Sammendrag av nye funksjoner | 2017-versjoner av Acrobat DC

Den nyeste versjonen av Acrobat DC er tilgjengelig nå. Se Sammendrag av nye funksjoner | Nyeste versjon av Acrobat DC.

 

November 2017-versjonen av Acrobat DC

Et nytt versjonsnummer for Acrobat og Acrobat Reader

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Continuous

Fra og med November 2017 vil alle kunder på Acrobat DC Continuous-sporet flytte fra 17.xx til 18.xx etter at den siste oppdateringen er distribuert. Det vil ikke være noen endringer for kunder på Acrobat DC Classic-sporet.

Forbedringer av e-signatur

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Send til signering-tjenesten har blitt forbedret for dem som ber om signaturer, med en forenklet landingsside. En ny veiledet opplevelse gjør det også enkelt å legge til skjemafelt ved å bruke Adobe Sign-opplevelsen for oppretting av skjemafelt.

Gå til Verktøy > Send til signering for å vise det forenklede grensesnittet.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter for signatur.

Tilgjengelighetsforbedringer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Vis rolletilordnede koder

Acrobat viser nå automatisk PDF-standardkoder i kodetreet i stedet for originalen eller kildekoden når det har blitt rolletilordnet. Hvis du vil bytte tilbake til kildekodevisning, kan du bruke alternativet Bruk rolletilordning på koder, som er tilgjengelig under alternativmenyen i Koder-panelet.

Bruk rolletilordning på koder

Enkel utbedring av tabeller

Du kan nå enkelt utbedre tabeller ved å knytte overskriftsceller til flere rad- eller kolonneceller. Dataceller uten overskrifter vil bli uthevet automatisk.

 • Masseredigering av tilknyttede egenskaper for overskriftscelle-ID: Du kan nå enkelt utbedre tabeller ved å knytte overskriftsceller til flere rad- og kolonneceller samtidig.
 • Uthev celler med manglende overskriftsrelasjon: Dataceller uten overskrifter vil bli uthevet automatisk når tabellredigeringsverktøyet startes.
  Velg Koder i navigasjonsruten til venstre, høyreklikk på tabellkoden du vil oppdatere tabellstrukturen for, og velg Tabellredigering. Alle datacellene uten overskrifter vil bli uthevet automatisk i fargesettet i alternativet Vis celle med manglende overskrift (standardfargen er rosa).
Manglende overskrift-alternativ

Generer automatisk overskriftscelle-ID-er

Du kan nå enkelt generere celle-IDer for alle overskriftscellene. Når du prøver å knytte en overskrifts-ID til en celle, vises en melding der du blir spurt om du vil generere IDer for overskriftsceller hvis noen overskriftsceller ikke har en overskrifts-ID.

Generer automatisk IDer for overskrifter

Alternativt kan du velge hvilken som helst celle i Tabellredigering-modus og så velge Generer automatisk Ider for overskriftsceller fra høyreklikkmenyen.

Forbedringer til Eksporter PDF

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Følgende forbedringer er gjort til Eksporter PDF-funksjonen (Verktøy > Eksporter PDF):

 • Eksporter PDF til Word: Oppdaging av tabeller og innholdsfortegnelser (TOC) er forbedret.
 • Eksporter PDF til PowerPoint: Problemer med ordavstand, tekstboksformatering for diagrametiketter og utseende på listepunkter er rettet.
 • Ytelse og minnehåndtering er forbedret for å løse feil med for lite minne.

Opprett PDF-tillegget er gjort kompatibelt med de nyeste Firefox-versjonene

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Opprett PDF-tillegget for Firefox er overført til den nye webtilleggsbaserte modellen som kreves av Firefox. Det oppdaterte tillegget er likt i opplevelse og funksjonalitet som det eksisterende Chrome-tillegget, og støtter følgende alternativer: Konverter webside til PDF-fil, Legg til i eksisterende PDF-fil og Åpne en PDF-fil i Acrobat fra Firefox.

Tilleggsalternativer når en HTML-side lastes i Firefox

Tilleggsalternativer når en PDF-fil lastes i Firefox

Forbedringer av grensesnittet for automatisk OCR

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knappene Konverter til tekst og Tilbakestill til bilde er nå fjernet og erstattet med én enkelt Gjenkjenn tekst-avmerkingsboks.

