Kan ikke registrere som ekstern bruker

Problem

Eksterne elever kan ikke registrere en profil.

Feil

E-post-IDen er allerede registrert. Bruk en annen e-postadresse.

feil
Vis registreringsfeil for e-post-ID

Beskrivelse

Det er scenarier der en bruker ikke kan registrere seg for en ekstern profil. Brukeren får feilen ovenfor under registrering.

Årsak

Dette problemet oppstår ved et av følgende scenarier:

 • Brukeren er allerede registrert til en annen ekstern profil.
 • Brukeren er allerede en intern elev.
 • Brukeren er slettet.

Løsning:

Scenarie 1: Brukeren er allerede registrert til en annen ekstern profil.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Eksterne under Administrer.

 3. Åpne profilen brukeren allerede er en del av ved å klikke på Brukte plasser

  Registrert bruker
  Vis allerede registrert bruker

 4. Velg brukeren, klikk Handlinger > Endre profil.

  Endre profil
  Velg bruker

  Dette åpner et vindu for å velge en ny profil, som nedenfor.

  ny profil
  Velg en ny profil

 5. Klikk Endre når det er valgt.

Scenario 2: Brukeren finnes allerede som intern elev.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Intern under Administrer.

 3. Klikk for å åpne en elevprofil, og klikk Rediger-ikonet.

  Elevprofil
  Vis elevprofil

 4. Endre e-postadressen til eleven, eller legg til _old til den eksisterende e-postadressen. Dette frigjør e-postadressen.

  Hvis e-postadressen til eleven for eksempel er abc@adobe.com, kan du endre den til abc_old@adobe.com

 5. Klikk Lagre for å beholde endringene som er gjort.

Scenario 3: Brukeren er slettet.

 1. Logg på som administrator.

 2. Klikk Brukere > Brukeropprydding under Administrer.

 3. Velg eleven og klikk Rediger-ikonet.

  Rediger profil
  Vis rediger profil

 4. Endre e-postadressen til eleven, eller legg til _old til den eksisterende e-postadressen. Dette frigjør e-postadressen.

  Hvis e-postadressen til eleven for eksempel er abc@adobe.com, endrer du den til abc_old@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet