Brukeren blir automatisk slettet i Captivate Prime

Problem

En bruker slettes fra Captivate Prime, uten at administratoren har utført en slik handling.

Årsak

I Adobe Captivate Prime er det et alternativ som lar deg slette en bruker hvis han/hun ikke har logget på systemet i løpet av en gitt periode.

Hvordan endre/bruke innstillingen?

For interne elever:

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Innstillinger > Generelt fra Konfigurer.

 3. Se etter alternativet Slett interne brukere automatisk på siden Generelle innstillinger.

 4. Klikk Rediger for å redigere antall dager i feltet, for å slette en elev automatisk hvis de ikke har logget på systemet.

  Slett interne brukere automatisk
  Vis automatisk sletting av interne brukere

  Merk:

  La feltet stå tomt hvis du ikke ønsker å slette brukere automatisk.

 5. Klikk Lagre for å beholde innstillingene som er gjort.

For eksterne elever:

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Eksterne under Administrer.

 3. Klikk på navnet til en ekstern bruker som innstillingen skal brukes for.

  Dette åpner vinduet Rediger ekstern registreringsprofil.

 4. Klikk Avanserte innstillinger nederst til venstre.

  Avanserte innstillinger
  Vis avanserte innstillinger for eksterne brukere

 5. I feltet Påloggingskrav angir du antall dager før automatisk sletting av en elev dersom de ikke har logget på systemet.

 6. Klikk Lagre for å beholde innstillingene som er gjort.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet