Modulen merkes som ufullstendig ved fullført kurs i Adobe Captivate Prime

Problem

Selv etter at en elev har fullført et kurs i Adobe Captivate Prime, merkes modulen som ufullstendig.

Årsak

SCORM 2004 definerer suksess- og fullføringskriteriene og sender erklæringene for begge separat.

La det for eksempel være et innholdssett med fullføringskriterier på 100 % lysbildevisninger og suksesskriterier satt som «Quiz er bestått».

En elev fullfører kurset, men mislykkes i quizen. I dette tilfellet er fremgangen 100 %, men modulen er merket som ufullstendig ettersom eleven ikke oppfyller suksesskriteriene.

Løsning

Problemet er relatert til rapporterings preferansene som er satt for prosjektet. Forfatteren må bekrefte kriteriene som er satt for gjennomføring og suksess av kurset.

Hvis det kreves endringer, kan forfatteren gjøre det ved å bruke et innholdsforfatterverktøy, for eksempel Adobe Captivate. Forfatteren kan deretter oppdatere modulen i henhold til dette.

Preferanser
Rapporteringsinnstillinger i Adobe Captivate

Adobe-logoen

Logg på kontoen din