Kan ikke vise elever i et kurs

Problem

Du kan ikke vise elever som er påmeldt et kurs.

Beskrivelse

Elever-fanen i et kurs viser ingen påmeldte elever. Hvis du genererer en rapport, kan du imidlertid se påmeldte elever i rapporten.

Ingen påmeldte elever
Ingen påmeldte elever

Årsak

Hvis en elev er påmeldt gjennom et høyere læringsobjekt (opplæringsprogram eller sertifisering) vil eleven være synlig på Elev-fanen for det høyere læringsobjektet. Eleven vil ikke være søkbar under kursets Elev-fane.

Hvordan ser man hvilket høyere læringsobjekt eleven er påmeldt?

Du finner denne informasjonen i elevutskriftsrapporten. Følg trinnene under for å generere en elevutskrift:

  1. Logg på som administrator.

  2. Klikk på Rapporter > Tilpassede rapporter > Excel-rapporter > Elevutskrift.

  3. Angi navnet på Eleven og angi Dato-intervallet.

  4. Utvid seksjonen Avanserte alternativer og velg alternativet Aktiver informasjon på modulnivå.

  5. Klikk på Generer.

    På elevutskriften kan du se hvilket høyere læringsobjekt eleven er påmeldt gjennom.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet