Kan ikke registrere som ekstern bruker

Problem

Eksterne elever kan ikke registrere en profil.

Feil

E-post-IDen er allerede registrert. Bruk en annen e-postadresse.

feil
Vis registreringsfeil for e-post-ID

Beskrivelse

Det er scenarier der en bruker ikke kan registrere seg for en ekstern profil. Brukeren får feilen ovenfor under registrering.

Årsak

Dette problemet oppstår ved et av følgende scenarier:

 • Brukeren er allerede registrert til en annen ekstern profil.
 • Brukeren er allerede en intern elev.
 • Brukeren er slettet.

Løsning:

Scenarie 1: Brukeren er allerede registrert til en annen ekstern profil.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Eksterne under Administrer.

 3. Åpne profilen brukeren allerede er en del av ved å klikke på Brukte plasser

  Registrert bruker
  Vis allerede registrert bruker

 4. Velg brukeren, klikk Handlinger > Endre profil.

  Endre profil
  Velg bruker

  Dette åpner et vindu for å velge en ny profil, som nedenfor.

  ny profil
  Velg en ny profil

 5. Klikk Endre når det er valgt.

Scenario 2: Brukeren finnes allerede som intern elev.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Intern under Administrer.

 3. Klikk for å åpne en elevprofil, og klikk Rediger-ikonet.

  Elevprofil
  Vis elevprofil

 4. Endre e-postadressen til eleven, eller legg til _old til den eksisterende e-postadressen. Dette frigjør e-postadressen.

  Hvis e-postadressen til eleven for eksempel er abc@adobe.com, kan du endre den til abc_old@adobe.com

 5. Klikk Lagre for å beholde endringene som er gjort.

Scenario 3: Brukeren er slettet.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Brukeropprydding under Administrer.

 3. Velg eleven og klikk Rediger-ikonet.

  Rediger profil
  Vis rediger profil

 4. Endre e-postadressen til eleven, eller legg til _old til den eksisterende e-postadressen. Dette frigjør e-postadressen.

  Hvis e-postadressen til eleven for eksempel er abc@adobe.com, endrer du den til abc_old@adobe.com

Adobe-logoen

Logg på kontoen din