Gå til Verktøy > Rediger PDF. Avmerkingsboksen vises i den høyre ruten under delen Skannede dokumenter.

Gjenkjenn tekst-alternativ

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere skannede PDF-filer.

Forbedret feilsøking for skanning

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Et Finn ut mer-alternativ er lagt til for alle feilmeldinger relatert til skanning. Hvis du klikker på alternativet, kommer du til en feilsøkingsside for å løse problemet.

Forbedringer knyttet til filsammenlikning

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Tidligre var ikke resultatene fra filsammenligning nøyaktige fordi sammenligningen ble kjørt i bildesammenligningsmodus for disse filene. Nå viser Sammenlign filer-verktøyet en advarsel til brukeren om at “Valgt dokument er en skannet PDF-fil og inneholder ikke tekst. Acrobat vil bare utføre en bilde-til-bilde-sammenligning." Og hvis det allerede er utført tekstgjenkjenning på en inndatafil, gir Sammenlign filer-verktøyet bedre resultater.

Lagre PDF-filer som er åpnet fra e-postvedlegg

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Lagre-knappen er nå aktivert for PDF-filer som er åpnet fra e-postvedlegg slik at du kan lagre dem i en lokal mappe.

Kopier innhold i Kommentarer-listen

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Hvis du vil kopiere innholdet i en kommentar i Kommentarer-listen, kan du nå bruke tastatursnarveien Skift+C eller velge Kopier fra høyreklikkmenyen.

Preflight-forbedringer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Søk på tvers av biblioteker etter profiler, sjekker og rettelser

Nå kan du søke på tvers av alle bibliotekene samtidig etter profiler, sjekker eller rettelser.

Hvis du vil søke i alle bibliotekene samtidig, klikker du først på biblioteksymbolet foran søkeboksen. Deretter skriver du inn søkeordene i søkeboksen.

Hvis søkeboksen er tom, kan du se alle profilene i én enkelt visning. Du kan også søke innenfor ett enkelt bibliotek når du fjerner markeringen av biblioteksymbolet. Det er bare profiler i det gjeldende valgte biblioteket som vises.

Biblioteksøk

PDF/A-kompatibilitet med veraPDF

veraPDF er et EU-prosjekt (Europeiske Union) som ble gjennomført under ledelse av PDF Association. veraPDF er en formålsbygd, åpen kilde-filformatvalidator som dekker alle PDF/A-deler og samsvarsnivåer. Nå kan Acrobat Preflight-verktøy finne og rapportere problemer som ikke er kompatible med veraPDF-testene.

PDF 2.0-støtte

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Acrobat DC now har nå støtte for:

 • Visning av PDF-filer med versjon 2.0.
 • Opprettholdelse av 2.0 som versjonen i Lagre-arbeidsflyter, unntatt der en nedgradering eksplisitt er forespurt (for eksempel ved bruk av kompatibilitetsinnstillinger i Lagre som PDF eller Reduser PDF-størrelse).

Navngitt brukerstøtte i Windows Terminal Server

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Administratorer kan nå levere sikker ekstern tilgang til Acrobat DC med navngitt brukerstøtte på Windows Terminal Server (WTS). De kan gi sine ansatte tilgang til Acrobat-funksjonaliteten de trenger og samtidig sikre overholdelse og sentralisere brukerlisensadministrasjon på WTS.

Administratorer installerer Acrobat uten noen serienøkkel på sentrale servermaskiner uten å distribuere Acrobat. Brukere som kobler til disse serverne for første gang, må logge på med sine Adobe IDer som har Acrobat DC-berettigelse til å bruke Acrobat. Når brukeren er logget på, vil brukerens lisens roame med brukeren ved pålogging på andre servere. I denne tilnærmingen lagres lisensrelaterte data i brukerens “appdata/roaming”-mappe og krever alle dataene fra denne mappen for å bli synkronisert på maskiner hver gang en bruker logger på.

Brukerprofildataene, spesielt “<bruker>/appdata/Roaming”-mappen og HKCU-hive må roame med brukeren og må synkroniseres på serverforekomsten der brukeren er pålogget. Administratorer må sikre at alle brukerdataene som er skrevne eller oppdatert i “appdata/roaming”-mappen eller HKCU-hive blir lagret for brukeren når brukeren logger av eller kobler fra økten, og de samme dataene må synkroniseres når brukeren logger på igjen.

Administratorer kan bruke hvilken som helst tilgjengelig teknikk for omdirigering av profiler, som omdirigering av mappe eller andre profilbehandlingsverktøy.

Fremgangsmåte for distribusjon av Acrobat:

 1. Logg på den sentrale servermaskinen (masterbilde) som administrator.
 2. Bruk kommandolinjen nedenfor til å installere Acrobat etter at tilpassing (hvis noe) er gjort ved hjelp av tilpassingsveiviseren.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Velg hvilken som helst av følgende metoder for å replikere dette til andre servermaskiner.
 • OS-programvarebilde for å replikere bildet til tilgjengelige virtuelle maskiner / fysiske maskiner.
 • Distribuer Acrobat individuelt på tilgjengelige servermaskiner ved å følge trinn 1 og 2.

Merk: Denne funksjonen støttes bare for gyldig Acrobat-berettigelse. Støttes ikke for distribusjoner av prøveversjoner. Pålogging med ID-er som ikke har noe abonnement, kan resultere i tilfeldige feil.

August 2017-versjonen av Acrobat DC

Multimonitor-skalering

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous og Acrobat Reader 2017

Acrobat og Reader har nå bedre støtte for flere monitorer. Når du flytter Acrobat eller Reader mellom ulike skjermer — fra den bærbare PC-en til den stasjonære — og den automatisk skalerer for å samsvare med skaleringsfaktoren og oppløsningen til skjermen du jobber med.

Forbedringer i tilgjengelighetsverktøy

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Acrobat holder nå kodetrevisning og navigasjon intakt når du lagrer PDF. Den justerer også automatisk når du legger til, flytter eller fjerner side, slik at du sparer tid.

Du kan nå også bruke tabellredigeringsverktøyet rett fra kodetreet:

 • Velg Koder i navigasjonsruten til venstre, høyreklikk på tabellkoden du vil oppdatere tabellstruktur for, og velg Tabellredigering.
 • Fra verktøyet for leserekkefølge for retusjering kan du klikke hvor som helst innenfor tabellgrensene for å aktivere alternativet Tabellredigering.

Bedre koding for overskriving, sletting, flytting og erstatting av sider

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic og Acrobat 2017

Når du utfører sidespesifikke operasjoner, oppdateres kodetreet nå riktig.

 • Sett inn sider: Når du setter inn sider, ble kodene i dokumentet alltid lagt til sist i kodetreet, uavhengig av hvor de ble satt inn. Dette er nå rettet opp, og koder settes inn på rett sted.
 • Flytt sider: I verktøyet Ordne sider og Sidepanelet, når sider omorganiseres, ble bare innholdet flyttet, mens kodene forble uendrede. Vi flytter nå kodene til rett sted, sammen med sideinnholdet.
 • Erstatt sider: Når en side ble erstattet, ble kodene for siden som ble erstattet, tidligere slettet fra dokumentet, men kodene for de nye sidene som ble satt inn, ble ikke lagt til. Dette er nå rettet opp.

Forbedret kundeopplevelse

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Acrobat 2017

Vi har gjort følgende forbedringer i kundeopplevelsen, basert på det våre kunder syns er viktigst:

Sist brukte sted blir standard lagringssted

Stedet et dokument ble åpnet fra blir nå standard lagringssted i dialogboksen Lagre som, forutsatt at dokumentet ikke ble åpnet fra en midlertidig mappe.

Støtte for verktøyet Fjern skjult informasjon i Acrobat Standard

Verktøyet Fjern skjult verktøy er nå tilgjengelig i Acrobat Standard: For å få tilgang til verktøyet, må du gå til Verktøy > Beskytt > Fjern skjult informasjon.

En ny innstilling for visning av linjaler.

En ny innstilling – Vis linjaler når du åpner dokumenter – er lagt til for å aktivere eller deaktivere linjalene i Acrobat og Reader. Når innstillingen er valgt, vises linjalene for alle PDF-dokumenter du åpner. Som standard er innstillingen ikke valgt.

Slik viser du linjalene:

 • Gå til Rediger > Innstillinger > Enheter og hjelpelinjer, og velg deretter avmerkingsboksen Vis linjaler ved åpning av dokumenter under Linjaler. Klikk OK.
Vis linjaler ved åpning av dokumenter

Sett standardskrifttype for Legg til tekstboks og tekstnotater i bildeforklaring

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Helvetica brukes som standard skrifttypefamilie for nytt notat i Legg til tekstboks eller Bildeforklaringstekst. Når kan du endre standard skrifttypefamilie for disse to notattypene ved å bruke menyen Tekstegenskaper. Endringene lagres fra den nye standard-teksttypefamilien og brukes på notatene du legger til fra nå av.

 1. Åpne en PDF-fil i Acrobat DC.

 2. Gå til Verktøy > Kommenter, eller velg Kommenter i feltet til høyre.

 3. Velg Legg til tekstboks eller Bildeforklaringstekst i kommentar-verktøylinjen, og klikk deretter på stedet i PDF-filen der du vil lagre den.

 4. Menyen Egenskaper for tekst vises. Velg skrifttype, størrelse og farge.

  Menyen Tekstegenskaper

  Hvis du ikke ser menyen Tekstegenskaper, må du dobbeltklikke på feltet Legg til tekstboks eller feltet Bildeforklaringstekst.

Avbryt utsjekking når du lukker et SharePoint-dokument eller avslutter en applikasjon.

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

For tiden er det slik at når du åpner et SharePoint-dokument i Acrobat med alternativet Sjekk ut og åpne, og deretter lukker dokumentet eller avslutter Acrobat uten å foreta endringer i dokumentet, forblir dokumentet utsjekket i SharePoint.

Nå, når du lukker dokumentet eller avslutter Acrobat, vil du se spørsmålet, som vist nedenfor, om hvorvidt du vil avslutte utsjekkingen.

Spørsmål om å avbryte utsjekking

Adgang til Adobe Scan-filer i hjem-visning

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nå vise filer som du kan skanne med Adobe Scan mobil-appen i Fil-listen i hjem-visning i Acrobat og Reader.

Adobe Scan mobilappfiler i hjem-visning

Merk:

Hvis du ikke er pålogget, må du logge deg på med Adobe ID for å se skanningene dine. Hvis du ikke bruker appen, kan du angi mobilnummeret ditt for å motta nedlastingslenken til appen på enheten din.

Støtte for RSA-PSS-signaturopprett

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Med dagens DC-utgave begynner Acrobat med støtte for RSA-PSS-signering. RSA-PSS er et nytt signatursystem som er basert på RSA-kryptosystemet og gir økt sikkerhet. Du finner mer informasjon i Slik heves standarden for RSA-signaturer. Støtte omfatter for øyeblikket:

 • Acrobat DC og Acrobat Reader DC
 • Signaturbekreftelse (Windows og Mac)
 • Signaturopprettelse med digitale ID-filer på Windows og Mac (PFX/P12)
 • Signaturopprettelse med digital ID importert til Windows Certificate Store og enheter, f.eks. smartkort som støtter Cryptography API: Next Generation (CNG). CNG er utviklet for å erstatte den eldre CryptoAPI. I tillegg til økt sikkerhet kan CNG utvides og er kryptografi-agnostisk. Hvis du ønsker flere detaljer og en liste over funksjoner, kan du se CNG-funksjoner.
Merk:

Signaturopprettelse med enheter som bruker Windows' gamle Crypto API-er og Apple Nøkkelring støttes ikke.

Funksjonen støttes for øyeblikket av registeret, og det finnes ingen brukergrensesnitt. Du finner mer informasjon ved å klikke på lenken nedenfor - Slik aktiverer du RSA-PSS-signaturstøtte.

Bruk Windows-registeret eller Mac plist elementer, som vist nedenfor, for å aktivere RSA-PSS-signaturstøtte i Acrobat DC og Acrobat Reader DC.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Data

boolean: DWORD-verdi > REG_DWORD

Standard

0

Versjon #

DC April 2017 (kontinuerlig spor)

HKCU-bane

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-bane

Ikke låsbar

Sammendrag

Spesifiserer hvorvidt en signatur skal opprettes med RSA-PSS-algoritmen.

