Oversikt

Captivate Prime er et læringsadministrasjonssystem med et innebygget system for administrasjon av læringsinnhold. Brukerne administrer opplæringsinnholdet ved å laste det opp til Prime, slik at Prime utfører versjonering, tilordning til kurs, definerer synlighet for elevene, sporer forbruket og rapporterer tilbake til administratorene.

Det er imidlertid brukere som lagrer og administrer innholdet sitt på andre systemer for innholdsadministrasjon. Innholdet brukes så igjen til ulike andre funksjoner.

De ulike stripene i opplæringsappen kan innbygges i AEM-nettstedene. Alle elever som logger inn på AEM-nettstedet vil se hans/hennes bestemte opplæringsdata i disse stripene.

Last ned innholdspakken

Installasjonsprogrammet distribueres som en AEM-innholdspakke. Laste ned pakken

Innholdspakken, Captivate_Prime_AEM_Components-1.0.1.zip, er kompatibel med AEM 6.4 og AEM 6.5.

Installer Captivate Prime-komponenten

Installer innholdspakken med Captivate Prime med AEM Package Manager:

Merk: For informasjon om installasjon av pakker, kan du se Hvordan jobbe med pakker.

 1. Åpne AEM Package Manager som AEM-forfatter.

 2. Klikk på knappen Last opp pakke.

 3. Klikk på Bla gjennom og last opp innholdspakken.

 4. Klikk på Last opp.

 5. Når pakken er lastet opp installerer du innholdspakken ved å velge den og klikke på Installer.

  Installer pakken
  Installer pakken

Genererer oppfriskningstokenet

AEM-administrator krever et oppfriskningstoken fra Prime-kontoen. Prime-integrasjonsadministratoren kan generere oppfriskningstokenet.

 1. Godkjenn den utvalgte appen AEM Sites.

  Klikk på Applikasjoner > Utvalgte apper > Adobe Experience Manager - Nettsteder.

  Start AEM Sites
  Start AEM Sites
 2. Klikk på Applikasjoner > Utvalgte apper og åpne AEM Sites-applikasjonen.

  Kopier applikasjons-ID-en og beskrivelsen.

 3. Klikk på Utviklerressurser > Tilgangstokener.

  Generer tokenet
  Generer tokenet
 4. Angi følgende opplysninger:

  • Klient-ID, som er applikasjons-ID-en.
  • Klienthemmelighet, som er oppgitt i Beskrivelse.
  1. Få OAuth-koden. Du må bruke v2 API i omdirigerings-URL-adressen.

   Få OAuth-koden
   Få OAuth-koden

 5. Klikk på Send og motta oppfriskingstokenet.

Konfigurer widgeten i AEM

For widgetkonfigurasjonen trenger AEM-forfatteren kun oppfriskningstokenet som er oppgitt av Prime-integrasjonsadministratoren.

Du kan også angi flere kontokonfigurasjoner på flere sider.

 1. Klikk på Verktøy -> Skytjenester -> Captivate Prime widgetkonfigurasjon.
 2. Klikk Opprett.
 3. Oppgi gjenoppfriskningstokenet her. Konfigurer de andre innstillingene.
 4. Vertsnavnet må endres til «captivateprimeeu» i EU.
 5. Lagre og lukk konfigurasjonen.
 6. Velg en konfigurasjon og publiser konfigurasjonen.

AEM-forfatter

AEM-forfatteren må først legge til komponenten i AEM-malen

AEM-forfatteren vil så kunne dra og slippe Adobe Captivate Prime-komponenten og konfigurere den.

Elev

Eleven kan ta kursene inne på siden.

Kursfremgangen lagres også.

Følgende widgeter er tilgjengelige:

 1. Spillifisering
 2. Lærekalender
 3. Sosial widget
 4. Min læring
 5. Anbefalinger basert på medelevers opplæring
 6. Anbefalinger fra administrator
 7. Anbefalinger basert på elevens interesser

Hvis det ikke er noen anbefalinger vil widgeten være blank.