Innholdet i skrivebordsappen er på et annet språk enn forventet | Mac os

Problem: Når du åpner Creative Cloud-skrivebordsappen, er innholdet på portugisisk eller et annet språk enn forventet.

Operativsystemets språk er engelsk.

Løsning

Endre området i operativsystemets språkformat til USA:

  1. Lukk Creative Cloud-skrivebordsappen.
  2. I Finder velger du Apple > Systemvalg > Språk og tekst.
  3. Velg Format-fanen.
  4. Endre området i hurtigmenyen fra USA (datamaskin) til USA.
  5. Avslutt Systemvalg.
  6. Start Creative Cloud-skrivebordsappen på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?