Kan ikke vise elever i et kurs

Problem

Du kan ikke vise elever som er påmeldt et kurs.

Beskrivelse

Elever-fanen i et kurs viser ingen påmeldte elever. Hvis du genererer en rapport, kan du imidlertid se påmeldte elever i rapporten.

Ingen påmeldte elever
Ingen påmeldte elever

Årsak

Hvis en elev er påmeldt gjennom et høyere læringsobjekt (opplæringsprogram eller sertifisering) vil eleven være synlig på Elev-fanen for det høyere læringsobjektet. Eleven vil ikke være søkbar under kursets Elev-fane.

Hvordan ser man hvilket høyere læringsobjekt eleven er påmeldt?

Du finner denne informasjonen i elevutskriftsrapporten. Følg trinnene under for å generere en elevutskrift:

  1. Logg på som administrator.

  2. Klikk på Rapporter > Tilpassede rapporter > Excel-rapporter > Elevutskrift.

  3. Angi navnet på Eleven og angi Dato-intervallet.

  4. Utvid seksjonen Avanserte alternativer og velg alternativet Aktiver informasjon på modulnivå.

  5. Klikk på Generer.

    På elevutskriften kan du se hvilket høyere læringsobjekt eleven er påmeldt gjennom.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din