Oversikt

En administrator kan tilpasse elevenes hjemmeside og gjøre den mer moderne, innholdsdrevet og personalisert for hver enkelt elev.

Den personaliserte tilnærmingen gir en widgetbasert måte å bygge elevens hjemmeside på, som administratoren i organisasjonen kan konfigurere i brukergrensesnittet for administratorer med en WYSIWYG-løsning.

Opplevelsen drives av personaliserte opplæringsanbefalinger fra en AI-drevet algoritme som analyserer tredjepartsinnhold for bransjeferdigheter, tar høyde for medelevers aktivitet og elevenes interesseområder gjennom eksplisitt og implisitt informasjon.

Konfigurer hjemmesiden for elever

På siden Merkevare > Elevhjemmeside kan en administrator tilpasse hjemmesideopplevelsen for en elev, slik at eleven vil se en helt ny side når han eller hun logger inn i opplæringsappen.

Administratorer kan angi brukergrensesnitt (utseende) fra admin-appen (fanen Merkevare > Elevhjemmeside).

Administratorer kan bytte til visning av ppslukende brukergrensesnitt, tilpasse widgeter/funksjoner i henhold til dette, og så aktivere det oppslukende brukergrensesnittet. 

Skjermbildet Elevhjemmeside inneholder følgende deler:

Alternativ for oppslukende layout

Aktiver alternativet Oppslukende for å vise oppsettet til en oppslukende side. Du kan slå av og på dette alternativet under Merkevare > Generelt.

I tidligere versjoner var alternativene for Elevstartsiden i Innstillinger.

Her er de ulike alternativene du kan angi:

Startsideopplevelse: Bruk enten Klassisk eller Oppslukende. Hvis du velger Oppslukende, vises følgende alternativer:

  • Opplæringstype: Velg enten Industri- eller Tilpasset justering. Tilpassede opplæringer lages internt. Industri-justert opplæring inkluderer ferdig innhold som hentes fra tredjepartsleverandører.
Velg opplevelse på startsiden
Velg opplevelse på startsiden

Alternativet La elev utforske interesseområder er tilgjengelig i både den klassiske og oppslukende opplevelsen.

Hvis du velger Tilpasset … Hvis du velger Industri-justert …
Du kan velge maks. ett internt og eksternt aktivt felt. Du kan velge maks. fem og minst ett felt. Som standard velges alternativet Profil.

Hvis det er færre enn 1000 elever vil hele kontoen anses som et enkelt omfang. Dette gjelder spesielt typen Egendefinert opplæring. Hvis kontoen har færre enn 1000 brukere, anser den hele kontoen som omfanget.

Merk: Avmerkingsboksen Utforsk ferdigheter ble flyttet til Innstillinger > Generelt.

Dette aktiveres og gråes ut hvis du velger den oppslukende opplevelsen. Denne avmerkingsboksen aktiveres kun for den klassiske opplevelsen.

Skru på for å vise alternativer for oppslukende layout
Skru på for å vise alternativer for oppslukende layout

Oppslukende layout er standard for alle nye kontoer. Oppsettet styres av widgeter som kan aktiveres eller deaktiveres av en administrator. Basert på hvordan widgetene plasseres vil det samme vises på elevens hjemmeside.

Dette er widgetene som kan aktiveres og deaktiveres.

Ved hjelp av dette kan du forhåndsvise brukergrensesnittet for elever før det publiseres.

Merk:

Alternativet Oppslukende vil være AV for eksisterende kontoer. Det er aktivert for nye kontoer med Sosial og Spillifisering PÅ.

Widgeter for oppslukende layout
Widgeter for oppslukende layout
Widget Beskrivelse
Overskrift Det er et velkomstbanner for elever. Banneret kan være et bilde eller en video. Du kan målrette overskriften mot bestemte brukergrupper, og en elev vil se overskriften med én gang han eller hun kommer til hjemmesiden. En brukergruppe kan se flere toppbilder eller videoer avhengig av målplanen som er angitt av administrator. 
Min læring Viser opplæringsobjektene som nylig er besøkt av eleven. 
Kalender Viser ulike kommende klasseroms- og virtuelle klasseromsopplæringer for elevene etter måned. De eleven kan melde seg på, eller allerede er påmeldt, vises, inkludert ledergodkjente opplæringer. 
Spillifisering Viser oversiktstavlen basert på opplæringsaktiviteter.
Sosial læring Viser aktiviteter og innlegg fra brukere som er i samme brukeromfang som eleven. 
Anbefalt av organisasjonen

Når den er aktivert anbefaler denne widgeten opplæringer til bestemte brukergrupper. Hver enkelt brukergruppe kan målrettes med én eller flere opplæringer, og målplanen er basert på en tidsperiode.

  • Først oppretter administrator en kunngjøring av typen Som anbefalt, og velger deretter forutsatte opplæringer og brukergrupper. En elev som tilhører en brukergruppe vil se den anbefalte opplæringen.

  • Dessuten kan administratoren også avgjøre om anbefalingene skal gjelde umiddelbart eller på en bestemt dato.

Anbefalinger basert på interesseområde Viser opplæringsobjekter basert på elevens valgte interesseområde. Anbefalingen drives av en maskinlæringsalgoritme.
Bla gjennom etter katalog
Viser kataloger som felter på hjemmesiden. 
Anbefalinger basert på medelevers aktivitet
Viser opplæring basert på hva medelever deltar i. Dette drives også av en maskinlæringsalgoritme.

Når du lagrer endringene vil elevens hjemmeside vise alle endringene. 

Når en elev logger inn på elev-appen via en nettleser, kan han/hun se følgende oppslukende oppsett:

Startside

Startside
Startside

Min Læring-liste

Min Læring-liste
Min Læring-liste

Vis katalog

Vis katalog
Vis katalog

Alternativ for klassisk layout

Brukergrensesnittet som alltid har eksistert frem til nå kalles klassisk layout. Når du velger dette alternativet blir elevens hjemmeside tilbakestilt til klassisk layout.

Klassisk layout
Klassisk layout

Konfigurer anbefalingsinnstillinger

Under Merkevare > Generelt kan du konfigurere anbefalingsomfang for interne og eksterne elever, og la elevene velge ferdigheter på elevens hjemmeside.

Generelt-siden har du følgende alternativer:

Organisasjonsnavn Navnet på organisasjonen eleven tilhører.
Underdomene Organisasjonens underdomene
Logostil Det er slik logo og firmanavn vil vises i Captivate Prime.
Temaer Temaet som gjelder for Captivate Prime.
Tilpass Adobe Captivate Prime lar deg tilpasse kontoen for å gi brukerne en rikere opplevelse.
Elevhjemmeside Velg enten Klassisk eller Oppslukende. Hvis du velger Oppslukende vil det vises flere alternativer.
Opplæringstype
Velg enten Egendefinert eller Bransjetilpasset. Hvis det er færre enn 1000 elever vil hele kontoen anses som et enkelt omfang. Anbefalingen er basert på alle elever.
Innstilling for anbefalingsomfang
Velg et eller flere aktive felter. For Egendefinert kan du velge maksimalt ett aktivt felt. For Bransjetilpasset kan du velge maksimalt fem aktive felter.
La elevene utforske interesseområder Kun for den klassiske opplevelsen. Velg Ja eller Nei.
Be brukerne velge interesseområder (Ferdigheter)
Kun for den oppslukende opplevelsen. Velg Ja eller Nei.