Vanlige spørsmål for ledere

Når du er logget inn som leder, kan du få tilgang til alle kursene. Du må bytte innlogging til elevmodus for å ta kursene.

Administratorer kan aktivere/deaktivere L3-tilbakemeldinger for kurs basert på kravene til organisasjonen. Hvis et kurs krever L3-tilbakemelding fra lederen, blir lederen varslet når en elev fullfører denne typen kurs.

 1. Klikk på Varsler i venstre rute.
 2. Klikk på Ventende oppgaver-fanen.
 3. Klikk på varslene på siden under Gi tilbakemelding-kategorien og send L3-tilbakemelding.

Du kan se varsler-ikonet med antallet ventende meldinger uthevet. Når teammedlemmer melder seg på eller fullfører et kurs, varsles du om det. Når du klikker på Vis alle varsler i hurtigvinduet, kan du se alle varsler og ventende oppgaver på siden.

Du kan bare nominere teammedlemmene dine til kurs. Kun administratorer kan tilordne flere kurs om gangen til elever og importere elevsett.

Klikk på Varsler i den vestre ruten i appen.

 1. Dette åpner en detaljert liste over varsler.
 2. Velg et kurs du vil tilordne teammedlemmer til fra Ventende oppgaver-fanen og klikk på Nominer.
  Dialogboksen for kursnominering vises med informasjon om antall tilgjengelige plasser i kurset.
 3. Klikk på Nominer i dialogboksen.
 4. Velg avmerkingsboksen for hvert av teammedlemmene du vil nominere og klikk på Ferdig.
  Dette åpner et hurtigvindu over appen som bekreftelse.

Når du tilordner kurs til elever, varsles de gjennom Captivate Prime-appen.

Administratoren til organisasjonen konfigurerer varslene.

Ja. Du kan se elevenes status for kursene i en bestemt periode ved å opprette rapporter basert på elevenes fullførelsesstatus i et gitt datoområde.

Du kan klikke på rullegardin-ikonet for å endre datoområde, lagre og se rapporter.

Du kan opprette rapporter for teammedlemmer for å se en liste over ferdigheter hver av dem er tildelt og har fullført. Klikk på Rapporter i venstre rute og klikk på Eksempelrapporter for å se en eksempelrapport for Ferdigheter vs. Ledere.

Se Rapporter i Captivate Prime Hjelp for mer informasjon.

Når teammedlemmer sender forespørsler om et kurs, vises varsler-ikonet med antallet ventende meldinger uthevet.

Klikk på Varsler-ikonet for å se de ventende forespørslene.

Du kan legge til nye rapporter ved å velge Rapporter og deretter klikke på Legg til øverst til høyre på siden.

Endre / Endre størrelse på rapporter

Klikk på rullegardinpilen øverst til høyre i en rapport og klikk på Rediger for å endre den. Rediger rapporten og klikk på Lagre.

Klikk på Nullstill for å forkaste endringene.

Klikk på Endre størrelse og velg ett av de følgende alternativene for å endre størrelse på rapporten: 1 × 1 er liten og 1 × 2 er stor.

Se Rapporter-funksjonen for mer informasjon.

Du kan se følgende typer rapporter:

 • Kompetanser tildelt og oppnådd
 • Fullførte og påmeldte kurs
 • Effektiviteten av kurs
 • Fullførte og påmeldte opplæringsprogrammer
 • Læretid brukt per kurs
 • Læretid brukt per kvartal
 • Sertifiseringsrapporter
Merk:

Du kan se alle disse rapportene med et datoområde.

Du kan bytte til elevrolle for å se alle tilgjengelige kurs. Se Kurs-funksjonen for mer informasjon

Administratoren i bedriften tildeler lederroller basert på kvalifikasjoner og rollen i organisasjonen. Når du logger inn, ser du startsiden for lederroller i Adobe Captivate Prime.

Du har tre alternativer når du bruker Captivate Prime for første gang:

 • Logge inn med Adobe ID og passord. Hvis du ikke har en Adobe ID, kan du opprette en ved å klikke på Logg inn med Adobe ID-lenken og følge trinnene der.
 • Hvis du ikke har opprettet en konto i Adobe Captivate Prime, kan du opprette en ved å klikke på Opprett konto på påloggingsskjermen.

Ledere kan bare nominere teammedlemmer direkte for bestemte kurs når administratoren har fylt lederrollen for kurset.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din