Brukerveiledning for produkt
 1. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotater
  3. Captivate Prime-innholdskatalog
  4. Veiledning om beste praksis for å konfigurere Captivate Prime
  5. Systemkrav | Adobe Captivate Prime
  6. Captivate Prime-samsvar med personvernforordningen
  7. Tilgjengelighet i Captivate Prime
  8. AI-basert anbefaling av kurs
  9. Støtte for egendefinert domene
  10. Integrer Captivate Prime med AEM
 2. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Captivate Prime
 3. Administrator
  1. Pålogging for bruker
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  4. Rapporter
  5. Opplæringsplaner
  6. Administrer Captivate Prime-bestillinger og -fakturering
  7. Opplæringsprogrammer
  8. Jobbhjelp
  9. Sertifiseringer
  10. Kataloger
  11. Legg til brukere i parti
  12. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  13. Spillifisering
  14. Merker
  15. Fargetemaer
  16. Elevutskrifter
  17. Administrering av ventelister og oppmøte
  18. Dynamisk spiller
  19. Kunngjøringer
  20. E-postmaler
  21. Adobe Connect-integrasjon
  22. Innstillinger
  23. Varsler
  24. Brukere av iPad og Android-nettbrett
  25. Komme i gang som administrator
  26. Fjern brukere
  27. Tagger
  28. Captivate Prime-integrering med Slack
  29. Captivate Prime-innholdskatalog
  30. Egendefinerte roller
  31. Katalogetiketter
  32. xAPI i Captivate Prime
  33. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  34. Aktiver fullstendig kontroll over delt katalog
  35. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
  36. Egendefinerte roller
 4. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Koblingspunkt for Captivate Prime
  3. Bruksanvisning for apputvikler
  4. Captivate Prime-app for Salesforce
  5. Innstillinger
  6. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 5. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, modifisere og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobbhjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Captivate Prime
 6. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 7. Elev
  1. Logg på
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Dynamisk spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobbhjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Captivate Prime-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobilenheter og nettbrett
  18. Sosial læring i Captivate Prime
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
  21. Starside for elever
  22. Del til sosial læring
  23. Systemkrav | Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
 8. Leder
  1. Pålogging for bruker
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. Brukere av iPad og Android-nettbrett
 9. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere