Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke

Problem

Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke for en elev etter å ha fullført kurset.

Årsak

Noen ganger kan det hende at en elev ikke mottar L1-tilbakemeldingen etter å ha fullført et bestemt kurs, eller eleven kan motta meldingen som vist nedenfor:

Dette kan skje av følgende årsaker:

  1. Tilbakemeldingen er ikke satt til å vises etter kursfullføring.
  2. Påminnelser er slått av.
  3. En påminnelse er planlagt å vises etter en viss tid.

Løsning

  1. Sørg for at alternativet «Vis spørreskjema umiddelbart etter kursfullføring» er aktivert under Kurs > Forekomster > L1-tilbakemelding.

  2. Som administrator, gå til Innstillinger > Tilbakemelding. Sjekk når påminnelsen er planlagt. Dersom den er planlagt for Etter kursfullføring, endrer du alternativet til Ved kursfullføring.

  3. Aktiver følgende e-postmaler: «E-postmaler» --> «Påminnelser og oppdateringer» --> «Be om elevens tilbakemelding fra kurset».. Hvis alternativet er deaktivert, aktiver det og test deretter.

  4. Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, sletter du påminnelsen i Administrator > Innstillinger > Tilbakemelding. Opprett en for «Ved kursfullføring» og angi gjentakelsen i henhold til behovet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din