Forbedringer i Adobe Camera Raw | ACR 8.1 og 8.2

Det er gjort flere endringer på hvordan du arbeider med bilder i Adobe Camera Raw (ACR). Denne artikkelen beskriver forbedringene og nye funksjoner som er tilgjengelige i ACR 8.1 og ACR 8.2:

Se om Adobe Camera Raw støtter kameramodellen din

Video | Forbedringer i ACR 8.2

Julieanne Kost tar en grundig titt på de forbedrede funksjonene og justeringene som er gjort på beskjæringsverktøyet, alternativene for arbeidsflyt og mulighetene for partilagring i Adobe Camera Raw.

Julieanne Kost

Myk korrektur

ACR-dialogboksen er forbedret for å støtte myk korrektur. Når du velger en ICC-fargeprofil fra popup-menyen Område, aktiveres myk korrektur samt avmerkingsboksene Gjengivelse og Simuler papir og blekk. Hver gang du velger en ny profil og aktiverer eller deaktiverer de nye avmerkingsboksene, oppdateres ACR-dialogboksen der bildet forhåndsvises. Disse ytterligere alternativene er de samme som alternativene for myk korrektur som er tilgjengelige i Photoshop (Vis meny > Konfigurering av korrektur > Egendefinert).

Merk:

Fargeprofilene for gråtone er kun tilgjengelige når du behandler et bilde i svart/hvitt, eller når du konverterer et fargebilde til gråtone.  

Alternativer for fargeområde

Adobe Camera Raw støtter nå skjønnsmessige ICC-baserte utdata for fargeområder. Disse fargeområdene er gråtone, RGB, Lab og CMYK. Slik viser du alle de tilgjengelige fargeområdene:

 1. Gjør en av de følgende handlingene i ACR-dialogboksen:

  1. Klikk på koblingen fargeområde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt vises.
  2. Klikk på knappen Lagre bilde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Arkiveringsvalg vises.
 2. Klikk på rullegardinmenyen Område i delen Fargeområde.

  En liste over alle tilgjengelige fargeområder vises.

  Merk:

  Du finner de standard fargeområdene fra tidligere versjoner av Camera Raw i begynnelsen av listen. Fargeområdene er Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB og sRGB IEC61966-2.1.

Alternativer for bildestørrelse

ACR-dialogboksen har mer fleksible alternativer for bildestørrelse. Alternativene i dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt er plassert i delen Bildestørrelse, like under delen Fargeområde.

Merk:

Uavhengig av hvilket alternativ du velger, beholdes alltid sideforholdet til det opprinnelige bildet (eller beskjæringsrektangelet i et beskåret bilde).

 1. Gjør en av de følgende handlingene i ACR-dialogboksen:

  1. Klikk på koblingen fargeområde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt vises.
  2. Klikk på knappen Lagre bilde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Arkiveringsvalg vises.
 2. Klikk på avmerkingsboksen Tilpass størrelse i delen Bildestørrelse.

  Merk:

  Hvis alternativet Tilpass størrelse ikke blir valgt, beholder bildet den opprinnelige størrelsen.

 3. I rullegardinlisten Tilpass størrelse angir du hvordan du vil tilpasse bildets størrelse. Alternativene er:

  • Bredde og høyde: Bruk dette alternativet for å tilpasse bildets bredde og høyde. Bredden til det tilpassede bildet blir begrenset til enheten som er angitt i B-feltet. Høyden på det tilpassede bildet blir begrenset til enheten som er angitt i H-feltet.
  • Dimensjoner: Dette alternativet ligner alternativet Bredde og høyde, med det unntaket at bildets retning ikke tas med i betraktningen. Den lengste siden på det tilpassede bildet blir holdt innenfor den største av de to angitte enhetene (B eller H). På samme måte blir den korteste siden holdt innenfor den minste av de to angitte enhetene (B eller H).
  • Langside: Bruk dette alternativet for å tilpasse bildets langside. Hvis du for eksempel angir 1000 piksler, betyr det at langsiden på det tilpassede bildet har maksimalt 1000 piksler.
  • Kortside: Bruk dette alternativet for å tilpasse bildets kortside. Hvis du for eksempel angir 500 piksler, betyr det at kortsiden på det tilpassede bildet har maksimalt 500 piksler.
  • Megapiksler: Tilpass størrelsen ved å angi det totale antallet megapiksler i det tilpassede bildet. Hvis du for eksempel angir 2,0 megapiksler, betyr det at det tilpassede bildet blir på maksimalt to megapiksler.
  • Prosent: Bruk dette alternativet for å tilpasse størrelsen ved hjelp av prosent. Prosenten er tilknyttet til en av bildet sider (lineær dimensjon). Hvis du for eksempel angir 50 %, betyr det at det tilpassede bildet har halve bredden og høyden til det opprinnelige bildet, eller 1/4 av det totale antallet piksler.
  Merk:

  Disse alternativene er bare tilgjengelige i dialogboksen Arkiveringsvalg når du lagrer bilder i filformatene JPEG, TIFF eller PSD.

 4. Merk av for Ikke forstørr for å hindre at bilder forstørres. Dette betyr automatisk at når alternativet Ikke forstørr er valgt, kan bildet som behandles i ACR-dialogboksen, bare bli mindre eller forbli i samme størrelse.  

Forhåndsinnstilte alternativer for arbeidsflyt

Nå kan ACR-dialogboksen lagre ofte brukte innstillinger som forhåndsinnstillinger. Når du bruker samme forhåndsinnstillinger for flere bilder, kan du enkelt gjenta handlinger for flere av bildene. Når du har lagret flere forhåndsinnstillinger, kan du enkelt veksle mellom forhåndsinnstillingene for å se virkningen ulike handlinger har på bildet i ACR-dialogboksen.

 1. Gjør en av de følgende handlingene i ACR-dialogboksen:

  1. Klikk på koblingen fargeområde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt vises.
  2. Klikk på knappen Lagre bilde nederst i ACR-dialogboksen. Dialogboksen Arkiveringsvalg vises.
 2. Gå til rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg alternativet for å opprette en ny forhåndsinnstilling.

 3. Angi et navn for forhåndsinnstillingen, og klikk på OK.

  En ny forhåndsinnstillinger blir opprettet. Alle valgte innstillinger som er tilknyttet den nye forhåndsinnstillingen.

 4. Når du har valgt en forhåndsinnstilt brukeropprettet arbeidsflyt, klikker du på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger for å utføre de følgende handlingene:

  • Velg alternativet Slett for å slette forhåndsinnstillingen.
  • Velg alternativet Gi nytt navn for å gi et nytt navn til forhåndsinnstillingen.
  • Velg alternativet Oppdater for å lagre alle endringene som er gjort i innstillingene i den valgte forhåndsinnstillingen.
  Merk:

  Når du høyreklikker (Mac: Control-klikk) på teksten med hyperkobling i en popup-meny med tilgjengelige Alternativer for arbeidsflyt nederst i ACR-dialogboksen, vises forhåndsinnstillingene. Bruk denne popup-menyen til å bytte forhåndsinnstillinger uten å gå til dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt.

Beskjær

Beskjæringsverktøyet kan ikke brukes til å angi absolutte bildestørrelser med den nye Bildestørrelse-arbeidsflyten (for eksempel 16 x 9 tommer). Beskjæringsverktøyet bestemmer i stedet bare sideforhold (for eksempel 16 x 9). Alternativet Bildestørrelse i dialogboksene Alternativer for arbeidsflyt og Lagre (og tilknyttede forhåndsinnstillinger) kan brukes til å angi den ønskede absolutte bildestørrelsen. Du kan for eksempel angi dimensjoner størrelsen skal tilpasses etter, med verdiene B og H spesifisert til henholdsvis 16 og 9 tommer.  

Adobe-logoen

Logg på kontoen din