I Camera Raw versjon 9.4 eller nyere kan du enkelt slå sammen DNG-bildefiler som er tatt i en panoramasekvens, til ett oppsiktsvekkende panoramabilde. Du kan se en rask forhåndsvisning av panoramabildet og justere det før du genererer det sammenslåtte bildet.

Fra og med Adobe Camera Raw 11.0 kan du slå sammen flere alternativeksponerte panoramabilder (med de samme eksponeringsforskyvningene) for å opprette et HDR-panoramabilde – alt i ett trinn. Du kan se en forhåndsvisning av det opprettede HDR-panoramabildet og justere det før det endelige sammenslåtte bildet genereres.

Opprette panoramabilder med Adobe Camera Raw
Opprett oppsiktsvekkende panoramabilder i Adobe Camera Raw.

Slå sammen bilder for å opprette et panorama- eller HDR-panoramabilde

Hvis du vil slå sammen bilder for å opprette et panorama- eller HDR-panoramabilde, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Velg Fil > Åpne, og velg kilde-DNG-bildene. Bildene åpnes deretter i dialogboksen Camera Raw.

 2. I dialogboksen Camera Raw velger du bildene du vil slå sammen, i Filmstripe-panelet til venstre. Hvis du vil velge alle bildene i Filmstripe-panelet, trykker du Ctrl (Win) / Control + A (Mac).

  Filmstripe-panelet i dialogboksen Adobe Camera Raw
  Velg de ønskede bildene fra Filmstripe-panelet i dialogboksen Adobe Camera Raw.
 3. Filmstripe-panelet, klikker du -ikonet eller høyreklikker panelet og gjør ett av følgende:

  • For bilder med standard eksponering velger du Slå sammen til panorama eller trykker Ctrl (Win) / Control + M (Mac) for å slå bildene sammen til et panoramabilde.
  • For bilder med alternativeksponering velger du Slå sammen til HDR-panorama for å slå bildene sammen til et HDR-panoramabilde. Sammenslåing til HDR-panoramabilde i ett trinn fungerer ikke med smart forhåndsvisning.
  Opprette et panoramabilde
  Slå sammen bilder for å opprette et panoramabilde

  Du kan deretter vise en fremdriftslinje for sammenslåingen av bilder for å opprette panoramaforhåndsvisningen.

 4. I dialogboksen Forhåndsvisning av panoramasammenslåing / Forhåndsvisning av HDR-panoramasammenslåing kan du velge et projeksjonsoppsett manuelt:

  Kule: Viser bildene som om de skulle være festet til innsiden av en kule. Denne projeksjonsmodusen er godt egnet for svært brede panoramabilder eller panoramabilder med flere rader.

  Sylinder: Viser panoramabildene som om de skulle være festet til innsiden av en sylinder. Denne projeksjonsmodusen er svært godt egnet for brede panoramabilder, men holder også de vertikale linjene rette.

  Perspektiv: Viser panoramabildene som om de skulle være festet til en flat overflate. Fordi denne modusen holder rette linjer rette, er den godt egnet for arkitekturfotografering. Denne modusen egner seg trolig mindre godt for svært brede panoramabilder på grunn av den store forvrengningen nær kantene på det endelige panoramabildet.

 5. Du kan bruke glidebryteren for innstilling av grensefordreining (0–100) for å sikre at panoramabildet/HDR-panoramabildet fyller lerretet. Bruk denne innstillingen for å bevare bildeinnhold nær grensen til det sammenslåtte bildet, som ellers kan gå tapt på grunn av beskjæring. Med glidebryteren kan du styre bruken av grensefordreiningen.

  En høyere verdi på glidebryteren fører til at grensen til panoramabildet kommer nærmere den rektangulære rammen som omgir panoramabildet.

 6. Mens du forhåndsviser panoramabildet, må du sørge for at innstillingen Beskjær automatisk er valgt for å fjerne uønskede gjennomsiktige områder rundt det sammenslåtte bildet. Du kan også vise det totale antallet sammenslåtte bilder i dialogboksen Forhåndsvisning av panoramasammenslåing / Forhåndsvisning av HDR-panoramasammenslåing.

  Forhåndsvisning av HDR-panoramasammenslåing
  Vis det totale antallet sammenslåtte bilder for å opprette panoramabildet.
 7. Når du har tatt i bruk de ønskede innstillingene, klikker du Slå sammen i dialogboksen for forhåndsvisning.

  I dialogboksen Resultat av sammenslåing kan du angi plasseringen og filnavnet og klikke Lagre. Du kan også Alt-klikke Slå sammen for å lagre panoramabildet i samme mappe som kildebildet med standard filnavn.

  Merk:

  Projeksjonsinnstillinger for layouten og grensefordreiningen kan ikke endres etter at panoramabildet er generert. Du kan imidlertid endre innstillingene for Arbeidsflyt for bilde.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet