Kan ikke søke etter et kurs i Captivate Prime

Forsiktig!

Opplæringsprogrammer i Captivate Prime har skiftet navn til Opplæringsstier. Denne endringen skjer umiddelbart etter oktober 2021-utgivelsen, og terminologien for opplæringssti gjenspeiles for alle roller.

Problem

En elev kan ikke søke etter et kurs i Captivate Prime.

Scenario 1: Påmeldingen er gjennom et høyere læringsobjekt.

Sammendrag

Det er scenarier der en elev søker etter et kurs, men kurset er ikke oppført. Hvis eleven har meldt seg på et læringsprogram/sertifisering kan imidlertid eleven se kurset inne i læringsobjektet.

Hvorfor skjer dette?

I Captivate Prime, når en elev er registrert gjennom et læringsprogram/sertifisering, skjer påmeldingen til kurset gjennom læringsprogrammet/sertifiseringen.

Derfor kan ikke eleven søke etter det frittstående kurset under Min læring.

Eleven kan imidlertid ikke se kursene inne i læringsprogrammet/sertifiseringen.

Scenario 2: Eleven har ikke tilgang til katalogen som inneholder kurset.

Sammendrag

En elev kan ikke søke etter kurs i katalogen eller læringspanelet.

Hvorfor skjer dette?

Dette problemet oppstår hvis:

 • Eleven ikke er en del av katalogen som inneholder kurset ELLER
 • Kurset er ikke en del av katalogen som eleven har tilgang til.

Løsning

 1. Logg inn som administrator. 

 2. Klikk Katalog og bla til katalogen som inneholder kurset.

 3. Klikk på Del internt eller Innhold (Avhengig av scenariet nevnt ovenfor).

  vis katalog
  Vis katalog

 4. Gå gjennom scenariene nedenfor:

  A. Eleven er ikke en del av katalogen

  For å dele katalogen, klikker du på Legg til, og legger til brukergruppen brukeren er en del av. Klikk på Lagre.

  Tillegging av brukergruppe
  Vis for å legge til brukergruppe

  Kurset er ikke en del av katalogen

  Klikk på Legg til innhold i Innhold-delen, og velg kurset du vil legge til i katalogen.

  legg til kurs i katalog
  Vis for å legge til kurs i katalogen

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?