Adobe Color | Tilgjengelighetsverktøy

Lær hvordan du lager visuelt tilgjengelige fargetemaer på nettet, lagrer dem i Creative Cloud Libraries og deretter bruker dem i det kreative arbeidet ditt.

AdobeColorAcc

Når du designer til mennesker, kan det være lurt å tenke på å gjøre det tilgjengelig for alle. Dette gjelder også farger. Det kommer kanskje som en overraskelse, men 3–8 % av verdens befolkning lider av fargeblindhet. I de fleste tilfeller skyldes det et bestemt gen, som gjør at tilstanden er langt mer utbredt blant menn enn blant kvinner. I den kaukasiske befolkningen finner man for eksempel fargeblindhet hos 1 av 12 menn, men bare 1 av 200 kvinner. Dette betyr at fargene du velger, vil oppleves ulikt hos forskjellige personer. Hvis du vet på et tidlig tidspunkt hvordan brukerne kan oppfatte fargevalgene dine, slipper du å måtte gå tilbake til fargebrettet for å finne andre nyanser når du oppdager at designene dine ikke fungerer for alle. Ved å bruke Adobe Color-tilgjengelighetsverktøyene fra start av kan du finne tilgjengelige farger direkte på fargehjulet.

Temaer som er egnet for fargeblinde

temaer som er egnet for fargeblinde

Tilgjengelige fargetemaer får ikke fargeblinde til å se de samme fargene som personer med vanlig fargesyn. Ha i bakhodet at hvis den originale designen din krever at hver bruker klarer å skille mellom fem ulike farger, må du sørge for at alle fem fargene kan skilles fra hverandre. Det er dette vi legger i at et tema er egnet for fargeblinde. Med tilgjengelighetsverktøyene i Adobe Color kan du enklere fange opp eventuelle problemer, holde deg til den opprinnelige hensikten og oppdage nye muligheter.

For fargeblinde kan bestemte kombinasjoner av fargetoner og skygger føre til forvirring og gjøre det praktisk talt umulig å skille mellom fargene. 

 

For de som lider av "rød-grønn"-fargeblindhet (deuteranopi eller protanopi) eller "blå-gul"-fargeblindhet (tritanopi), vil disse fargeparene kunne skape konflikter. Når du bruker verktøyene våre, vil du imidlertid raskt oppdage at denne inndelingen er en grov forenkling av det faktiske problemet, der mange andre potensielle konflikter ikke tas hensyn til.

Tilgjengelighetsfargehjulet avslører problemer for alle disse tre typene fargeblindhet, og under hjulet vises en simulering av hvordan temaet ditt vil ta seg ut for personer med de forskjellige typene fargeblindhet. I tilgjengelighetsfargehjulet blir problematiske fargekombinasjoner fremhevet med konfliktlinjer. Disse linjene viser hvilke fargekart en fargeblind person vil ha vanskelig for å skille mellom. Dette gir deg mulighet til å opprette fargepaletter med fem fargekart som hele målgruppen din klarer å skille mellom. Graden av fargeblindhet varierer fra person til person, men fargehjulet er designet for å målrette dem alle på én gang. De simulerte visningene våre tar utgangspunkt i den største graden av fargeblindhet. Konfliktene er merket som "potensielle konflikter" for å speile at en person med en mildere fargeblindhet kanskje ikke opplever samme problem.

Opprette temaer som er egnet for fargeblinde

Opprett tilgjengelige fargetemaer fra siden OPPRETT ved å velge fanen Tilgjengelighetsverktøy. Du kan opprette temaet først under fanen Fargehjul eller fanen Trekk ut tema, og deretter velge fanen Tilgjengelighetsverktøy for å gjøre justeringer eller opprette temaet ditt fra start til slutt på tilgjengelighetsfargehjulet.

tilgjengelig

Du kan også redigere et eksisterende tema fra bibliotekene dine ved å trykke på det for å se den utvidede visningen og velge Rediger i tilgjengelighetsvisning.

redigerivisning

Konfliktlinjer

Konfliktlinjer forbinder fargekart som minst én type fargeblindhet gjør det umulig å skille mellom. Bruk simulatoren under glidebryterne for farge for å finne ut hvordan fargene vil ta seg ut ved alle tre typer fargeblindhet. Konfliktlinjer og simuleringsvisninger er basert på den største graden av fargeblindhet for hver type fargeblindhet. Du kan enkelt løse konflikter på en naturlig måte ved å følge veiledningen over fargehjulet og enten redigere fargene direkte på hjulet eller bruke glidebryterne.

konfliktlinjer

Konfliktveiledninger

Takket være konfliktveiledningene kan du se direkte på fargehjulet hvor problematiske fargekombinasjoner oppstår. Når du har valgt en fargeskive du vil flytte, aktiveres konfliktveiledningene for å hjelpe deg å unngå problematiske områder for alle typer fargeblindhet. Når du holder inne museknappen eller bruker glidebryterne, vil de tre hjelpelinjene fra fargekartet (én for hver type fargeblindhet) hjelpe deg å unngå problematiske fargekombinasjoner for den aktuelle fargen. Ved å unngå linjer som kommer for tett på en annen fargeskive, kan du raskt og intuitivt finne farger som ikke er i konflikt. Den sikre avstanden til en linje kan variere avhengig av området på fargehjulet. Prøv derfor å flytte skivelinjene lenger vekk fra andre skiver, inntil konfliktmarkeringene (bindestreker) angir at det er nok. Endring av fargetone og metning åpner for mange nye, kreative valg, men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt å bruke lysstyrke for å løse en konflikt. Bruk den tilsvarende glidebryteren for å øke eller redusere lysstyrken på den aktuelle fargen inntil konflikten er løst, som angitt av "bindestrekene".

konfliktveiledninger

Lagre temaer som er egnet for fargeblinde

Når du lagrer et tema uten konflikter fra tilgjengelighetsverktøyene, blir det automatisk merket og vist som opprettet i tilgjengelighetsverktøyene våre. Du ser dermed raskt hvilke temaer som er uten fargekonflikter, når du søker i bibliotekene dine.

Finne de av temaene dine som er egnet for fargeblinde

Når du lagrer et tema uten konflikter fra tilgjengelighetsverktøyene, blir det automatisk merket og vist som opprettet i tilgjengelighetsverktøyene våre. Du ser dermed raskt hvilke temaer som er uten fargekonflikter, når du søker i bibliotekene dine på Adobe Color-nettstedet.

findcolor

Finne temaer du har opprettet

  1. Velg fanen Mine biblioteker i menylinjen øverst på siden.

  2. Finn navnet på biblioteket du lagret fargetemaet ditt i, og bruk pilen for å utvide det.

  3. Klikk på temaet for å åpne den utvidede visningen der du kan kopiere, laste ned, redigere eller slette temaet.

Bruke et tema som er egnet for fargeblinde

Farger fra fargetemaet forblir sikre så lenge de ikke blandes med andre. Hvis de blandes gjennom overganger eller endringer i ugjennomsiktighet, vil det produsere nye farger som en fargeblind kanskje ikke vil klare å skille mellom. Det beste er å bruke disse fargene i flatere designelementer.

Finne temaet ditt i skrivebordsprodukter

Tilgjengelige fargetemaer kan brukes akkurat som alle andre temaer. Du har mange muligheter til å bruke de tilgjengelige fargetemaene dine i skrivebordsprodukter. Finn dem i bibliotekpanelet i skrivebordsapplikasjonene du foretrekker, eller i utvalgte skrivebordsapplikasjoner, hvis du bruker Adobe Color-temautvidelsen.

finntema

Når du har funnet temaet ditt, klikker du ganske enkelt på hvert fargekart for å angi den aktive fargen, eller høyreklikker for å legge til hele temaet i fargekartene dine.

Finne temaet ditt i mobilprodukter

De tilgjengelige fargetemaene dine på mobilenheter befinner seg i kontekstuelle fargearbeidsflyter.

I Adobe Fresco kan du finne fargetemaer i forbindelse med fargehjulet:

frescofargefane

  1. Trykk på fargeikonet for å åpne fargepanelet.

  2. Velg fanen Alle.

  3. Bla til biblioteket som inneholder temaet ditt.

  4. Trykk på Bibliotek for å utvide.

  5. Trykk på fargekartene i temaet ditt for å angi den aktive fargen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?