Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram

Forsiktig!

Opplæringsprogrammer i Captivate Prime har skiftet navn til Opplæringsstier. Denne endringen skjer umiddelbart etter oktober 2021-utgivelsen, og terminologien for opplæringssti gjenspeiles for alle roller.

Problem

Når du søker etter et bestemt kurs for å legge det til i et læringsprogram, kan du ikke se kurset under katalogen.

Påmeldingstyper

Det er tre påmeldingstyper i Captivate Prime:

  • Selvpåmeldt
  • Ledernominert
  • Ledergodkjent

Selvpåmeldt

Elever kan melde seg direkte på denne typen kurs.

Ledergodkjent

Disse kursene må godkjennes av ledere. Elever kan registrere seg for disse kursene, men blir ikke meldt på direkte til denne typen kurs uten lederens godkjennelse. En varselsforespørsel sendes til ledere når elever registrerer seg for denne typen kurs. Etter godkjenning fra leder vil disse kursene være oppført som påmeldt for elever.

Ledernominert

Disse kursene kan bare nomineres av ledere. En elev kan ikke melde seg på denne typen kurs.

Hva er neste steg?

I et læringsprogram kan du bare legge til selvpåmeldte kurs, ikke ledernominerte eller ledergodkjente kurs.

Dette er standardadferden i Captivate Prime.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?