Detaljer

Mulige verdier inkluderer:

 • 0: Ikke signer med RSA-PSS-algoritmen.
 • 1: Bruk RSA-PSS-algoritmen.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Data

atom: Strengverdi > REG_SZ

Standard

Null

Versjon #

DC April 2017 (kontinuerlig spor)

HKCU-bane

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-bane

Ikke låsbar

Sammendrag

Spesifiserer nummeralgoritmen som brukes til RSA-PSS-signering.

Detaljer

Hvis bEnableRSAPSSSigning er aktivert, spesifiserer denne innstillingen nummeralgoritmen. Hvis innstillingen ikke er aktivert eller har null-verdi, brukes verdien spesifisert av  aSignHash . Hvis  aSignHash  ikke er spesifisert, brukes SHA256. Mulige verdier inkluderer:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Data

integer: DWORD-verdi > REG_DWORD

Standard

32

Versjon #

DC April 2017 (kontinuerlig spor)

HKCU-bane

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-bane

Ikke låsbar

Sammendrag

Spesifiserer saltlengden som brukes av RSA-PSS-algoritmen.

Detaljer

Merk: Vær forsiktig med basen når du angir saltlengden. Standardbasen er hexadesimal. Enten må du endre basen til desimal, eller angi hex-verdien. For eksempel, hvis saltlengdens desimalverdi er 32, er tilsvarende hex-verdi 20.

Mac:

Aktiver støtte for RSA-PSS-signering på Mac

April 2017-versjonen av Acrobat DC

Et nytt versjonsnummer for Acrobat og Acrobat Reader

  Tilgjengelig for: Acrobat DC Continuous og Acrobat Reader DC Continuous

Med April 2017-versjonen kan alle kunder på Continuous-sporet flytte fra 15.xx til 17.xx etter at oppdateringen er distribuert. Det vil ikke være noen endringer for kunder på Classic-sporet.

Hvis du vil vite mer, kan du se blogginnlegget – Acrobat får et nytt versjonsnummer (Reader også!).

 

Opprett rike PDF-filer fra Microsoft Office-formater på Mac

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Du kan nå konvertere Microsoft Office-dokumenter til kodede PDF-filer av høy kvalitet i Mac OS. I tillegg til en lokal konvertering bruker Acrobat DC nå skytjenesten Adobe Create PDF til å konvertere dokumentene til PDF-filer.

PDF-filene er av høy kvalitet og gir eksepsjonelle visuelle detaljer. De er godt kodet for tilgjengelighet. De inkluderer også koblingsgjenkjenning slik at hyperkoblinger, interne dokumentkoblinger og innholdsfortegnelser opprettes som aktive koblinger.

Merk:

Tjenesten fungerer bare når du er koblet til Internett.

Hvordan fungerer det fra et Microsoft Office-program?

 1. Fra Microsoft Word 2016 klikker du på Opprett PDF på Acrobat-båndet.

  Opprett PDF fra Microsoft Word

 2. I dialogboksen Acrobat Create PDF merker du av for Husk valget mitt , og deretter klikker du på Ja. Dokumentet konverteres til PDF ved hjelp av tjenesten, og så blir PDF-filen lastet ned og åpnet i Acrobat DC.

  Merk:

  Hvis du klikker på Nei, brukes det lokale Office-programmet til å konvertere dokumentet til PDF.

 3. Lagre PDF-filen.

Fremgangsmåte for å nullstille valg

Hvis du senere ikke ønsker å bruke skytjenesten til å opprette PDF-filer, kan du endre valget ditt.

 • Klikk på Valg på Acrobat-båndet, merk av for Spørsmål om bruk av skytjenesten Adobe Create PDF i dialogboksen Innstillinger for Acrobat Create PDF, og klikk deretter på OK
Tilbakestill innstillinger

Hvordan fungerer det fra Acrobat DC?

I Acrobat DC støttes følgende PDF-arbeidsflyter for oppretting av PDF-filer ved hjelp av skytjenesten:

 • Opprett fra Fil-menyen – Fil > Opprett > PDF fra fil .
 • Opprett ved hjelp av Opprett PDF-verktøyet – Verktøy > Opprett PDF > Enkeltfil.
 • Dra og slipp.

Ved å bruke tjenesten kan Acrobat DC konvertere bare ett dokument om gangen til PDF.

 1. Velg Fil > Opprett > PDF fra fil i Acrobat DC.

 2. Velg Office-dokumentet du vil konvertere til PDF, og klikk deretter på Åpne.

  Opprett PDF-filer med Acrobats nettjeneste

 3. Avmerkingsboksen Bruk skytjenesten Adobe Create PDF er som standard valgt. Dokumentet konverteres til PDF ved hjelp av tjenesten, og så blir PDF-filen lastet ned og åpnet i Acrobat DC.

 4. Lagre PDF-filen.

   

Kopier enkelt uthevet tekst

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Kopiering av uthevet tekst er nå enkelt ved hjelp av høyreklikkmenyen.

 1. Høyreklikk på den uthevede teksten og velg deretter Aktiver merking av tekst.

  Aktiver tekstvalg for uthevet tekst

 2. Velg teksten fra uthevingen du vil kopiere, høyreklikk og velg Kopier

  Kopier tekst

Signer PDF-filer med DirectInk

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Ny støtte for DirectInk i Signaturer-panelet i Sertifikater-appen gir en mer naturlig opplevelse og større kontroll over hvordan signaturen ser ut når du signerer på Windows 10-enheter.

Tegn signaturen din

Kjør OCR på skannede dokumenter med aktiv tekst

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Acrobat kan nå kjøre OCR på en skannet PDF-fil som inneholder bilder med aktiv tekst på. Når du tidligere kjørte OCR på en slik PDF-fil, ville du se feilmeldingen – “Denne siden inneholder gjengivelsesbar tekst.”

 1. Åpne den skannede PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Gå til Verktøy > Forbedre skanning > Gjenkjennelig tekst > I denne filen.

 3. Klikk på Innstillinger på verktøylinjen. Dialogboksen Gjenkjenn tekst vises.

 4. I Utdata-nedtrekksmenyen velger du Søkbart bilde eller Søkbart bilde (nøyaktig) og klikker på OK.

 5. Klikk på Gjenkjenn tekst på verktøylinjen.

   

Tilgjengelighetsforbedringer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Visning av utvidede koder i kodepanelet

Acrobat utvider nå kodetreet på containernivå ved åpning av kodepanelet, som standard. Det overstyrer ikke noen tidligere visninger, men fungerer som første standardvisning. Den utvidede visningen lar deg enkelt gå gjennom og fikse dokumentstrukturen.

Slett alle tomme koder med ett klikk

Du kan nå slette alle tomme koder med ett klikk. Det nye alternativet Slett tomme koder under Koder-menyen lar deg slette alle tomme koder fra undertreet for en valgt kode. (Det sletter ikke de gyldige kodene, som TD, TH og Link – OBJR.)

 1. Åpne den kodede PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Velg Koder fra navigasjonsruten til venstre, og utvid deretter kodene.

 3. Høyreklikk på koden der du vil slette alle tomme koder i undertreet, og klikk på Slett tomme koder.

   

Preflight-forbedringer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

 • Preflight-biblioteker: Preflight-profiler, Rettelser og Kontroller er nå godt organisert i biblioteker.
  Du finner mer informasjon i Preflight-biblioteker (PDF | 711 kB).
 • Preflight-variabler: Med variabler kan du dynamisk justere Profiler, Kontroller og Rettelser når de tas i bruk. Variabler kan brukes når du redigerer profiler, kontroller eller rettelser der den oransje trekanten vises. Det er også mulig å filtrere for eksisterende objekter ved å bruke variabler.
 • Preflight støtter den nye Ghent PDF Workgroup-spesifikasjonen 2015: De nye GWG-spesifikasjonene er basert på PDF/X-4, og støtter innebygd transparens samt medienøytrale RGB-arbeidsflyter.
 • PDF/UA-validering i Preflight: Preflight gjør det nå mulig å rette vanlige tilgjengelighetsproblemer og validere mot den internasjonale standarden for universell tilgjengelighet PDF/UA.

Distribuer Acrobat Reader fra en intern oppdateringsserver

  Tilgjengelig i: Acrobat Reader DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nå administrere og distribuere Acrobat Reader på sin egen interne oppdateringsserver med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Med dette verktøyet kan IT-administratorer distribuere produkter og oppdateringer i sitt eget tempo og velge når oppdateringer skal rulles ut til de ansatte. Det støtter både Windows- og Mac-oppdateringer.

Hvis du vil vite mer, kan du se Bruke Adobe Update Server Setup Tool.

 

Distribuer Acrobat og Acrobat Reader ved hjelp av Remote Update Manager

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Classic, Acrobat Reader DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nå distribuere de siste oppdateringene til Acrobat Pro, Standard og Reader til klientmaskiner uten å måtte sende oppdateringer manuelt, ved å bruke Remote Update Manager (RUM). RUM kan brukes med Adobe Update Server eller nå med en intern Adobe Update-server ved å bruke Adobe Update Server Setup Tool (AUSST).

Hvis du vil vite mer, kan du se Bruke Adobe Remote Update Manager.

 

Januar 2017-versjonen av Acrobat DC

Bruk signaturen til å opprette en digital ID

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

I tillegg til bilde og tekst kan du nå tegne signaturen din for å legge den til den digitale identiteten din og bruke den til å signere dokumenter. Du kan bruke fingrene eller en maskinvarepenn til å tegne signaturen.

Utseende av signatur

Tegn signaturen din

Automatisk konfigurering for SharePoint-basert delt gjennomgang

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Når det gjelder SharePoint-baserte delte gjennomganger, oppretter Acrobat nå automatisk et nytt dokumentbibliotek i SharePoint-serverens underområde for å starte den delte gjennomgangen. Alternativt kan du velge et underområde og det respektive dokumentbiblioteket som skal være vert for den delte gjennomgangen.

 1. Åpne PDF-filen du vil sende til delt gjennomgang.

 2. Gå til Verktøy > Send til delt kommentering, og klikk deretter Send til delt kommentering på verktøylinjen.

 3. Velg Samle inn kommentarer automatisk på min egen interne server fra rullegardinmenyen, og klikk deretter Neste.

 4. Velg SharePoint-underområde, og oppgi deretter URL-adressen til SharePoint-serverens underområde. Klikk på Neste.

  Være vert for en gjennomgangsfil i et SharePoint-underområde

  Acrobat oppretter og konfigurerer automatisk en nytt dokumentbibliotek (med navnet AcrobatSharedReviews) i underområdet for å starte delt gjennomgang.

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å velge eller angi aktuelle alternativer for fullføre de gjenværende trinnene.

  Merk:

  Sørg for at leserne har de nødvendige tillatelsene til å legge til og publisere kommentarer i SharePoint-underområdet.

Støtte for dato- og bildefelt i Acrobat-skjemaer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Nå kan du legge til et bildefelt og et datofelt ved klargjøring av skjemaer i Acrobat DC ved å bruke Klargjør skjema-verktøyet. Når skjemaet fylles ut, blir de tilsvarende feltene klikkbare – brukere kan klikke på feltet og velge et bilde eller en dato.

Dato- og bildeverktøy for skjemaer

Bruke bildefeltet

Når du klargjør et skjema i Acrobat DC, klikker du på Bildefelt-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet hvor du vil plassere feltet.

Bruke bildefeltet i et skjema

Du kan endre navn på feltet eller angi verdier for feltets egenskaper, akkurat som for andre felt. Klikk på Alle egenskaper-koblingen eller dobbeltklikk på feltet for å åpne dialogboksen Egenskaper.

 1. Det vises et bildeikon for feltet. Klikk på bildeikonet.

  Det vises et bildeikon ved utfylling av skjemaet

 2. Bla og velg et bilde.

  Bla og velg et bilde

  Merk:

  Når du blar, velger du en egnet filtype fra rullegardinmenyen for filtyper rett over Åpne-knappen i Åpne-dialogboksen. I tillegg til PDF-filer støttes følgende bildefiltyper: JPG, GIF, PNG og TIF.

  Denne nye skjemautfyllingsopplevelsen for bildefelt er også tilgjengelig i Acrobat Reader Continuous.

 3. Klikk OK. Bildet blir plassert i feltet.

  Det valgte bildet blir plassert i feltet

Bruke datofeltet

Når du klargjør et skjema i Acrobat DC, klikker du på Datofelt-ikonet på verktøylinjen og deretter på det stedet i dokumentet hvor du vil plassere feltet.

Bruke datofeltet i et skjema

Du kan endre navn på feltet eller angi verdier for feltets egenskaper, akkurat som for andre felt. Klikk på Alle egenskaper-koblingen eller dobbeltklikk på feltet for å åpne dialogboksen Egenskaper.

 1. Når du klikker på feltet, vil du se pilikonet til høyre i feltet.

  Et pilikon vises når du klikker på feltet

  Merk:

  Denne nye skjemautfyllingsopplevelsen for datofelt er tilgjengelig i både Acrobat og Reader – Continuous og Classic.

 2. Klikk pilikonet og velg ønsket dato ved bruk av datovelgeren. Alternativt kan du skrive datoen ved å bruke tastaturet.

  Datovelgeren

 3. Datoen blir plassert i feltet.

  Den valgte datoen blir plassert i feltet

Hvis du ønsker mer informasjon om skjemaer, kan du se Opprette og distribuere PDF-skjemaer.

Forbedringer av alternativknappen i Acrobat-skjemaer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Følgende forbedringer er gjort når det gjelder standardvirkemåten til alternativknapper i Acrobat-skjemaer:

 • Flere kopier av alternativknapper plasseres i samme gruppe som standard. Du kan endre denne virkemåten og plassere hver alternativknapp i en egen gruppe ved å markere Kopier alternativknapper i forskjellige grupper.
 • Ved duplisering av alternativknapper på flere sider opprettes det nå egne grupper per side.
 • Når flere alternativknapper velges i dialogboksen Egenskaper, har du nå mulighet til å endre gruppenavnet med ett enkelt klikk ved å bruke Gruppenavn-feltet.

Forbedringer knyttet til filsammenlikning

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Forbedret nøyaktighet ved bildesammenlikning

Tidligere ble hele bildet uthevet i sammenlikningsfilene hvis et bilde var endret i den nye filen. Nå blir den nøyaktige posisjonen til endringen i bildet uthevet i stedet for at hele bildet blir uthevet.

Svare på, slette, filtrere og redigere kommentarer i sammenlikningsrapporter

 • Svarfunksjonen er nå tilgjengelig i alle hurtigmenyer som markerer endringer i en sammenlikningsrapport. Når du klikker på Svar-koblingen i en hurtigmeny, kommer du til panelet til høyre hvor du kan legge til passende tekst.
 • Nå kan du slette en sammenlikningskommentar fra rapporten ved å høyreklikke eller trykke på slettetasten på tastaturet.
 • I panelet til høyre kan du nå filtrere endringene på grunnlag av status.
 • Du kan også redigere teksten til en sammenlikningskommentar i panelet til høyre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenlikne to versjoner av en PDF-fil.

Beholde tilstanden til venstre panel på tvers av Acrobat-oppstarter

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Nå kan du eksplisitt feste oppføringen for venstre panel fra hurtigmenyen (høyreklikk) etter å ha åpnet det aktuelle feltet i venstre panel.

Feste oppføringen for venstre panel fra hurtigmeny (høyreklikk)

Venstre panel og verktøylinjekontroller inkluderes i verktøysøk

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Det venstre panelet og verktøylinjekontroller er nå inkludert i verktøysøk.

Forbedret brukeropplevelse med DirectInk

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous

Nå kan du bruke pennen eller pekepennen direkte på dokumentet uten å velge et verktøy.

Støtte for navngitt brukerdistribusjon i virtuelle miljøer

  Tilgjengelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

IT-administratorer kan nå levere sikker tilgang til Acrobat DC med ny støtte for navngitt brukerlisensiering i de virtuelle miljøene Citrix XenApp, XenDesktop og VMware Horizon.

Hvis du vil vite mer, kan du se Imaged OS deployments (named user).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din