Kunne ikke tildele et merke

Forsiktig!

Opplæringsprogrammer i Captivate Prime har skiftet navn til Opplæringsstier. Denne endringen skjer umiddelbart etter oktober 2021-utgivelsen, og terminologien for opplæringssti gjenspeiles for alle roller.

Problem

Selv etter fullført kurs eller opplæring tildeles ikke et merke som forventet.

Beskrivelse

Etter at en elev har fullført et kurs/læringsprogram/sertifisering, tildeles ikke merket til eleven.

Årsak

Merket som tildeles til læringsobjektet legges til etter at eleven har fullført læringsobjektet.

I den tidligere versjonen kunne ikke et merke legges til senere, hvis det ikke var tildelt noe merke til læringsobjektet på det tidspunktet eleven fullførte læringsobjektet.

I gjeldende versjoner er funksjonen tilgjengelig.

Løsning

Hvis en elev opplever problemet, kan du følge stegene under:

Kurs/læringsprogram

 1. Logg inn som administrator.

 2. Åpne det relevante læringsobjektet (Kurs/læringsprogram).

 3. Klikk Forekomster > Merke.

  Vis et merke
  Vis et merke

 4. Fjern merket fra læringsobjektet og klikk på Lagre.

  Fjern et merke

 5. Tildel merket på nytt til læringsobjektet, og klikk på Lagre.

  Dette steget vil tildele merket til alle elever som er påmeldt læringsobjektet.

Sertifisering

 1. Logg inn som administrator.

 2. Åpne sertifiseringen.

 3. Klikk på Oversikt > Merke.

 4. Fjern merket fra sertifiseringen, og klikk på Lagre.

  Fjern merket fra sertifiseringen

 5. Tildel merket til sertifiseringen på nytt, og klikk på Lagre.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?