Følgende Creative Cloud-apper støtter Mac OS X 10.6.8 og nyere:

 • Adobe Muse
 • Extension Manager
 • InCopy
 • InDesign

Se Tekniske spesifikasjoner hvis du ønsker informasjon om minimum systemkrav for Creative Cloud-skrivebordsappene.

Adobe har utført begrenset testing på enkelte Creative Cloud-skrivebordsapper på Mac OS X 10.6.8. Følgende apper kan være kompatible med Mac OS X 10.6.8, men forventes å ha problemer med funksjoner og funksjonalitet:

 • Audition
 • Bridge
 • Dreamweaver
 • Edge Animate
 • Flash Professional
 • Photoshop

Gå gjennom listen over Kjente problemer for mer informasjon om kompatibilitet for produktene ovenfor med Mac OS X 10.6.

Audition

Dynamisk Kobling-funksjonen fungerer ikke på 10.6.8. Hvis Aktiver DLMS-innstillingen er aktivert, prøver Audition å starte DLMS ved oppstart, eller når man prøver å åpne en fil som krever DLMS. Et tidsavbrudd oppstår og et varsel vises som indikerer at DLMS-prosessen ikke kan brukes.

Bridge

Avspilling av video-/lyd-formater som DLMS støtter er deaktivert på Mac OS X 10.6.

Dreamweaver

Eiendomsnavn som er listet i doble linjer inne i CSS Designer-panelet vises ikke fullstendig hvis bredden på ruten er redusert i størrelse.

Edge Animate

Ingen kjente problemer.

Flash Professional

 • Bildeeksport krasjer.
 • Det er noen kjente problemer med fargevelgeren og farge-/fargekart-panelene. Riktig farge velges ikke på scenen i enkelte tilfeller.
 • AME er ikke støttet, så Eksporter Video-arbeidsflyten fungerer ikke.
 • AIR Publishing har problemer på 10.6 Simulator og feilsøking fungerer ikke.
 • Det er midlertidige problemer rundt Code Hinting & Publishing.
 • Det kan være enkelte problemer med "Åpne i Bro" og "Start og Rediger" i andre app-arbeidsflyter (Photoshop, Dreamweaver).

InCopy

Et krasj oppstår når du klikker på et farget meny-element hvis det meny-elementet åpner en dialogboks i operativsystemet.

InDesign

 • Adobe Media Encoder er ikke støttet på 10.6. En advarsel vises om at det ikke er støttet, og Adobe Media Encoder starter ikke.
 • Et krasj oppstår når du klikker på et farget meny-element hvis det meny-elementet åpner en dialogboks i operativsystemet.

Photoshop

 • Videofunksjoner er deaktivert i Mac OS X 10.6.
 • Feil vises når du velger Photoshop 14.2, når den kjører i Mac OS X 10.6.x.
 • PhotoShop krasjer når du oppretter en Photomerge og har Geometrid Distortion Correction valgt i Mac OS X 10.6.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet