Creative Cloud for skrivebord krasjer ved oppstart

Når du starter Creative Cloud for skrivebord på Mac OS, krasjer det umiddelbart.

For å løse dette problemet, prøver du følgende løsninger i rekkefølge:

Løsning 1: Deaktiver Safari-utvidelser

 1. Start Safari.

 2. Velg Safari > Preferanser > Utvidelser.

 3. Deaktiver alle utvidelsene.

 4. Start Creative Cloud for skrivebord.

 5. Hvis trinnene over ikke løser problemet, gå til /Library/Input Managers (eller ~ /Library/Input Managers), slett alt innhold til stede i mappen, og start Creative Cloud for skrivebord. 

Løsning 2: Gi full tillatelse til Bibliotek-mappen

 1. I Finder velger du Gå > Gå til mappe og skriv /Library.

 2. Kontrollklikk på mappen og velg Hent info.

 3. Utvid delen for deling og tillatelser.

 4. Klikk på låseikonet i nedre høyre hjørne. Angi administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

 5. Gi deg selv lese- og skrivetillatelser i mappen.

 6. Klikk på tannhjulet og velg Bruk på vedlagte element. Lukk dialogboksen Få info.

 7. I Finder, velg Gå > Gå til mappe, skriv ~/Library, og gjenta trinn 2 til 6.

 8. Start Creative Cloud for skrivebord.

Løsning 3: Aktiver og logg på som rotbruker

Aktiver og logg på som rotbruker og prøv å starte Creative Cloud for skrivebord. For mer informasjon, se Aktivere og bruke rotbrukeren i OS X.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet