Adobe Creative Cloud for Microsoft Teams

Adobe Creative Cloud og Microsoft Teams skaper en felles plattform for kreativt arbeid og samarbeid. Med Creative Cloud-applikasjonen for Microsoft Teams kan designere enkelt dele arbeidet sitt, få tilbakemelding og holde seg oppdatert om handlinger knyttet til ressursene sine.

Obs: Internet Explorer 11 og eldre versjoner støttes ikke. Bruk Microsoft Teams-skrivebordsapplikasjonen eller åpne Microsoft Teams i andre støttede nettlesere, for eksempel Microsoft Edge, Chrome eller Firefox.

 1. Logg på Microsoft Teams-nettkontoen din på https://teams.microsoft.com/, eller last ned og bruk Microsoft Teams-skrivebordsprogrammet.

 2. Klikk på Applikasjoner i sidefeltet.

  Velg Applikasjoner i sidefeltet

 3. Søk etter Adobe Creative Cloud under Applikasjoner, og klikk på appen.

 4. I vinduet som vises, klikker du på Legg til i en arbeidsgruppe fra rullegardinlisten.

  Legg til i en arbeidsgruppe

 5. I vinduet som vises, skriver du inn navnet på en kanal eller arbeidsgruppe som du vil bruke appen i.

 6. Klikk på Konfigurer for å konfigurere Creative Cloud-applikasjonen som en fane og en tilkobling.

  Du kan også åpne Konfigurasjon-rullegardinmenyen og velge et av disse alternativene.

  Konfigurere en fane

  Lar deg feste Creative Cloud-ressursene dine øverst i en kanal eller arbeidsgruppe for enkel tilgang

  Konfigurere en tilkobling

  Lar deg koble koblingen din til en kanal, slik at alle arbeidsgruppemedlemmene mottar konfigurerte varsler for koblingen

  Konfigurere en fane eller robot i en kanal eller arbeidsgruppe

  Du har konfigurert Creative Cloud for Microsoft Teams.

Samarbeid om en Creative Cloud-ressurs ved å dele den i en arbeidsgruppe eller kanal.

Dele ressurser i en fane

 1. Velg kanalen, og klikk deretter på +-knappen til høyre for listen over eksisterende faner.

  Klikk på +-ikonet

 2. I skjermbildet Legg til en fane velger du Adobe Creative Cloud.

  Velg Adobe Creative Cloud

 3. Klikk på Logg på med Adobe ID (hvis du blir bedt om det), og logg på Creative Cloud-kontoen din.

 4. Fra listen over filer eller biblioteker velger du ressursen du vil feste til fanen, og klikker deretter på Lagre.

  Klikk på Lagre

  En ny fane med navnet på ressursen legges til i kanalen. Kanalmedlemmer kan bruke denne fanen til å dele tilbakemeldinger på ressursen.

  Fest ressurser i en fane

 5. Hvis du vil laste ned ressursen, klikker du på -ikonet øverst i det høyre hjørnet av appen. Dette åpner ressursen på Creative Cloud-nettstedet.

  Klikk på globus-ikonet

  Klikk deretter på Last ned.

Når du limer inn den offentlige koblingen til en Creative Cloud-ressurs eller en privat XD-kobling i en arbeidsgruppe eller kanal, vises en forhåndsvisning av den tilhørende ressursen.

Del en passordbeskyttet kobling i en arbeidsgruppe eller kanal

Med offentlig deling får mottakene skrivebeskyttet tilgang til ressursene dine, noe som betyr at de ikke kan laste dem opp, oppdatere dem eller slette dem.

Del en Creative Cloud-ressurs i en arbeidsgruppe eller kanal

Fjern en delt Creative Cloud-ressurs fra arbeidsgruppen

Hvis du vil fjerne tilgangen til et delt Creative Cloud-ressurs, fjerner du den fra arbeidsområdet for arbeidsgruppen.

 1. Gå til Arbeidsgruppe-fanen som du vil fjerne den delte ressursen fra.

 2. Klikk på pilen i fanen, og velg deretter Fjern.

  Fjern en delt ressurs fra Teams

Du kan dele Creative Cloud-ressursene dine direkte i chatter og innlegg.

 1. Åpne Chat-fanen som du vil dele ressursen i, og klikk på Creative Cloud-ikonet.

  Klikk på Creative Cloud-ikonet

  Du kan også klikke på Flere alternativer (...) under tekstboksen og deretter klikke på Adobe Creative Cloud.

 2. Hvis du vil velge en ressurs for deling, gjør du ett av følgende:

  • Velg en ressurs fra listen som vises.
  • Søk etter en ressurs ved hjelp av søkefeltet øverst, og velg deretter en ressurs.
  Søk etter ressurs

 3. En forhåndsvisning av den valgte ressursen vises. Trykk på Enter for å dele den.

  Hvis du vil se informasjon om ressursen, klikker du på Åpne i nettleser.

