Problemer med å avskrive et læringsprogram

Forsiktig!

Opplæringsprogrammer i Captivate Prime har skiftet navn til Opplæringsstier. Denne endringen skjer umiddelbart etter oktober 2021-utgivelsen, og terminologien for opplæringssti gjenspeiles for alle roller.

Problem

Et læringsprogram avskrives automatisk.

Årsak

Det er situasjoner der et læringsprogram er avskrevet uten at en administrator/forfatter har avskrevet læringsprogrammet eksplisitt.

Dette problemet oppstår fordi et læringsprogram er en samling med kurs. Opplæringer av høyere status avskrives hvis noen av kursene i det inneholder en avskrevet forekomst, eller hvis kursforekomsten avskrives.

Løsning

Følg trinnene nedenfor for å kontrollere kurset som inneholder en avskrevet forekomst:

 1. Logg inn som administrator, og start det aktuelle læringsprogrammet.

 2. Klikk på Forekomster > Kurs. Siden viser alle kursene som er en del av dette læringsprogrammet. Du vil kunne se kurset som inneholder en avskrevet forekomst.

  Avskrevet kursforekomst
  Vis avskrevet kursforekomst

 3. Når du har funnet kursforekomsten som er avskrevet, klikker du på Kurs > Åpne kurs.

 4. Klikk på Forekomster. Klikk på Rediger i den avskrevne forekomsten, og rediger fullføringsdatoen til en fremtidig dato du ønsker at forekomsten skal avskrives på.

  Fullføringsdato
  Rediger fullføringsdato

 5. Når du er ferdig, klikker du på rullegardinmenyen som vist på bildet nedenfor. Deretter klikker du på Åpne forekomst på nytt.

  Åpne forekomst igjen
  Vis gjenåpning av forekomst

 6. Besøk det relevante læringsprogrammet. Klikk på Forekomster og gjennomfør forrige trinn for å åpne forekomsten av læringsprogrammet på nytt.

 
 
 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet