AI-basert anbefaling

Oversikt

Captivate Prime inneholder en helt ny hjemmeside for elever, som er moderne, mer innholdsdrevet og personalisert i henhold til elevens preferanser. AI-baserte læringsanbefalinger har som mål å øke engasjementet og identifisere og adressere læringshull.

Anbefalingsalgoritmen er utviklet for å hente inn flere datakilder, inkludert bransjeopplysninger om jobbroller, titler og beskrivelser, som Adobe har hentet fra sine partnere. Disse opplysningene brukes deretter til å lære opp Adobes AI-algoritmer, slik at Captivate Prime kan skape et kart som kobler bransjerelevante evner mot jobbtitler og/eller stillinger. Dette blir deretter en av datakildene til anbefalingsalgoritmen

Captivate Prime bruker så emnebaserte modelleringsalgoritmer for å analysere læringsinnholdet i en konto, og koble det mot evner.

Captivate Prime bruker aktivitetsdata fra medelever som et annet signal for å drive anbefalingsalgoritmen på en personalisert måte. Aktiviteter som påmelding, fullførelse og direkte tilbakemeldinger som gis av elever brukes til dette.

I tillegg bruker Captivate Prime eksplisitt og implisitt informasjon innhentet fra enkeltelever for å ytterligere personalisere anbefalingene. En elev kan indikere sine interesseområder eksplisitt gjennom påmeldinger, og Captivate Prime mottar denne informasjonen implisitt basert på hvordan eleven ender med å gjennomføre opplæringen.

Avslutningsvis kan administratoren også påvirke anbefalingsalgoritmen med elevegenskaper som Captivate Prime skal se etter når medelevgruppene defineres, og dessuten ved å faktisk fremheve opplæringer for bestemte brukergrupper.  

Adobe-logoen

Logg på kontoen din