  En forhåndsvisning an ressursen vises

Creative Cloud-roboten sender deg direktemeldinger når noen legger inn en kommentar på koblinger til Adobe XD-prototyper, Creative Cloud-filer og Document Cloud-filer. For å få tilgang til roboten, klikker du på Chat i venstre sidefelt.

Hvem mottar disse varslene?

 • Eieren av ressursen får et varsel når validatorer legger til kommentarer, endrer kommentarer eller svarer på kommentarer.
 • Andre brukere som er en del av en kommentartråd eller har blitt omtalt med @, mottar varsler.
Varsler om kommentarer på delte filer

Varsler er aktivert som standard. Du kan administrere dem via Creative Cloud-roboten.

 1. Velg Chat i sidefeltet, og velg deretter Adobe Creative Cloud på listen Nylig.

 2. Skriv inn Varsler av for å deaktivere dem. Trykk deretter på Enter.

  Du kan slå på varslene igjen ved å skrive inn Varsler av og deretter trykke på Enter.

  Merk:

  Hvis du har logget på ved hjelp av Fane-grensesnittet for første gang, ser du at varslene er slått av som standard. Hvis du vil aktivere funksjonen, bruker du kommandoen Varsler på.

Mottar du ikke varsler fra Creative Cloud-roboten?

Hvis du ikke mottar varsler for filene som er delt av deg eller andre, kan du gå til Adobe Creative Cloud-roboten i Microsoft Teams. Skriv deretter inn Varsler på i roboten, og trykk på Enter. Når du er ferdig, begynner du å motta alle varsler.

Når du legger til Adobe Creative Cloud for en arbeidsgruppe, har du muligheten til å konfigurere appen som en tilkobling. Med Tilkoblinger kan eierne av koblingen abonnere på en kanal for å motta varsler og meldinger om koblingen. Du kan koble koblinger til XD-filer og filer som er lagret i Creative Cloud-ressurser.

 1. Gå til kanalen som du vil konfigurere en tilkobling for.

 2. Klikk på Flere alternativer (...)-ikonet i hjørnet øverst til høyre, og velg Tilkoblinger.

  Klikk på Tilkoblinger

 3. Søk etter Adobe Creative Cloud, og klikk på Konfigurer.

 4. Klikk Logg på for å logge på Adobe-kontoen din.

  Logg på Adobe-kontoen

 5. Lim inn koblingen som du vil konfigurere. Du kan bare lime inn koblinger som du selv eier.

  Lim inn en kobling til Creative Cloud-ressursen din

 6. Aktiver eller deaktiver kommentarer og hendelsesvarsler etter behov.

  Angi varsler for koblingen din

 7. Klikk på Lagre.

  Kanalen begynner å motta varsler for den delte koblingen.

Begrensninger for konfigurering av tilkoblinger som du bør vite om

 • Du kan kun koble koblinger til XD-filer og filer som er lagret i Creative Cloud-ressurser.
 • Du kan ikke dele en kobling til en passordbeskyttet XD-fil.
 • Du kan bare koble til koblinger som du selv eier.
 • Medlemmene av kanalen din har ikke tilgang til ressurser eller koblinger når du er logget av appen. Godkjenn på nytt for å aktivere aktivitetsstrøm-funksjonen igjen.
 • Du kan ikke endre koblingen etter at den har bitt koblet til en kanalaktivitet.

Vis alle konfigurerte koblinger for en kanal

Kanalmedlemmer kan se alle koblinger som er koblet til kanalen deres.

 1. Gå til kanalen som du vil vise tilkoblede koblinger for.

 2. Klikk på Flere alternativer (...)-ikonet i hjørnet øverst til høyre, og velg Tilkoblinger.

  Klikk på Tilkoblinger

 3. Klikk på Konfigurert i venstre sidefelt, og finn Adobe Creative Cloud.

  Søk etter Adobe Creative Cloud

 4. Klikk på pilen som angir antallet tilkoblede koblinger.

  Du kan vise alle de konfigurerte koblingene i kanalen din.

  Vis de konfigurerte koblingene

Hvis du er eieren av koblingen, kan du administrere innstillingene for varsler for en tilkoblet kobling.

 1. Gå til kanalen som du har koblet en kobling til.

 2. Klikk på Flere alternativer (...)-ikonet i hjørnet øverst til høyre, og velg Tilkoblinger.

  Klikk på Tilkoblinger

 3. Klikk på Konfigurert i venstre sidefelt, og finn Adobe Creative Cloud.

  Klikk på Konfigurert

 4. Klikk på pilen som angir antallet tilkoblede koblinger.

 5. Klikk på Administrer.

  Klikk på Administrer

 6. Endre hendelses- og kommentarvarslene for koblingen som du har koblet til.

  Aktiver eller deaktiver varsler for Tilkoblinger

  Det vises et varsel i kanalen om endringene av varselinnstillingene.

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding, åpner du roboten og skriver inn Tilbakemelding etterfulgt av meldingen din. Trykk deretter på Enter.

Gi oss en tilbakemelding

Adobe-logoen

Logg på kontoen din