sender tekst i innspillingsrekkefølgen i utskriftsstrømmen. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.

Overstyr leserekkefølgen i dokumenter med koder

Bruker leserekkefølgen som er angitt i leseinnstillingene, i stedet for rekkefølgen som er angitt i kodestrukturen for dokumentet. Bruk denne innstillingen bare når du får problemer i PDF-dokumenter som er mangelfullt kodet. Denne innstillingen svarer til alternativet Overstyr leserekkefølgen i kodede dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Side kontra dokument

Denne innstillingen angir hvor mye av et dokument som sendes om gangen til en skjermleser. Hvis en PDF-fil ikke er kodet, kan det hende Acrobat analyserer dokumentet og prøver å utlede strukturen og leserekkefølgen. Dette kan ta lang tid hvis dokumentet er langt. Vurder å angi at bare den siden som vises for øyeblikket, skal sendes av Acrobat. Da analyseres bare en liten del av dokumentet om gangen. Denne vurderingen varierer avhengig av dokumentets størrelse og kompleksitet og funksjonene i skjermleseren. Når Acrobat sender informasjon til en skjermleser, en skjermforstørrer eller annen hjelpeprogramvare, lastes informasjonen inn i en minnebuffer som er direkte tilgjengelig for hjelpeprogramvaren. Mengden informasjon som sendes til minnebufferen, kan påvirke tiden Acrobat bruker på å utføre oppgaver, for eksempel åpne dokumentet, gå til neste side, endre visning eller utføre kommandoer.

Les bare sidene som vises nå

Dette er vanligvis det beste alternativet når du bruker en skjermforstørrer. Det forbedrer ytelsen ved å fjerne behovet for programvare som behandler de delene av dokumentet som ikke er synlige. Når Acrobat bare sender de synlige sidene i et PDF-dokument til minnebufferen, har hjelpeprogramvaren bare tilgang til de sidene. Programvaren kan ikke gå til en annen side før den neste siden er synlig og Acrobat har sendt sideinformasjonen til minnebufferen. Hvis dette alternativet er valgt, må du derfor bruke navigasjonsfunksjonene i Acrobat, ikke funksjonene i hjelpeprogramvaren, til å navigere fra side til side i dokumentet. Angi også alternativet Standard sideoppsett i innstillingene til Enkeltside hvis du velger å la Acrobat sende bare de synlige sidene til hjelpeprogramvaren. Siden Acrobat sender sideinformasjon om alle synlige sider, mottar hjelpeprogramvaren informasjon om sider som kan være bare delvis synlige (for eksempel bunnen av en side eller toppen av neste side), i tillegg til sider som er helt synlige. Hvis du bruker en annen sidevisning enn Enkeltside, for eksempel Kontinuerlig, og deretter viser den neste siden, er det ikke sikkert at hjelpeprogramvaren kan finne ut hvilken del av foregående side som allerede er lest høyt. Se Innstillinger for visning av PDF-filer hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir standard sideoppsett til Enkeltside.

Dette alternativet svarer til alternativet Les bare sidene som vises nå i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Les hele dokumentet

Dette kan være det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med egne navigasjons- og søkeverktøy som du er mer fortrolig med enn verktøyene i Acrobat. Dette alternativet svarer til alternativet Les hele dokumentet i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter

Dette alternativet velges som standard og er vanligvis det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med lange eller kompliserte PDF-dokumenter. Det gjør det mulig for Acrobat å sende hele dokumentet hvis det er lite, men gå tilbake til side-for-side-sending for store dokumenter. Denne innstillingen svarer til alternativet Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bekreft før dokumenter kodes

Når dette er valgt, kan brukeren bekrefte alternativene som skal brukes, før Acrobat klargjør et ukodet dokument for lesing. Koding kan være en tidkrevende prosess, spesielt for store dokumenter. Denne innstillingen svarer til alternativet Bekreft før dokumenter kodes i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Alternativer for høytlesing

Angi innstillinger for å kontrollere volum, hastighet og stemmeleie for høytlesing. Du kan velge å bruke standardstemmen eller en av stemmene i operativsystemet. Du kan også bruke pil opp og pil ned for å lese tekstblokker. Disse innstillingene svarer ikke til noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Navigere i og styre programmet med tastaturet

Du kan navigere ved å bruke tastaturet i stedet for musen. Flere funksjoner for tastaturtilgang er tilgjengelige i Mac OS. Se dokumentasjonen for ditt operativsystem hvis du vil ha mer informasjon. I Windows kan noen av hurtigtastene som brukes til å navigere i Acrobat, være forskjellige fra hurtigtastene som brukes i andre Windows-programmer.

Når du åpner Acrobat i en nettleser, tilordnes tastaturkommandoer først til nettleseren. Dette betyr at enkelte hurtigtaster ikke er tilgjengelige i Acrobat, eller at de ikke er tilgjengelige før du flytter fokuset til PDF-dokumentet.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner, kan du se www.adobe.com/accessibility.

Aktivere enkelttastshurtigtaster

Du kan bruke enkelttastshurtigtaster til å velge enkelte verktøy og utføre enkelte handlinger. De fleste hurtigtastene i Acrobat krever ikke at du aktiverer enkelttastshurtigtaster.

 1. Velg Generelt under Kategorier i dialogboksen Innstillinger, og velg deretter Bruk enkelttastshurtigtaster for å få tilgang til verktøy.
Merk:

Noen skjermlesere fungerer ikke med enkelttastshurtigtaster i Acrobat.

Rulle automatisk

Funksjonen for automatisk rulling gjør det enklere å bla gjennom lange PDF-dokumenter, spesielt i dokumenter med tilpasset flyt. Du kan rulle gjennom sider uten å bruke tastatur eller musehandlinger.

 1. Velg Vis > Sidevisning > Rull automatisk.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre rullehastigheten til en bestemt hastighet, trykker du en talltast (9 for raskest, 0 for tregest).

  • Hvis du vil øke eller redusere rullehastigheten, trykker du Pil opp eller Pil ned avhengig av retningen for rullingen.

  • Hvis du vil snu retningen for rullingen, trykker du tasten for minustegn (-).

  • Hvis du vil hoppe til neste eller forrige side, trykker du Pil venstre eller Pil høyre.

  Merk:

  Hvis du vil stoppe automatisk rulling, trykker du Esc eller velger Vis > Sidevisning > Rull automatisk igjen.

Lagre som tilgjengelig tekst for en skriver for blindeskrift

Merk:

Termen "skriver for blindeskrift" i dette dokumentet refererer til en hvilken som helst enhet som brukes til å konvertere tilgjengelig tekst til et skjema som kan brukes av blinde eller svaksynte.

Du kan lagre et PDF-dokument som tilgjengelig tekst for utskrift på en skriver for blindeskrift. Tilgjengelig tekst kan importeres og skrives ut som formaterte blindeskriftsdokumenter av kvalitet 1 eller 2 ved hjelp av et oversettelsesprogram for blindeskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med oversettelsesprogrammet for blindeskrift.

En tekstversjon av en PDF-fil inneholder ingen bilder eller multimedieobjekter. Tekstversjonen av et PDF-dokument inneholder imidlertid alternative tekstbeskrivelser for slike objekter hvis de er angitt.

 1. Velg FilEksporter til > Teskt (tilgjengelig).

Tilpasse flyten i en PDF-fil

Du kan tilpasse flyten i et PDF-dokument for å vise teksten midlertidig i en enkeltkolonne som er like bred som dokumentruten. Denne visningen med tilpasset flyt kan gjøre det lettere å lese dokumentet på en mobil enhet eller forstørret på en standardskjerm, uten å måtte rulle vannrett for å lese teksten.

Du kan ikke lagre, redigere eller skrive ut et dokument i visning med tilpasset flyt.

I de fleste tilfeller vises bare lesbar tekst i visning med tilpasset flyt. Tekst der flyten ikke tilpasses omfatter skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og sideartefakter, for eksempel sidenumre, topptekster og bunntekster. Sider som inneholder både lesbar tekst og skjemafelt eller felt for digitale signaturer, tilpasses ikke som flyt. Vannrett tekst tilpasses loddrett som flyt.

Acrobat koder et ukodet dokument midlertidig før flyten tilpasses. Som forfatter kan du optimalisere PDF-dokumenter for tilpassing av flyt ved å kode dokumentene selv. Koding sørger for at tekstblokker tilpasses som flyt, og at innhold følger de riktige sekvensene. Dermed kan lesere følge en historie som går over flere sider og kolonner uten at andre historier avbryter flyten.

Du kan raskt kontrollere leserekkefølgen i et dokument ved å vise det i visningen med tilpasset flyt.

(Acrobat Pro) Hvis flyten i det kodede PDF-dokumentet ikke tilpasses slik du vil, kontrollerer du om innholds- eller leserekkefølgen i PDF-filen inneholder inkonsekvenser. Kontroller også selve kodingen. Du kan bruke Innhold-ruten eller verktøyet for leserekkefølge til å løse problemer med tilpassing av flyt.

Overskrifter og kolonner (venstre) med tilpasset flyt i en logisk leserekkefølge (høyre)
Overskrifter og kolonner (venstre) med tilpasset flyt i en logisk leserekkefølge (høyre).

Tilpasser flyten i et kodet PDF-dokument

 1. Velg Vis > Zoom > Tilpass flyt.

Hvis innstillingen Sidevisning er Tosidevisning før du velger visning med tilpasset flyt, endres innstillingen Sidevisning automatisk til Enkeltsidevisning når flyten i dokumentet tilpasses. Hvis innstillingen Sidevisning er Tosiderulling før du velger visning med tilpasset flyt, endres innstillingen Sidevisning automatisk til Aktiver rulling når flyten tilpasses dokumentet på nytt.

Gå tilbake til visning uten tilpasset flyt

 1. Velg Vis > Zoom > Tilpass flyt i visning med tilpasset flyt.

Lese et PDF-dokument med en skjermleser

Acrobat støtter hjelpeprogramvare og -enheter, for eksempel skjermlesere og skjermforstørrere, som gjør det mulig for synshemmede å bruke dataprogrammer. Når hjelpeprogramvare og -enheter brukes, legger Acrobat noen ganger til midlertidige koder i åpne PDF-dokumenter for å forbedre lesbarheten. Bruk oppsettsveiviseren for tilgjengelighet til å forbedre måten Acrobat fungerer sammen med hjelpeprogramvare og -enheter du bruker. Når du bruker en skjermleser, kan endre leseinnstillingene for gjeldende dokument ved å velge Verktøy > Tilgjengelighet > Endre lesealternativer.

Se dokumentasjonen for hjelpeprogramvaren eller -enheten. Du kan også kontakte leverandøren for mer informasjon om systemkrav, kompatibilitetskrav og instruksjoner for bruk av programvaren eller enheten med Acrobat.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av skjermlesere, kan du se www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Lese et PDF-dokument med høytlesingsfunksjonen

Høytlesingsfunksjonen leser teksten i et PDF-dokument høyt, inkludert tekst i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser for bilder og utfyllbare felt. I kodede PDF-dokumenter leses innholdet i den rekkefølgen det vises i dokumentets logiske trestruktur. I ukodede dokumenter utledes leserekkefølgen, med mindre en leserekkefølge er angitt i leseinnstillingene.

Høytlesingsfunksjonen bruker stemmene som er installert på systemet. Hvis du har SAPI 4- eller SAPI 5-stemmer installert fra tekst-til-tale- eller språkprogrammer, kan du angi at de skal lese PDF-dokumentene dine.

Merk:

Høytlesingsfunksjonen er ikke en skjermleser, og enkelte operativsystemer støtter ikke funksjonen.

Aktivere eller deaktivere høytlesingsfunksjonen

Du må aktivere høytlesingsfunksjonen før du kan bruke den. Du kan deaktivere høytlesingsfunksjonen for å frigjøre systemressurser og forbedre ytelsen til andre operasjoner.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Les høyt > Aktiver høytlesing

  • Velg Vis > Les høyt > Deaktiver høytlesing.

  Merk:

  Du kan også bruke verktøyet for objektvalg til å finne tekst. Aktiver høytlesing, og velg deretter Verktøy > Interaktive objekter > Velg objekt. Naviger gjennom dokumentet ved hjelp av piltastene (opp, ned, venstre, høyre). Du kan høre hvor verktøyet for objektvalg har blitt plassert, for eksempel i en topptekst eller et avsnitt.

Lese et PDF-dokument med høytlesingsfunksjonen

 1. Gå til siden du vil lese.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Les høyt > Les bare denne siden.

  • Velg Vis > Les høyt > Les til slutten av dokumentet.

Lese PDF-skjemafelt høyt

 1. Velg Les skjemafelt under Alternativer for høytlesing i Leser-panelet i dialogboksen Innstillinger.
 2. Trykk Tab i PDF-skjemaet for å velge det første skjemafeltet.
 3. Skriv inn og velg verdier etter behov, og trykk Tab for å gå til neste felt. Gjenta dette trinnet til skjemaet er utfylt. Acrobat leser statusen til merkede avmerkingsbokser og alternativknapper.
  Merk:

  Høytlesingsfunksjonen gjengir ikke tastetrykk. Du må bruke en skjermleser for å høre hva du har tastet inn.

Avbryte høytlesing

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Les høyt > Pause.

  • Velg Vis > Les høyt > Stopp.

Tilgjengelighetsverktøy i operativsystemer

Tilgjengelighetsverktøy i Windows

Operativsystemene Windows XP, Vista, Windows 7 og Windows 8 har innebygde verktøy som gir økt eller alternativ tilgang til informasjon på dataskjermen. Forstørrelsesprogram er en lettversjon av en skjermleser. Skjermleser er et skjermforstørrelsesverktøy.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsverktøyene i Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8, kan du gå til Microsofts nettsted for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsverktøy i Mac OS

Mac OS X har innebygde verktøy som gir økt eller alternativ tilgang til informasjon på dataskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsverktøyene i Mac OS X, kan du gå til Apple® Inc.s nettsted for tilgjengelighet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din