Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke

Problem

Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke for en elev etter å ha fullført kurset.

Årsak

Noen ganger kan det hende at en elev ikke mottar L1-tilbakemeldingen etter å ha fullført et bestemt kurs, eller eleven kan motta meldingen som vist nedenfor:

Dette kan skje av følgende årsaker:

  1. Tilbakemeldingen er ikke satt til å vises etter kursfullføring.
  2. Påminnelser er slått av.
  3. En påminnelse er planlagt å vises etter en viss tid.

Løsning

  1. Sørg for at alternativet «Vis spørreskjema umiddelbart etter kursfullføring» er aktivert under Kurs > Forekomster > L1-tilbakemelding.

  2. Som administrator, gå til Innstillinger > Tilbakemelding. Sjekk når påminnelsen er planlagt. Dersom den er planlagt for Etter kursfullføring, endrer du alternativet til Ved kursfullføring.

  3. Aktiver følgende e-postmaler: «E-postmaler» --> «Påminnelser og oppdateringer» --> «Be om elevens tilbakemelding fra kurset».. Hvis alternativet er deaktivert, aktiver det og test deretter.

  4. Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, sletter du påminnelsen i Administrator > Innstillinger > Tilbakemelding. Opprett en for «Ved kursfullføring» og angi gjentakelsen i henhold til behovet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet