Nyheter i Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjenester er en fullstendig PDF-løsning for å arbeide med de viktigste dokumentene på tvers av skrivebordet, Internett og mobilenheter. Oppdater Acrobat for skrivebordet og mobilappen, eller logg på Acrobat på nettet for å oppleve de nye funksjonene og forbedringene.

Acrobat DC-skrivebordsapp

Mars 2022-versjonen

Med mars 2022-utgivelsen av Adobe Acrobat og Acrobat Reader vil programvareversjonen oppdateres fra 21.xx til 22.xx. Denne endringen gjelder bare for Continuous (DC)-sporet til Adobe Acrobat og Acrobat Reader. For mer informasjon, se kommende versjonsendringer for Adobe Acrobat og Acrobat Reader.

Adobe Sign er nå omdøpt til Acrobat Sign. Adobe Sign-verktøyet i høyre rute er også omdøpt til Be om signatur for enklere identifikasjon og justering med verktøyets faktiske hensikt.

Omprofilering av Acrobat Sign
Adobe Sign er omprofilert til Acrobat Sign

Adobe Sign er omprofilert til Be om signatur-verktøyet
Adobe Sign er omprofilert til Be om signatur i verktøyene i høyre rute

Når du åpner et PDF-skjema, oppdager Acrobat eventuelle usignerte skjemafelt og viser en kontekstuell melding for å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet.

Merk:

Adobe tester denne nye opplevelsen i Acrobat, og den er kanskje ikke tilgjengelig for alle brukere. Dessuten vises verktøytipset bare tre ganger for en brukerøkt som varierer mellom 24 timer og 72 timer.

Hvis du starter Fyll ut og signer-verktøyet for å fylle ut et PDF-skjema, oppdager Acrobat alle usignerte felt og viser et verktøytips for å bruke Be om signatur-verktøyet.

Be om signatur-melding

Når du fullfører utfyllingen av PDF-skjemaet og lagrer det, oppdager Acrobat eventuelle usignerte felt i skjemaet og ber deg bruke Be om signatur-verktøyet.

Melding om Be om signatur når du lagrer skjemaet

Hvis du fyller ut et skjema ved hjelp av Fyll ut og signer-verktøyet og avslutter verktøyet etter å ha lagret endringene, oppdager Acrobat de tomme signaturfeltene og viser en melding øverst for å bruke Be om signatur-verktøyet.

Blå meldingslinje med Be om signatur

Når du prøver å skrive ut et PDF-skjema i Acrobat ved hjelp av utskriftsikonet, oppdager Acrobat eventuelle usignerte felt i skjemaet og viser en melding om å Be om signatur fremfor å skrive ut eller til Logg på nettet fremfor å skrive ut.

Variant 1
Spør om Be om signatur fremfor å skrive ut
Spør om Be om signatur fremfor å skrive ut

Variant 2
Be om signatur på nettet fremfor å skrive ut
Be om signatur på nettet fremfor å skrive ut

Når du åpner et PDF-skjema, oppdager Acrobat skjemafeltene og viser en av følgende meldinger for å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet:

Variant 1
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet

Variant 2
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet

Variant 3
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet
Spør om å bruke Fyll ut og signer-verktøyet eller Be om signatur-verktøyet

Funksjonen for automatisk justering av layout utvides til PDF-er som inneholder en topptekst, bunntekst, sammen med para-, liste- og bildekonstruksjoner som tidligere ble støttet. Nå fungerer endringene i topp- eller bunnteksten for en PDF-fil på følgende måter:

  • Hvis du klikker inne i topptekst- eller bunntekstboksen, er resten av PDF-dokumentet nedtonet.
  • Redigering er tillatt i topptekst- eller bunntekstbokser. Redigering av en topp- eller bunntekst på én side gjenspeiler imidlertid ikke endringen på påfølgende sider.
  • Topp- eller bunnteksten fra forrige side blir kopiert når du setter inn en ny side i PDF-en.
  • Du kan flytte tekstbokser fra topp- eller bunntekstområdet til hovedinnholdsområdet og omvendt.

Acrobat PDF Maker støtter nå HCL Notes 11 (tidligere Lotus Notes).

PDFMaker for HCL Notes 11

Du kan nå sortere alle dine delte PDF-filer basert på Siste aktivitet på filen.

Sorter delte PDF-er etter siste aktivitet

Hvis du ikke har angitt standardbildet i Adobe-kontoen din og deltatt i arbeidsflyter for filsamarbeid, setter Acrobat nå en av følgende standardavatarer på kontoen din:

Standard avatar for samarbeidspartnere

Acrobat viser nå den sist besøkte siden hver gang du åpner en delt fil. Det er nyttig i tilfeller der du gjennomgår en stor PDF-fil og ikke husker hvilken side du gjennomgikk i forrige økt.

Utført- eller Lukk-knappen for en gjennomgangsfil, som indikerer at du er ferdig med gjennomgangen av filen, er nå fjernet for den som har startet gjennomgangen. Når anmelderne er ferdige med å gjennomgå den delte PDF-filen, vil Acrobat tilsvarende ikke minne dem om å gi tilbakemelding om den delte filen.

Apple har droppet forhåndsinstallering av Python-rammeverket med den nyeste macOS Monterey 12.3 Beta-utgivelsen. Endringen resulterer i installasjonsfeil for Acrobat og Reader på macOS. Installasjonsprogrammene for Acrobat og Acrobat Reader oppdateres for å korrigere problemet. Installasjonsprogrammene er nå kompatible med macOS Monterey 12.3 Beta.

  • Forbedret brukeropplevelse med VoiceOver og dokumentnavigering og rulling: Nå fortsetter dokumentet å rulle fremfor å bli sittende fast etter at VoiceOver har lest frem til slutten av den synlige siden.
  • Noen visuelt dekorative elementer som kanter og skyggelegging av tekstbokser, hyperkoblinger med understrekede avsnitt og bilder merket som dekorative i Microsoft Word, er nå merket som artefakter fremfor å være oppført i dokumentets kodetre. Dette hjelper skjermleserne med å lese opp relevant informasjon.

Når du klikker på Alle filer i Acrobat Home for å se filene dine eller rulle en enorm filliste, brukte Acrobat mye tid på å hente metadata og annen informasjon for å vise PDF-ene. Nå er den generelle opplevelsen optimalisert og forbedret ved å implementere rullebasert paginering.

Når du åpner en PDF fra et e-postvedlegg og lagrer en skrivebeskyttet kopi, velger du hvor filen skal lagres med Lagre som-dialogboksen.

Lagre som-dialogboksen

Når du åpner en PDF fra skrivebordet, Document Cloud-kontoen din eller andre lagringskoblinger som Google Drive eller OneDrive, lagrer Acrobat på samme måte endringene i den opprinnelige filen før den lukkes.

Acrobat Reader-mobilapp

Oppdateringer for desember 2021, januar 2022 og februar 2022

iPhone og iPad

Acrobat Reader-appen støtter nå iOS 14.0 og nyere. Den eldre versjonen av iOS 13.0 eller tidligere støttes ikke lenger.

Acrobat iOS-appen støtter nå Speak Selection, en tilgjengelighetsfunksjon i iOS, for både klassisk PDF-visning og Liquid Mode-visning. Med Speak Selection aktivert kan du velge tekst og få appen til å lese den høyt for deg. Finn ut hvordan du bruker Speak Selection.

Du kan nå bruke Acrobats nye Be om signatur-verktøy for å få dokumenter signert av andre.

Få den nyeste Acrobat Reader på iPhone og iPad.

Android

Acrobat Reader-appen støtter nå Android OS versjon 12.

Oppdateringen inkluderer ytelses- og stabilitetsforbedringer. En kritisk feil som forårsaker tvungen brukerutlogging eller appkrasj ved omstart når en brukerkonto fjernes fra enhetsinnstillingene er nå korrigert.

Få den nyeste Acrobat Reader på Android-enheten.

Acrobat-tjenester på nettet

Oppdateringer for desember 2021, januar 2022 og februar 2022

Du kan nå enkelt lagre og få tilgang til filer fra OneDrive-lagringskontoen din når du jobber i Acrobat på nett. Du kan utføre ulike oppgaver på filene og lagre de endrede filene tilbake til OneDrive-kontoen din:

  • Bla gjennom og vis PDF- og ikke-PDF-filer i Acrobats nettvisningsprogram.
  • Gi nytt navn til, slett, last ned og flytt filer i OneDrive.
  • Bruk Acrobat-nettverktøy på filene for å utføre handlinger.

For mer informasjon, se Få tilgang til OneDrive-filene dine fra Acrobat på nett.

Når du redigerer en PDF, har du nå muligheten til å legge til et bilde eller erstatte et eksisterende bilde fra PDF-filen.

Legg til bilde
Legg til bilde

Erstatt bilde
Erstatt bilde

Du kan nå fylle ut PDF-skjemaer i Acrobat på nett. For øyeblikket støtter den grunnleggende skjemautfyllingsfunksjonalitet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din