Vise elevers svar på kalenderinvitasjoner fra Outlook i Captivate Prime

Lær hvordan administratorer og instruktører kan vise elevers svar på en kalenderinvitasjoner.

Når elever er registrert for en virtuell klasse- eller klasseromsøkt i et kurs, mottar de en detaljert kalenderinvitasjon fra Outlook i Captivate Prime. 

Elevers svar på øktinvitasjoner registreres i Captivate Prime, og administratorer og instruktører kan vise detaljene. 

Hvis elever reagerer på den samme invitasjonen mer enn en gang, vurderes det siste svaret. De tidligere svarene overskrives. Hvis tidsinnstillingene for økten endres, slettes alle invitasjonssvarene, og elevene må svare på forespørselen en gang til.

Aktivere funksjonen for sporing av invitasjonssvar

 • Ta kontakt med Adobe Prime Support for å aktivere funksjonen for sporing av invitasjonssvar. 
 • Når funksjonen er aktivert for kontoen, kan alle fremtidige virtuelle klasse- og klasseromsøkter som er opprettet av en forfatter, registrere elevers svar på kalenderinvitasjonen.
Merk:

Hvis elevene er registrert for en virtuell klasse- eller klasseromsøkt som er opprettet før funksjonen for sporing av invitasjonssvar er aktivert, registreres ikke elevers svar på kalenderinvitasjonen.

Vise invitasjonssvar som administrator

Hvis en virtuell klasse- eller klasseromsøkt har funksjonen for sporing av invitasjonssvar aktivert, kan administratoren vise elevenes svar på invitasjonen sammen med andre tillatelser som følger:

 1. Klikk på Kurs fra navigasjonspanelet til venstre på skjermen, og vis kurset som ble opprettet etter aktivering av funksjonen for sporing av invitasjonssvar.

 2. Klikk på Oppmøte og resultater fra venstre navigasjonspanel.

 3. Hvis du vil vise en tabell med navn på elever og deres svar på kalenderinvitasjoner, velger du Forekomst og Modul på siden Oppmøte og resultater.

  Svar på invitasjonen

 4. Bruk invitasjonsfilteret til å vise elever basert på følgende alternativer: Alle svar, Godtatt, Avvist, Foreløpig og Sendt

  Filtrering av invitasjoner basert på elevenes svar

 5. Hvis du vil sende e-postmeldinger til bare de elevene som er valgt, klikker du på Handlinger > Send e-post til valgte øverste til høyre på siden Oppmøte og resultater. 

  Hvis du vil sende e-postmeldinger til alle elevene som vises på siden Oppmøte resultater, klikker du på Handlinger > Send e-post til alle.

  Send e-post til valgte elever eller alle elever

 6. Hvis du vil laste ned en CSV-rapport om elevers øktinformasjon, som vises på siden Oppmøte og resultater, klikker du på Handlinger > Eksporter.

  Eksporter

  Detaljert elevrapport

Vise invitasjonssvar som instruktør

Når funksjonen for invitasjonssporing er aktivert for kontoen, kan alle fremtidige virtuelle klasse- og klasseromsøkter som er opprettet av en forfatter, registrere elevers svar på en kalenderinvitasjonen:

 1. Klikk på Kommende økter fra venstre navigasjonspanel og velg et kurs.

 2. Klikk på Elever i navigasjonspanelet for å se en detaljert oversikt over elevene som har svart på kalenderinvitasjonen.

 3. Bruk invitasjonsfilteret til å vise elever basert på følgende alternativer: Alle svar, Godtatt, Avvist, Foreløpig og Sendt

  Alternativer for invitasjonsfilter

 4. Basert på den viste elevens informasjon kan du sende e-postmeldinger til elevene.

  Hvis du vil sende e-postmeldinger til bare de elevene som er valgt, klikker du på Handlinger > Send e-post til valgte. 

  Hvis du vil sende e-postmeldinger til alle elevene som vises i tabellen, klikker du på Handlinger > E-post til Alle.

  Send e-post til valgte elever eller alle elever