Dette dokumentet kan hjelpe deg med å løse problemer som oppstår mens du tar opp, spiller av eller overvåker i Adobe Audition CS5.5, CS6 eller CC. 

Opptaksproblemer kan gi seg til kjenne på mange forskjellige måter, inkludert (men ikke avgrenset til) følgende: 

 • Kvaliteten til lyd som er tatt opp er dårlig. 
 • Lyden overvåkes gjennom systemet, men lydfilen som er tatt opp er tom. 
 • Forsinkelse i avspilling under overvåking av lydinnganger eller opptak. 
 • Hopping eller avbrudd i opptaket.

Forskjellige faktorer kan forårsake opptaks- og avspillingsproblemer, blant annet konflikter mellom enhetsdrivere, programvare og maskinvare og skadede elementer i filer. Selv om noen problemer oppstår kun når du jobber med Adobe Audition, så er det ikke sikkert at det er Adobe Audition som forårsaker dem. Det kan hende at det er det eneste programmet som bruker nok minne eller prosessorkraft til å avdekke problemet. 

Utfør oppgavene i rekkefølge for å få mest mulig ut av dette dokumentet. Hold oversikten over oppgavene du utfører og resultatet av hver oppgave, inkludert feil eller andre problemer. Adobes tekniske støtteavdeling kan bruke denne informasjonen til å hjelpe deg på best mulig måte dersom du ringer. 

Merk:

Klikk her du er ute etter mer informasjon om tidligere versjoner av Audition.

 

Lydlatens

Lydlatens er tiden et lydsignal bruker til å gå fra lydkortinngangen til lydkortutgangen. Lydsignalet digitaliseres, sendes gjennom Adobe Audition og deretter vil eventuelle effekter legges på. Deretter konverteres det tilbake til analog form slik at det kan høres (overvåkes) ved lydkortutgangene. Hvert av trinnene bidrar til lydlatensen som måles i millisekunder (ms). Eksisterende lyd (det vil si lydfiler på et spor i Multitrack) viser ikke samme mengde latens, siden sporene allerede er digitaliserte. I Adobe Audition er dette avviket i avspillingsforsinkelse, mellom eksisterende spor og overvåkingsinnganger, der latensen er mest merkbar. 

En latens over 10 millisekunder kan produsere en hørbar forsinkelse mellom avspillingen av eksisterende spor og overvåking. Innstillinger for hurtigbuffer (se trinn 6 nedenunder) kan bidra til å redusere latens. Utformingen av maskinvaredriveren og mengden effektbehandling kan gjøre overvåkingen vanskelig (eller ubrukelig). Hvis enhetsdriveren for lydkortet ikke tillater lav nok latens, så er det mulig at du ikke kan overvåke under opptak. Prøv et nytt lydkort med enhetsdrivere med lav latens (for eksempel et ASIO-lydkort). 

Generelle retningslinjer som gjelder for latenstider. 

 • Mindre enn 10 ms – tillater overvåking i sanntid av innkommende spor inkludert effekter. 
 • Ved 10 ms – latens kan registreres, men kan fremdeles høres naturlig ut og kan brukes til overvåking. 
 • 11–20 ms – overvåking begynner å bli ubrukelig, forvrenging av den faktiske lydkilden, og den overvåkede utgangen er tydelig. 
 • 20–30 – forsinket lyd begynner å høres ut som en faktisk forsinkelse i stedet for en komponent av det originale signalet. 

Merk: Menneskeøret er vant til latens, fordi det oppstår naturlig i verden rundt oss. Frekvensen til en lyd, avstand fra lydkilden og de fysiske egenskapene til menneskeøret spiller en rolle i høringen. Latensen som introduseres i opptaks- og overvåkingsprosessen skyldes de fysiske egenskapene og begrensningene til lydkort og enhetsdrivere, samt behandlingskraften til datamaskinens CPU. 

Feilsøking 

1. Kontroller at systemet oppfyller minimumskravene for Adobe Audition

Adobe Audition kjører ikke ordentlig i et system som ikke oppfyller følgende krav:

Audition CC

Audition CS6

Audition CS5.5

2. Kontroller at riktig driver er valgt for Adobe Audition

Adobe Audition CS5.5 og nyere bruker ASIO- og MME/WDM-drivere på Windows og Core Audio på Mac OS. ASIO (Audio Stream Input/Output) er en overføringsprotokoll med flere kanaler som gjør det mulig for kompatibel programvare å ha direkte tilgang til flerkanalsevnen til ASIO-lydkort. Direkte tilgang til lydkort gir mye lavere latens (forsinkelse mellom inngang og utgang) enn andre drivertyper (for eksempel WDM eller MME). ASIO gir ingen begrensninger for prøvehastigheten eller prøveformatet, og er ikke knyttet til et fast antall inngangs- og utgangslydkanaler. Med ASIO kan du arrangere tilgjengelige I/O-porter for lydkortet etter behov for avpilling og opptak, og du kan også ta opp mer enn to spor samtidig. ASIO-drivere inkluderer områder for effektiv lydbehandling, høy datagjennomløp, synkronisering, lav signallatens og utvidelse av lydmaskinvare.

Core Audio (introdusert i Mac OS 10.3) likner på ASIO. På samme måte som ASIO gjør Core Audio det mulig for programvare å få direkte tilgang til lydmaskinvaren på lavt nivå, noe som reduserer overhead og latens. 

For å kontrollere at riktig driver er valgt for Adobe Audition (Windows):

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Maskinvare for lyd
 2. Velg innstillingen under Enhetsklasse som samsvarer med din lydenehet. Sørg for at den installerte lydkortdriveren er valgt i menyen Lyddriver. 
 • Hvis en ASIO-enhetsdriver er tilgjengelig, velger du denne. 
 • Hvis en ASIO-enhetsdriver IKKE er tilgjengelig, velger du MME under enhetsklasse

Merk: Adobe anbefaler at du velger ASIO-driveren som ble installert sammen med din lydenhet i stedet for MME-driveren. MME-driveren bør kun brukes dersom systemets lydenhet ikke har sin egen ASIO-driver.

For å kontrollere at riktig driver er valgt for Adobe Audition (Mac OS):

 1. Velg Rediger > Preferanser > Maskinvare for lyd
 2. Velg lydenheten din fra popup-menyene for standardinngang og standardutgang. (Core Audio velges automatisk under Enhetsklasse på Mac OS.)

Merk: Hvis enheten din ikke er oppført , sjekk verktøyet Mac OS Audio MIDI Setup. Kontroller at enheten er installert og oppført blant tilgjengelige lydenheter. (Velg Programmer > Verktøy > Audio MIDI Setup for å få tilgang til verktøyet.)

3. Oppdater lydkortdriveren

Mange lydkortprodusenter oppdaterer programvaredriverne sine ofte. Hvis du ikke har oppdatert lydkortdriveren nylig, ta kontakt med videokortprodusenten for en oppdatert driver. Du kan også laste ned en fra produsentens nettsted. 

4. Angi midlertidige mapper for Adobe Audition til høytytende drivere som har tilstrekkelig med ledig diskplass

Når du tar opp i Endre-visning, lagrer Adobe Audition midlertidige filer i sin Temp-hovedkatalog. Sørg for at Temp-hovedkatalogen er angitt til den raskeste driven (7200 rpm og mer) og driveren som har mest ledig diskplass. Opprett en mappe bare for Adobe Auditions midlertidige filer. Ved å opprette en mappe for midlertidige filer, kan du enkelt finne filene hvis du må slette dem. 

For å opprette og angi plasseringen til Temp-hovedkatalogen:

 1. Opprett en mappe ved roten til harddisken der du vil at Temp-katalogen skal være (for eksempel AuditionTemp).
 2. I Adobe Audition, velg preferanser > Hurtigbuffer for Media & Disk.
 3. Under Midlertidige mapper, angir du banen (eller blar gjennom) til mappen du opprettet i trinn 1. 

Når du tar opp i Multitrack-visning, lagrer Adobe Audition filer direkte i en undermappe av mappen til gjeldende økt. (For eksempel, med en økt kalt MySession.sesx vil mappen kalt MySession_Recorded inneholde alle filer for den økten.) Sørg for at øktfilene (og den tilknyttede mappen) lagres på den raskeste driven (7200 rpm og mer) og driveren som har mest ledig diskplass. 

Hvis du lagrer Adobe Auditions midlertidige kataloger eller øktmapper på separate harddisker, kan dette forbedre ytelsen. Hvis du har flere harddisker, lagrer du Temp-mappen og øktmappene på harddisken som ikke inneholder programfilene for Adobe Audition. 

5. Kjør Adobe Audition mens ingen andre programmer kjører

Enkelte programmer kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som Adobe Audition. Før Adobe Audition starter bør du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk når du starter opp eller logger på). 

Slik deaktiverer du oppstartselementer i Windows:

 1. Avslutt alle applikasjoner. 
 2. Klikk på Start > Kjør og skriv msconfig i den åpne boksen. Klikk OK. 

 3. Klikk på fliken Oppstart og klikk Deaktiver alle. 
 4. Marker alle de oppstartelementer som er viktige for testing av problemet (for eksempel et kontrollpanel for driver for den installerte lydenheten). Hvis du er usikker på om et element er viktig, la det være valgt (aktivert). 
 5. Klikk OK og start Windows på nytt. 
 6. Høyreklikk ikoner i meldingsområdet (det såkalte Systemstatusfeltet i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere alle oppstartelementer som fremdeles er aktive. 

Prøv så å gjenskape problemet: 

 • Hvis problemet ikke oppstår, er ett av de deaktiverte oppstartselementene i konflikt med Adobe Audition. Reaktiver oppstartelementene ett av gangen, og test hver gang inntil du finner ut hvilket element som er i konflikt med Adobe Audition. Kontakt så dette elementets utvikler for en oppdatering hvis en slik er tilgjengelig. 
 • Hvis problemet oppstår på nytt, er ikke oppstartelementene årsaken og du kan aktivere dem igjen.
  1. Klikk på Start > Kjør og skriv msconfig i den åpne boksen. Klikk OK. 
  2. Klikk oppstartfanen og klikk aktiver alle. 
  3. Klikk OK og start Windows på nytt. 

Slik deaktiverer du oppstartselementer i Mac OS:

 1. Velg Apple-menyen > Logg av [brukernavn].
 2. Klikk på Logg av i bekreftelsesdialogen. Påloggingsvinduet vises etter kort tid.
 3. I påloggingsvinduet velger du navnet på brukerkontoen du vil feilsøke.
 4. Oppgi passordet til brukerkontoen i tekstboksen Passord, men ikke trykk på Retur-tasten eller Logg på enda.
 5. Hold nede Skift-tasten og klikk på Logg på. Slipp Skift-tasten når Dock vises. Påloggingselementer er nå deaktivert fram til du logger ut (eller starter datamaskinen på nytt).

Prøv så å gjenskape problemet: 

 • Hvis problemet ikke oppstår, er ett av de deaktiverte oppstartselementene i konflikt med Adobe Audition. Reaktiver oppstartelementene ett av gangen, og test hver gang inntil du finner ut hvilket element som er i konflikt med Adobe Audition. Kontakt så dette elementets utvikler for en oppdatering hvis en slik er tilgjengelig. 
 • Hvis problemet oppstår på nytt, er ikke oppstartelementene årsaken og du kan aktivere dem igjen. 
  • Aktiver påloggingselementer ved å logge av (via Apple-menyen > Logg av [brukernavn]). Logg på igjen med samme konto uten å holde nede Skift-tasten.

6. Endre hurtigbufferstørrelse (Core Audio eller ASIO) eller innstillinger for latens (MME)

Ved å redusere hurtigbufferstørrelsen kan latensen også reduseres, og dette kan bidra til å eliminere klikke, smell, avbrudd og andre fordreininger som kan oppstå under opptak eller avspilling. Før du justerer hurtigbufferinnstillingene, må du notere ned gjeldende innstillinger slik at du kan gjenopprette dem ved behov. Hvis du bruker MME-driveren kontrolleres hurtigbufferstørrelsen ved å justere latensinnstillingene i Adobe Audition. 

For Windows gjør du følgende for å endre innstillinger for MME-latens:

 1. Velg Rediger > Preferanser > Maskinvare for lyd. 
 2. Velg MME fra popup-menyen for Enhetsklasse.
 3. Velg riktig latens fra popup-menyen for latens.

Merk: Velg laveste tilgjengelige latensinnstilling som gir akseptable avspillings-/opptaksresultater.

Hvis du bruker et ASIO-lydkort, se produsentens dokumentasjon for detaljer om innstilling av hurtigbufferstørrelsen. Avhengig av din bestemte ASIO-driver, vil hurtigbufferinnstillingene noen ganger være tilgjengelige ved å klikk på Innstillinger-knappen ved siden av popup-menuen for Enhet i vinduet for lydmaskinvare.

Gjør følgende for å endre hurtigbufferstørrelse på Mac OS:

 1. Velg Audition > Preferanser > Maskinvare for lyd.
 2. Velg riktig hurtigbufferstørrelse fra popupmenyen for I/O hurtigbufferstørrelse.

Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for hurtigbufferstørrelse:

 • Reduser hurtigbufferstørrelse (fra prøver 32 til 256) for å forbedre opptaksytelsen; denne innstillingen reduserer latensen. 
 • Øk hurtigbufferstørrelsen (fra prøver 512 til 2048) for å forbedre avspillings- og miksingsytelsen (ed effekter); denne innstillingen øker latensen.

7. Oppdater skjermkortets skjermdriver

Adobe Audition CS5.5 og nyere er mer grafisk intens enn tidligere versjoner, og kan dra fordel av mer video-RAM i tillegg til de nyeste driveroppdateringene. Hvis du ikke har oppdatert skjermkortdriveren nylig, ta kontakt med produsenten for å skaffe deg en oppdatert driver, eller last en ned fra produsentens nettside. 

8. Reduser overvåkings-/målingsoverhead

Adobe Audition viser automatisk inngangsnivåene for det innkommende signalet på sporet når et spor er aktivert for opptak i multitrack. Denne visningen er en visuell måling, og viderefører ikke det innkommende signalet til utgangene. For å overvåke (høre på) det innkommende signalet, trykk på "I"-knappen tilhøre for opptaksknappen for sporet. Denne knappen muliggjør måling SAMT overvåker det innkommende signalet for det sporet.

En reduksjon i inngangsmåling kan bidra til å redusere overhead, og kan derfor også redusere latensen i økter som inneholder latente effekter. 

Du kan deaktivere inngangsmåling ved å gjøre følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Multitrack på Windows, velg Audition > Innstillinger > Multitrack for Mac OS.

 2. Fjern avmerkingen for "Aktiver inngangsmåling ved klargjøring av spor for opptak." 

9. Deaktivere spor for opptak

Dersom man har sport klargjort for opptak når de ikke er i bruk, kan det skade ytterligere overhead for systemet. Den ytterligere overheaden kan bidra til avspillingsproblemer i økter med latente effekter. Klargjorte spor viser R-knappen i rødt. Deaktivere disse sporene ved å klikke på R-knappen.

10. Ta opp i prøvehastigheten til den valgte maskinvaren.

For å sørge for høyeste kvalitet og lav latens, ta opp med samme prøvehastighet som den valgte maskinvaren i Audition-innstillinger.

Du kan fastslå enhetshastigheten ved å gå til Innstillinger > Lydprogramvare. Prøvehastigheten kan velges for enheten ved bruk av MME-driveren på Windows eller Core Audio på Mac.

Hvis du bruker en ASIO-enhet, angi prøvehastigheten ved hjelp av innstillingerkonsollen som enhetsprodusenten leverer.

Når du lager nye lydfiler eller multitrack-økter i Audition, velger du alltid enhetens prøvehastighet for beste resultater.

11. Deaktiver Adobe Graphics Manager (AGM) (Audition CS6 og nyere)

AGM er en utmerket funksjon for å forbedre visning av tekst og skrifttyper i Audition-applikasjonen. Den er også nyttig for å forbedre følsomheten til live grafkontroller, tunge brukergrensesnittpaneler som oppdateres ofte (som frekvensanalyse) og rulling for kurveformen. Samtidig så bruker AGM også flere ressurser som kan øke avbruddene eller påvirke opptakene på en negativ måte. Adobe forventer ikke at dette blir et vanlig problem. Det kan imidlertid oppstå på maskinere med redusert kapasitet eller systemer som er overbelastet av andre prosesser som kjører i bakgrunnen.

Dersom du opplever avbrudd i opptakene dine, kan du deaktivere AGM ved å gå til Innstillinger > Utseende.

Fjern avmerkingen for "Bruk Adobe Graphics Manager for brukergrensesnitt" og start Audition på nytt.

Du vil kanskje se utseendeendringer i brukergrensesnittet (og forskjeller mellom skrifttypen på Mac og Windows). Dette trinnet vil imidlertid redusere overheaden som trengs for å vise grafikk, og forbedrer opptaksresultatene ved å redusere sjansen for avbrudd.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet