Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering

Problem

Ved søk etter et bestemt kurs for å legge det til i en sertifisering, ser du ikke kurset under katalogen.

Påmeldingstyper

Det er tre påmeldingstyper i Captivate Prime:

  • Selvpåmeldt
  • Ledernominert
  • Ledergodkjent

Selvpåmeldt

Elever kan melde seg direkte på denne typen kurs.

Ledergodkjent

Disse kursene må godkjennes av ledere. Elever kan registrere seg for disse kursene, men blir ikke meldt på direkte til denne typen kurs uten lederens godkjennelse. En varselsforespørsel sendes til ledere når elever registrerer seg for denne typen kurs. Etter godkjenning fra leder vil disse kursene være oppført som påmeldt for elever.

Ledernominert

Disse kursene kan bare nomineres av ledere. En elev kan ikke melde seg på denne typen kurs.

Hva er neste steg?

I en sertifisering kan du bare legge til selvpåmeldte kurs, og ikke ledernominerte eller ledergodkjente kurs.

  • Evige sertifiseringer: Du kan legge til CR- eller VC-øktkurs i en sertifisering.
  • Gjentatte sertifiseringer: Du kan ikke legge til CR- eller VC-øktkurs i en sertifisering.

Dette er standardadferden i Captivate Prime.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet